25 Jädraås – Svartbäcken Nedre – Jädraås 25 Tidtabell lördag 22

Transcription

25 Jädraås – Svartbäcken Nedre – Jädraås 25 Tidtabell lördag 22
25
Jädraås – Svartbäcken Nedre – Jädraås
25
Tidtabell lördag 22 augusti 2015
Km
Jädraås-Tallås
Järnväg, spv 891 mm
0
1
2
2
3
4.5
4.5
6
Jädraås…………..
Åbo………………
t. Pallanite ……..
fr. Pallanite …….
Finkelboda...………
t. Tallås…………
fr. Tallås ……......
Svartbäck Nedre...
Km
Jädraås-Tallås
Järnväg, spv 891 mm
0
1.5
1.5
3
4
4
5
6
Svartbäck Nedre..
t. Tallås…………
fr. Tallås…………
Finkelboda…………
t. Pallanite……….
fr. Pallanite………
Åbo………………..
Jädraås..................
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Pt 48
III kl
Pt 50
III kl
Pt 52
III kl
Pt 54
III kl
Pt 56
III kl
19.28
|
19.33
19.33
|
19.43
…
…
19.55
|
20.00
20.05
|
20.15
…
…
20.34
|
20.39
20.40
|
20.50
…
…
21.06
|
21.11
21.16
|
21.26
…
…
21.50
|
21.55
21.55
|
22.05
…
…
Pt 49
III kl
Pt 51
III kl
Pt 53
III kl
Pt 55
III kl
Pt 57
III kl
…
…
19.53
|
20.03
20.03
|
20.08
…
…
20.25
|
20.35
20.41
|
20.46
…
…
21.05
|
21.15
21.15
|
21.20
…
…
21.40
|
21.50
21.56
|
22.01
…
…
22.20
|
22.30
22.30
|
22.35
Teckenförklaringar:
P uppehåll för påstigande
x uppehåll vid behov för av- och påstigning.
| tåget passerar utan uppehåll.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…