katso esite fivaldi kiinteistöhallintaan

Comments

Transcription

katso esite fivaldi kiinteistöhallintaan
Visma Fivaldi Kiinteistöhallinta
Monipuolinen ja kustannustehokas työkalu
kiinteistöhallinnan ammattilaiselle
Hallitse tarvitsemaasi
tietoa yhdessä
kokonaisjärjestelmässä
Hallinnollinen isännöinti
Kiinteistönpito
Visma
Fivaldi
-pilvipalvelu
yhdistää
hallinnollisen isännöinnin, kiinteistönpidon,
asiakaspalvelun ja taloushallinnon. Kaikki
kiinteistöön ja sen käyttöön liittyvä tieto
syntyy kertatallennuksella ja sitä hallinoidaan
keskitetysti.
Visma Fivaldi tarjoaa edistyksellisen mahdollisuuden
liittää
kaikki
isännöintiyrityksen
tärkeimmät
sidosryhmät yhteiseen järjestelmään. Asukkaat,
omistajat, suunnittelijat, huoltohenkilöt, isännöitsijät
ja päättäjät kartuttavat yhteistä tietoa käyttämällä
samaa järjestelmää. Tallennettu tieto on kaikkien
osapuolien käytettävissä missä ja milloin vain.
Asiakaspalvelu
Taloushallinto
Selainpohjainen Visma Fivaldi toimii palvelumallilla,
jossa käyttäjän ei tarvitse asentaa ylimääräisiä
ohjelmia. Käyttöönotto tapahtuu jouhevasti, koska
teknisiin asioihin ei tarvitse ottaa kantaa. Käytössäsi
on aina uusin versio ohjelmistosta, ilman lisämaksuja.
Visma Fivaldi on myös taloudellisesti turvallinen
ratkaisu. Tiedossa on tarkka, kiinteä ja helposti
budjetoitavissa oleva hinta, joka ei tuo yllätyksiä.
Suuria kertainvestointeja ei tarvitse tehdä, eikä
yllättäviä lisäkustannuksia tarvitse pelätä.
Käännä ja katso kolme vinkkiämme nykyaikaiseen
isännöintiin! a
1. Varmista sujuva tiedonkulku
Helposti saatavilla oleva, ajantasainen tieto on
isännöitsijän tärkeimpiä työkaluja.
Isännöitsijälle pilvipalvelu mahdollistaa pääsyn
järjestelmään myös toimiston ulkopuolella, esimerkiksi
hallituksen tai taloyhtiön kokouksissa.
Asukkaille
ja
tilojen
käyttäjille
suunnattu
palveluportaali tekee palvelupyyntöjen kirjaamisesta
vaivatonta. Portaali toimii myös erilaisten hankkeiden,
kuten putki- tai julkisivuremontin, aikaisena
viestintäkanavana. Nopeasti löytyvä, reaaliaikainen
tieto parantaa asiakaspalvelun laatua ja tehokkuutta.
Kiinteistön ylläpidossa toimivat voivat linkittää eri
osapuolet saman järjestelmän puitteissa kulloinkin
käsittelyssä olevaan hankkeeseen, vikailmoitukseen
tai huoltotehtävään. Käyttäjillä on aina saatavilla
ajantasainen tieto töiden edistymisestä ja roolinsa
mukainen pääsyoikeus hankkeiden projektiarkistoihin.
2.
Tehosta
automaatiolla
massatoiminnoilla
ja
Nykyaikaisella
kokonaisjärjestelmällä
tehtävät
voidaan muuttaa massatoiminnoiksi, jolloin yhdellä
napin painalluksella on mahdollista hoitaa esimerkiksi
kaikkien asiakasyhtiöiden pankkitapahtumien haut
kaikista pankeista ja kohdistaa ne automaattisesti.
Tietojen ollessa yhden ohjelman sisällä, on niiden
päivittäminen vaivatonta ja tiedot pysyvät ajan tasalla
eri puolilla ohjelmistoa.
Ajantasainen
kirjanpito,
lainaosuuslaskenta
ja
yhtiöiden perustiedot, kuten hallituksen kokoonpanot,
mahdollistavat tasekirjan muodostamisen muutamalla
klikkauksella.
Tasekirja-automaatiolla
voidaan
muodostaa tasekirja etusivusta allekirjoitussivuun
kerralla.
Kaikki
tarvittava
tieto
kerääntyy
ohjelmistosta automaattisesti oikealle paikalle aina
toimintakertomuksen tietoihin sekä liitteisiin saakka.
3. Turvaa kustannustehokkuus
Työmäärän
kasvaessa
isännöitsijä
joutuu
harkitsemaan,
olisiko
joidenkin
toimintojen
ulkoistaminen perusteltua. Esimerkiksi kirjanpidon,
palkanlaskennan ja ostoreskontran ulkoistaminen
houkuttelee etenkin pienempiä kiinteistöalan yrityksiä,
jotka haluavat keskittyä omassa toiminnassaan vain
isännöintiin ja asiakaspalveluun.
Ulkoistuksesta
vastaava
palveluntuottaja
voi
tehokkaimmillaan
tuottaa
palvelut
suoraan
isännöintiyrityksen järjestelmään, jolloin isännöitsijällä
on aina mahdollisimman ajantasainen tieto
käytettävissä.
Sähköisen kokonaisjärjestelmän avulla isännöitsijä,
tilitoimisto ja huoltoyhtiö voivat olla saman
tiedon äärellä. Näin asiakas saa yhtenäisen
palvelukokemuksen, siinäkin tapauksessa että
isännöintiyritys ei tuotakaan kaikkia palveluita itse.
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
[email protected]
p. 010 756 2992
www.visma.fi/fivaldi

Similar documents