vabilo - Inštitut Nove revije

Comments

Transcription

vabilo - Inštitut Nove revije
Oddelek za zgodovino
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino,
Zgodovinsko društvo Dr. Franca Kovačiča v Mariboru,
Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI iz Trsta,
Narodna in študijska knjižnica, Odsek za zgodovino in etnografijo, Trst
Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko, Ljubljana
Vas vljudno vabimo na
Maribor, 4. aprila 2016
Filozofska fakulteta, predavalnica 0.1/FF
PROGRAM
9.30 – 9.45
Otvoritev in pozdravi
red. prof. dr. Božidar Kante
dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Darko Friš
predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru
10.00 – 15.00
Referati
Predsedujoči: doc. dr. Aleš Maver
Gregor Antoličič
(mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana)
Položaj Avstro-Ogrske na frontah v senci italijanskega vstopa v vojno
dr. Štefan Čok
(SLORI in Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice Trst)
Italijanska diplomacija in Londonski pakt 1915.
Želja po prevladi na Jadranu
doc. dr. Gorazd Bajc
(Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, SLORI
in Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice Trst,
Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko, Ljubljana)
Ozadja podpisa tajnega memoranduma v Londonu
– britanski pogled
Renato Podberšič
(Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru)
(Študijski center za narodno spravo, Ljubljana)
red. prof. dr. Andrej Rahten
Cerkev na Primorskem in Londonski pakt 1915
(Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in ZRC SAZU Ljubljana)
dr. Aleksandra Gačić
Slovenski politiki in Jugoslovanski odbor
Slovenska politika od sarajevskega atentata do vstopa Italije v vojno
dr. Gregor Jenuš
(Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana)
Slovensko ozemlje ob vstopu Italije v Veliko vojno
mag. Matjaž Bizjak
(Slovenska vojska)
Italijanska vojska in njeni vojni načrti proti Avstro-Ogrski
do vstopa v vojno
ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR:
doc. dr. Gorazd Bajc – predsednik
red. prof. dr. Darko Friš
red. prof. dr. Andrej Rahten
doc. dr. Aleš Maver
Nina Gostenčnik – tajnica