schema - Lunds tingsrätt

Comments

Transcription

schema - Lunds tingsrätt
LUNDS TINGSRÄTT
Sida 1 ( 7 )
SCHEMA
Lunds tingsrätt
Vecka 13: 28 mars - 1 april 2016
Omfattade enheter: Lunds tingsrätt
Tisdag 29 mars 2016
kl. 09:00-10:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 5588-15, Huvudförhandling
kl. 09:00-12:15
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 1172-16, Huvudförhandling
angående narkotikabrott m m
Brottmålsenhet
Rätten: LALI +nämnd
Protokollf./föredr: ANMÅ
Rätten: MASI +nämnd
Protokollf./föredr: FRAH
angående stöld
Brottmålsenhet
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 1050-16, Huvudförhandling
kl. 09:15-11:30
Tingshuset, Sal 3 B
Lund
T 1476-15, Fortsatt muntlig förberedelse
kl. 09:15-11:45
Tingshuset, sal 11
Lund
T 5223-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:30-11:30
Tingshuset, Sal 8
Lund
T 5577-15, Fortsatt muntlig förberedelse
kl. 10:00-10:15
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 1086-16, Konkursförhandling
angående olaga hot
Brottmålsenhet
angående fordran
Tvistemålsenhet I
angående äktenskapsskillnad m m
Tvistemålsenhet I
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet II
Rätten: MAAN +nämnd
Protokollf./föredr: MK
Rätten: MACA
Protokollf./föredr: MAMA
Rätten: EMOL
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: LENO
Protokollf./föredr: MASC
Rätten: SUPA
Protokollf./föredr: ELCA
angående ansökan om konkurs
Tvistemålsenhet II
kl. 10:00-12:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 6003-15, Huvudförhandling
kl. 11:00-11:30
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 4158-15, Edgångssammanträde
angående misshandel
Brottmålsenhet
Rätten: SATI +nämnd
Protokollf./föredr: ANMÅ
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 13:00-16:00
Tingshuset, sal 11
Lund
T 6285-15, Muntlig förberedelse
Sida 2 ( 7 )
Rätten: MACA
Protokollf./föredr: KAHU
angående fordran för utfört arbete (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
kl. 13:00-16:00
Tingshuset, Sal 3 B
Lund
T 5127-15, Fortsatt muntlig förberedelse
kl. 13:15-15:15
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 2867-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 3 A
Lund
T 5878-15, Muntlig förberedelse
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 7
Lund
T 264-16, Muntlig förberedelse
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 8
Lund
FT 610-16, Muntlig förberedelse
kl. 13:30-16:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
T 493-16, Muntlig förberedelse
angående vårdnad om barn
Tvistemålsenhet I
angående våldsamt motstånd m m
Brottmålsenhet
angående arbetstvist
Tvistemålsenhet II
angående fordran
Tvistemålsenhet II
angående fordran (överlämnat mål från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet II
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet I
Rätten: MASI
Protokollf./föredr: BEKA
Rätten: SATI +nämnd
Protokollf./föredr: ANMÅ
Rätten: LALI
Protokollf./föredr: LIPO
Rätten: EMSH
Protokollf./föredr: AZSK
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: CHWE
Rätten: GUNF
Protokollf./föredr: LIBA
Onsdag 30 mars 2016
kl. 09:00-09:45
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 99-16, Huvudförhandling
kl. 09:00-12:00
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 1474-15, Huvudförhandling
angående olovlig körning (grovt brott) m m
Brottmålsenhet
Rätten: LEPE +nämnd
Protokollf./föredr: SOAD
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CHWE
angående stöld
Brottmålsenhet
kl. 09:00-14:30
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 1412-15, Huvudförhandling
angående grov stöld mm
Brottmålsenhet
Rätten: SAKA +nämnd
Protokollf./föredr: MAMA
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 5047-15, Huvudförhandling
kl. 09:30-11:30
Tingshuset, Sal 8
Lund
T 112-16, Muntlig förberedelse
angående grov kvinnofridskränkning mm
Brottmålsenhet
Sida 3 ( 7 )
Rätten: MIPE +nämnd
Protokollf./föredr: KAHU
Rätten: EMSH
Protokollf./föredr: LIWE
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet II
kl. 09:45-10:30
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 918-16, Huvudförhandling
kl. 10:30-12:00
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 205-16, Huvudförhandling
kl. 13:15-14:45
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 430-16, Huvudförhandling
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 3 A
Lund
T 85-16, Muntlig förberedelse
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
T 31-16, Muntlig förberedelse
kl. 14:45-15:30
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 6310-15, Huvudförhandling
kl. 15:30-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 19-16, Huvudförhandling
angående snatteri; återförvisat mål från Hovrätten jfr B
5990-15
Brottmålsenhet
angående olovlig körning (grovt brott)
Brottmålsenhet
angående obehörigt avvikande från trafikolycksplats
Brottmålsenhet
angående hyra (överlämnat från kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet II
angående fordran, skadestånd; ansökan om återvinning av
tredskodom T 5033-15
Tvistemålsenhet I
angående olovlig körning (grovt brott)
Brottmålsenhet
angående olovlig körning
Brottmålsenhet
Rätten: LEPE +nämnd
Protokollf./föredr: SOAD
Rätten: LEPE +nämnd
Protokollf./föredr: SOAD
Rätten: MACA +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
Protokollf./föredr: JOCA
Utan ang. roll: THAD
Rätten: EMOL
Protokollf./föredr: LIBA
Rätten: MACA +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
Rätten: MACA +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
Torsdag 31 mars 2016
kl. 09:00-11:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 2802-15, Huvudförhandling
angående Stöld
Brottmålsenhet
Rätten: GL +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 09:00-16:00
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 2492-15, Huvudförhandling
Sida 4 ( 7 )
Rätten: THAD +nämnd
Protokollf./föredr: LIPO
angående försök till stöld mm
Brottmålsenhet
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 1052-16, Huvudförhandling
Rätten: MAAN +nämnd
Protokollf./föredr: ERHO
angående misshandel
Brottmålsenhet
kl. 09:15-11:30
Tingshuset, Sal 3 A
Lund
T 756-16, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
FT 6222-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:30-10:30
Landskrona
Landskrona
B 450-16, Huvudförhandling
kl. 10:30-11:30
Landskrona
Landskrona
B 422-16, Huvudförhandling
angående äktenskapsskillnad m m
Tvistemålsenhet II
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående skadegörelse
Brottmålsenhet
Rätten: SAKA
Protokollf./föredr: LIWE
Rätten: FRAH
Protokollf./föredr: SAEL
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CAPE
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CAPE
angående stöld
Brottmålsenhet
kl. 11:00-12:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 1354-16, Sammanträde
kl. 13:00-13:45
Landskrona
Landskrona
B 721-16, Huvudförhandling
kl. 13:15-14:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 5860-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 3 A
Lund
T 729-16, Muntlig förberedelse
kl. 13:45-14:30
Landskrona
Landskrona
B 735-16, Huvudförhandling
angående undanröjande av ungdomstjänst
Brottmålsenhet
angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och
andra farliga föremål
Brottmålsenhet
angående grovt förtal
Brottmålsenhet
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet II
angående bilbältesförseelse
Brottmålsenhet
Rätten: GL +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CAPE
Rätten: GL +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
Rätten: SATI
Protokollf./föredr: CHWE
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CAPE
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 14:30-15:30
Landskrona
Landskrona
B 1016-16, Huvudförhandling
Sida 5 ( 7 )
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CAPE
angående snatteri
Brottmålsenhet
kl. 14:45-15:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 1313-16, Sammanträde
kl. 15:30-16:15
Landskrona
Landskrona
B 1044-16, Huvudförhandling
angående undanröjande av ungdomsvård
Brottmålsenhet
angående olovlig körning (grovt brott)
Brottmålsenhet
Rätten: GL +nämnd
Protokollf./föredr: MALI
Rätten: NIEK +nämnd
Protokollf./föredr: CAPE
Fredag 1 april 2016
kl. 09:00-10:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 155-16, Huvudförhandling
kl. 09:00-11:00
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 2653-15, Huvudförhandling
kl. 09:00-12:00
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 2593-15, Huvudförhandling
angående snatteri
Brottmålsenhet
angående grov stöld
Brottmålsenhet
Rätten: AZSK +nämnd
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: EMOL +nämnd
Protokollf./föredr: KAHU, NIBE
Rätten: LALI +nämnd
Protokollf./föredr: JOCA
angående grov stöld m m
Brottmålsenhet
Rätten: ELCA
kl. 09:15-09:30
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 6346-15, Edgångssammanträde
kl. 09:15-16:30
Tingshuset, Sal 10
Lund
T 1206-15, Huvudförhandling, dag 1 av 3
angående barns boende
Tvistemålsenhet I
Utan ang. roll: MIPE
kl. 09:30-09:45
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 706-16, Edgångssammanträde
Rätten: ELCA
kl. 09:30-11:30
Tingshuset, Sal 3 A
Lund
T 2281-15, Fortsatt muntlig förberedelse
kl. 09:45-10:00
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 6236-15, Edgångssammanträde
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet II
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
Protokollf./föredr: BITO
Rätten:
Protokollf./föredr: MAMA
Protokollf./föredr: BITO
Rätten: SAKA
Protokollf./föredr: JOWA
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 10:00-10:15
Tingshuset, Sal 3 B
Lund
K 6232-15, Edgångssammanträde
kl. 10:00-10:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 70-16, Huvudförhandling
kl. 10:15-10:30
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 740-16, Edgångssammanträde
kl. 10:30-10:45
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 6031-15, Edgångssammanträde
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
angående rattfylleri m m
Brottmålsenhet
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
Sida 6 ( 7 )
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
Rätten: AZSK +nämnd
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
kl. 10:45-11:00
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 6056-15, Edgångssammanträde
kl. 11:00-11:15
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 1-16, Edgångssammanträde
kl. 11:00-11:45
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 6442-15, Huvudförhandling
kl. 11:15-11:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 15-16, Huvudförhandling
kl. 13:00-13:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 883-16, Huvudförhandling
kl. 13:00-16:30
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 4903-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-14:00
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 3509-15, Förlikningssammanträde
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
angående rattfylleri m m
Brottmålsenhet
angående hastighetsöverträdelse
Brottmålsenhet
angående brott mot trafikförordningen m m
Brottmålsenhet
angående misshandel m. m.
Brottmålsenhet
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
Rätten: ELCA
Protokollf./föredr: BITO
Rätten: EMOL +nämnd
Protokollf./föredr: KAHU, NIBE
Rätten: AZSK +nämnd
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: ALWA +nämnd
Protokollf./föredr: AZSK
Rätten: MASI +nämnd
Protokollf./föredr: KAHU, NIBE
Rätten: KNNO
Protokollf./föredr: ELCA
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 13:15-16:15
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 5887-15, Huvudförhandling
Sida 7 ( 7 )
Rätten: LALI +nämnd
Protokollf./föredr: JOCA
angående stöld mm
Brottmålsenhet
kl. 14:00-15:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 6460-15, Huvudförhandling
kl. 15:00-15:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 1137-16, Huvudförhandling
angående narkotikabrott (ringa brott) m m
Brottmålsenhet
angående olovlig körning
Brottmålsenhet
Rätten: ALWA +nämnd
Protokollf./föredr: AZSK
Rätten: ALWA +nämnd
Protokollf./föredr: AZSK

Similar documents