Flyer Cykelkonferensen

Comments

Transcription

Flyer Cykelkonferensen
Cykelkonferensen
24-25 maj 2016 i Gävle
Cykelkonferensen är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor
som i år går av stapeln i Gävle den 24 –25 maj. Vi kommer då att
få en presentation av den nationella cykelstrategin.
Här är några programpunkter:
>>Presentation och diskussion av departements cykelstrategi.
>>Har ekonomiska satsningar på cykel ökat?
>>Cykelsäkerhet – mer än bara hjälmfrågan.
>>Har cyklandet i Sverige verkligen ökat?
>>Cykeltur där vi bland annat tittar på några av Gävles
40 cykelöverfarter, där bilen ska lämna företräde för cykeln.
Vill du veta mer kontakta Ida Nelson på SKL, 08-452 7 943
eller Åke Ståhlspets på Trafikverket, 010-138 90 23.
I samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg.

Similar documents