ילקוט הפרסומים

Comments

Transcription

ילקוט הפרסומים
‫רשומות‬
‫ילקוט הפרסומים‬
‫כ"ח באדר ב' התשע"ו‬
‫‬
‫‪7242‬‬
‫‪ 7‬באפריל ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים בהתאם להוראות חוק הנאמנות ‪4976.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים‬
‫בהתאם להוראות חוק הנאמנות‪ ,‬התשל"ט‪1979-‬‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪(26‬ג) לחוק הנאמנות‪ ,‬התשל"ט‪ ,11979-‬ולתקנה ‪ 18‬לתקנות ההקדשות לצורכי צדקה‪ ,‬התשל"ד‪,21974-‬‬
‫מתפרסמת בזה רשימת ההקדשות הציבוריים שנרשמו בשנת ‪ 2015‬בפנקס ההקדשות הציבוריים המתנהל במשרד רשם ההקדשות‪.‬‬
‫מספר מלא‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שם ההקדש‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590035341‬‬
‫הקדש ע"ש לידיה אקסלרוד ז"ל‬
‫לצורכי הקמה ותפעול של בית חולים לבעלי חיים‬
‫בגני הטבע המצויים במתחם אבו כביר בסמוך לבית‬
‫הספר טבע חברה וסביבה בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪18/01/2015‬‬
‫‪590035358‬‬
‫הקדש ע"ש אנדור טרנר ז"ל ‪-‬‬
‫באופרה סטודיו ‪ -‬בי"ס עיוני ‪-‬‬
‫מעשי לזמרי אופרה‬
‫מתן מלגות לזמרים צעירים של האופרה הישראלית‬
‫בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪26/01/2015‬‬
‫‪590035366‬‬
‫הקדש ע"ש יעל גולדשטין ז"ל‬
‫תמיכה בארגונים וגופים העוסקים בזכויות אדם‪,‬‬
‫זכויות בעלי חיים ורווחת נזקקים בכפוף להוראות‬
‫הצוואה‬
‫‪26/01/2015‬‬
‫‪590035374‬‬
‫מועדון בעיר חולון לגמלאי תנועת‬
‫העבודה‬
‫להקים ולנהל בעיר חולון מועדון לגמלאי תנועת‬
‫העבודה‬
‫‪26/01/2015‬‬
‫‪590035382‬‬
‫קרן מחקר ולימוד השואה ע"ש‬
‫רפאל קלקשטיין ז"ל‬
‫לממן לימוד וחקר השואה מההיבט של השפעת‬
‫הכנסייה הקתולית והוותיקן‪ ,‬השראתה ומעורבותה‬
‫בתהליכים שגרמו להתרחשות השואה בכפוף‬
‫להוראות הצוואה‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪590035390‬‬
‫הקדש ע"ש רוברטה שטוק ז"ל‬
‫הקמת גן ציבורי (פארק) בשכונת רמת אביב אשר‬
‫בתל–אביב‪-‬יפו‪ ,‬לרבות‪ ,‬במידת האפשר‪ ,‬גם תחזוקתו‬
‫השוטפת של הגן הציבורי‪ ,‬בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫‪590035408‬‬
‫קרן יעקב רוזן‬
‫חלוקת מלגות לימוד שנתיות לסטודנטים מצטיינים‬
‫במחלקה להנדסה במכללת שנקר; חלוקת מלגות‬
‫לימוד שנתיות לתלמידים הלומדים בבתי הספר‬
‫התיכוניים בעיר רמת גן; לאחר פטירת המקדיש ‪-‬‬
‫תשלום שנתי למוסדות חב"ד‪ ,‬והכול בכפוף להוראות‬
‫כתב ההקדש‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪590035416‬‬
‫קרן צדקה ע"ש צפורה ואבינועם‬
‫הררי ז"ל‬
‫מתן צדקה לישיבות ולמוסדות ללימוד תורה בכפוף‬
‫להוראות הצוואה‬
‫‪23/02/2015‬‬
‫‪590035424‬‬
‫הקדש ע"ש צפורה ואבינועם הררי‬
‫ז"ל ‪ -‬הנצחה בבית הכנסת ימין‬
‫משה ר"ג‬
‫בניית היכל בבית הכנסת ימין משה ברח' אלוף דוד‬
‫‪ ,142‬רמת גן וכתיבת ספר תורה להנצחת המנוחים‬
‫צפורה ואבינועם הררי ז"ל בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫‪590035432‬‬
‫קרן ע"ש אליה קפלן ז"ל‬
‫לטובת רווחתם של בעלי החיים ולרבות אוכל לחיות‬
‫וטיפול רפואי בהם ולא לשום מטרה אחרת בכפוף‬
‫להוראות הצוואה‬
‫‪11/03/2015‬‬
‫‪590035440‬‬
‫קרן ע"ש חנה אורג ז"ל ‪ -‬בבית‬
‫החולים רמב"ם בחיפה‬
‫מתן עזרה כספית לחולים נזקקי השתלות אברים בבית‬
‫החולים רמב"ם בחיפה בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪590035457‬‬
‫הקדש על שמם של המנוחים רוזי‬
‫רוזט וויקטור וקנין ז"ל‬
‫הקמת בית כנסת ו‪/‬או בית מדרש בכפוף להוראות‬
‫הצוואה‬
‫‪25/03/2015‬‬
‫‪590035465‬‬
‫קרן ע"ש כדורי א‪ .‬זילכה מיסודם‬
‫של עזרא וסלים זילכה‬
‫חלוקת מלגות לקידום החינוך של סטודנטים מקרב‬
‫יוצאי עיראק בישראל בכפוף להסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫ס"ח התשל"ט‪ ,‬עמ' ‪.128‬‬
‫ק"ת התשל"ד‪ ,‬עמ' ‪.690‬‬
‫‪4 976‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫מספר מלא‬
‫מטרות ההקדש‬
‫שם ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590035473‬‬
‫קרן ע"ש ששון וויקטוריה כזאם‪,‬‬
‫מיסודו של ז'ק כזאם‬
‫חלוקת מלגות לסטודנטים נזקקים בקהילת יוצאי‬
‫עיראק בישראל לתארים אוניברסיטאיים בכפוף‬
‫להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035481‬‬
‫קרן ע"ש רוזה ואהרון חורש‪ ,‬מיסודו‬
‫של ג'ורג' חורש‬
‫חלוקת מלגות לקידום החינוך הגבוה של סטודנטים‬
‫יהודים מקרב יוצאי עיראק בישראל ובחו"ל בכפוף‬
‫להסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035499‬‬
‫קרן ע"ש איירין דרזי ז"ל ‪ -‬מיסודו‬
‫של בעלה יעקב דרזי‬
‫חלוקת מלגות ו‪/‬או מתן שיעורי עזר לתלמידים שוחרי‬
‫אמנות בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035507‬‬
‫קרן ע"ש משפחת כוויתי‬
‫חלוקת מלגה שנתית (אחת) ו‪/‬או מתן שיעורי עזר‬
‫לתלמיד‪/‬ה מקרב יוצאי עיראק בישראל בכפוף‬
‫להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035515‬‬
‫קרן לזכרה של נגה בן חיים ז"ל‬
‫(מיסודו של מר מנשה בן חיים)‬
‫חלוקת מלגות ללימודי תואר ראשון שני ושלישי‬
‫לתלמידים מעוטי יכולת מקרב יוצאי עיראק בישראל‬
‫בכפוף להסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035523‬‬
‫קרן לזכרם של חיאווי וגורג'יה ז"ל‬
‫(מיסודו של מר עזרא שיראזי)‬
‫חלוקת מלגות לתלמידים נזקקים מבני העדה יוצאי‬
‫עיראק בישראל בכפוף להסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035531‬‬
‫קרן מיסודם של אהרון וסוזן קטן‬
‫ממונטריאול‬
‫חלוקת מלגות לתואר ראשון שני ושלישי לתלמידים‬
‫נזקקים מקרב יוצאי עיראק בישראל בכפוף להוראות‬
‫הסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035549‬‬
‫קרן ע"ש משה ונעימה סגמן ז"ל‬
‫הענקת מלגות לסטודנטים נזקקים בכפוף להוראות‬
‫הסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035556‬‬
‫קרן מיסודם של עבדאללה ופרנסין‬
‫סימון‪ ,‬מניו יורק‬
‫חלוקת מלגות לסטודנטים נזקקים ממוצא עיראקי‬
‫בישראל בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪590035564‬‬
‫הקדש ע"ש אליהו ימיני ז"ל‬
‫חלוקת פירות (מחצית) הבניין ברח' תרמ"ב ‪,15‬‬
‫ירושלים‪ ,‬לישיבת "תורה ושלום" הנמצאת ברח'‬
‫עוזיאל ‪ ,61‬בני ברק‪ ,‬על מנת שישמשו את הישיבה‬
‫בהתאם למטרותיה בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪12/04/2015‬‬
‫‪590035572‬‬
‫קרן ע"ש חנה אורג ז"ל ‪ -‬בקרית‬
‫מוצקין‬
‫סיוע לאנשים נזקקים ו‪/‬או חסרי בית‪ ,‬על פי המלצות‬
‫שיתקבלו לעניין זה ממנהל מחלקת הרווחה של‬
‫עיריית קרית מוצקין בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫‪590035580‬‬
‫קרן ע"ש אלפרד ודולפי אבנר‬
‫תמיכה כספית בפעילות מוזיקלית בירושלים ובמיוחד‬
‫בגן הפעמון ובמוזאון ישראל בכפוף להוראות הסכם‬
‫הנאמנות‬
‫‪22/04/2015‬‬
‫‪590035598‬‬
‫קרן ע"ש אמיל מ‪ .‬ומרי (מרים)‬
‫פיקובסקי ז"ל ‪ -‬בקרן לירושלים‬
‫לקדם ולפתח תכניות רווחה‪ ,‬בכלל‪ ,‬ותכניות רפואה‬
‫מונעת וסיעוד קהילתי בפרט וזאת במסגרת המרכזים‬
‫לקשיש המופעלים על ידי עיריית ירושלים או אלה‬
‫הפועלים מטעמה ובפיקוחה בכפוף להוראות כתב‬
‫ההקדש‬
‫‪22/04/2015‬‬
‫‪590035606‬‬
‫הקרן לחינוך ע"ש טדי קולק‪,‬‬
‫ירושלים‬
‫לקיים פעילויות שיגבירו ויקדמו את החינוך של‬
‫בני הנוער בירושלים בגילאי בית ספר ואוניברסיטה‪,‬‬
‫בהתחייב שלא תינתן תמיכה לכל פעילות‪ ,‬או קבוצה‪,‬‬
‫הידועה כבעלת דעות‪ ,‬או מטרות‪ ,‬קיצוניות מכל סוג‬
‫שהוא בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪22/04/2015‬‬
‫‪590035614‬‬
‫קרן צמיתה ע"ש הארי ג'ינוגלי‬
‫לאפשר פעילויות בירושלים; תפעול ואחזקת מרכז‬
‫לאמנות חזותית בירושלים בכפוף להוראות הסכם‬
‫הנאמנות‬
‫‪22/04/2015‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫‪4977‬‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫‪590035622‬‬
‫קרן מלגות ע"ש לינה ואשר ספירא‬
‫שיפור איכות החיים של נשים מוכות‪ ,‬ממקלטי נשים‬
‫מוכות בירושלים‪ ,‬בזמן לימודיהן לרכישת מקצוע‬
‫בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪22/04/2015‬‬
‫‪590035630‬‬
‫קרן צמיתה ע"ש דוד גולדמן‬
‫תמיכה בפעילויות של מרכז המוסיקה ירושלים‬
‫למטרת עידוד צעירים בעלי עניין מיוחד במוזיקה לנגן‬
‫בכלי נגינה או לשיר‪ ,‬תוך עדיפות לכלי נגינה קלסיים‬
‫בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪590035648‬‬
‫קרן ע"ש משפחת הנרי ר‪.‬קרביס ‪-‬‬
‫תרבות‬
‫תמיכה בפעילות פסטיבל ישראל‪ ,‬התזמורת‬
‫הסימפונית ירושלים והתזמורת הסימפונית הצעירה‬
‫בירושלים בכפוף להסכם הנאמנות‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪590035655‬‬
‫קרן ע"ש סם רוטנברג‬
‫הפעלת תכנית באזור ירושלים שמטרתה גילוי מוקדם‬
‫של מחלת הגלאוקומה‪ ,‬והתחייבות לקיים מחקר של‬
‫גורמי סיכון והפצת המחלה בקרב האוכלוסייה בכפוף‬
‫להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪590035663‬‬
‫מתן פרס שנתי לתלמיד בכיתה י"ב של בית ספר‬
‫קרן הפרס בנושא השואה ע"ש‬
‫מרים‪-‬מונקה ויינברג לבית גולדמן‪ -‬תיכון השוכן בשטח השיפוט של עיריית ירושלים‬
‫בעבור כתיבת עבודת גמר מצטיינת בנושא שואת‬
‫קלינגהופר‬
‫העם היהודי בין ‪ 1933‬ל–‪ 1945‬או בחלק ממנו בכפוף‬
‫להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪590035671‬‬
‫קרן לטובת גן פעמון החירות‪,‬‬
‫ספורטכל‪ ,‬ומועדון הנוער עין כרם‬
‫הקמת מיתקני צדקה לבילוי ושעשועים וכן לפעילויות‬
‫תואמות ולא לכל מטרה אחרת‪ ,‬בגן פעמון החירות‪,‬‬
‫ספורטכל‪ ,‬ומועדון הנוער עין כרם בכפוף להוראות‬
‫הסכם הנאמנות‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪590035689‬‬
‫קרן צמיתה ע"ש מרתה דלאור ז"ל‬
‫אירוח אנשי שם בדירת דלאור או בדירה אחרת בבית‬
‫הארחה משכנות שאננים; קיום ימי עיון וסדנאות‬
‫במרכז האתיקה‪ ,‬השקת ספרים חדשים וכנסים‬
‫בנושאי תרבות בכפוף להוראות כתב ההקדש‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪590035697‬‬
‫קרן ע"ש ברוך ומיכל קייקוב ז"ל‬
‫‪ 20%‬מפירות הקרן לאחזקת הקבר המשפחתי; ‪50%‬‬
‫מפירות הקרן לרכישת תשמישי קדושה לנערי בר‬
‫מצווה ומלגות ללימודים אקדמאיים של יוצאי צבא‬
‫חובשי כיפות סרוגות; יתרת ‪ 30%‬מהפירות יצטרפו‬
‫לקרן‪ ,‬בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪29/04/2015‬‬
‫‪590035705‬‬
‫קרן על שמם של רבקה ויוסף משה‬
‫רוט ז"ל‬
‫מימון פעילות היחידה לפעולות נוער ע"ש עמוס דה‬
‫שליט במכון ויצמן למדע ברחובות בכפוף להוראות‬
‫הצוואה‬
‫‪11/05/2015‬‬
‫‪590035713‬‬
‫הקדש על שמם של המנוחים יוסף‬
‫בלס ז"ל‪ ,‬נפתלי ודבורה בלס ז"ל‬
‫מחקר ופירוש התלמוד הירושלמי‪ ,‬הפצת לימוד‬
‫התלמוד ומסריו בקרב הציבור‪ ,‬העסקת חוקרים‬
‫ומפרשים‪ ,‬הוצאת מסכתות‪ ,‬ספרים וחוברות‪ ,‬מלגות‬
‫עידוד ליוצרים‪ ,‬שיעורים‪ ,‬השתלמויות וכנסים‪,‬‬
‫להנצחת שמם של יוסף בלס ז"ל‪ ,‬נפתלי ודבורה בלס‬
‫ז"ל בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪590035721‬‬
‫קרן אלחנן ושולמית פרידמן‬
‫לטובת החברה בישראל‪ ,‬בעדיפות לילדים ובני‬
‫נוער יתומים ו‪/‬או נזקקים מבתים שאינם מסוגלים‬
‫להעניק לילדיהם בית חם‪ ,‬כלכלה מספקת והשכלה‬
‫ולתמוך חומרית ורוחנית באותם ילדים ובני נוער‪,‬‬
‫לשם חיזוקם בלימודים ועל מנת לאפשר להם לרכוש‬
‫השכלה לפי שאיפותיהם ו‪/‬או כישוריהם‪ ,‬וכן לעזור‬
‫בכל דרך לנערות במצוקה‬
‫‪25/05/2015‬‬
‫‪4 978‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫מספר מלא‬
‫מטרות ההקדש‬
‫שם ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590035739‬‬
‫הקדש ע"ש טוני וולפמן ז"ל‬
‫קיום פעילות תורנית במבנה ההקדש לעילוי נשמת‬
‫המנוחה טוני וולפמן ז"ל ותוך הנצחתה במקום בולט‬
‫מחוץ למבנה ובתוכו בכפוף להחלטת בית המשפט‬
‫‪03/06/2015‬‬
‫‪590035747‬‬
‫קרן ע"ש חנה אורג ז"ל ‪-‬‬
‫בקונסרבטוריון דוניה ויצמן בחיפה‬
‫מתן מלגה שנתית אחת בשווי שכר לימוד של שנה‬
‫אחת לתלמיד נזקק אחד הלומד בקונסרבטוריון דוניה‬
‫ויצמן בחיפה בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫‪590035754‬‬
‫קרן ע"ש רחל בנין ז"ל ‪ -‬בקרן‬
‫לירושלים‬
‫העמקת והרחבת פעילות תאטרון הקרון בעבור ילדי‬
‫הגיל הרך בירושלים בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫‪590035762‬‬
‫הקדש קרן מלכה‬
‫תמיכה בעניים‪ ,‬חולים‪ ,‬נכים‪ ,‬זקנים‪ ,‬יתומים‪ ,‬אלמנות‪,‬‬
‫הכנסת כלה וחתן לחופה‪ ,‬מטרות דת‪ ,‬כגון רכישת‬
‫ספרי תורה לבתי כנסת‪ ,‬לבתי מדרש‪ ,‬עזרה ותמיכה‬
‫לישיבות מתן מענקים לתלמידים מצטיינים ו‪/‬או‬
‫נזקקים‪ ,‬לפעילות שונות לעידוד לימוד התורה בקרב‬
‫הנוער‪ ,‬בכפוף להוראות שטר ההקדש‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪590035770‬‬
‫קרן ע"ש ד"ר קרל וייס ז"ל‬
‫לשימוש קרן אייטינגון באוניברסיטה העברית‬
‫בירושלים בתחום אחד והוא‪ :‬להלוואות ו‪/‬או לסעד‬
‫ו‪/‬או לסיוע אחר לפסיכיאטרים צעירים על מנת‬
‫לאפשר להם את השלמת הכשרתם בפסיכואנליזה‬
‫בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪21/06/2015‬‬
‫‪590035788‬‬
‫הקדש ע"ש זלמן ואיילה אברמוב‬
‫ז"ל באוניברסיטת תל אביב‬
‫לצורכי מחקר אקדמי‪ ,‬כתיבה ופרסום אקדמיים‬
‫בתחומי ההיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת‬
‫ישראל‪ ,‬מערכת המשפט הישראלית‪ ,‬התרבות‬
‫הישראלית והשפה העברית המודרנית בכפוף‬
‫להוראות הצוואה‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪590035796‬‬
‫קרן ע"ש אלפרד כדורי מאיר לאווי‬
‫קידום החינוך בישראל ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪590035804‬‬
‫קרן ע"ש סוזן רחמינוה (דלל)‪,‬‬
‫מיסודו של ז'ק דלל‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪590035812‬‬
‫קרן ע"ש סטנלי שעשוע‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪590035820‬‬
‫קרן מיסודה של משפחת שאשא‪,‬‬
‫לונדון‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035838‬‬
‫קרן ע"ש גורג'י נסים מסרי‬
‫ומשפחתו‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035846‬‬
‫קרן ע"ש פרנק הלל‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035853‬‬
‫קרן ע"ש ג'ורג' שמאש‪ ,‬מיסודו של‬
‫אלברט ג'ורג' שמאש‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035861‬‬
‫קרן מיסודם של מרג'ורי וששון פרץ‪,‬‬
‫מהריסון‪ ,‬ניו יורק‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫‪4979‬‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590035879‬‬
‫קרן ע"ש ג'ורג' (גורג'י) ורחמה‬
‫שמאש‪ ,‬מנצ'סטר‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035887‬‬
‫קרן ע"ש נעימה וששון משה פרץ‪,‬‬
‫מיסודם של מוריס ושמחה פרץ‪,‬‬
‫מונטריאל‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035895‬‬
‫קרן ע"ש ננסי ראובן מיסודו של‬
‫ראובן סימון‪ ,‬לונדון‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035903‬‬
‫קרן ע"ש חנינה וחיים שלום שלמה‬
‫דוד‪ ,‬מיסודם של רות ואורי דוד‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035911‬‬
‫קרן ע"ש אליהו עזרא חזם מיסודו‬
‫של נעים חזם‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035929‬‬
‫קרן ע"ש מנשה ומוזלי גבאי‪,‬‬
‫מיסודם של יחזקאל מ‪.‬גבאי‬
‫ומשפחתו‪ ,‬מילאנו‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035937‬‬
‫קרן ע"ש מנשה ומוזלי גבאי‪,‬‬
‫מיסודם של קמל מ‪.‬גבאי ומשפחתו‪,‬‬
‫מונטריאול‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035945‬‬
‫קרן ע"ש לולו ויחזקאל‪-‬עזרא פרץ‪,‬‬
‫מיסודם של מרג'ורי וששון פרץ‪,‬‬
‫מהריסון‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035952‬‬
‫קרן מיסודם של מוריס וחנה‬
‫שאשא‪ ,‬לונדון‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035960‬‬
‫קרן ע"ש בית כנסת הנריך(אהרון)‬
‫הוגו מנשה פרץ מריו דה ז'נרו‪,‬‬
‫ברזיל‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035978‬‬
‫קרן ע"ש רוזה ובנימין כהן מיסודה‬
‫של קרול וד"ר אלי כהן משיקאגו‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035986‬‬
‫קרן ע"ש ארבילי נעימה (מיסודה‬
‫של בנה)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪590035994‬‬
‫קרן לתלמוד תורה ע"ש מרדכי‬
‫קליין ז"ל ומשפחתו‬
‫חלוקת מלגות לקידום לימוד תורה ותלמוד בשיטת‬
‫יששכר וזבולון בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪08/07/2015‬‬
‫‪590036000‬‬
‫קרן ע"ש רבקה לאה ביילין ז"ל‬
‫בבי"ס לרפואה הדסה באוניברסיטה‬
‫העברית‬
‫מחקר רפואי בתחום הנוירולוגיה וננוירופתולוגיה עם‬
‫עדיפות לנושא של מחלות בשרירים בכפוף להוראות‬
‫הצוואה‬
‫‪27/07/2015‬‬
‫‪590036018‬‬
‫קרן ע"ש רבקה לאה ביילין ז"ל‬
‫במח' לארכיאולוגיה באוניברסיטה‬
‫העברית‬
‫תמיכה בחפירות ארכיאולוגיות ופרויקטים נלווים‬
‫הקשורים בכך בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪27/07/2015‬‬
‫‪590036026‬‬
‫הקדש ע"ש ברוך לוצאטו ז"ל‬
‫תמיכה באמנים ובאירועי אמנות ספרות ותרבות‬
‫בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪28/07/2015‬‬
‫‪4 980‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590036034‬‬
‫הקדש ע"ש יוליה ויחיאל ילמד ז"ל‬
‫עזרה לילדים ונוער לסיוע בלימודי מקצוע כגון‪ :‬נכים‪,‬‬
‫נפגעים וחינוך מיוחד‪ ,‬עיוורים‪ ,‬חרשים‪/‬אילמים‪ ,‬ילדי‬
‫משפחות מצוקה‪ ,‬ילדים ממוצא אתיופי; עזרה לילדים‬
‫אוטיסטים; עזרה לילדים חולים במחלת הסרטן;‬
‫לקירוב לבבות והידברות בין סקטורים שונים כגון‪,‬‬
‫יהודים‪ ,‬דרוזים‪ ,‬וערבים‪ ,‬דתיים‪-‬חילוניים‪ ,‬פריפריה‪-‬‬
‫מרכז‪ ,‬עולים חדשים‪-‬תושבים ותיקים וכו'; תמיכה‬
‫בחיות מחמד‪ ,‬בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪29/07/2015‬‬
‫‪590036042‬‬
‫קרן כה לחי לתמיכה בארגונים‬
‫למען בעלי חיים‬
‫מתן תמיכות כספיות לארגוני סיוע לבעלי חיים‬
‫בכפוף להוראות כתב ההקדש‬
‫‪02/08/2015‬‬
‫‪590036059‬‬
‫קרן מרים שער שלזינגר ז"ל למען‬
‫הגן הבוטני‬
‫להשתמש בכספים שיתקבלו לפי הסדר הפשרה‬
‫שקיבל תוקף של פס"ד מיום ‪ 27.7.2015‬בה"פ ‪3406/04‬‬
‫ו–‪( 7352/07‬מחוזי ירושלים) לטובת פעילות הגן הבוטני‬
‫בכפוף להוראות כתב ההקדש‬
‫‪09/08/2015‬‬
‫‪590036067‬‬
‫קרן מרים שער שלזינגר ז"ל למען‬
‫ציבור החרשים וכבדי השמיעה‬
‫הקמת מרכז רב שירותים לפעילות המייסדים למען‬
‫ציבור החירשים וכבדי השמיעה ו‪/‬או לצורך פעילות‬
‫ראויה למען ציבור החירשים וכבדי השמיעה תוך‬
‫הנצחת זכרה של המקדישה מרים שער שלזינגר ז"ל‬
‫בכפוף להוראות כתב ההקדש‬
‫‪09/08/2015‬‬
‫‪590036075‬‬
‫קרן מרים שער שלזינגר ז"ל למען‬
‫ציבור חולי הסרטן‬
‫רכישת נכס‪/‬י מקרקעין אשר ישמש‪/‬ו לפעילות‬
‫האגודה למען ציבור חולי הסרטן או לכל מטרה ראויה‬
‫אחרת של המייסדת למען ציבור חולי הסרטן בישראל‬
‫ו‪/‬או לצורך פעילות ראויה למען ציבור חולי הסרטן‬
‫או לכל מטרה ראויה אחרת של המייסדת למען ציבור‬
‫חולי הסרטן בישראל תוך הנצחת המקדישה בכפוף‬
‫לכתב ההקדש‬
‫‪09/08/2015‬‬
‫‪590036083‬‬
‫קרן ע"ש שרה סטלה פלומר‪,‬‬
‫סינגפור‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036091‬‬
‫קרן ע"ש אדוין יוסף אליס ורעייתו‬
‫סיביל אליס‪ ,‬סינגפור‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036109‬‬
‫קרן ע"ש יוסף חיים ודיאנה אליס‪,‬‬
‫סינגפור‪ ,‬מיסודו של אדוין יוסף‬
‫אליס‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036117‬‬
‫קרן ע"ש ששון וויקטוריה עבד‬
‫ממונטריאול‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036125‬‬
‫קרן ע"ש אליזה ומאיר חקק‬
‫מניו יורק‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036133‬‬
‫קרן ע"ש קלי ג'וזף אליס וויקטוריה‬
‫אליס מסינגפור‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036141‬‬
‫קרן ע"ש שפרה קומרוב ורפאל‬
‫פלדהון (מיסודם של אסיא ואבנר‬
‫קומרוב)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫‪4981‬‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590036158‬‬
‫קרן ע"ש כדורי ועזרא מאיר לאווי‬
‫ומשפחתם‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036166‬‬
‫קרן ע"ש נעימה ועזרא מאיר לאווי‬
‫ומשפחתם‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036174‬‬
‫קרן ע"ש ימין ומסעודה שאשא‪,‬‬
‫ניו יורק‪ ,‬מיסודו של אלפרד שאשא‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036182‬‬
‫קרן ע"ש צלחה ואוברי הילאלי‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036190‬‬
‫קרן ע"ש מנשה אליהו זלוף‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036208‬‬
‫קרן לזכרו של מוריס י‪ .‬שאשא‪,‬‬
‫ארה"ב‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036216‬‬
‫קרן ע"ש צ'חלה פטל‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036224‬‬
‫קרן ע"ש שלמה נח (ממייסדי‬
‫"הקרן")‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036232‬‬
‫קרן ע"ש ד"ר עזרא קורין (ממייסדי‬
‫"הקרן")‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036240‬‬
‫קרן ע"ש מרסל ואלברט גארה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036257‬‬
‫קרן ע"ש ציון נמרודי (נוסדה על ידי‬
‫בנו יעקב נמרודי)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036265‬‬
‫קרן ע"ש נעימה ושלמה צאלח‬
‫שלמה גבאי (מיסודו של הבן יצחק‬
‫גבאי)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036273‬‬
‫קרן ע"ש עזרא מאיר בן מוראד ג'יג'י‬
‫(נתרם על ידי אחותו פלורה סומך)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036281‬‬
‫קרן ע"ש נג'י עטר‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036299‬‬
‫קרן ע"ש המנוחה נדיה עזיז‬
‫(מיסוד' של ג'ויס שמש‪ ,‬דוד מעוז‬
‫וברטה כדורי)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036307‬‬
‫קרן ע"ש נורמן וטלמה לאווי‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪4 982‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590036315‬‬
‫קרן ע"ש אירין ודוד סלע‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036323‬‬
‫קרן ע"ש אדמונד הילטון עזרא‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036331‬‬
‫קרן ע"ש סופי יוסף‪ ,‬סינגפור‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036349‬‬
‫קרן ע"ש נעימה שמעון‪ ,‬נתרם על‬
‫ידי בנה מר סמי שמעון ז"ל‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036356‬‬
‫קרן ע"ש המנוח פייצל מוראד סומך‬
‫(מיסודה של פלורה ושלמה סומך)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036364‬‬
‫קרן ע"ש יצחק מועלם ניסים‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036372‬‬
‫קרן ע"ש רוזה ושמעון צרף‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036380‬‬
‫קרן ע"ש עזרא בטאט‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪10/08/2015‬‬
‫‪590036398‬‬
‫קופת גמילות חסדים ע"ש הוכמן‬
‫ישראל ומלה ז"ל‬
‫לצורכי גמילות חסדים (גמ"ח) בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪30/08/2015‬‬
‫‪590036406‬‬
‫קרן ע"ש מנחם חי (מיסודה של‬
‫המשפחה)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036414‬‬
‫קרן ע"ש יצחק אסיא‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036422‬‬
‫קרן מיסודו של יהודה אסיא‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036430‬‬
‫קרן ע"ש אליהו ורוזה עזרא‬
‫(מיסודם של נורי ואבלין עזרא)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036448‬‬
‫קרן לזכרו של אברהם בן נסים‬
‫לילה ‪ -‬מיסודה של אחיותיו רשל‬
‫ושמחה לילה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036455‬‬
‫קרן לזכרו של שמואל ציון בן נסים‬
‫לילה ‪ -‬מיסודה של אחיותיו רשל‬
‫ושמחה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036463‬‬
‫קרן לזכרו של משה נעים בן נסים‬
‫לילה (מיסודה של אחותו שמחה‬
‫לילה)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫‪4983‬‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590036471‬‬
‫קרן לזכרה של רשל לילה (מיסודה‬
‫של אחותה שמחה לילה)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036489‬‬
‫קרן ע"ש שאול ורוזה לוי (מיסודו‬
‫של דוד לויתן)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036497‬‬
‫קרן ע"ש ד"ר יעקב גבאי‪ ,‬מיסודה‬
‫של לואיז גבאי מפלורידה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036505‬‬
‫קרן לזכר ד"ר אדמונד גבאי ‪-‬‬
‫נתרם על ידי ד"ר יעקב ולואיז גבאי‬
‫מפלורידה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036513‬‬
‫קרן מיסודם של מר סלח מצרי ז"ל‬
‫וגב' מצרי‪ ,‬מניו יורק‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036521‬‬
‫קרן ע"ש יעקב אליהו שלום‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036539‬‬
‫קרן ע"ש סלח בשי‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036547‬‬
‫קרן ע"ש נעימה דאלי ‪ -‬תרומתם‬
‫של משפחת באשה ממונטריאול‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036554‬‬
‫קרן מיסודו של ג'ורג' אליאס ז"ל‬
‫ומשפחתו‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036562‬‬
‫קרן ע"ש גמיל ששון יהודה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036570‬‬
‫קרן ע"ש אברהם ופרחה מנשה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036588‬‬
‫קרן ע"ש עזרא יעקב זגאייר‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036596‬‬
‫קרן ע"ש לאונט (חורש) מנשה‪,‬‬
‫מיסודו של בעלה אדוארד מנשה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036604‬‬
‫קרן ע"ש נעים אברהם מנשה ‪-‬‬
‫נוסדה על ידי אוולין ואורנה מנשה‬
‫ואדוארד מנשה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036612‬‬
‫קרן ע"ש לוסי וג'ורג' מאיר‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪4 984‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫מספר מלא‬
‫מטרות ההקדש‬
‫שם ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫‪590036620‬‬
‫קרן ע"ש ששון כהן‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036638‬‬
‫קרן ע"ש משפחת שלום נקר‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036646‬‬
‫קרן ע"ש נעים אגוז (מיסודה של‬
‫אשתו)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036653‬‬
‫קרן ע"ש רחל וששון עובדיה‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036661‬‬
‫קרן ע"ש נעים בן–יהושע (מיסודה‬
‫של אשתו)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036679‬‬
‫קרן ע"ש מזל צחייק‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036687‬‬
‫קרן ע"ש יחזקאל רוני בן–אברהם‬
‫גבאי ‪ -‬מיס' של אמו ויולט גבאי‬
‫ואחותו‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036695‬‬
‫קרן ע"ש אברהם (אלברט) בן‬
‫יחזקאל גבאי (מיסודה של אשתו‬
‫ויולט גבאי)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036703‬‬
‫קרן ע"ש פרחה ויולט כהן (צדקה)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036711‬‬
‫קרן מיסודם של יהודית ורפאל בן‪-‬‬
‫ברוך והילדים‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036729‬‬
‫קרן ע"ש הילדה נח (מיסודה של‬
‫המשפחה)‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036737‬‬
‫קרן ע"ש בלאנש ויעקב לב‬
‫קידום החינוך בישראל‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬בדרך של מתן‬
‫מלגות בעבור סטודנטים ממשפחות של יוצאי עיראק‬
‫בישראל בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫‪590036745‬‬
‫קרן מלגות ע"ש אילנה גולדרינג ז"ל‬
‫לטובת ילדים במצוקה בדרך של חלוקת חמש מלגות‬
‫בשווי ‪ 5,000‬דולר כל אחת‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬על פי המלצת‬
‫אוניברסיטת ת"א בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪08/10/2015‬‬
‫‪590036752‬‬
‫קרן ע"ש סאם שפיגל ז"ל ‪-‬‬
‫בתזמורת הסימפונית ירושלים‬
‫לצורכי כינון משרת פסנתרן ע"ש סאם שפיגל ז"ל‬
‫בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪20/10/2015‬‬
‫‪590036786‬‬
‫קרן החינוך ע"ש יהודית וג'וזף‬
‫הנסון‬
‫סיוע לילדים הלומדים בבתי הספר של התנועה‬
‫ליהדות מסורתית בישראל לצורכי כיסוי הוצאות‬
‫לימודיהם תוך מתן עדיפות לילדים אשר הוריהם‪ ,‬או‬
‫שהם עצמם‪ ,‬עלו מדרום אפריקה‪ ,‬וילדים הלומדים‬
‫בבתי הספר תל"י בהוד השרון בכפוף להוראות הסכם‬
‫הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫‪4985‬‬
‫מטרות ההקדש‬
‫תאריך רישום‬
‫מספר מלא‬
‫שם ההקדש‬
‫‪590036794‬‬
‫קרן יום ההולדת על שם בטי‬
‫הרבשטיין‬
‫הענקת מלגות לימוד לסטודנטים בבית הספר לסיעוד‬
‫המספק הכשרה (כללית או התמחות) לאחיות בכפוף‬
‫להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036802‬‬
‫קרן המלגות על שם דורותי‬
‫הרבשטיין‬
‫למען רווחתם של ילדים עניים ומעוטי יכולת בישראל‬
‫בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036810‬‬
‫הקרן ע"ש יוסף הרבשטיין‬
‫מתן עזרה לתלמידים נזקקים שעלו מדרום אפריקה‬
‫למדינת ישראל ואשר התיישבו בה‪ ,‬בתחום חינוך‬
‫תיכון של ילדיהם בכפוף להוראות הסכם הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036828‬‬
‫קרן ליליתי הרבשטיין למען ילדים‬
‫בעלי מוגבלויות‬
‫מתן מענקים לבתי הספר המטפלים בחינוך מיוחד‬
‫של ילדים בעלי מוגבלויות בכפוף להוראות הסכם‬
‫הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036836‬‬
‫קרן ע"ש קווין מוריס ומארי‬
‫הענקת מלגות לימודים או סיוע כספי אחר לאדם או‬
‫אנשים העומדים לקבל הסמכה ב‪ :‬להפוך לשר או‬
‫מורה; להפוך לתורם חברתי‪ ,‬בקידום הרמוניה ושיתוף‬
‫פעולה בין גזעים שונים ובקידום בני אדם כמכלול;‬
‫לסייע לקידומם ולשלומם הפיסי של בני אדם; להיות‬
‫אזרחים מועילים באופן כללי‪ ,‬בכפוף להוראות הסכם‬
‫הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036844‬‬
‫קרן הסיוע ע"ש מוריס ורוז קוטלר‬
‫מחצית לקידום השכלה רפואית‪ ,‬על ידי מחקר בתחום‬
‫הרפואה‪ ,‬מלגות לסטודנטים בבתי ספר לרפואה‬
‫בישראל‪ ,‬אספקת ציוד דרוש בבתי ספר לרפואה הנ"ל;‬
‫מחצית לקידום השכלה טכנולוגית‪ ,‬על ידי תמיכה‬
‫בכל פרויקט מחקרי‪ ,‬מלגות לסטודנטים בבתי הספר‬
‫להשכלה גבוהה‪ ,‬אוניברסיטאות‪ ,‬מכללות טכנולוגיות‪,‬‬
‫אספקת ציוד דרוש למוסדות אלה‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036851‬‬
‫קרן המלגות על שם גדעון לויטאס‬
‫מלגות לסטודנטים מישראל בכפוף להוראות הסכם‬
‫הנאמנות‬
‫‪29/10/2015‬‬
‫‪590036869‬‬
‫הקדש ע"ש בית הכנסת "תפארת‬
‫ישראל"‬
‫למטרת תפילה ולימוד‬
‫‪16/11/2015‬‬
‫‪590036877‬‬
‫קרן למלגות על שם מרתה ופרופ'‬
‫דגוברט בוכהולץ‬
‫הענקת מלגות לזמרי וזמרות אופרה ישראלים‬
‫צעירים‪ ,‬בארץ או בחו"ל‪ ,‬ללימוד כל תחומי מקצוע‬
‫האופרה‪ ,‬כאשר משחק‪ ,‬היגוי וכד'‪ ,‬ייכללו בתחומים‬
‫אלה‪ ,‬וארגון קונצרטים להצגת יכולתם האמנותית‬
‫והישגיהם הלימודים בכפוף להוראות הצוואה‬
‫‪22/11/2015‬‬
‫‪590036885‬‬
‫הקדש למען מוסדות יהודיים‬
‫בבלגיה‬
‫א‪ .‬לסייע ולתמוך במוסדות הקהילה היהודית‬
‫בממלכת בלגיה בכלל‪ ,‬ובעיר אנטוורפן בפרט‬
‫ובמיוחד‪ ,‬מתוך דאגה לרווחת היהודים שם;‬
‫‪29/11/2015‬‬
‫ב‪ .‬לצורך מימוש מטרה זו יוכלו נאמני ההקדש‪:‬‬
‫(‪ )1‬לחלק תמיכות על ידי העברת כספים למוסדות‬
‫ללא כוונת רווח המוכרים בבלגיה‪ ,‬ואשר פועלים‬
‫באופן העולה בקנה אחד עם מטרת ההקדש‪.‬‬
‫(‪ )2‬לחלק תמיכות באופן עקיף באמצעות נאמני‬
‫ההקדש‪ ,‬למוסדות אשר מטרתן עולות בקנה‬
‫אחד עם מטרות ההקדש‪ ,‬בכפוף לכתב ההקדש‬
‫ג' בשבט התשע"ו (‪ 13‬בינואר ‪)2016‬‬
‫‬
‫(חמ ‪-3-1103‬ה‪)1‬‬
‫אביטל שרייבר‬
‫סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים)‬
‫‬
‫‪4 986‬‬
‫המחיר ‪ 4.86‬שקלים חדשים‬
‫‪ISSN 0334-3030‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7242‬כ"ח באדר ב' התשע"ו‪7.4.2016 ,‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬