Kære forældre på 4. klassetrin

Comments

Transcription

Kære forældre på 4. klassetrin
Kære forældre på 4. klassetrin
I forbindelse med, at den nye folkeskolereform er implementeret, skal eleverne
modtage undervisning i andet fremmedsprog(tysk/fransk) fra begyndelsen af 5.
klassetrin.
Vi har valgt på skolen i Distrikt 1 at give dem muligheden for at vælge mellem tysk
og fransk. Vi fik sendt valgsedlen ud inden vi havde nået et informationsmøde for
forældrene på 4. årgang hvorfor vi nu åbner mulighed for omvalg med baggrund i
yderligere information.
Med baggrund i dette vigtige valg inviteres forældrene på 4. klassetrin til et
informationsmøde tirsdag den 5. april klokken 18.00-18.30.
Mødet finder sted på Skoletorvet på afd. Karrebækvej.
På mødet vil Elsebeth Riismøller og Lotte Lagerberg – 2 af skolens lærere præsentere de 2 sprogfag tysk og fransk. Vi håber, at se så mange forældre som
muligt. I skal være opmærksomme på, at valget/omvalget af andet fremmedsprog
skal tages hurtigst muligt herefter – mere info herom senere. Valget af
fremmedsprog vil herefter være bindende.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til skolens ledelse.
Med venlig hilsen
Torben Møller Nielsen
Skoleleder