Pressemelding 05.04.2016 Vil utfordre de to store norske is

Comments

Transcription

Pressemelding 05.04.2016 Vil utfordre de to store norske is
Pressemelding 05.04.2016
Isbjørn Is AS får nye eiere:
Vil utfordre de to store norske is-produsentene
Det internasjonale meieri- og iskrem-konsernet Food Union, som har sitt tyngdepunkt i
Baltikum, kjøper opp den norske iskremprodusenten Isbjørn Is AS. Food Union ser
store muligheter i det norske markedet. Konsernet, som i fjor hadde en omsetning på
omkring 2,1 milliarder kroner, kjøpte i 2015 også iskremprodusenter i Hviterussland og
Danmark. Isbjørn Is AS er i dag den tredje største norske iskremprodusenten med en
markedsandel på omkring 7 - 8 prosent.
Med fabrikker i Latvia, Estland, Hviterussland og Danmark er Food Union en betydelig aktør
innen produksjon og salg av iskrem i Nord-Europa. Oppkjøpet av den tradisjonsrike norske
iskrem-produsenten Isbjørn Is AS er en naturlig del av selskapets vekststrategi. Det norske
markedet domineres i dag av TINEs Diplom-is tett fulgt av Henning Olsen.
Kjøpet styrker muligheten for Isbjørn Is til å bli en nasjonal utfordrer i is-markedet. Isbjørn Is
er i dag ledende på direktesalg til forbruker gjennom Den Norske Isbilen AS og har dessuten
god distribusjon til dagligvarekjedene på Vestlandet. Siden i fjor sommer har Isbjørn Is i
tillegg vært tilgjengelig i alle landets Bunnpris butikker. Isbjørn Is har et spesielt godt utvalg
av sparepakker med is av høy kvalitet.
- Vi ser et betydelig potensiale for vekst, særlig når det gjelder salg av små-is i sparepakker i
dagligvarebutikkene, forteller Andrey Beskhmelnitskiy, som er største eier i Food Union.
Asbjørn Reinkind, tidligere konsernsjef i Rieber & Søn AS vil gå inn som styreleder i Isbjørn
Is AS. Reinkind kjenner det norske dagligvaremarkedet som få andre. – Isbjørn Is er svært
godt posisjonert for videre vekst, mener han. Dagligvarekjedenes gode distribusjonssystemer for frosne produkter gjør det mulig i dag å distribuere iskrem til kjedenes butikker
over hele landet. - Food Union vil gå inn som en aktiv eier og vil kunne tilføre selskapet både
kapital og kompetanse for videre vekst, sier Reinkind.
Vil utvide på Askøy
Oppkjøpet fører ikke til endringer for de ansatte. Produksjonen vil fortsatt skje på Askøy, og
Food Union forhandler med å overta fabrikk-bygget og eiendommen på Follese. De nye
eierne ønsker å samle produksjon og lager/kontor med å utvide dagens fabrikk når en
utbygging av riksveien er ferdig i slutten av 2016.
Tor Andersen, tidligere sjef i Hansa Borg Bryggerier har vært midlertidig administrerende
direktør siden november 2015. Han vil gå inn som styremedlem når ny adm. dir. er på plass i
løpet av våren.
Fabrikksjef Bjørn Eirik Lohne, sønn av Bjørn Lohne som startet bedriften i 1962, er svært
fornøyd med de nye eierne. – I Food Union har vi funnet den eieren vi har vært på jakt etter
som kan bidra til å løfte virksomheten til neste nivå. Vi har ønsket å tenke nytt, og da er det
spesielt hyggelig for oss eiere at vi har funnet et selskap som har iskrem som
satsingsområde og kan dette markedet. Vi er trygge på en positiv utvikling basert på de
folkene og den virksomheten vi har bygget opp gjennom mer enn 50 år, sier han.
Styrker merkevaren Isbjørn Is
Isbilen, eksisterende merkevarer og varianter beholdes, og navnet Isbjørn Is kan kanskje bli
enda mer tydelig i årene som kommer. Flere av de andre produsentene i Food Union har
nemlig også en isbjørn som logo. – Dette bygger opp under merkevaren vår, og vi ser frem til
å styrke Isbjørn Is i det norske markedet, sier Andrey Beskhmelnitskiy på vegne av de nye
eierne.
Fakta:
Isbjørn Is Holding AS:
 Iskrembedrift fra Askøy, utenfor Bergen. Etablert i 1962
 Eid av 4 brødre som er sønner av grunnleggeren Bjørn Lohne
 Tredje største iskremprodusent i Norge, etter Diplom Is og Hennig-Olsen Is
 Produserer og leverer ulike iskrems- og frossendesserter i hele Norge
 Eier datterselskapene Isbjørn Is AS, Den Norske Isbilen AS og Stølen Utvikling AS
 Isbjørn Is Holding AS hadde omsetning på 165 mill. NOK i 2015
Food Union:
 Meieri- og iskremkonsern fra Baltikum med hovedkontor i Riga
 Etablert i Latvia i 2011
 Omsetning på ca. 2,1 mrd. NOK i 2015
 Eier følgende datterselskaper, sentrert i Nord-Europa:
o Rīgas Piena Kombināts (meieriprodukter og iskrem, Latvia)
o Valmieras Piens (meieriprodukter, Latvia)
o Rīgas Piensaimnieks (meieriprodukter, Latvia)
o Premia (iskrem, Estland)
o Premier Is (iskrem, Danmark)
o Ingman Ice Cream (iskrem, Hviterussland)
 Grunnlegger og hovedeier Andrey Beskhmelnitskiy bygde fra 2002 opp Unimilk til en
av de ledende meieri-konsernene i Russland med ca. 15000 ansatte. Unimilk ble
solgt/fusjonert med Danone i Russland, og Beskhmelnitskiy solgte sin siste eierandel
på 42,5% av selskapet i 2015 til Danone.
Kontaktpersoner:
Isbjørn Is Holding AS:
Fabrikksjef Bjørn Eirik Lohne, Mobil: 911 49 904, e-post: [email protected]
Food Union:
Chairman of the Board, Normunds Stanevics, mobil: + 371 29 631 886, e-post:
[email protected]
Asbjørn Reinkind, Mobil:901 94 048, e-post: [email protected]

Similar documents