Sommerfuldmægtige til Justitsministeriets område

Comments

Transcription

Sommerfuldmægtige til Justitsministeriets område
Sommerfuldmægtige til Justitsministeriets område
Vi tilbyder
dig et studierelevant job i 4-6 uger i sommeren 2016 på Justitsministeriets
område. Arbejdet varierer alt efter den enkelte stilling, men kan bl.a. bestå
i udarbejdelse af notater, anklageskrifter mv., konkret juridisk
sagsbehandling, herunder udarbejdelse af udkast til afgørelser og
besvarelse af borgerhenvendelser. I nogle af stillingerne vil du få mulighed
for at overvære straffesager i retten.
Jobbet vil give dig et godt indblik i arbejdet som fuldmægtig inden for
Justitsministeriets område.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid vil udgøre 37 timer. Ansættelse
og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.
Vi søger
jurastuderende, der i sommeren 2016 har bestået 2. årsprøve, til
sommerfuldmægtigstillinger i:
Justitsministeriets departement, Kriminalforsorgen i København og
Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Ansættelsesperioden i Justitsministeriets departement er 27. juni –
5. august 2016.

Ansættelsesperioden i Den Uafhængige Politiklagemyndighed er 8.
august – 9. september 2016.

Ansættelsesperioden i Kriminalforsorgen fastsættes efter nærmere
aftale.
Kontaktperson: Specialkonsulent Josephine Tækker (7226 8414 /
[email protected]). Stillingerne søges elektronisk på www.justitsministeriet.dk
under punktet Karriere, følg linket ”søg stillingen”.
Statsadvokaten i København
Embedet
kan
tilbyde
2
sommerfuldmægtigstillinger
med
ansættelsesperiode efter nærmere aftale.
Kontaktpersoner: Personalejurist Katrine Larsen (7268 9041 /
[email protected]), og anklager Mette Damgaard (7268 9479 /
[email protected]).
Stillingerne søges elektronisk via
http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/ledige-stillinger.aspx
Nordsjællands Politi
Embedet
kan
tilbyde
2
sommerfuldmægtigstillinger
med
ansættelsesperiode efter nærmere aftale.
Kontaktpersoner: Anklager Liv Mertz (7258 6751 / [email protected]) og
advokaturchef Mette Toft (7211 1640 / [email protected]).
Ansøgning sendes til [email protected]
Københavns Vestegns Politi
Embedet kan tilbyde 1 sommerfuldmægtigstilling til ansættelse i august
efter nærmere aftale.
Kontaktperson: Senioranklager Charlotte Edholm Mortensen (7258 7803 /
[email protected]).
Ansøgning sendes til [email protected]
Midt- og Vestsjællands Politi
Embedet kan tilbyde 1 sommerfuldmægtigstilling med ansættelsesperiode
efter nærmere aftale.
Kontaktperson: Anklager Camilla Andersson Kragh (6197 5781 /
[email protected]).
Ansøgning sendes til [email protected]
Ansøgningen skal være modtaget hos de respektive embeder senest fredag
den 29. april 2016. Ansøgningen vedlægges CV, karakterudskrifter og
eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
Vi tilstræber, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende
samfund. Vi opfordrer derfor alle – uanset baggrund – til at søge.
Find mere information
om Justitsministeriets område på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere. Du er desuden
velkommen til at kontakte specialkonsulent Josephine Tækker på telefon 7226 8414, hvis du vil
vide mere om sommerfuldmægtigprogrammet.
2

Similar documents