Invitasjon ISBA Trondheim (1)

Comments

Transcription

Invitasjon ISBA Trondheim (1)
Velkommen til kurs 2. juni og 16. juni
Et kristent fellesskap som gir overgrepserfaringer rom,
er et tryggere og sannere fellesskap
«Kursdeltakerne blir utrustet til å hjelpe andre
å leve bedre med sine vonde livserfaringer»
Tid: Kurset går over to dager, torsdag 2. juni og torsdag 16. juni.
Begge dager kl. 10-15.30.
Sted: Øya, St. Olavs hospital, Trondheim
2. juni: 1902-bygget, Prinsesse Kristinas gate 5, 2. etasje. Rom 02S21.
16. juni: KoRus, Schwachs gate 3, 1. etasje, seminarrommet.
Pris: Kurset er gratis, lunsj inkludert, reise dekkes selv
Temaer:
Å leve med senvirkninger av traumer
Bearbeidelse av vonde livserfaringer
Religiøs mestring
Sårbarhetens plass i fellesskapet
Å tematisere overgrep i gudstjenester, sjelesorg og smågrupper
Hjelperens rolle og ressurser
For hvem:
Ansatte i forsamlinger og kirker, og frivillige medarbeidere med engasjement,
faglige og personlige forutsetninger for å møte og arbeide med mennesker
Påmelding: innen 27. mai på kirken.no/nidaros
Spørsmål? [email protected]
I samarbeid med Nidaros bispedømme, Trondheim samtalesenter og Trondheim kristne råd,
støttet økonomisk av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet