Program Symposium

Comments

Transcription

Program Symposium
Hjärtstopp nya guidelines
Och pågående forskning och utveckling presenteras.
Johan Herlitz symposium
11 april 2016 Stockholm, lokal Läkaresällskapet
Program
08.00-09.00 Registrering och inledning.
Leif Svensson och Mårten Rosenqvist
09.00-09.45 Pågående forskning och utvecklingsprojekt i Skåne,
Hans Friberg
Moderator Therese Djärv och Mattias Ringh
Hans Friberg presenterar pågående forsknings och utvecklingsprojekt, Skåne



Niklas Nielsen: Vid vilken temperatur ska i vårda medvetslösa
hjärtstoppspatienter?
Gisela Lilja: Att Överleva hjärtstopp. Om hinder och möjligheter för att
kunna komma tillbaka till vardagen.
Simon Schmidbauer: Regionala skillnader i användningen av
mekaniska bröstkompressioner i Sverige.
09.45-10.30
Pågående forskning och utvecklingsprojekt i Uppsala,
Sten Rubertsson
Moderator Therese Djärv och Mattias Ringh
Sten Rubertsson presenterar pågående forsknings och utvecklingsprojekt,
Uppsala



David Smekal: Ventilation vid mekaniska Bröstkompressioner
Rickard Lagerdal: DISCO studien(Direktangio efter hjärtstopp)rational
och upplägg
Ing-Marie Larsson/Ewa Wallin: Olika neurologiska uppföljningar efter
hjärtstopp.
10.30–11.00 KAFFE
11.00–11.30 Nyheter i nya guidelines I S/A HLR
Per Nordberg och Henrik Wagner
11.30–12.15 Pågående forskning och utvecklingsprojekt i Stockholm,
Jacob Hollenberg
Moderator Therese Djärv Matias Ringh
Jacob Hollenberg presenterar pågående forsknings och utvecklingsprojekt,
Stockholm



12.15–13.30
SMS livräddning, rapport och spridning i Sverige, Ellinor Berglund
Bystander HLR räddar liv! Ingela Hasselqvist-Ax
Behövs inblåsningar? Rapport från pågående studie, Gabriel Riva
LUNCH
13.30–14.30 Pågående forskning och utvecklingsprojekt i VGR och Sverige
Johan Herlitz
Moderator Johan Engdahl Solveig Aune

Johan Israelsson: iCARE-the innovative Cardiac Arrest Research Group
for Best Evidence Practice


Christer Axelsson: Snabbspår till angiolab efter hjärtstopp utanför
sjukhus.
Louise Martinell: Prognostiskt score system vid ankomst till sjukhus
efter hjärtstopp.
14.30–15.00 Nya guidelines II
Allmänhet/Basalt
Andreas Claesson och Mikael Gustavsson
15.00–15.30
Kaffe
15.30–16.15 Rudy Koster, Amsterdam presenterar pågående utvecklingsprojekt och
forskning ur ett Europeiskt perspektiv
Ca 16.30
Avslutning