Informationsbrev från rektor

Comments

Transcription

Informationsbrev från rektor
I höst slår vi upp portarna
till Fässbergsskolan!
D
et är med stor stolthet som jag nu kan be­­­-
dessa inriktningar behöver vi veta det så snart som
rätta mer om stadens nya skolsatsning!
möjligt så att vi kan boka plan- och istider under
Under en tid har vi arbetat med att skapa
våren. De övriga spåren kommer vi att inrikta på
en ny kommunal grundskola i centrala Mölndal
Språk, Kultur, No/teknik och allmän fördjupning; där
där barnet och lärandet ska stå i fokus. Nu är det
får du som elev möjlighet att arbeta i din egen takt
dags att ge både elever och vårdnadshavare i vårt
med att öka måluppfyllelsen eller fördjupa dina kun-
upptagningsområde information om hur vi planerar
skaper inom ett ämne som just du är intresserad av.
inför höstterminen.
Nu hoppas jag att vi får träffa dig vid skolstarten
Mölndals stad bygger just nu om och till gamla
i augusti! Är du intresserad av att söka dig till
Fässbergsgymnasiets lokaler. När det närmar sig
oss så hittar du ansökningsblankett på
sommar kommer lokalerna att vara moderna, ljusa
molndal.se/fassbergsskolan
och anpassade för elever i åldrarna 10 – 16 år. I augusti
kommer Fässbergsskolan att fokusera på att skapa
Om du redan sökt till Fässbergsskolan kommer det
en god lärandemiljö som ger eleverna bästa möjliga
inom kort en bekräftelse via mail på att du fått plats
skola – varje dag!
hos oss.
33 pedagoger är anställda och tillsammans med dem
formar och planerar jag inför skolstarten i augusti.
På mellanstadiet kommer det att bli två klasser i varje
årskurs. I årskurserna 7 – 9 kommer vi att arbeta mer
med grupper i olika storlekar. Alla elever kommer att
tillhöra en klass/storgrupp men även få undervisning
i mindre grupper i olika ämnen under veckan. Vi
planerar för cirka 100 elever per årskurs på högstadiet.
Elevens val kallar vi Spår-pass och på dessa pass
Varma hälsningar
kommer eleverna i år 7 – 9 att kunna välja olika
inriktningar. Valet gör eleverna vid höstterminsstart
och tanken är att man går på ett spår under ett läsår.
Vi har fortsatt samarbete med Mölndals Hockey
Ulrika Gustafsson
och Fotbollsakademin Mölndal kommer att ligga på
Rektor
Fässbergsskolan. Om du som elev vill välja någon av

Similar documents