Produktblad

Transcription

Produktblad
Pahléns digitala värmepumpar utnyttjar energin från luften, är effektiva och energisnåla, lätta att installera och tar liten plats vid poolen.
De är utrustade med en tyst rotationskompressor för optimal verkningsgrad, minimala vibrationer och lång livslängd. Den digitala
styrningen har flera funktioner och en enkel inställning av pooltemperaturen.
Materialen i värmepumpen är anpassade för vårt nordiska klimat. Höljet är tillverkat av rostfritt stål och kondensorn, poolens
värmeväxlare, är tillverkad av titan. Värmepumpen installeras utomhus och direkt på poolens returledning.
Kondensor
Fläkt
Kall luft ut
Värmepump
Värmepump Maxitemp 35 och 51
Varm luft in
Kapillärrör
Styrenhet
Tempsensor (4x)
Kompressor
Värmeväxlare
Poolvatten ut
Poolvatten in
På en LED-display visas den aktuella pooltemperaturen samt köldmediets temperatur.
Styrenheten har även en signallampa för avfrostningsfunktionen och är försedd med
felkoder, som visar eventuella driftstörningar, vilket underlättar service och support.
Tekniska data
Art.nr
Modell
Volt
Tillförd
(kW)
Avgiven
(kW)
kBtu/h
Värmefaktor
(COP)
14991035
MT 35
220-240V
1,5kW
5,4kW
18,4
3,6
14991051
MT 51
220-240V
1,9kW
8,4kW
28,7
4,4
Minsta arbetstemperatur +5°C.
Angivna värden gäller vid pooltemperatur 25°C och lufttemperatur 15-20°C.
Bräddavlopp
Inloppsmunstycke
Belysning
Belysning
Värmepump
Filter
Pump
Mått inom parentes avser Maxitemp 35
Värmepump
Kapitel 8
57