Att arbeta i staten - Myndighetsnätverket

Transcription

Att arbeta i staten - Myndighetsnätverket
Att arbeta i staten
Tid och plats
11 mars 2015 kl 8.30 – 16.00 inkl. gemensam lunch
12 mars 2015 kl 8.30 – 13.00 inkl. gemensam lunch
Plats: Quality Hotel, Apotekaren
Sista anmälningsdag: 13 februari 2015
Du anmäler dig till nedanstående kontaktpersoner på din myndighet eller till
Myndighetsnätverket.se
Anmälan är bindande men inte personbunden, platsen kan överlåtas till annan
person. Om avanmälan inte inkommer debiteras myndigheten för tom
utbildningsplats.
Målgrupp
Medarbetare som är utvalda att delta utifrån respektive myndighets urvalskriterier. Det
kan vara nyanställda, men även de som arbetat en längre tid och behöver uppdatera sina
kunskaper i till exempel förvaltningsrätt.
Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna från de olika myndigheterna en gemensam
övergripande introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och
följs upp. Du får ta del av hur de andra myndigheterna arbetar och får möjlighet att knyta
kontakter. Utbildningen är ett komplement till myndigheternas egna
introduktionsprogram.
Förberedelser
För att få ut mer av utbildningen kan du genomföra en webbaserad utbildning på:
http://www.krus.nu/
Föreläsare
Utbildningen leds av föreläsare från både CSN, SPV, Länsstyrelsen och Bolagsverket.
Frågor
Har du frågor eller funderingar kring utbildningens innehåll kan du kontakta
utbildningsansvariga:
Helena Karlsson, CSN, tel. 070- 204 44 70
Birgitta Eklund, Bolagsverket, tel. 070-626 95 31
Git Tjernström, SPV, tel. 070-770 85 80
Karina Vennerbring, Länsstyrelsen Västernorrland, tel. 070-652 46 02
Har du frågor angående det praktiska, specialkost eller andra särskilda behov kan du
kontakta den utbildningsansvarige på din myndighet.
Varmt välkommen
Sida 1
Att arbeta i staten – Innehåll
Datum: 11-12 mars 2015. Plats: Quality Hotel, Sundsvall Lokal: Apotekaren
Dag 1
Innehåll
Föreläsare
Inledning och presentation
Utbildningsrådet
8.30-8.40
Styrning i statlig verksamhet
Åke Svensson, CSN
8.40-9.45
Fika
Arbetsmiljö, ansvar och roller
9.45-10.00
Karima Rouass, Bolagsverket
Bensträckare
Förvaltningsrätt
Tid
10.00-10.35
10.35-10.40
Sandra Åström, CSN
Petra Dalman, SPV
Linn Kempe, Bolagsverket
10.4012.00
Mikael Norberg, Länsstyrelsen
Gemensam lunch
12.00-13.00
Förvaltningsrätt, fortsättning
13.00-13.45
Bensträckare
13.45-13.50
Klarspråk
Helena Elfvendal, Bolagsverket
Fika
Grupparbete
13.50-14.50
14.50-15.10
Sandra Åström, CSN
Petra Dalman, SPV
Linn Kempe, Bolagsverket
15.10-16.00
Mikael Norberg, Länsstyrelsen
Dag 2
Innehåll
Föreläsare
Offentlighet och sekretess
Sandra Åström, CSN
Petra Dalman, SPV
Linn Kempe, Bolagsverket
Tid
8.30-9.30
Mikael Norberg, Länsstyrelsen
Fika
9.30-10.00
Offentlighet och sekretess, fortsättning
10.00-10.35
Lika villkor
Gunnel Andersson-Wass, Länsstyrelsen
Trender i statsförvaltningen
Helena Morgonsköld, Bolagsverket
Gemensam lunch
10.35-11.15
11.20-12.00
12.00-13.00
Sida 2