Presentation av Palmecentrets internationella expertgrupp

Comments

Transcription

Presentation av Palmecentrets internationella expertgrupp
PALMECENTERS INTERNATIONELLA EXPERTGRUPP
Förnamn
Evin
Efternamn
Sarac
Expertområde
1. Valobservatör OSSE
2. HBTQ‐specialst på Migrationsverket
3. Asylrätt
4. Mänskliga rättigheter
1. Mänskliga rättigheter och internationell rätt
2. Arbetsrätt, ‐miljö
3. Migrantarbetare
Bakgrund
Studier: Magister i Freds‐ och konfliktsvetenskap och MR (Uppsala universitet). Arbete: Valobservatör OSSE, föreläsare Förvarshögskolan, projektassistent IDEA, sekreterare Europadomstolen
Studier: Magisterexamen i Internationella relationer (Stockholms universitet), Hälso och säkerhetsadministration på arbetsplatser och Sociala trygghetslagar (Universidad nacional de Bogotá)
Arbete: Jurist och enhetschef i Bogotá på olika arbetsplatser, konsult för ILO. 1. Folkbildning, ABF
Studier: Rödakorsets folkhögskola (ett år, inkl fältstudieresa till Zambia), 2. Distriktsombudsman SSU Dalarna
Psykologi (högskolan i Dalarna).
Arbete: Verksamhetsansvarig, ABF Dala Finnmark.
1. Fackligt samarbete, MO
Studier: Journalistexamen samt filosofikandidatur i statskunskap, 2. Pressekreterare till olika ministrar sedan historia och litteratur.
1987 (press/kommunikation)
Arbete: Press‐ och politisk sekreterare till olika ministrar, diverse förtroendeuppdrag i SSU, S och LO. Olika internationella uppdrag sedan 90‐talet. 1. Fackligt samarbete, MO
Studier: Framgår ej.
2. HR/Ledarskap, arbetsmiljöfrågor, lag och avtal (lokala och centrala förhandlingar).
Arbete: Fackligt arbete. Internationella uppdrag i Vitryssland.
Nuvarande sysselsättning
Teamledare Migrationsverket
Claudia Enciso
Linnéa Wennberg
Mats
Eriksson
Tony
Karlstedt
Dennis
Begic
1. Fackliga och politiska uppdrag
Studier: Maskinteknisk utbildning fr Bosnien och Hercegovina.
Arbete: Eget företag, Kanslichef Rynninge IK
Carina Brandow
1. Freds och konflikt
2. Förtroendeuppdrag SACO‐S, SADEV
Studier: Magisterexamen i Freds‐ och konfliktvetenskap, Universitetsadjunk i Freds‐ och latinamerikakunskap, juridisk översikt, makt och mångfald i globala konfliktvetenskap vid perspektiv.
Försvarshögskolan i Karlstad.
Arbete: Utvärderare, Research Fellow, Undervisning och organisationsutveckling, Ombudsman SSU Södra Älvsborgs distrikt Borås.
Johanna
Wester
1. Mänskliga rättigheter
2. Antidiskriminering av personer med psykisk ohälsa
3. Erfarenhet av internationellt arbete, varit verksam inom S‐kvinnor, är ordförande för fackklubben på arbetsplatsen.
Studier: Statsvetenskap, utvecklingspsykologi, skrivande, kommunikation, fotografi och filmredigering.
Arbete: Människorättsinformatör (föreläser för UNICEF, Amnesty, Ambassader, kommuner, bl.a.), kommunikatör, författare.
Praktik Röda Korset i Sverige
Språkkunskaper
Kurdiska (modersmål)
Engelska (flytande)
Turkiska (goda kunskaper)
Franska (goda kunskaper)
Spanska (modersmål)
Engelska (mycket goda kunskaper)
Svenska (mycket goda kunskaper)
Verksamhetsansvarig ABF Dala Finnmark.
Svenska (modersmål) Engelska (flytande)
Politisk sekreterare vid LOs ledningskansli.
Svenska (modersmål) Engelska (flytande)
Ombudsman Handels i Småland.
Svenska (modersmål) Engelska (framgår ej)
Ombudsman S i Örebro
Svenska (tal och skrift) Bosniska (tal och skrift) Serbiska (tal och skrift) Kroatiska (tal och skrift) Engelska (tal och skrift) Makedonska (förstår) Slovenska (förstår)
Svenska (modersmål) Engelska (Flytande) Burmesiska (Nybörjarnivå ‐ under utveckling)
Projektledare på Nationell Svenska (modersmål) Samverkan för Psykisk Hälsa (driver Engelska (Flytande) antidiskrimineringsprojekt).
Elsa
Anderman
1. Internationellt och regionalt utvecklingssamarbete
2. Jämställdhetsintregrering, antikorruption, hållbarhet och andra tvärsektoriella perspektiv.
3.
1. Omvärldsanalytiker RFSU, internationella program Asien, Kaukasus och Mellanöstern.
2. Projektassistent Peace Quest International, Stockholm.
3.
Anastasia
Lundqvist
Lina
Lindell
Anna
Maris
Ulrika
Gunnarson‐Östling
Björn
Forsberg
Sten
Ström
1. Ekonomi /budgetuppföljning
2. Mikrofinans
3. Antikorruption samt fred och konflikt
Caroline
Bach
1. Kommunikation
2. Kampanjledning, insamling, opinionsbildning
3. Sociala medier, fotografi
1. Doktor inom miljövetenskap.
2. Arbetat med internationella och tvärvetenskapliga projekt inom hållbar utveckling.
3. 1. Folkbildning
2. Journalistik
3. Hållbar utveckling
Studier: Internationell ekonomi
Arbete: Ansvarig för regional handlingsplan för jämställd regional tillväxt, metodhandläggare, verksamhetscontroller, konsult.
Verksamhetsutvecklare för region Svenska (modersmål) Kronoberg
Engelska (Flytande) Spanska (Flytande)
Studier: Master of Science in International and European Relations.
Arbete: Internationell program manager RFSU
Internationell Program Manager RFSU
Ryska (flytande) Engelska (Flytande) Svenska (Flytande) Spanska (medel) Kirgisiska (grundläggande)
Studier: Ph. D. Environmental Science
Arbete: Universitetslektor
Engelska (Flytande) Svenska (Flytande) Spanska (medel) Franska (grundläggande) Portugisiska (nybörjare)
Studier: Magisterexamen i medievetenskap
Arbete: Kommunikationschef, journalist, projektledare
Distriktchef Studiefrämjande Skåne‐ Engelska (Flytande) Svenska Blekinge
(Flytande) Danska (flytande) Franska (flytande) Tyska (flytande) Ryska (gymnasienivå)
Forskare vid KTH ‐ institutionen för Svenska (modersmål) Hållbar utveckling.
Engelska (Flytande) 1. Miljö och hållbar utveckling
2. Genus‐ och rättviseperspektiv
Studier: Master of Science in Spatial Planning, PhD Planning and Decision Analysis, Urban & Regional Studies
Arbete: 1. Lokalsamhällenss mobilisering för hållbar Studier: Doktorand i statsvetenskap Umeå Universitet
utveckling
2. Erfarenhet av NGO:s ned inriktning mot Arbete: Författare, frilansande folkbidare, utvärderare vid MR, hållbar utveckling, organisations‐ och Naturvårdsverket, lärare, handledare, utredare.
partnerskapsutveckling.
3.
Författare och folkbildare.
Svenska (modersmål) Engelska (Flytande) Studier: Arbete: Konsult
Engelska (Flytande) Svenska (Flytande) Spanska (flytande) Franska, Ryska, Swahili, Tyska (god) Studier: Internationella relationer, socialpsykologi, MR och freds‐ och konflikt, medling, kommunikation, bl.a.
Arbete: Kommunikationsspecialist, konsult, MR‐assistant och kommunikationskonsult vid Sida i Mozambique, Informant vid United Nations World Food Programme.
Kommunikationsspecialist för UNICEF
Engelska (Flytande) Svenska (Flytande) Spanska (flytande) Polska (flytande) Portigisiska (god) Nordiska språk (god) Lotta
Schwarz
1. Kommunikation: opinionsbildning, kampanjarbete, sociala medier, hemsidor, journalistik, fotografi och rörlig bild.
2. Efarenhet av arbete i Myanmar, Syrien, Bangkok.
Studier: Journalistik vid Berghs School of Communication, Adjunk i Medie‐ och Engelska (Flytande) Svenska interaktionsdesign, pedagogik.
kommunikationsvetenskap vid (Flytande) Tyska och Södertörns Högskola samt franska (grundläggande) Arbete: Fotograf, journalist, webbutvecklare, universitetsadjunk i medie‐ bildjournalistik vid och kommunikationsvetenskap, medieproduktion.
Mittuniversitetet i Sundsvall samt egen firma.
Studier: Underrättelseanalys, statsvetenskap, sociologi.
Frilansande utrikeskorrespondent Engelska (Flytande) Svenska med fokus på Mellanöstern.
(Flytande) Turkisa, Arbete: Praktikans Svenska Ambassaden i Ankara, Frilansande Spanska (obehingdrat i tal och utrikeskorrespondent med uppdragsgivare som Arenagruppen, Svenska skrift) Kyrkan, SvD.
Studier: Statsvetenskap
International Institute for Engelska (Flytande) Svenska Democracy and Electoral Assistance (Flytande) Franska Arbete: Olika uppdrag på IDEA sedan 2003.
(IDEA), valenheten
(nybörjare) Tyska (nybörjare)
Studier: Statsvetenskap, magister, Krigsstudier.
UN‐Habitat, Policy rådgivare på
Engelska (Flytande) Svenska (modersmål) Spanska (god) Arbete: Utredare SwedWatch, UD ‐ Svenska institutet i Alexandria, Italienska (god) Arabiska Integration och jämställdhetsdepartementet, bl.a.
(grundläggande) Nordiska språk (god) Alexandra Franzén
1. Kommunikation, journalistik
Stina Larserud
Elin
Andersdotter Fabre
1. Statsvetenskap
2. Demokratiutveckling
3. Utbildar ‐ fokus på val och kvinnorepresentation.
1. Folkbildning
2. Fred och säkerhet, antikorruption, demokratiska val, MR. 3.
Salam
Kamel Karam
1. Mellanöstern
2. Journalistik
3.
Studier: Mellanösternkunskap, Uppsala Universitet, doktorsexamen i statskunskap, Journalism.
Arbete: Observatörskap i Hebron, press‐ och informationsansvarig, Diakonia, Rödakorset vid Västbanken
Politisk rådgivare vid Folke Bernadotte Akademin (TIPH)
Idris
Ahmedi
1. Mellanöstern, med fokus på Iran och Irak och den kurdiska frågan samt IS.
2.
3.
Forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet
Åke Söderman
Mirella
Pejcic
1. Folkbildning
2. Organisationsutveckling
3. Facklig samverkan
1. Verksamhetsutvecklare
2. Organisationsutveckling
3. Interndemokrati, styrelsearbete
Studier: PhD Statsvetenskap, SU
Arbete: Lärare vid Stockholms Universitet, Teaching Assistant, Department of Security, Strategy and Leadership, Swedish Defence University
Studier:
Arbete: ABF Ombudsman Söderhamn
Studier: Internationella studier, magisterexamen, Uppsala Universitet, Mänskliga rättigheter, magisterexamen, Psykologi.
Arbete: Projektledare vid Hyresgästföreningen, Människorättskonsult (utbildning och utredning), Amnestyakademin (kursledare), frilansföreläsare och utbildare, medförfattare till boken Demokratimodellen (2015), Minoriteters rättigheter.
Projektledare för folkbildningsprojekt i Bolivia
Engelska (Flytande) Svenska (Flytande) Persiska (Flytande) Dari (Flytande) Arabiska (Flytande) Ryska (grundläggande) Engelska (Flytande) Svenska (Flytande) Persiska (Flytande) Kurdiska (Flytande) Svenska (modersmål) Spanska (god)
Verksamhetsutvecklare för Ingen uppgift.
Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, Göteborg.
Jocke
Nyberg
1. Organisationsutveckling, medlemsvärvning, interndemokrati
2. Fackligt samhällsarbete, förhandlingsteknik, utformning av kollektivavtal
3. Folkbildning
Studier: Internationell humanitär rätt, MR för kvinnor, MR‐ rasism och diskriminering, Journalistik, Statskunskap.
Arbete: DN, Expressen, Förste Ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i Bogota, konsult åt Sida, Förste Ambassadsekreterare vid Sveriges Ambassad i Guatemala, bl.a.
Delägare i Nordic Consulting Group Engelska (Flytande) Svenska (NCG), Bromma
(modersmål) Spanska (God i tal och skrift) Portugisiska (grundläggande) 

Similar documents