espen-r.-johansson - Senter mot incest og seksuelle overgrep

Comments

Transcription

espen-r.-johansson - Senter mot incest og seksuelle overgrep
Barn som krenker seksuelt
Forekomst og tiltak
Espen Rutle Johansson, RVTS Vest
Kristina og Daniel
17 år, 1. klasse på videregående. Ekskjærester, men
er gode venner og har noen ganger sex, som regel hos
Daniel (han bor i kjelleren med egen inngang, så det
er mest privat). Kristina har tidligere hatt problemer
med å få plass i jentegjengen, og har strevd med
angst og depressive symptomer. Daniel er en populær
gutt, men har vært urolig og ukonsentrert og er
tidligere utredet for ADHD.
En dag, etter at de hadde sex kvelden før, kommer
det frem at Kristina egentlig ikke hadde hatt lyst.
Hvordan utvikler saken seg
videre?
• Hvordan kom det frem?
• Hvilke reaksjoner vekkes hos
tilhører (hvem er tilhører)?
• Hvilke prosesser starter da hos
Kristina og Daniel?
3
Forekomst – barn som krenkere
• Generelt finner man at 10 – 50% av
seksuelle overgrep er utført av barn
• Store variasjoner
• Hva inkluderes?
• Hvilke kilder er brukt?
• Hva kan vi bruke forekomsttallene til?
Kildevariasjoner
• Utøvererfaringer
• Utsatterfaringer
• Registrerte reelle saker
5
Selvrapport – utøvd seksuelle overgrep
• Kjellgren 2009
• Ungdom 15-18
• Definert som «presset», «overtalt» eller
«tvunget»
• Jenter: 0,8% (Sverige 1%)
• Gutter: 4,9% (Sverige 5%)
Undersøkelser om offererfaringer
•
Voksnes selvrapport om overgrep i barndom
• Thoresen&Hjemdal 2014:
• Kvinner 15%, derav ca 1/3 begått av barn
• Menn 7,8%, derav ca 1/6 begått av barn
•
Ungdoms selvrapport
• Mossige & Stefansen 2007:
• Jenter: 22% milde/15% grove, ca 50% begått av barn
• Gutter: 8% milde / 7% grove
7
Andre registre
• Kriminalstatistikk 2006:
• Totalt 1015 siktelser
• Barn og unge 16,4%, derav ca 6% 5-15 år
• SO rapportert til politi eller hjelpeapparat:
• 1/3 av alle overgrep utøver under 18 år,
Bendiksby, 2008
• ¼ av voldtekt med utsatt <15år, Kjellgren, 2009
• 0,06% av gutter 12-17 i kontakt med
hjelpeapparatet for seksuelle krenkelser
Kristina og Daniel - «The real story»
• Kristina kom hjem og gikk rett til sengs. Dagen
etter forteller hun foreldrene at hun hadde hatt sex
med Daniel, og at hun ikke hadde ønsket det selv.
Far eksploderer, kaller Daniel en voldtektsforbryter,
og politianmelder ham. Det fører ikke frem.
• Daniel påpeker at han ikke merket noe forskjell den
kvelden, og hun har jo ikke hatt problemer med
dette før (noe Kristina bekrefter).
• Kristina sier hun ville si stopp, men klarte det ikke
9
«……The real story»
• Kristinas venninner begynner å dele seg i 2 grupper
• En gruppe gir full støtte til henne, bekrefter at
Daniel er en drittsekk og alle holder seg unna ham.
• En gruppe tar avstand fra Kristina, påpeker at de to
har jo hatt et forhold lenge, det er hennes egen feil
• Daniel holder seg i en periode unna Kristina, men
får god støtte fra egen foreldre på at dette er
vanskelig
10
«……The real story»
• Etter en måneds tid kontakter Kristinas behandler
skolen, med krav om at Daniel utvises for det er så
vanskelig for Kristina å se ham hver dag
• Skolen ser bort fra dette, men det skapes så høyt
konfliktnivå rundt saken, at Daniel og familien etter
en stund velger å flytte
• Og der slutter min kontakt med saken
11
Hva kan vi lære av dette?
Eventuelt: «Krav til tiltak»
• Svært få krenkende situasjoner ender opp i
«utøvertiltak»
• Forekomst kan ikke reduseres gjennom
behandling alene
• Ungdom opplever like ofte overgrep fra barn som
fra voksne
• Enkeltsaker vekker mye følelser og krever
oppmerksomhet og kunnskap i hjelpeapparatet
• Tiltak må handle om støtte og omsorg
• ikke bare straff og behandling
• og må rette seg både mot utsatt, utøver og
nettverk
12
Ulike tiltak - Forebygging av overgrep
• Universelle tiltak
• Rettet mot hele barne-og ungdomsgruppen
• Selekterte tiltak
• Rettet mot grupper i risiko
• Indikerte tiltak
• Rettet mot begynnende problematikk
• «Behandling»
13
Behandlingstiltak
• Tiltak rettet mot dem som har utført seksuelt
krenkende handlinger
• Korreksjon av adferd
• Ofte inkludert plan for risikohåndtering
• Men like viktig: Informasjon og endret holdning
• OBS! Kristinas behandlers rolle!
14
Risikohåndtering
• Balansering mellom behovet for å sikre
«Samfunnet» og mulighet for vekst og utvikling
• Jobbe med både Sannsynlighet og Konsevenser
• Planlegg for utsatt og utøver
• Vær åpen for nyanser
15
Indikerte tiltak
• Settes inn mot begynnende problematikk, skal
hindre følgevansker og negativ utvikling
• Psykososialt arbeid - utsatt
• Psykoedukasjon - utsatt og utøver
• Arbeid med nettverk, Hvilken historie skal feste
seg?
16
Selekterte tiltak
• Settes inn for grupper i risiko
• Om følelser og sex og sånn
• Foreldremonitorering
• «Avdekkingsarbeid»
17
Universelle tiltak
• Informasjon
• Omsorg
• Åpenhet
18