Produktblad - Varmt Och Skönt

Comments

Transcription

Produktblad - Varmt Och Skönt
•
•
•
•
BRA BESPARING MED ENERGIKLASS A++
TYST VÄRMEPUMP
UNDERHÅLLSVÄRME
KAPACITET NÄR DET GÄLLER
LUFTVÄRMEPUMP VÅR 2016
NY
N
E
D SIG
KÖP NU:
BETALA OM
6 MÅN*
VIA WASA KREDIT
LG Nordic Libero 9 Plus
inkl installation
med tillbehör (värde upp till 6.100 kr)
Luftvärmepump - bra för
både hälsa och plånbok!
LG Nordic
Libero 9 Plus
LG Nordic Libero 9 Plus är en kraftfull värmepump för dig som kräver prestanda i
toppklass. Ett smart alternativ för dig som vill spara in på dina uppvärmningskostnader och samtidigt få ett behagligare inomhusklimat. Effektiva filter renar kontinuerligt
luften vilket ger renare och fräschare luft vid både kyl- och värmedrift.
Allt detta ingår i kampanjen:
Detta ingår i ditt installationspaket:
• Luftvärmepump LG Nordic Libero 9 Plus.
• Standardinstallation, fri frakt ingår.
• Installation av certifierad installatör.
• En rörlängd av 5 meter med täckkanaler • Värmepumpen ansluts till separat
säkring för optimal driftsäkerhet om
• Inomhusdel max höjd 2,5 meter över golv.
ledig säkring finns.
• Väggkonsol och fjäderdämpare för utom-
• 5 års garanti på installation och pump.
• 10 års garanti på LG-kompressorn.
•Supporttjänst***
och 5 meter kondensvattenslang.
husdel, placering max 1,5 meter från marknivå.
• Tätning av väggenomföring.
• Elkabel (matarkabel) max 10 meter mellan pump och elcentral med
6.100 KR!
2-polig strömbrytare, alternativt
till befintlig eldosa.
• Kontroll av husets ventilationssystem
• Igångsättning och test av värmepump.
• Kontroll av brandskydd i hemmet**
• Instruktion till kund om handhavande.
• En brandfilt samt lämplig placering
• Håltagning genom yttervägg av trä, tegel • Skärmtak till pumpen inkl installation
• Fjäderdämpare till utomhusdelen
installationsvillkor.
VÄRDE:
TILLBEHÖR
• Distansstyrning av pump:
Vattenfall Smart Remote (WiFi)
eller K3 (mobil)
och lättbetong, övriga material se
•Installationsprotokoll.
• Grovstädning, ej emballage.
• ***Supporttjänst under värmepumpens
Passar hus upp till 120 kvm
Pris före ROT 2016
23.064 kr
Tillbehör/Kontroller (Värde) 6.100 kr
Pris efter ROT 2016
20.099 kr
ROT-avdrag 2016
• Ägaren måste vara beställaren av
installationen.
•
Ägaren måste vara berättigad till
ROT-avdrag och ha tillgång till
skatteavdrag och får ej redan ha
utnyttjat sin del från skatteverket.
• Ägaren/ägarnas personnummer.
• Fastighetsbeteckning.
• Om skatteverket nekar utbetalningen
faktureras kunden ROTbidragsbeloppet.
livslängd av Varmt & Skönt AB.
**Kontroll av husets brandskydd: Trygghetskontroll av Brandvarnare: Test av larmsignalens funktion samt att brandvarnaren reagerar på rök. Byte av batteri vid behov. Rengöring av brandvarnare
genom att torka av den på utsidan och dammsuga den noggrant. Brandsläckare: Bruksanvisningen är läsbar. Att släckaren inte har några synliga yttre skador. Att manometernålen står på grönt fält
(gäller bara tryckladdade släckare med manometer). Om det är dags att lämna in släckaren för underhåll/omladdning (var femte år och för pulversläckare var tionde år). Om Brandfilt: Behövs om
det uppstår brand där det är olämpligt att försöka släcka med en brandsläckare. Det kan vara elbränder eller bränder orsakade av t ex brinnande matolja. Då är brandfilten ett suveränt hjälpmedel.
ORDIC PRESTIGE, P09MN.NM2
bästa luftvärmepump som någonsin testats
ycket stolta över vår Nordic Prestige som år 2013 fick det bästa samlade betym en luftvärmepump någonsin fått av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut*.
visade att Nordic Prestige har samma höga kapacitet vid minus sju grader som vid
å, samt var den värmepump som hade allra högsta kapacitet vid minus 15 grader.
visar att Nordic Prestige är bäst när det gäller! Dessutom visade testet av Nordic
ge gjorde den största årliga besparingen i kWh över hela landet. För bästa trygghet
er nu Nordic Prestige med 10 års kompressorgaranti.
P U M P E N I B I L D E R N A PÅ D E N N A S I D A Ä R F R Å N PA N A S O N I C
Ombokning
VI INSTALLERAR I HELA SVERIGE,
UNDER ALLA ÅRSTIDER OCH I ALLA VÄDER
FÖRUTOM STORM
• Ombokning av installationstid mellan 48 timmar och 24 timmar före bokad installa-
tionstid debiteras kunden 800 kr.
• Ombokning inom 24 timmar: 2.000 kr.
• Avbokning i sista stund/samma dag som installationen skall utföras: 3.000 kr. Om kunden inte är hemma utsatt datum eller om nyckel ej gjorts tillgänglig i de fall detta är överenskommet.
Arbete på öar
• Vid arbeten på öar där vi måste använda
båt som transportmedel tillkommer kost-
d och testad
för nordiskt klimat
Särskilda undantag
Helgarantin gäller ej för:
nader för: Kostnad för båtfärd i sin helhet * Wasa Kredit 6 månader ränteoch betalningsfritt!
om kund
inte kanAtt
köraen
med
egen båt.
s nya värmepumpar är byggda speciellt för det nordiska
klimatet.
produkt
är byggd för norden
Vi hjälper
dig att ansöka om ett konto där
bland• annat
en extra isolerad utedel och behovsstyrd
avfrostning.
ny modell
är också testad
i norden
• Kostnad
av 495 kr Varje
per timme
om vi måste
Fel som uppstått på grund av yttre åverkan, felaktigt handhavande och
de
första
6
månaderna är betalningsfria ingrepp som
av ej certfierad
installatör.
ett år innan
viutförts
lanserar
dem
på vår marknad. Våra
genom
ett tätt samar nordiska
vänta på värmepumpar
båtfärd mer än enutvecklas
timme efter
vi bjuder på räntan under den perioden!
• Skada som uppstått till följ av brand, vattenskada, åsknedslag,
ellan våra
nordiska och Koreanska utvecklings-team.
Detta installation.
resulterar i produkter som klarar ett kallt och
avslutad
skadegörelse eller dylikt.
Efter 6 månader kan du välja att antingklimat• med
temperaturer på ner till -25 grader. • Andra eventuellt tillkommande kostnader Skador genom stöld, försäkringsbedrägeri eller liknande
en slutbetala din luftvärmepump (endast
förmögenhetsbrott.
• Filterbyten, filterrengöring, fjärrkontroll eller batteri till fjärrkontroll.
som är relaterade till att arbetet utförs på en aviavgift tillkommer, fn 45 kr). Eller
en ö som t ex parkeringsavgifter.
lägga upp en avbetalning över den tids-
• Service eller felsökning som ej är godkänd av supportgruppen.
omfördes på uppdrag av Energimyndigheten år 2013, visade att LG
Prestige var bäst
i testejpå
• Nordic
Extradebiteringar
gäller
öar med reguljär • Köldmedium, om läckage på värmepumpen ej kan påvisas.
nda ner till -20C. Du kan se testet i sin helhet på Energimyndigheten.se
färjetrafik
trafikerad
av
Färjerederiet.
• Bristande skötsel/underhåll avvärmepump som förorsakat skador eller nedsatt funktion.
Se: www.trafikverket.se/Farja/
period du önskar. Då tillkommer marknadsmässig ränta, beroende på vilken
återbetalningsplan du har valt.
Övriga villkor finner du på:
www.saveenergy.se/installationsvillkor
Varmt & Skönt, Snickarvägen 3, 132 38 Saltsjö-Boo • Tel: 08-715 16 40 • [email protected] • www.varmtochskont.se
Org Nr: 556752-0241 • F-Skattsedel: SE556752024101 • Alla priser är inklusive moms • Betalningsvillkor: 10 dagar
LG NORDIC LIBERO PLUS - Teknisk data
Produkten innehåller flourerade växthusgaser (F-gas)
Inomhusenhet
D09NAK
D12NAK
Kyla
Min/Nom/Max
kW
0,89 / 2,5 / 3,7
0,89 / 3,5 / 4,0
Värme
Min/Nom/Max
kW
0,89/ 3,2 / 5,0
0,89/ 4,0 / 6,0
Värme -7°C
Max
kW
3,3
3,9
Kyla
Nom
kW
0,595
1
Värme
Nom
kW
0,75
1
EER
4,2
3,5
COP
4,26
4,0
SEER
6,6
6,5
SCOP
4,1
4,0
2,8
3,6
A++/A+
A++/A+
kWh
135/1120
190/1400
Kapacitet
Effektförbrukning
Pdesign (@-10°C)
kW
Energiklass
Kyla/Värme
Årlig energiförbrukning
Kyla/Värme
Luftflöde
Värme
Hög/Mellan/Låg
m3/min
12,5 / 8,5 / 6,5
12,5 / 8,5 / 6,5
Ljudtrycksnivå
Kyla/värme
Hög/Mellan/Låg
dBA
38 / 33 / 23
39 / 33 / 23
Ljudeffektsnivå
Kyla
Max
dBA
57
57
l/h
1,1
1,3
mm
885x285x210
885x285x210
kg
10
10
Avfuktning
Dimensions
BxHxD
Vikt
Utomhusenhet
Kompressor
Typ
D09NAK
D12NAK
Twin Rotary
Twin Rotary
Kyla
Nom
dBA
45
45
Värme
Nom
dBA
45
45
Ljudeffektsnivå
Kyla
Max
dBA
65
65
Dimensions
BxHxD
mm
770x545x288
770x545x288
kg
32,3
32,3
R410A
R410A
kg
1,05
1,05
Strömförsörjning
ø/V/Hz
1 / 220-240 / 50
1 / 220-240 / 50
Avsäkring
A
10
10
Ljudtrycksnivå
Vikt
Köldmedium
Driftsområde
Typ
Fyllning
Kyla
Min~Max
°C
-10 ~ 48
-10 ~ 48
Värme
Min~Max
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24

Similar documents