TN Delegationslista 2015-03-01 - 2015-03-31

Transcription

TN Delegationslista 2015-03-01 - 2015-03-31
Delegationslista tillsynsnämnden
Urvalsperiod: 20150301 till 20150331
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Lissma 4:126
2014-001311
Objektnamn
Handläggare
Avlopp - Tillståndsansökan för BDT och WC, Lissma 4:126
Tillstånd för WC till sluten tank
Lissma 4:126
Camilla Kjellin
DEL-A
Camilla Kjellin
DEL-A
2014-001311
Avlopp - Tillståndsansökan för BDT och WC, Lissma 4:126
Tillstånd för BDT-anläggning
Assistenten 44
2014-001810
Förskolan Segelbåten
Hälsoskydd - Anmälan enl 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Förskolan Segelbåten, Assist
Anmälan enl 38 § FMH
Brandmästaren 1
Axel Gränse
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
2015-000347
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Brevvågen 6
2015-000376
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Brevvågen 6
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Brynjan 4
2013-000161
KLAGOMÅL - HÄLSOSKYDD
Beslut att lämna ärendet utan ytterligare åtg
Ekudden 6
2015-000224
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Ekudden 6
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Fjäderholmen 2
2015-000184
Brf Fjäderholmen
Hälsoskydd - Tillsyn av radon Brf Fjäderholmen, Fjäderholmen 2
Elisabeth Åhlin
Föreläggande enl miljöbalken
Fjäderholmen 3
2015-000185
DEL-H
Brf Fjäderholmen
Hälsoskydd - Tillsyn av radon : Brf Fjäderholmen, Fjäderholmen 3
Föreläggande enl miljöbalken
Fjället 95
Elisabeth Åhlin
DEL-H
Camilla Kjellin
DEL-H
Bo Svensson
DEL-H
2015-000306
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtningmedges
Gladö 41:1
2015-000219
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Gladö 41:1
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Gladö Kvarn 1:117
2015-000220
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Gladö Kvarn 1:117
Uppehåll i avfallshämtning, medges
den 17 april 2015
Bo Svensson
DEL-H
Sida 1 of 7
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Gladö Kvarn 1:21
2015-000217
Objektnamn
Handläggare
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Gladö Kvarn 1:21
Josefin Andersson
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Gladö Kvarn 1:310
DEL-H
2015-000221
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Gladö Kvarn 1:310
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Gladö Kvarn 1:344
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
2015-000337
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Gladö Kvarn 1:345
2015-000338
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Gladö Kvarn 1:345
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Gladö Kvarn 1:370
Josefin Andersson
DEL-H
Axel Gränse
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Axel Gränse
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Bo Svensson
DEL-H
2015-000112
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Glömsta 1:122
2015-000223
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Glömsta 1:122
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Glömsta 1:181
2015-000401
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Glömsta 1:294
2015-000311
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Glömsta 1:294
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Glömsta 5:16
2015-000295
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Glömsta 5:16
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Havskatten 22
2015-000336
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Havskatten 22
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Klyvkilen 1
2015-000322
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Kungen 8
2014-001491
Hälsoskydd - Klagomål, Kungen 8
Beslut om att lämna klagomålet utan åtgärd
Lissma 4:150
2015-000218
Huddinge MCK
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, SKRIV I medges
den 17 april 2015
Bo Svensson
DEL-H
Sida 2 of 7
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Lissma 4:249
2013-000898
Objektnamn
Handläggare
INVENTERING AV AVLOPP
Beslut om att lämna ärendet utan ytterligare åtgärd
Länna 19:1
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
2015-000320
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Länna 2:127
2015-000222
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Länna 2:127
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Myrängen 2:30
2015-000170
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, W3D3 dnr TN-2015/37
Axel Gränse
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Mästersångaren 56
2012-000607
DEL-H
Stenbockens Förskola
INSPEKTION - HÄLSOSKYDD
Beslut om att lämna klagomålet utan åtgärd
Mörten 1
2015-000048
Josefin Andersson
DEL-H
Huge Fastigheter
Hälsoskydd - Klagomål - Sjödalsbacken 9, Mörten 1
Beslut om att lämna klagomålet utan ytterligare åtgärd
Paketavin 8
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Ingela Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
2015-000341
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Paketavin 8
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Siken 2
2015-000101
Hälsoskydd - Klagomål ventilation- Sjödalsbacken 3A, Siken 2
Beslut att lämna ärendet utan ytterligare åtgärd
Skulpturen 1
2015-000305
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Statyetten 6
2015-000375
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Statyetten 6
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Taket 2
2013-001756
KLAGOMÅL - HÄLSOSKYDD - RADON
Föreläggande enl miljöbalken
Tor 7
2015-000321
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Tor 7
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Trappan 6
2015-000230
Hälsoskydd - Klagomål på buller, Trappan 6
Beslut att lämna klagomålet utan ytterligare åtgärd
den 17 april 2015
Sida 3 of 7
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Vidja 1:194
2015-000324
Objektnamn
Handläggare
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning
Josefin Andersson
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Vidja 1:557
DEL-H
2015-000400
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Stenfalksvägen 8, Vidja 1:557
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Vidja 1:86
Josefin Andersson
DEL-H
Josefin Andersson
DEL-H
2015-000312
Hälsoskydd - Anmälan om uppehåll i avfallshämtning, Vidja 1:86
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Vistaberg 3:284
2015-000102
Uppehåll i sop- och latrinhämtning, Skogslyckevägen 10, Vistaberg 3:284,
Axel Gränse
Uppehåll i avfallshämtning, medges
Antennen 5
2015-000215
DEL-H
Konfektgruppen i Stockholm
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Konfektgruppen i Stockholm, Antennen 5
Zifa Hohwu-Christensen
Årlig kontrolltid
Balladen 1
2014-001416
DEL-L
Restaurang Bakfickan
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Zifa Hohwu-Christensen
Årlig kontrolltid
Dumpern 7
2015-000293
DEL-L
Exotic Snacks Lager
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Shahram Shahmardian
Årlig kontrolltid
Dumpern 7
2015-000313
DEL-L
UBQ Logistics
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Shahram Shahmardian
Årlig kontrolltid
Fabriken 15
2015-000233
DEL-L
Restaurang Pucken
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Restaurang Pucken, Fabriken 15
Shahram Shahmardian
Årlig kontrolltid
Gymnasiet 4
2014-001767
DEL-L
Kvarnbergsskolans mottagningskök
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Kvarnbergsskolan, Granaten
Katarina Wallin
Årlig kontrolltid
Spelaren 5
2015-000303
DEL-L
Ekopallen
Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Ekologiska Pallen i Sverige, Spelaren 5
Årlig kontrolltid
Katarina Wallin
DEL-L
Helene Nybom
DEL-M
2014-000222
Västra länna - Miljöteknisk markundersökning
Föreläggande om försiktighetsmått
Bergnäs 26
2014-001158
Förskola
Miljöskydd - Anmälan av värmepump
avslutat ärende
den 17 april 2015
Bo Svensson
DEL-M
Sida 4 of 7
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Bronsluren 8
2015-000172
Objektnamn
Handläggare
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Bronsluren 8, W3D3 dnr TN-2015/40
Linda Boxell
Beslut om installation av värmepump
Bronsluren 8
DEL-M
2015-000172
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Bronsluren 8, W3D3 dnr TN-2015/40
Linda Boxell
Beslut om installation av värmepump
Cittran 6
DEL-M
2015-000136
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Cittran 6, W3D3 dnr TN-2015/38
Beslut om installation av värmepump
Dekoratören 5
Linda Boxell
DEL-M
Stefan Jonsson
DEL-M
Stefan Jonsson
DEL-M
2015-000304
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Dekoratören 5
Beslut om installation av värmepump
Dykaren 9
2015-000345
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Dykaren 9
Beslut om installation av värmepump
Edboskolan 2
2015-000171
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Edboskolan 2, W3D3 dnr TN-2015/39
Beslut om installation av borrhål för kyla
Eldgropen 13
Linda Boxell
DEL-M
Bo Svensson
DEL-M
2014-001635
Miljöskydd - Anmälan av värmepump
beslut att avsluta ärendet
Förrådet 12
2015-000197
Förrådet 12 PCB
Miljöskydd - Inventering av PCB, Förrådet 12
Stefan Jonsson
Beslut timavgift miljöskyddstillsyn
Förrådet 19
2015-000196
DEL-M
Corem Development Huddinge
Miljöskydd - Inventering av PCB, Corem Development Huddinge AB, Förrådet 19
Stefan Jonsson
Timavgift miljöskyddstillsyn
Gladö 76:13
2014-001619
DEL-M
NM Trading & Transport
Miljöskydd - Anmälan om C-verksamhet, mellanlagring och återvinning av annat avfall än farligt avfall, NM Trading
Förslag till föreläggande om försiktighetsmått
Gladö 76:13
2014-001619
Stefan Jonsson
DEL-M
NM Trading & Transport
Miljöskydd - Anmälan om C-verksamhet, mellanlagring och återvinning av annat avfall än farligt avfall, NM Trading
Föreläggande om försiktighetsmått
Göken 8
Stefan Jonsson
DEL-M
Bo Svensson
DEL-M
Stefan Jonsson
DEL-M
2015-000225
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Göken 8
Beslut om installation av värmepump
Konditorn 6
2015-000381
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Konditorn 6
Beslut om installation av värmepump
den 17 april 2015
Sida 5 of 7
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Kungens Kurva 1:1
2015-000204
Objektnamn
Handläggare
Ny drivmedelsanläggning - Statoil
Bygglovsremiss angående ny drivmedelsstation
Remissyttrande gällande bygglov
Kvasten 9
Helene Nybom
DEL-M
Bo Svensson
DEL-M
2015-000226
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Kvasten 9
Beslut om installation av värmepump
Ladan 3
2011-002437
HSB Brf Flemingsberg I Huddinge
INVENTERING AV PCB LADAN 3-5
Stefan Jonsson
beslut timavgift miljötillsyn
Ladan 3
2011-002437
DEL-M
HSB Brf Flemingsberg I Huddinge
INVENTERING AV PCB LADAN 3-5
Stefan Jonsson
beslut timavgift miljötillsyn
Ladan 4
2011-002437
DEL-M
HSB Brf Flemingsberg I Huddinge
INVENTERING AV PCB LADAN 3-5
Stefan Jonsson
beslut timavgift miljötillsyn
Ladan 4
2011-002437
DEL-M
HSB Brf Flemingsberg I Huddinge
INVENTERING AV PCB LADAN 3-5
Stefan Jonsson
beslut timavgift miljötillsyn
Lyftkranen 7
2015-000216
DEL-M
Krossverksamhet
Miljöskydd - Tillstånd miljöfarlig verksamhet enl miljöbalken, Krossverksamhet, Lyftkranen 7
Helene Nybom
Föreläggande om försiktighetsmått
Malen 15
DEL-M
2015-000175
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Malen 15, W3D3 dnr TN-2015/42
Linda Boxell
Beslut om installation av värmepump
Myrstuguberget 18
2015-000309
DEL-M
Bilverkstad
Miljöskydd - Anmälan av värmepump
Beslut om installation av värmepump
Sammanträdet 8
Bo Svensson
DEL-M
Bo Svensson
DEL-M
2015-000177
Miljöskydd - Anmälan av värmepump
Beslut om installation av värmepump
Sjömannen 14
2015-000075
Häradsvägen 41
Anmälan om inrättande av värmepump, Sjömannen 14
avslutat ärende
Stataren 5
Bo Svensson
DEL-M
Stefan Jonsson
DEL-M
Bo Svensson
DEL-M
2015-000382
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Stataren 5
Beslut om installation av värmepump
Svarvaren 11
2014-001698
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Svarvaren 11
Beslut om installation av värmepump
den 17 april 2015
Sida 6 of 7
Fastighetsbeteckning
Ärende
Typ av beslut
Diarienummer
Utsälje 1:47
2015-000354
Objektnamn
Handläggare
Miljöskydd - Upplysning om förorenad mark enl 10 kap miljöbalken
Föreläggande om att inkomma med saneringsanmälan
Vapensmeden 4
Linda Boxell
DEL-M
Stefan Jonsson
DEL-M
Bo Svensson
DEL-M
2015-000380
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Vapensmeden 4
Beslut om installation av värmepump
Vapensmedjan 11
2015-000129
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Vapensmedjan 11
Beslut om installation av värmepump
Ågesta 1:4
2014-001832
Ågesta Golfklubb
Miljöskydd - Anmälan enl miljöbalken
Helene Nybom
Föreläggande om försiktighetsmått
Ågesta 1:4
2015-000271
DEL-M
Stockholm Teleport
Köldmedier - Beslut om årlig tillsynstid Stockholm Teleport, Ågesta 1:4
Årlig tillsynstid handläggning årsrapport köldmedier
Ättehagen 29
Jonna Gyll
DEL-M
Stefan Jonsson
DEL-M
2015-000098
Miljöskydd - Anmälan av värmepump, Ättehagen 29
Beslut om installation av värmepump
den 17 april 2015
Sida 7 of 7

Similar documents