Box 27323, 102 54 Stockholm - Besök

Comments

Transcription

Box 27323, 102 54 Stockholm - Besök
ÅK 4 6
Läromedel från
Natur & Kultur
Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08- 453 86 00
Kundservice: 08- 453 87 00
Order: 08-657 95 00
www.nok.se [email protected]
Omslag_final Sollan.indd 7-9
ISBN: 978-91-2744599-4
Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse
som utan ägare kan agera självständigt
och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd,
inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
2015-12-07 16:24
Vill du beställa?
Kontakta oss
Kontakta vår orderavdelning
på Förlagssystem
Ring: 08-657 95 00
Mejla: [email protected]
Faxa: 08-618 34 70
www.fsbutiken.se
Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Ring: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Mejla: [email protected]
För frågor om leveranser eller returer
Ring: 08-657 95 00
Mejla: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Natur & Kultur
är en oberoende
stiftelse som äger sig själv. Det innebär att vi verkar
på samma villkor som andra företag men att vi, utan ägare, kan agera
självständigt och långsiktigt.
Vårt uppdrag är att genom inspiration, utbildning och bildning
verka för att stärka demokrati och tolerans.
Det är till det målet som vårt överskott och vår verksamhet
bidrar. Därför delar vi årligen ut en rad stipendier och priser som
Kulturpriset, Johan Hansson-priset och Ingvar Lundberg-priset
samt stöttar verksamheter som Fryshuset, Expo och Internationella
PEN ekonomiskt.
Kombinationen stiftelse, värdegrund, framgång och kapital gör
oss unika, och ger oss möjlighet och kraft att agera självständigt.
De senaste tio åren har vi i snitt delat ut en fjärdedel av vår vinst
för att motverka fördomar och intolerans i samhället.
Teknisk support
Vi vill hjälpa dig att komma igång
Ring: 08-453 86 79 vardagar 08:30-16:30
Mejla: [email protected]
Läs mer och få
inspiration på
nok.se
På nok.se hittar du information
om våra aktiviteter, produkter och
priser, smakprov samt de senaste
nyheterna och svar på vanliga
frågor. Här kan du även anmäla dig
till våra nyhetsbrev. Välkommen!
Beställ från återförsäljare
Om din kommun har ingått
återförsäljaravtal beställer du som
vanligt via din läromedelsdistributör.
Privatkunder beställer via bokhandeln.
Beställ på nok.se
Om din kommun/skola inte har
återförsäljaravtal kan du beställa
på www.nok.se.
EN OBEROENDE K R AF T
Fr. vänster: Marcus, Anne, Christin, Anders, Alexandra, Janne, Helen och Matti.
För skräddarsydda lösningar och skolbesök
Kontakta Alexandra Blomberg och säljteamet
Ring: 08-453 86 51
Mejla: [email protected]
Vi reserverar oss för ev tryckfel i denna katalog.
Omslag_final Sollan.indd 10-12
Omslaget_sid3_v2.indd 1
2015-12-07
2015-12-04 16:24
15:33
Innehåll
Svenska och svenska som andraspråk
6
Engelska
29
SO/NO
32
Matematik
52
Lärarlitteratur
62
Författarregister
72
Titelregister
74
Försäljningsvillkor
76
Hur stöttar vi ett
bättre lärande?
För mig finns det ingen bokundervisning eller digital
undervisning. Bara bra undervisning. Oavsett form.
På Natur & Kultur handlar konversationerna (och för all del
diskussionerna) om hur vi bäst tillämpar forskningens nya
rön och stöttar ett bättre lärande. Hur vi gör läromedel som
främjar bättre språkutveckling. Hur vi förvaltar vårt ansvar
som stiftelse och jobbar för att alla elever ska ha en chans att
lyckas. Om hur vi ger dig som lärare de rätta verktygen som
passar just dig. Digitalt, tryckt eller taktilt.
Det är vår vision för 2016 och framåt. Välkommen till
årets katalog!
Helena Holmström, förlagschef
1
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 1
2015-12-07 21:01
KORT OM
Hej!
Det är vi som jobbar
på redaktionen!
– Tillsammans lär
man sig att bli självständig, helt enkelt!
– Vi ville göra ett läromedel som bygger
på modern forskning om pedagogik och
metodik, berättar de båda författarna till
det nya läromedlet Klara svenskan, Pär
Sahlin och Michaela Eriksson.
Klara svenskan tar avstamp i den
moderna forskningen och bygger först
och främst på cirkelmodellen. Cirkelmodellen är oslagbar när det gäller att få elevernas att förstå de genretypiska dragen i
en viss sorts text.
Läraren ger eleverna mycket stöd i
början av inlärningsprocessen och avtar
efter hand som eleven klarar allt mer själv.
Det gäller att inte lämna eleven ensam
med uppdraget. Det är den gemensamma
kreativa delen i cirkelmodellen som gör
den så framgångsrik.
– Att man skriver en text tillsammans i
gruppen ger eleverna en stödstruktur att
hålla sig i. Man tar helt enkelt eleven i handen och följer med tills hen kan och vill
släppa taget. Det blir på så sätt ett aktivt
sätt att undervisa på. Och kamratstödet
gör också sitt till. Man går från det gemensamma till det individuella. Ja, tillsammans
lär man sig att bli självständig, helt enkelt!
Missa inte!
Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev!
www.nok.se/
nyhetsbrev
Läs om Klara svenskan på s.6-9
Michaela Eriksson är lärare och klassföreståndare i en klass där majoriteten av eleverna
har ett annat modersmål än svenska.
Pär Sahlin är lärare och har skrivit flera läro medel i svenska för såväl grundskolan som
gymnasiet. Han är också barn- och ungdomsboksförfattare.
Vårt nyhetsbrev är ett bra sätt för
dig att hålla dig uppdaterad om
nyutkomna material, få inbjudan
till olika typer av evenemang
och är ett bra sätt att komma
i kontakt med oss.
Natur & Kultur
Läromedel åk 4-6
Här är facebook-gruppen för dig
som är nyfiken på Natur & Kulturs
utgivning för åk 4-6! Här tipsar vi
också om fortbildningstillfällen,
inspirationsföreläsningar, kommande utgivning och mycket mer.
Du är också välkommen att dela
med dig av tips och idéer kring
hur ni använder våra material i er
verksamhet!
www.facebook.com/
Natur-Kultur-Läromedel-åk-4-6
eller sök på
Natur & Kultur åk 4-6
2
A_s.4-5.indd 2
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd
2
2015-12-04 21:01
14:11
2015-12-07
A_s.4
4 14:11
AKTUELLT 2016
›› Matematikens
fantastiska värld
VI FIRAR
10 ÅR!
Nu finns Eldorado i en ny omarbetad
upplaga där eleverna får möta matematikens fantastiska värld!
Nya Eldorado sätter undervisningen i centrum,
ger allt stöd du behöver och har tydlig kapitelstruktur. På vår webbsida www.nok.se/eldorado
kan du provläsa utdrag ur böckerna.
Lyckost dig som har en interaktiv skrivtavla; tillsammans
med Eldorados IST-böcker har du ett perfekt verktyg för
genomgångar i klassen!
MATTE
1A
GRUNDBOK
Ingrid Olsson
Margareta Forsbäck
3A
Ingrid Olsson
Margareta Forsbäck
Läs mer om nya Eldorado på sidan 70
?
och skriv
Läskonferens
den 22 april
MATTE
GRUNDBOK
För tionde året i rad
anordnar Natur & Kultur den
populära Läskonferensen!
Några frågor eller funderingar?
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Ring: 08-453 87 00 vardagar 08.30-16.30
Mejla: [email protected]
Bland föreläsarna finns Adrienne Gear, verksam lärare i
Vancouver, Kanada, där hon även arbetar som lärarutbildare
och skolutvecklare. Hon är aktuell med nya boken ”Att
skriva faktatexter” som kommer ut på Natur & Kultur i april.
Adrienne Gears böcker används av många
lärare i Vancouver, British Columbia (BC)
för att arbeta strukturerat med strategier
för läsförståelse.
Ingvar Lundberg-priset
Vill du beställa?
Kontakta vår orderavdelning på Förlagssystem
På Läskonferensen delas det årliga Ingvar Lundberg-priset
ut till en person som har gjort avgörande insatser inom
forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och
skrivinlärning. Priset kan också delas ut till en lärare/pedagog som har utvecklat metoder att undervisa barn i läsning
och väckt deras lust att läsa.
www.nok.se/laskonferensen
Ring: 08-657 95 00
Mejla: [email protected]
Faxa: 08-618 34 70
www.fsbutiken
Du kan även beställa på www.nok.se
3
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd
3
A_s.4-5.indd 3
2015-12-07
2015-12-04 21:01
14:11
Digitala läromedel
– som en del av ett aktivt lärande
Digitala läromedel ger nya möjligheter till aktivt lärande. Här får du en överblick
över olika lösningar så du kan välja vad som passar dig bäst. Mer information om
våra digitala läromedel hittar du på respektive seriesida i katalogen eller på
www.nok.se/laromedel.
Interaktiv bok
Digital bok
Med interaktiv bok får du en massa stimulerande och tidsbesparande extramaterial som självrättande övningar, filmklipp,
ljudfiler och facit – allt placerat väl synligt direkt på boksidan.
Obs. extramaterialet varierar beroende på bok.
Samma kvalitetsgranskade läroplansanpassade innehåll
som i motsvarande tryckt bok – perfekt för genomgångar på
projektor/interaktiv skrivtavla och för den som vill lyssna på
texten. Obs. det finns några digitala böcker utan ljud (”u ljud”).
Interaktiv bok = Digital bok + Extramaterial.
Fungerar på dator (PC, Mac, Chromebook) och surfplattor.
Fungerar på dator (PC, Mac, Chromebook) och surfplattor.
IST-material
Material specifikt anpassat för undervisning och genomgångar på interaktiv skrivtavla (IST).
IST-material = Digital bok utan ljud + Extramaterial för
interaktiv skrivtavla.
Självrättande övningar,
kopieringsunderlag m.m.
Används med hjälp av dator (PC, Mac, Chromebook) på
en interaktiv skrivtavla.
Bilder
Ljudfiler
Filmklipp
4
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd
4
digitalt FK-3/4-6.indd 4
2015-12-07
2015-12-04 21:01
14:19
digita
4 14:19
Digital
terminologi
– bra att veta
när du jobbar
digitalt
Exempel på extramaterial för
interaktiv skrivtavla.
Klicka på de blåa symbolerna i boken
för att komma åt extramaterialet.
Extramaterial på webben
Till många av våra läromedel finns
kompletterande material digitalt
för lärare och elever som du kan
använda oavsett om du har en
tryckt eller digital version av själva
boken.
Du hittar mer information under
respektive läromedelsserie på
www.nok.se/laromedel.
Prova gratis
Prova alla våra digitala
läromedel kostnadsfritt
under 14 dagar.
www.nok.se/prova
Webbläsare
Webbläsare är en programvara eller
app som du använder för att komma
till internet på din dator, surfplatta
eller smartphone. Det finns många
olika webbläsare att välja mellan,
bl.a. Google Chrome, Safari, Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Microsoft
Edge.
Online/Offline
När det gäller digitala läromedel
innebär Online att du behöver internetuppkoppling för att komma åt
innehållet. Fördelen är att materialet
är tillgängligt var du än är och att du
alltid har den senaste versionen. Offline innebär att du kan arbeta utan
internetuppkoppling men också att
läromedlet behöver lagras på din
dator, surfplatta eller telefon. De
flesta av Natur & Kulturs läromedel
finns online, d.v.s. du kommer åt
dem överallt med hjälp av en webbläsare och internetuppkoppling.
IST = interaktiv skrivtavla
Interaktiva skrivtavlor som kopplas
till datorer finns på många skolor.
Det som syns på din dator syns
också på den interaktiva skrivtavlan
och du kan styra datorn genom den
interaktiva skrivtavlan. Med hjälp
av den medföljande programvaran
kan du t.ex. skriva och rita på bilden
som projiceras på den interaktiva
skrivtavlan.
Mer digital terminologi hittar du på
www.nok.se/digitalterminologi
Läs mer och hitta senaste nytt på www.nok.se/digitalalaromedel
digitalt FK-3/4-6.indd 5
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd
5
5
2015-12-04 21:01
14:19
2015-12-07
Klara svenskan
SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Klara svenskan
Nytt läromedel i svenska och svenska som
andraspråk för åk 4–6
• Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ
bedömning
• Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för
egenplanerade aktiviteter
NYHET
• Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller
Språ
klä ra
ÅK 4
Språ
Tala
Läsa
Skriva
ÅK 4
klä ra
ÅK 5
Tala
Läsa
Skriva
ÅK 5
MICHAELA ERIKSSON
MICHAELA ERIKSSON
MICHAELA ERIKSSON
MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN
PÄR SAHLIN
PÄR SAHLIN
PÄR SAHLIN
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av
lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så
kallad scaffolding eller vägledd undervisning.
Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra
olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala,
läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och
eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och
verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet
och strategier för läsförståelse och retorik. Längre
texter som eleverna producerar skrivs inte i boken
men planeringen inför skrivandet, checklistor och
bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.
Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål,
återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.
Allt material för din svenskundervisning:
• Handledning med lärarwebb
• Två elevböcker per årskurs
– Tala, läsa, skriva och Språklära
• Digital färdighetsträning (finns också
som kopieringsunderlag)
6
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 6
2015-12-07 21:01
SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Ibland är det bra att gå i cirklar
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av formativ bedömning
utifrån den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning.
Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning rustas eleverna
till att bli kreativa och självständiga textskapare.
Utgå från elevernas förkunskaper.
Bygg upp kunskap tillsammans.
1
Eleven använder
kunskaperna från
fas 1, 2 och 3
och skriver en
individuell text.
Formativ
bedömning
4
2
Studera modelltexter för att
få förebilder.
3
Använd kunskaperna som förvärvats i
fas 1 och 2 för att skriva en gemensam text.
Tillsammans blir vi självständiga!
Ett överskådligt och rent
material som får eleverna
att se helheten.
Vill du vara med och påverka och tycka
till om Klara svenskan? Bli medlem i
Facebook-gruppen Klara svenskan!
Klara svenkan
7
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 7
2015-12-07 21:01
SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Lärarhandledningen med lärarwebb är utgångspunkten
Arbetet utifrån lärarhandledningen föregår alltid övningarna i elevböckerna. Tydliga mål
presenteras inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar
modelltexter och får vägledning inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges
underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken och den
digitala färdighetsträningen.
Lära
rhan
Sp
Tala
Läsa
Skriva
ÅK 4
MICHAEL
dled
A ERIKSSON
PÄR SAHLIN
råklä
ning
ra
ÅK 4
MICHAEL
Stryk under i texten, skriv och arbeta
tillsammans med smartboarden som
stöd. Via inloggningsuppgifter du får i
lärarhandledningen kommer du åt alla
modelltexter i digital version.
A ERIKSSON
PÄR SAHLIN
ÅK 4
Arbetet utifrån lärarhandledningen
föregår alltid övningarna i elevböckerna.
MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN
Nu är det din tur att berätta
Tala
Läsa
Skriv
a
Röda tråden hjälper dig att strukturera det
du ska återberätta i kronologisk ordning.
Bestäm en kort händelse att berätta om.
Titta på förslagen.
Titta på punkterna i checklistan och öva dig på att återberätta.
Förslag:
När jag vågade ...
När jag klarade av ...
När jag blev glad/ledsen ...
När jag slog mig ...
När jag tränade ...
Checklista
Öva tillsammans med en kamrat och ge varandra respons.
Jag berättar i
kronologisk ordning.
Byt bok med din kamrat.
Bedöm varandras tal, genom att lyssna, jämföra med checklistan
och fylla i Två stjärnor och en önskan i varandras bok.
Jag varierar tidsorden.
Jag tar stöd av
Röda tråden.
Jag talar tydligt.
Skriv in tidsord, stödord och rubrik
i Röda tråden.
Det här gick bra:
Två stj
ärnor
och en
önskan
Det här gick bra:
den
Röda trå
Rubrik
Checklista som
underlag för formativ
bedömning.
Inledning
Tidsord:
Stödord:
Det här kan bli bättre till nästa gång:
Händelse 1
Två stjärnor och en
önskan är ett användbart formativt
redskap.
Tidsord:
Händelse 2
Stödord:
Tidsord:
Stödord:
Jag som har bedömt talet heter:
Tidsord:
Avslutning
Stödord:
Tidsord:
Stödord:
MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN
8
ÅT E R B E R ÄT TA N D E T E X T
TA L A
27438026_KlaraSvenskan_TalaLasaSkriva_inlay.indd 8
2015-03-11 17:10
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
ÅK 4
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
Händelse 3
Hur gick det att återberätta?
Vad var lätt och vad var svårt?
Diskutera muntligt med din kamrat.
27438026_KlaraSvenskan_TalaLasaSkriva_inlay.indd 9
Det var l
a
h nga med handl ngen
ef ersom du •••
ÅT E R B E R ÄT TA N D E T E X T
TA L A
9
2015-03-11 17:10
Elevbok Tala, läsa, skriva åk 4
Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: Återberättande text, Faktatext, Berättande text
och Instruerande text. Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska modeller, vägledande checklistor och
bedömningsmatriser.
S p rå
klä r
a
ÅK 4
I exempeltexten möter
eleven orden i ett
sammanhang.
Regelrutan förtydligar
och sammanfattar de regler
som hör till avsnittet.
MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN
Elevbok Språklära åk 4
Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning,
ordkunskap, ordklasser och språkbruk.
8
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 8
2015-12-07 21:01
SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
S p rå
Tala
Läsa
Skriv
a
ÅK 5
Jag kör Klara svenskan
med min nya 4:a och jag
älskar det! Läromedlet
har räddat mitt första år
på mellanstadiet.
klä r
a
ÅK 5
MICHAELA ERIKSSON
MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN
PÄR SAHLIN
Elevbok Tala, läsa, skriva åk 5
Boken Tala, läsa, skriva innehåller
arbete med fyra olika texttyper:
Argumenterande text, Återberättande text, Berättande text och
Faktatext.
Till varje texttyp finns tydliga
exempeltexter, grafiska modeller, vägledande checklistor och
bedömningsmatriser.
Elevbok Språklära åk 5
Boken Språklära innehåller textexempel,
övningar och regler inom områdena:
alfabetet, meningsbyggnad, stavning,
ordkunskap, ordklasser och språkbruk.
Vokaler och konsonanter
Vilket ord passar till bilden? Ringa in det ord du tycker stämmer in.
Läs texten och titta på de blå orden.
Ringa in de blå orden som har lång vokal.
Stryk under de blå orden som har kort vokal.
bur burr
skal skall
bus buss
dör dörr
mata matta
En ridtur
I helgen var jag ute och red på min häst
Gandalf. Det var en perfekt dag.
dag Solen sken.
sken
Himlen var blå.. Efter en stund red jag in på
tal tall
en smal stig. Den ledde till en skog med
höga tallar.. Till slut kom vi fram till en
sagt
dikt
brant backe.. Gandalf rusade upp för den.
lukt
flytt
bus
gas
buss tur
stopp
Läs orden i rutan. Skriv rätt ord i rätt spalt.
I slutet av backen snavade han på en
pinne eller om det var en gren.
gren Han föll
Lång vokal
och kastade av mig. Jag hamnade som
Kort vokal + två lika konsonanter
Kort vokal + två olika konsonanter
tur var i en mjuk buske. Gandalf hade
också klarat sig bra. Jag hoppade upp
En kort vokal låter inte som i alfabetet. Efter den
följer minst två konsonanter, exempelvis dagg, surr.
Om man endast hör ett ljud efter den korta
vokalen skriver man två konsonanter.
Det kallas dubbelteckning,, exempelvis katt,
ka sill.
Tänk på att man skriver ck och inte kk
efter kort vokal, exempelvis tack, bock.
ck.
6
A L FA B E T E T
Digital färdighetsträning
För att ge möjlighet att befästa momenten
i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning
att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag.
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
En lång vokal låter precis som i alfabetet.
Efter den följer en konsonant, exempelvis dag, sur.
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
i sadeln och red hem till stallet.
stallet
Välj rätt antal konsonanter.
I parentesen står vilken konsonant du ska välja. Skriv ordet på raden.
ku*e (l)
da*a (m)
fi*e (n)
mo*a (r)
grå*er (t)
ga*a (p)
gra*e (n)
klu*a (b)
vi*or (s)
fö*e (d)
bru*a (n)
hu*er (g)
A L FA B E T E T
7
nok.se/klarasvenskan
Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin
Klara svenskan åk 4
Elevbok Tala, läsa, skriva
27-43802-6
Elevbok Språklära
inkl. digital färdighetsträning 27-43801-9
96 s
100:-
64 s
60:-
27-43800-2
333 s
500:-
Kopieringsunderlag
Språklära Färdighetsträning 27-44204-7
72 s
300:-
104 s
100:-
Lärarhandledning
Klara svenskan åk 5
Elevbok Tala, läsa, skriva
Michaela Eriksson är 1–7lärare och klassföreståndare
i en klass där majoriteten av
eleverna har ett annat
modersmål än svenska.
Pär Sahlin är lärare och barnoch ungdomsboksförfattare.
Han har skrivit flera läromedel i svenska för såväl
grundskolan som gymnasiet.
27-44388-4
Elevbok Språklära
inkl. digital färdighetsträning 27-44389-1
Lärarhandledning
27-44387-7
Kopieringsunderlag
Språklära Färdighetsträning 27-44584-0
Klara svenskan åk 6
64 s
60:-
300 s
500:-
72 s
300:-
utkommer 2017.
9
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 9
2015-12-07 21:01
SVENSKA
Vän med svenska
Lättarbetat – för både dig och dina elever
Vill du ha ett komplett material, där allt du behöver för din undervisning
i svenska finns samlat? Då ska du läsa vidare om Vän med svenska!
Med Vän med svenska får du ett heltäckande basläromedel med språklära,
teman och uppgifter inom läsa och skriva,
tala, lyssna och samtala, berättande texter
och faktatexter, informationssökning och
källkritik. I övningsboken får dina elever
möjlighet till färdighetsträning inom de
avsnitt som behandlar språklära – både att
arbeta enskilt med och tillsammans med
andra.
I den här revideringen har Vän med
svenska fått en mer lättillgänglig och inspirerande form med bilder i färg. Innehållet har
aktualiserats och anpassats efter Lgr 11.
Ur Vän med svenska 1, Lärobok.
Ur Vän med svenska 1, Övningsbok.
10
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 10
2015-12-07 21:01
SVENSKA
Ur Vän med svenska 2, Lärobok.
Ur Vän med svenska 2, Övningsbok.
Författare: Rolf och Lilian Falkenland
Vän med svenska (3:e uppl)
Vän med svenska 1 åk 4
Lärobok
27-42108-0
168 s
150:-
Övningsbok
27-42111-0
96 s
80:-
Facit
27-42114-1
20 s
35:-
Lärobok
27-42109-7
184 s
150:-
Övningsbok
27-42112-7
112 s
80:-
Facit
27-42115-8
24 s
35:-
Lärobok
27-42110-3
168 s
150:-
Övningsbok
27-42113-4
112 s
80:-
Facit
27-42116-5
24 s
35:-
Vän med svenska 2 åk 5
Vän med svenska 3 åk 6
11
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 11
2015-12-07 21:01
SVENSKA
Dags!
Konkret, elevnära, solklar!
Vill du ha ett material där språkläran är i fokus, och
där du själv kompletterar efter eget huvud med
övriga byggstenar i svenskan? Då ska du läsa vidare
om Dags! – en trotjänare som fungerar i klassrummet!
Tydlig och enkel!
Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i svenska så att de
verkligen sitter.
Språkläran – en för varje årskurs – innehåller de viktigaste baskunskaperna för årskurs 4 – 6. Särskilt betonas stavning, ordkunskap, användning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Eleven får tydliga förklaringar av begrepp och fakta
för att sedan kunna öva på egen hand.
Till varje språklära finns Övningsbok A och B. Tydlig layout
och enkla instruktioner ger eleverna goda möjligheter att träna
effektivt på viktiga baskunskaper. Repetition är ledord för att
verkligen befästa kunskaperna.
Häftena Tema Läsa och Tema Skriva ger fördjupad läs- och
skrivträning.
Ur Dags! Språklära 4.
12
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 12
2015-12-07 21:01
SVENSKA
Temaböcker
Till Dags! finns två separata Temaböcker,
där eleverna kan träna läsförståelse och
skrivande i olika genrer.
Tema Läsa
Tema Läsa tränar elevernas läsförmåga och läsförståelse. I fem olika teman får eleverna möta spännande
och intressanta texter. Till varje text hör uppgifter,
frågor att fundera över samt lästips.
Tema Skriva
Tema Skriva handlar om lusten att skriva och berätta.
Eleverna lär sig genom olika övningar vad som kännetecknar olika texttyper. De inspireras också till att
skriva sina egna texter.
Författare: Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler
Dags! åk 4
Dags! åk 4 Språklära
27-40796-1
112 s
135:-
Dags! åk 4 Övningsbok A
27-40797-8
64 s
60:-
Dags! åk 4 Övningsbok B
27-40806-7
64 s
60:-
Dags! åk 5 Språklära
27-40811-1
112 s
135:-
Dags! åk 5 Övningsbok A
27-40812-8
64 s
60:-
Dags! åk 5 Övningsbok B
27-40813-5
64 s
60:-
Dags! åk 6 Språklära
27-40814-2
112 s
135:-
Dags! åk 6 Övningsbok A
27-40817-3
64 s
60:-
Dags! åk 6 Övningsbok B
27-40818-0
64 s
60:-
Dags! åk 5
Dags! åk 6
Författare: Göran Ejeman, Keja Stenström
Dags! Temaböcker
Dags! Tema Läsa
27-40819-7
72 s
115:-
Dags! Tema Skriva
27-40820-3
72 s
115:-
13
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 13
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Akrobat – ett levande klassrum
Höst
Vår
Läsa
Tala
Skriva
Litteratur
Språk
Grammatik
A
Steg
1-4
A
Steg
1-4
B
B
Steg
Steg
5-8
5-8
Vill du ge eleverna modet och lusten att använda
sitt språk? Har du roliga lektioner men undrar
om varje elev får rätt utmaning? Söker du ett
material som aktiverar dina elever omedelbart?
Med Akrobat kan du lägga din kraft och tid på
allt det roliga i svenska!
Färdiga uppgifter i tolv steg
I läromedlet Akrobat – Tolv steg i svenska är hela ämnesstoffet uppdelat i sex teman. Du får förberedda uppgifter
med lektioner och övningar inom Läsa, Tala, Skriva, Litteratur,
Språk och Grammatik – allt i tolv steg per tema.
Aktivitet direkt
Övningarna har korta instruktioner som följs av aktivitet
direkt. Det ger aktiva elever, stor omväxling och gör det
lätt för eleverna att komma i gång med jobbet.
B
Steg
5-8
Många gemensamma övningar
I Akrobat finns både färdighetsträning, som eleverna tränar
på egen hand, och massor av gemensamma uppgifter.
Poesifestival, improvisationsteater, gestaltning, argumentationsträning – ett levande klassrum får du med Akrobat!
Välj hur du vill jobba
Akrobat är ett smörgåsbord för dig att skapa det du vet blir
bäst. Strukturen med stegen och de sex temana gör läromedlet till en stadig kurs genom hela åk 4–6.
C
Steg
9-12
C
Steg
9-12
Övningsböcker
Lingva
Lingva är ett
läromedel
rikt på kunskap och
inspiration.
Läroböckerna innehåller Lingvaberättelsen,
en resa i språkets fantastiska värld samt avsnitt
om konsten att skriva, tala och läsa.
I arbetsböckerna får eleven träna på
alfabetet, rättstavning, grammatik
och språkriktighet.
Författare: Kurt Rosenlund, Pär Sahlin, Kerstin Bergsvik
Akrobat – Tolv steg i svenska
Grundböcker
A Höst
27-72748-9
168 s
113:-
A Vår
27-72749-6
168 s
113:-
B Höst
27-72750-2
168 s
113:-
B Vår
27-72751-9
168 s
113:-
Lingva
C Höst
27-72752-6
168 s
113:-
Lingva åk 4
C Vår
27-72753-3
168 s
113:-
A Höst
27-72754-0
60 s
57:-
A Vår
27-72755-7
72 s
57:-
B Höst
27-72756-4
60 s
57:-
B Vår
27-72757-1
72 s
57:-
C Höst
27-72758-8
60 s
57:-
C Vår
27-72759-5
72 s
57:430:-
Författare: Lena Lindh, Boel Söderberg
Lärobok
27-73276-6
160 s
147:-
Arbetsbok
27-73277-3
100 s
87:-
Lingva åk 5
Lärobok
27-73279-7
176 s
147:-
Arbetsbok
27-73280-3
100 s
87:-
Lärobok
27-73283-4
176 s
147:-
Arbetsbok
27-73284-1
102 s
87:-
27-73286-5
168 s
725:-
Lingva åk 6
Lingva åk 4–6
Lärarhandledning
Öva mer
Lärarböcker
A
27-72760-1
114 s
B
27-72761-8
128 s
430:-
C
27-72762-5
132 s
430:-
14
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 14
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Träna på svenska
Tydliga häften med genomtänkt innehåll och varierade uppgifter
som får eleverna att utvecklas i svenska!
Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper i svenska. Häftena
Träna på matte
finns på s 58.
har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner
och varierade uppgifter. De kan användas
för att individanpassa undervisningen.
Stavning
Ordklasser
Träna på
prepositioner
Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll
Alfabetet
Meningar
Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll
Träna på svenska
Träna på dubbelteckning,
5-pack
Ur Träna på alfabetisk ordning.
27-42944-4
16 s
105:-
Träna på j-ljudet 1, 5-pack
27-42946-8
16 s
105:-
Träna på j-ljudet 2, 5-pack
27-42947-5
16 s
105:-
Träna på ng-ljudet, 5-pack
27-42945-1
16 s
105:-
Träna på sj-ljudet 1, 5-pack
27-42948-2
16 s
105:-
Träna på sj-ljudet 2, 5-pack
27-42949-9
16 s
105:-
Träna på tj-ljudet, 5-pack
27-42950-5
16 s
105:-
Träna på stava vanliga ord,
5-pack
27-42951-2
16 s
105:-
Träna på pronomen, 5-pack
27-44166-8
16 s
105:-
Träna på prepositioner,
5-pack
27-44167-5
16 s
105:-
Träna på alfabetet, 5-pack
27-44164-4
16 s
105:-
Träna på alfabetisk ordning,
5-pack
27-42953-6
16 s
105:-
Träna på skiljetecken 1
– punkt, frågetecken och
utropstecken, 5-pack
27-42952-9
16 s
105:-
Träna på skiljetecken 2
– kolon, talstreck och
kommatecken, 5-pack
27-44165-1
16 s
105:-
Träna på variera språket,
5-pack
27-44168-2
16 s
105:-
15
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 15
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Skrivmix 1
• Berättelser
• Annonser
• Faktatexter
• Recensioner
• Serier
• Beskrivningar
Skrivmix
Skrivmix 2
• Faktatexter
• Dagböcker
• Instruktioner
• Berättelser
• Biografier
• Insändare
Skrivmix 3
• Berättelser
• Tidningsartiklar
• Faktatexter
• Recensioner
• Broschyrer
• Självbiografier
1
Läs!
Varje texttyp åskådliggörs
med ett tydligt exempel.
3
Skriv själv!
Eleven handleds till att skriva
en egen text i genren.
– läs och skriv i genrer
I Skrivmix får eleverna arbeta med texttyper som de möter i sin
vardag. Efter inspirerande modelltexter följer uppgifter som hjälper
dem att förstå texttypens särdrag och som handleder dem då de
skriver sin egen text i genren. Skrivmix-böckerna behandlar sex
texttyper vardera och har stegrad svårighetsgrad.
2
Analysera!
Efter lästexten följer uppgifter att lösa som hjälper eleven
att förstå texttypens särdrag.
I Skrivmix får
eleverna strategier
för att läsa och skriva
olika typer av texter
– helt enligt Lgr 11!
Författare: Pär Sahlin
Skrivmix
Skrivmix 1, åk 4
27-41320-7
64 s
Skrivmix 2, åk 5
27-41328-3
64 s
55:55:-
Skrivmix 3, åk 6
27-41329-0
64 s
55:-
16
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 16
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Ur Gnugga Stavning 3.
Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén
Gnugga
Gnugga
– ord, stavning och språklära
Gnugga är övningsböcker för årskurs 4–6 i ordkunskap, stavning och språklära. De
är lätta att jobba med på egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare.
Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien.
Böckerna passar alla, även elever som läser svenska som andraspråk.
Gnugga Ord 1 rev
27-41516-4
Gnugga Ord 1 rev, facit 5 ex
27-41525-6
Gnugga Ord 2 rev
27-41517-1
Gnugga Ord 2 rev, facit 5 ex
27-41526-3
Gnugga Ord 3 rev
27-41518-8
Gnugga Ord 3 rev, facit 5 ex
27-41527-0
Gnugga Ord 4 rev
27-41519-5
Gnugga Ord 4 rev, facit 5 ex
27-41528-7
Gnugga Stavning 1 rev
27-41520-1
Gnugga Stavning 1 rev,
facit 5 ex
27-41529-4
Gnugga Stavning 2 rev
27-41521-8
Gnugga Stavning 2 rev,
facit 5 ex
27-41530-0
Gnugga Stavning 3 rev
27-41522-5
Gnugga Stavning 3 rev,
facit 5 ex
27-41531-7
Gnugga Språklära 1 rev
27-41523-2
Gnugga Språklära 1 rev,
facit 5 ex
27-41532-4
Gnugga Språklära 2 rev
27-41524-9
Gnugga Språklära 2 rev,
facit 5 ex
27-41533-1
48 s
78:108:-
64 s
68:108:-
64 s
68:108:-
64 s
68:108:-
64 s
78:108:-
64 s
78:108:-
64 s
78:108:-
48 s
68:108:-
64 s
78:108:-
17
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 17
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Viktiga ord i svenska
Förståelse för centrala ord och begrepp är avgörande för att eleverna
ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska
innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska.
Träna begreppen i arbetshäften
Till Viktiga ord i svenska hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa
sin förståelse för grundläggande begrepp. Alla begreppen kan eleverna slå upp i ordboken.
Författare: Anna Ericsson Nordh
Viktiga ord i svenska
Uppslagsbok
27-60559-6
80 s
199:-
Öva Viktiga ord i svenska
Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara
förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. I början
av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord.
I de fyra arbetshäften får eleverna öva, befästa och fördjupa
sin förståelse för de matematiska begreppen.
Ordkunskap, skrivning
och skrivregler
27-41170-8
32 s
40:-
Läsning och litteratur
27-41171-5
32 s
40:-
Språklära
27-41172-2
32 s
40:-
Stavning
27-41173-9
24 s
40:-
27-60558-9
80 s
195:-
Siffror tal och räkning
27-41166-1
32 s
40:-
Mått och mätning
27-41167-8
32 s
40:-
Geometri
27-41168-5
32 s
40:-
Statistik, sannolikhet
och algebra
27-41169-2
24 s
40:-
160 s
299:-
Författare: Eva Marand
Viktiga ord i matematik
Uppslagsbok
Öva Viktiga ord i matematik
Läs mer om
Viktiga ord i NO
och SO på s. 46
och Viktiga ord i
matematik,
s. 60.
Viktiga ord i NO och SO
Viktiga ord i NO och SO innehåller över 600 viktiga ord och
begrepp som dina elever behöver kunna för att förstå viktiga
sammanhang i de natur- och samhällsorienterande ämnena.
Orden förklaras på ett enkelt språk, ibland förstärkta med bild
och exempel.
Författare: Gundel Wetter
Viktiga ord i NO och SO
Uppslagsbok
27-62270-8
18
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 18
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Öva lite mera
Öva lite mera för åk 4–6 innehåller tydliga och varierade uppgifter i stavning, ordkunskap och språklära. Öva lite mera förbättrar ordförrådet och ökar den språkliga
förmågan. Det är ett enkelt, pedagogiskt och fristående material som fungerar utmärkt
även som repetition i högre årskurser.
Författare: Sten Frennberg
Öva lite mera
Öva lite mera 1
27-42254-4
64 s
63:-
Öva lite mera 2
27-42255-1
64 s
63:-
Öva lite mera 3
27-42256-8
64 s
63:-
Skrivkliv
Bristerna i barns skrivande skiftar – en
del behöver mer övning på att skriva fullständiga meningar eller använda kommatecken, andra vet inte hur man skriver
i dialogform. Här får varje elev träna det
som den behöver.
Författare: Eva Postrup
Häfte 1: Skriv med hela meningar (stor/liten bokstav, punkt, frågetecken).
Skrivkliv
Häfte 2: Skriv med fler skiljetecken (komma, utropstecken, kolon, förkortningar).
Skriv med hela meningar, 5-pack
27-41241-5
16 s 120:-
Häfte 3: Skriv dialoger (talstreck, kolon, citattecken, anföringsverb).
Skriv med fler skiljetecken, 5-pack 27-41242-2
16 s 120:-
Häfte 4: Skriv målande (adjektiv, personbeskrivning, målande uttryck, fantasi).
Häfte 5: Skriv ihop och isär (sammansatta ord, bindestreck, särskrivning).
Skriv dialoger, 5-pack
27-41243-9
16 s 120:-
Skriv målande, 5-pack
27-41244-6
16 s 120:-
Skriv ihop och isär, 5-pack
27-41240-8
16 s 120:-
Läs och skriv
Lilla
skrivredan
Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh
Lilla skrivredan
Handbok för unga skribenter 27-76198-8
96 s
129:-
Att stava rätt, Övningsbok
27-76199-5
64 s
69:-
Att skriva rätt, Övningsbok
27-76200-8
64 s
69:-
Med Läs och skriv 1–3 arbetar eleverna självständigt och i sin egen
takt. Arbetsgången följer en tydlig
struktur. Efter att ha läst en berättelse ska eleven, enskilt eller i grupp,
skriva en sammanfattning och därefter arbeta vidare i tillhörande ordkunskapsbok.
Varje läsebok innehåller ett tjugotal berättelser, främst folksagor, och i
ordkunskapsböckerna, som eleverna
skriver i, finns läsförståelseövningar.
Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén
Läs och skriv
Läseboken 1
27-61630-1
64 s
Ordkunskapsboken 1
27-61631-8
64 s
83:49:-
Läseboken 2
27-61632-5
64 s
83:-
Ordkunskapsboken 2
27-61633-2
64 s
49:-
Läseboken 3
27-61634-9
64 s
83:-
Ordkunskapsboken 3
27-61635-6
64 s
49:-
19
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 19
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Pojken och Tigern
Till läseboken hör flera olika arbetsmaterial att välja mellan. I arbetsboken (med
skrivlinjer) eller studieboken (utan skrivlinjer) arbetar barnen med studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och stavning. Pojken och Tigern
Läsförståelse är alternativet för dig som vill använda berättelsen vid fördjupad
läsförståelseträning.
Författare: Lars Westman, Birgitta Annell,
Monica Benoit, Ewa Malmborg, Birgitta Berling,
Ingvar Lundberg, Ingela Korsell
Läs med oss åk 3 och 4
Pojken och Tigern
Färdas genom Sverige
Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas
barnen genom det fantastiska Sverige – och får på köpet
förförståelse inför undervisningen i geografi!
Pojken och Tigern – Tidsmaskinen
Här gör pojken och hans katt en ny spännande resa, en resa
i historien bland vikingar, rövare och riddare. Läsförståelse
och språklära övas i den tillhörande studieboken.
Läsebok
27-62804-5
208 s
170:-
Läsebok Lättläst
27-62713-0
208 s
170:-
Arbetsbok
27-62715-4
104 s
98:-
Studiebok
27-62714-7
104 s
118:-
Kopieringsunderlag
27-62716-1
52 s
515:-
Lärarens bok
27-41400-6
84 s
315:-
Pojken och Tigern för interaktiv skrivtavla, lärarlicens
abonnemang 12 månader
27-41478-5
200:-
Pojken och Tigern Läsförståelse
Elevens bok
27-41149-4
64 s
75:-
Lärarens bok
27-41150-0
32 s
185:-
Pojken och Tigern Tidsmaskinen
Läsebok
27-62784-0
112 s
180:-
Studiebok
27-62817-5
56 s
118:-
Springtjuven
Ett Stockholmsmysterium
Tobias och Isabel tjänar pengar på att
fotografera turister. Men deras verksamhet är hotad av en mystisk kille – Springtjuven. Huvudpersonerna tar sig runt
i Stockholm och dras samtidigt in i en
kriminalhistoria med dramatisk upplösning.
Precis som i Pojken och Tigern får eleverna dels läsa en spännande historia, dels
lära sig mer om de platser där handlingen
utspelar sig.
Boken är tänkt för Stockholmselever
som läser om sin hembygd i åk 3–4 och
för mellanstadieelever i resten av landet
när de läser om Sverige och Stockholm.
Till boken finns ett separat kopieringsunderlag med läsförståelseuppgifter till
texterna i de 16 kapitlen. Här finns också
korta faktatexter och uppgifter om de platser som nämns i boken samt kartmaterial.
Tack alla elever och
lärare i Husbygårdsskolan som beställde en
bok om Stockholm av
mig. Så här blev den!
Författare: Lars Westman
Springtjuven – ett Stockholmsmysterium
Läsebok
27-41807-3
136 s
167:-
Kopieringsunderlag
27-41808-0
32 s
289:-
L ARS WESTMAN
På liv och död
Fascinerande läsning om historiens och
naturens sensationer
På liv och död är en läsebok med korta fristående berättelser av Lars Westman. Låt dina elever läsa om Christofer
Columbus, grottmålningar, skrot på månen, hur ålar och
svalor hittar hem, om kinesiska muren och upptäcktsresande.
Allt med färdiga frågor att besvara och diskutera.
Ur innehållet:
En katt sögs upp i luften av
en tromb.
Varning för gravplundrare!
En skorpion i brallan.
Författare: Lars Westman
På liv och död
Läsebok med frågor
27-68759-2
144 s
175:-
20
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 20
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Värdefulla sagor
Lyft värdegrunden genom berättande
NYHET
Boken består av 35 sagor och sägner
som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism.
Till varje saga finns frågeställningar som
stöd för samtalet i gruppen. De utvalda
sagorna är lätta att återberätta.
Boken ger dig också konkreta tips på
hur sagan med enkla medel kan levandegöras vid berättandet.
Berättelser väcker känslor och engagerar,
och det som väcker starka känslor minns
man. Berättandet fungerar som ett sätt
att överföra kunskap och att underhålla,
samtidigt som man förmedlar normer
och ideal. Om man dessutom lägger ifrån
sig boken och berättar med egna ord, skapas en kontakt som är helt unik.
I läroplanen lyfts det muntliga berättandet och vikten av att låta eleverna möta
berättelser från olika kulturer, under olika
tider och för skilda syften.
Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson
Värdefulla sagor
27-44200-9 ca 128 s
259:-
Författare: Jørn Jensen
Sofie
Otäckt, Sofie!
Otäckt, Sofie!
Sofie och Ida har fått ett filmklipp.
Det visar Jens, som får stryk.
De vet vilka det är som slår honom.
De ser klippet en gång till.
Vad ska de göra?
Ska de ringa polisen?
Sofieböckerna
Fler böcker om Sofie:
SMS till Sofie
Vem chattar du med, Sofie?
Sofie blir modell
Sofies dagbok
Sofies hemliga SMS
Sofies första kyss
Sofie och tjejligan
Sofie och mobilfotona
Smal eller mager, Sofie?
Flaskan pekar på Sofie
Böckerna om Sofie tar upp händelser och problemställningar som är angelägna att diskutera, och som
10 –12-åringar kan känna igen sig i.
Diskussionsfrågor finns att hämta utan kostnad
på www.nok.se/sofie
Diskussionsuppgifter till böckerna
finns på www.nok.se
ISBN 978-91-27-41852-3
9
Jørn Jensen
SMS till Sofie
27-73609-2
40 s
85:-
Sofie blir modell
27-73606-1
40 s
85:-
Sofies dagbok
27-73608-5
40 s
85:-
Sofies hemliga SMS
27-73605-4
40 s
85:-
Sofies första kyss
27-73604-7
40 s
85:-
Sofie och tjejligan
27-41222-4
40 s
85:-
Sofie och mobilfotona
27-41223-1
40 s
85:-
Smal eller mager, Sofie?
27-41224-8
40 s
85:-
Otäckt, Sofie!
27-41852-3
40 s
85:-
1 0 0 0 0
789127 418523
Otäckt, Sofie! OMSLAG .indd 1
09-09-23 13.30.48
Läs en pjäs
Författare: Lena Hultgren
Läs en pjäs – Nivå 1
2 roller, 2-pack
27-63754-2
16 s
95:-
3 roller, 3-pack
27-63756-6
16 s
125:-
4 roller, 4-pack
27-63758-0
16 s
175:-
2 roller, 2-pack
27-63762-7
16 s
95:-
3 roller, 3-pack
27-63764-1
16 s
125:-
Läs en pjäs – Nivå 2
Läs en pjäs – Nivå 3
Eleverna tränar högläsning i små och stora grupper.
Onda och
goda drakar
MANNEN
SOM FÖLL
FLERA MIL
• Henny Grubbström Ahrens
• Henny Grubbström Ahrens
• Henny Grubbström Ahrens
• Henrik Bartholdsson
Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att
tillverka?
I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar.
För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa
sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma
väsen med övernaturliga krafter och väldig makt.
Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter.
I den här boken får du läsa historierna om två av världens
mest berömda diamanter.
Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att
hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu
har ingen slagit hans rekord.
Onda och goda drakar
Vad är egentligen en drake?
I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar.
För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa
sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma
väsen med övernaturliga krafter och väldig makt.
Onda och
goda drakar
Diamant – smycke och tandläkarborr
Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att
tillverka?
Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter.
I den här boken får du läsa historierna om två av världens
mest berömda diamanter.
Läsboxen
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Robin Hood
Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren.
Diamant
– Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som
träffar honom med sin pil.
I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och
hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin
Hood har funnits på riktigt.
– smycke och tandläkarborr
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Robin Hood
Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att
hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu
har ingen slagit hans rekord.
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Flickan som ville bli Farao
Läsboxen
Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona.
– Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt
rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast
i landet, kanske i hela världen.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
MANNEN
SOM FÖLL
FLERA MIL
Läsboxen
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Diamant – smycke och tandläkarborr
Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att
tillverka?
Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter.
I den här boken får du läsa historierna om två av världens
mest berömda diamanter.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Diamant
– smycke och tandläkarborr
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Mannen som föll flera mil
Robin Hood
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Tänk dig att du är ensam ute i rymden – 3 mil från jordens yta.
Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam.
Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber.
Flickan som ville bli Farao
Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att
hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu
har ingen slagit hans rekord.
Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona.
– Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt
rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast
i landet, kanske i hela världen.
Läsboxen
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
MANNEN
SOM FÖLL
FLERA MIL
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Onda och goda drakar
Vad är egentligen en drake?
I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar.
För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa
sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma
väsen med övernaturliga krafter och väldig makt.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Onda och
goda drakar
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Robin Hood
Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren.
– Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som
träffar honom med sin pil.
I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och
hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin
Hood har funnits på riktigt.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Övriga titlar i Läsboxen:
Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Robin Hood
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Övriga titlar i Läsboxen:
ww
Flickan som ville bli Farao
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona.
– Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt
rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast
i landet, kanske i hela världen.
Mannen som föll flera mil
Tänk dig att du är ensam ute i rymden – 3 mil från jordens yta.
Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam.
Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber.
Läsboxen
Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att
hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu
har ingen slagit hans rekord.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Övriga titlar i Läsboxen:
Övriga titlar i Läsboxen:
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Robin Hood
MANNEN
SOM FÖLL
FLERA MIL
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Onda och goda drakar
Vad är egentligen en drake?
I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar.
För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa
sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma
väsen med övernaturliga krafter och väldig makt.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Diamant – smycke och tandläkarborr
Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att
tillverka?
Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter.
I den här boken får du läsa historierna om två av världens
mest berömda diamanter.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Onda och
goda drakar
Övriga titlar i Läsboxen:
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Robin Hood
Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren.
Diamant
– Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som
träffar honom med sin pil.
Robin Hood
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och
hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin
Hood har funnits på riktigt.
Mannen som föll flera mil
– smycke och tandläkarborr
Tänk dig att du är ensam ute i rymden – 3 mil från jordens yta.
Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam.
Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber.
Läsboxen
Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att
hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu
har ingen slagit hans rekord.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Övriga titlar i Läsboxen:
Robin Hood
Övriga titlar i Läsboxen:
Flickan som ville
bli Farao
Robin Hood
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Övriga titlar i Läsboxen:
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Flickan som ville
bli Farao
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
9
Läsboxen OMSLAG.indd 3
Onda och goda drakar
Vad är egentligen en drake?
I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar.
För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa
sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma
väsen med övernaturliga krafter och väldig makt.
Läsboxen
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Onda och
goda drakar
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Diamant – smycke och tandläkarborr
Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att
tillverka?
Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter.
I den här boken får du läsa historierna om två av världens
mest berömda diamanter.
Läsboxen
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Flickan som ville bli Farao
Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona.
– Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt
rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast
i landet, kanske i hela världen.
Diamant
L ä s b o x e– nsmycke och tandläkarborr
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Övriga titlar i Läsboxen:
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Robin Hood
Övriga titlar i Läsboxen:
Flickan som ville
bli Farao
Flickan som ville
bli Farao
ISBN 978-91-27-41690-1
MANNEN
SOM FÖLL
FLERA MIL
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Flickan som ville
bli Farao
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
Övriga titlar i Läsboxen:
Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Övriga titlar i Läsboxen:
Övriga titlar i Läsboxen:
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Robin Hood
Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren.
– Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som
träffar honom med sin pil.
I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och
hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin
Hood har funnits på riktigt.
Läsboxen
Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
ww
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
ww
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och
hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin
Hood har funnits på riktigt.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Övriga titlar i Läsboxen:
Övriga titlar i Läsboxen:
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Mannen som föll flera mil
Tänk dig att du är ensam ute i rymden – 3 mil från jordens yta.
Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam.
Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber.
ww
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
– smycke och tandläkarborr
Läsboxen
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Lärarinformation och facit finns på www.nok.se
Övriga titlar i Läsboxen:
– Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som
träffar honom med sin pil.
Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren
finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det
betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst
och dra dina egna slutsatser.
Henny Grubbström Ahrens • Henrik Bartholdsson • Erik Bjurhäll
Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren.
Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona.
– Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt
rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast
i landet, kanske i hela världen.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för
att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit
Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker.
Robin Hood
Diamant
Flickan som ville bli Farao
Läsboxen
Läsboxen
Läsboxen
Robin Hood
• Erik Bjurhäll
• Erik Bjurhäll
Diamant – smycke och tandläkarborr
Onda och goda drakar
Vad är egentligen en drake?
• Henrik Bartholdsson
• Henrik Bartholdsson
• Erik Bjurhäll
• Erik Bjurhäll
Mannen som föll flera mil
Tänk dig att du är ensam ute i rymden – 3 mil från jordens yta.
Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam.
Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber.
• Henny Grubbström Ahrens
• Henny Grubbström Ahrens
• Henrik Bartholdsson
• Henrik Bartholdsson
• Erik Bjurhäll
ISBN
ISBN 978-91-27-41690-1
978-91-27-41690-1
1 0 0 0 0
99
789127 416901
ISBN 978-91-27-41690-1
11 00 00 00 00
77 88 99 11 22 77 44 11 66 99 00 11
Läsboxen OMSLAG.indd 5
09-03-13 11.39.28
9
Läsboxen OMSLAG.indd 1
ISBN 978-91-27-41690-1
1 0 0 0 0
789127 416901
09-03-13 11.39.59
9
Läsboxen OMSLAG.indd 2
Läsboxen
Läsboxen innehåller fem böcker om 16–24
sidor med mustiga och spännande faktatexter om historiska/mytomspunna företeelser och personer.
ISBN 978-91-27-41690-1
1 0 0 0 0
789127 416901
09-03-13 11.38.59
9
Läsboxen OMSLAG.indd 4
1 0 0 0 0
789127 416901
09-03-13 11.39.13
09-03-13 11.39.44
Längst bak i varje bok finns läsförståelsefrågor.
Författare: Henny Grubbström Ahrens,
Henrik Bartholdsson, Erik Bjurhäll
27-63770-2
16 s
95:-
4 roller, 4-pack
27-63774-0
16 s
175-
Läsbitar
Öva både läsförståelse
och geografi i denna
antologi med berättelser
från Sveriges alla hörn!
Här finns kluriga frågor
som övar läsförståelsen,
spännande frågeställningar om moral och
etik och inspirerande uppgifter som stimulerar eget berättande och skrivande.
Författare: Jan Hansson
Läsbitar – berättelser från Sverige
Läsboxen
5 titlar
2 roller, 2-pack
27-41690-1
320:-
Antologi med frågor
27-40964-4
192 s
320:-
21
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 21
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Ta första steget till ett långsiktigt
arbete med läsförståelsestrategier!
Med tydlig och konkret handledning till den skönlitterära högläsningsboken
Bakom masken av Kerstin Lundberg Hahn, får du som lärare vägledning i arbetet
med läsförståelse tillsammans med dina elever.
I den här handledningen finns hela den
skönlitterära texten varvad med metod
och lektionsupplägg som guidar läraren in
i en medveten undervisning om läsförståelsestrategier. Den passar läraren som vill
ta första steget i ett långsiktigt arbete med
läsförståelsestrategier.
Boken utspelar sig på hösten, kring
Halloween, och handlar om de tre vännerna Fredde, Zacki och Mimmi. Tillsammans upplever de spänning och löser
brott som elever kan relatera till. I boken
uppkommer skilda ämnen som väcker
känslor och kan bidra till bra diskussioner
i arbetet med strategierna.
Kerstin Lundberg Hahn · Gunilla Ulefors · Charlotta Lövbrand
Strategier för
läsförståelse
Fredde är oskyldigt utpekad. Mimmi har
själv drabbats. Och Zacki brinner för att
skipa rättvisa. Tillsammans bestämmer de
sig för att avslöja cykeltjuvarna, men det
visar sig bli farligare än de först trott.
- utifrån högläsning
Kerstin Lundbe
rg Hahn
koOm
BBAaK
Mm
MaAsSkKeEnN
BAKOM MAS
KEN
Den skönlitterära texten ligger varvad med metod och lektionsupplägg.
Författare: Kerstin Lundberg Hahn,
Gunilla Ulefors, Charlotta Lövbrand
Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning
Handledning och
skönlitterär text
27-43550-6
128 s
349:-
22
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 22
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Läshoppet Kapitelbok
Kostnadsfria
handledningar
och arbetsblad!
www.nok.se/
lashoppet
Kapitelböckerna passar de läsare som nyligen lämnat nybörjarläsningen
och behöver lite mer utmaning.
Varje bok är inbunden i hårdpärm och består av 40 sidor. Böckerna är skrivna med lättläst
text, men med ett elevnära och spännande innehåll. Till varje bok kan du kostnadsfritt ladda
ned handledning och arbetsblad.
NYHET
Agaton är hjälte i landet Odalien, där
drottning Bea styr. Ibland behöver
hon Agatons hjälp. Drottningen vill
inte att prins Filur ska vinna Hjältarnas
kamp i år igen. Kan Agaton lyckas att
ta hem segern istället?
Drottning Bea behöver Agatons
hjälp igen. Nu har vattnet frusit till is i
Odalien och det är snö överallt. Kan
Agaton lösa problemet med den
eviga vintern?
Odalien hotas av krig. Drottning
Beas son har blivit kär i fel person och
kungen i grannlandet är rasande.
Kan Agaton rädda freden?
NYHET
Adrian och Iris är på väg hem efter
skolan, men idag känns det inte som
vanligt. Adrian och Iris är nämligen
spanare och plötsligt upptäcker de
något som är väldigt fel!
Böcker för
klassrummet och
skolbiblioteket!
Arvid har en hemlighet. Han är kär i
Lova! Idag tänker han fråga chans.
Om Lova svarar JA så är de ihop.
Men hur frågar man chans när allting
bara blir fel?
Sonja och Edvin lyssnar ut mot mörkret. Något stort har tagit sig in i trädgården. Vad kan det vara?
NYHET
Leon ställer sig upp. Han känner hur
det pirrar i magen. Det ska bli roligt
att visa Oskar för klassen. Men något
är fel. När han känner med handen i
fickan, är råttan inte där. Plötsligt
hörs ett rysligt vrål. Något hemskt
måste ha hänt!
NYHET
Siv ser direkt att något är fel. Tanten
ligger platt och stilla på marken. Tänk
om det är ett trick! Tanten kanske
kommer hoppa upp och jaga henne?
Eller ännu värre… Tänk om tanten
är DÖD!?
Författare: Erika Eklund Wilson, Emma Frey-Skött ,
Johan Rundberg, Pär Sahlin
Läshoppet Kapitelbok
Agaton och Hjältarnas kamp 27-43980-1
40 s
85:-
På spaning med
Adrian och Iris
27-43983-2
40 s
85:-
Agaton och den eviga vintern 27-43981-8
40 s
85:-
Apkyssen
27-44295-5
40 s
85:-
Agaton och kärlekskriget
27-44432-4
40 s
85:-
Läxan som rymde
27-44296-2
40 s
85:-
Skuggan i mörkret
27-43982-5
40 s
85:-
Tanträddningen
27-44382-2
40 s
85:-
23
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 23
2015-12-07 21:02
SVENSKA
LäsSexan
Kartläggning av ordavkodning för årskurs 6
Inom läsforskningen förordas att kartlägga och säkerställa elevers
läsförmåga. En viktig del i läsförmågan är ordavkodningen, vilken
behöver följas upp och kartläggas i såväl lägre som högre årskurser.
LäsSexans två kartläggningsprov mäter ortografisk och fonologisk
läsning, och ger information om färdighet i ordavkodning och läsflyt.
Författare: Maj-Gun Johansson
LäsSexan
Kartläggningstester
27-43796-8
48 s
475:-
Ord, ord, ord
Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse
Hur kan man undervisa i ordkunskap?
Med Ord, ord, ord får du hjälp med att föra en strukturerad undervisning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord
och begrepp de inte förstår.
Materialet består av en lärarhandledning med 15 konkreta,
forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen.
Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark
med ord för ett laborativt arbetssätt.
Författare: Ulrika Wolff
Ord, ord, ord
Lärarhandledning med
kopieringsunderlag
och ordkort
27-42627-6
48 s
223:-
Missa inte!
Faktiskt – ny faktaboksserie som ger möjlighet
att öva och utveckla läsförståelse. Se s 50.
24
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 24
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Uppdrag Språklyft
Idématerial till Skolverkets bedömningsstöd i svenska och
svenska som andra språk, "Nya Språket lyfter!"
Utifrån spännande och inspirerande högläsningstexter får eleverna
ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller
individuellt.
Uppdrag Språklyft, åk 4–6 innehåller
temat Tidningsredaktionen som består
av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen.
Till de olika delarna finns en rad kreativa och lärorika elevuppdrag som aktivt
utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och
argumentera både muntligt och skriftligt.
Uppdragen finns som kopieringsunderlag
– materialet är överskådligt och enkelt att
arbeta med.
Till varje del finns dessutom en inspirationstext i form av en skönlitterär berättelse om tidningsredaktionen samt ytterligare uppdrag med frågor om innehållet
i texten.
I anslutning till varje uppdrag hänvisas
till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet
Nya Språket lyfter!
Författarna ingår i projektgruppen som
på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya
Språket lyfter!
Alla uppdrag finns också i digital
version att visa t.ex. med hjälp av
projektor/IST. Inloggningsuppgifter följer med boken.
Författare: Elisabeth Berg, Barbro Hagberg-Persson,
Majken Sköld, Kerstin Lagrell
Högläsningstexter: Pär Sahlin
Uppdrag Språklyft, åk 4–6
Lärarhandledning med
kopieringsunderlag
27-42236-0
136 s
385:-
25
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 25
2015-12-07 21:02
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Mina ord
– med bildkort
Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs
2–6. Det har ett omtyckt upplägg
med tematiska arbetshäften och
bildkort.
Arbetshäften
Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären,
Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/
På landet. Eleverna får rita och måla, klippa
och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga.
Bildkort
Till Mina ord hör en sats med drygt 300
större och mindre färgbilder av föremål
och miljöer för gemensamma genomgångar och enskilda övningar.
Övningsblad till bildkorten
På övningsbladen (kopieringsunderlag)
kan eleverna träna vidare och befästa ord
och uttryck som de lärt in med hjälp av
bildkorten.
Lärarhandledningen
Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i
arbetshäftena övas och befästs. Detta
beskrivs i den utförliga lärarhandledningen, som också ger konkreta förslag
på språkutvecklande övningar.
Författare: Christina de Jounge Sturesson
Mina ord
NYHET
Bildkort digitala
Bildkorten finns också digitalt.
De digitala bildkorten kan du använda
både för genomgångar med hela
gruppen och tillsammans med
enskilda elever.
Familjen/I skolan
27-41174-6
32 s
80:-
Hemma/I affären
27-41175-3
32 s
80:-
Kroppen/Kläder
27-41176-0
32 s
80:-
Djur/Natur
27-41177-7
32 s
80:-
I staden/På landet
27-41355-9
48 s
100:-
Lärarhandledning
27-41099-2
200 s
524:-
Bildkort
27-41356-6
73 s
589:-
140 s
329:-
Bildkort digitala, lärarlicens
abonnemang 12 månader
27-44171-2
Övningsblad till bildkorten
27-41354-2
249:-
Greppa språket
Nio språkutvecklande temaarbeten
för årskurs 4–6
Arbeta ämnesövergripande och tematiskt med språkutvecklingen i fokus! Greppa språket är utformat för klasser med stor
andel andraspråkselever.
Författare: Emma Frey-Skøtt, Gunilla Utterhall
Greppa språket
Lärarbok
27-41148-7
150 s
290:-
Lyssna!
Lyssna mera!
Läs!
I Lyssna! och Lyssna mera! finns
lätta hörövningar för nybörjare
i svenska språket från åk 4.
Läs! är ett läsförståelsematerial
med texter i olika genrer.
Läs mer på www.nok.se.
Författare: Anette Althén
Lyssna! Lyssna mera! Läs!
Lyssna! Cd och häfte
27-41896-7
48 s
979:-
Lyssna mera! Cd och häfte
27-41853-0
48 s
999:-
Läs! Cd och häfte
27-42244-5
48 s
1167:-
26
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 26
2015-12-07 21:02
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Fördel
Sva för nyanlända åk 4 –6
Textbok
NYHET
H E LG A
ST E N S
SON
•
PÄ R S
A H L IN
Fördel
– möter nybörjarelever med olika förkunskaper!
Fördel är läromedlet som passar för nyanlända barn på mellanstadiet. De här eleverna slussas så småningom ut i klass och
förväntas då behärska skolspråket i till
exempel NO och SO. De måste också få
tillgång till ett språk att uttrycka känslor och
tankar på. Fördel ger eleverna möjlighet
att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer
samtidigt.
Fördel består av textbok, övningsbok
samt lärarhandledning med inspelningarna i mp3-format. Textböckerna finns
även som digitalböcker.
Fördel Textbok åk 4–6
Fördel Textbok åk 4–6 består av 10 tematiska kapitel där eleverna får följa en grupp
elever på Solbyskolan. Temana knyter
an till elevernas tidigare erfarenheter
och deras nya liv i Sverige. Varje tema
innehåller:
• En upptaktsbild som eleverna kan
samlas kring oavsett språknivå.
• En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.
• Dialoger och tematiska bildordlistor.
• En mönstertext som stöd för elevernas
eget skrivande.
I textboken finns även:
• Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO.
• Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i NO.
• En skönlitterär följetong i 15 avsnitt.
Fördel Övningsbok åk 4–6
Övningsboken innehåller uppgifter som
skapar förförståelse inför arbetet med
kapitlet. Här finns också övningar som
tränar ord och fraser samt hörövningar.
Digitalbok
Textboken finns som digitalbok.
Fördelen med den digitala textboken
är att eleverna får tillgång till de
inspelade texterna direkt i boken.
Som lärare kan du projicera texten i
klassrummet och låta eleverna lyssna
samtidigt.
Sist i varje kapitel finns uppgifter där eleverna får träna på att skriva i en viss genre.
I övningsboken presenteras och tränas
även de grammatiska moment som textboken tar upp.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar pdf. Den innehåller förslag på
hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopi
eringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter
och hörövningar i mp3-format.
Författare: Maria Ramsby Guillemain, Pär Sahlin, Helga
Stensson
Fördel Sva för nyanlända åk 4–6
Textbok
27-43960-3
Textbok Digital
Övningsbok
156 s
160:-
utk vt 2017
27-43961-0
Lärarhandledning (pdf med mp3-filer)
156 s
70:-
utk vt 2017
27
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 27
2015-12-07 21:02
SVENSKA
Lästips
från Natur & Kultur!
Natur & Kultur har en bred skönlitterär utgivning av barn och
ungdomsböcker. Vi gör böcker för barn i alla åldrar och i alla genrer.
Här är ett urval av titlar som lämpar sig väl som både högläsning
och egen läsning för barn i de lägre skolåldrarna. Fler boktips från
Natur & Kultur hittar du på www-nok.se/allmanlitteratur
Till Tsatsiki och
Morsan och Tsatsiki
och Hammarn
finns en lärarhandledning
med tillhörande
arbetsuppgifter.
Kan laddas ned utan
kostnad via nok.se/allmanlitteratur
Jesus och jag
Tsatsiki och Hammarn
Farrah är mobbad i skolan, värst är Svea och Nadine. Men hon
har Adam – eller Jesus, som mamma kallar honom för att han är
snäll, har långt hår och skägg. Adam brukar rota i containrar efter
användbart skräp. När Nadine flyttar ser sig Svea om efter en ny
kompis. Farrah dras smickrad med i hennes spydiga kommentarer och elakheter, men hur ska hon bete sig när Svea får syn på en
välbekant typ rotandes i en container …? En tonsäker bok om vänskap och mobbning.
Författare: Petter Lidbeck
Jesus och jag 27-14334-0
Ingenting är kul längre, tycker Tsatsiki. Särskilt okul är det att
Göran och Morsan bara bråkar, att det inte finns några pengar
och att grannen von Prutt klagar på allt. Dessutom tycker tjejerna i
klassen att Tsatsiki och Hammarn är helt värdelöst barnsliga. Enda
ljusglimten är att pappa bläckfiskaren har lovat att de ska få vara
hela sommarlovet i Agios Amos. Men vuxna bara lovar och lovar.
Ska man komma någonstans och få lite kul här i världen får man
fixa det själv, så mycket fattar Tsatsiki. Och det tänker han göra!
Författare: Moni Nilsson
Tsatsiki och Hammarn 27-14252-7
Författare: Moni Nilsson
Tsatsiki och Morsan
Tsatsiki och Farsan
Bara Tsatsiki
27-13930-5
27-13931-2
27-13932-9
Hela serien
om Tsatsiki finns nu
i nyutgåvor, med
uppdaterade
texter och
ny layout.
28
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 28
2015-12-07 21:02
ENGELSKA
Rabbit
Med Rabbit får eleverna öva att
läsa och skriva engelska ord samt
använda enkla fraser och uttryck.
Elva böcker som kompletterar lärarledd
under visning i nybörjarengelska. Instruktioner på engelska och svenska hjälper
eleverna att arbeta på egen hand.
Nybörjarna startar med enkla sifferoch ordövningar i Rabbit 1. När de arbetar
vidare med böckerna i tur och ordning
bygger de systematiskt upp sitt ordförråd.
Författare: Mari Jonsson
Rabbit
10 Minutes
– Listening
27-66376-3
32 s
47:-
Rabbit 1 b
27-66382-4
32 s
47:-
Rabbit 2
27-66377-0
32 s
47:-
Rabbit 2 b
27-66383-1
32 s
47:-
Rabbit 3
27-66378-7
32 s
47:-
Rabbit 4
27-66379-4
32 s
47:-
Rabbit 5
27-66380-0
32 s
47:-
Rabbit 6
27-66381-7
32 s
47:-
Rabbit/Animals
27-41842-4
32 s
47:-
Rabbit/Friends
27-41843-1
32 s
47:-
Rabbit/Hello!
27-41844-8
32 s
47:-
Spider Box
– allt i en låda
Cheese, please
Låt dina elever träna förmågan att förstå
talad engelska genom att lyssna till en
spännande följetong i flera avsnitt.
Eleverna lyssnar i 10 minuter och arbetar sedan i ett separat elevhäfte. Till varje
avsnitt finns enkla, roliga uppgifter som i
första hand visar att man har förstått innehållet och vissa detaljer i texten.
Rabbit 1
Ett inspirerande bredvidmaterial i engelska med en blandning av korta dialoger,
berättelser och faktatexter. Colours and
Numbers är tänkt för årskurs 2–3, Family
Fun för årskurs 3–4, Fun with Food för
årskurs 4–5 och Amazing Animals för årskurs 5–6.
Instruktionerna är både på engelska och
svenska, för att eleverna ska kunna arbeta
helt på egen hand.
Författare: Julie Lerpiniere
Cheese, please!
Spider Box innehåller åtta specialskrivna
och rikt illustrerade bredvidläsningsböcker på engelska, en bok med glosor
och arbetsuppgifter samt en cd-skiva med
inspelning av texterna. Böckerna finns i två
nivåer för att passa alla elever.
Boxen innehåller följande titlar:
• Spike the Hairy / Hungry Spider
• Wizzy the Wizard and the Old Castle /
Creepy Castle
• Witty the Witch and the Ghost /
Moaning Mike
• Halloween / Phantoms and Ghosts and
Skeletons
Författare: Lena Hultgren
Colours and Numbers
27-66435-7
24 s
51:-
10 minutes – Listening
Family Fun
27-66436-4
24 s
51:-
Fun with Food
27-66437-1
32 s
51:-
Författare: Philip Newth
Amazing Animals
27-66438-8
32 s
51:-
Spider Box
Elevhäfte
27-41090-9
Cd -skiva
27-41091-6
24 s
44:336:-
27-40976-7
476:-
29
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 29
2015-12-07 21:02
Spotlight
ENGELSKA
Allt ljus på engelskan
med Spotlight
Med Spotlight får du ett läromedel som innehåller det du behöver för att dina
elever ska klara kunskapskraven i engelska.
Just touch and go!
Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på
att vara pedagog i klassrummet – vi har gjort allt
förarbete åt dig.
Ready, steady, go!
Läs texterna i Textbook
Här får eleverna lära känna barn från länder där
engelska används. Innehållet är vardagsnära och
ger möjlighet till jämförelse och reflektion när
det gäller livsvillkor och kulturella företeelser.
Här varvas olika texttyper: dialoger, berättelser,
faktatexter, dikter, bildserier, blogg och sms,
precis som kursplanen föreskriver.
Glosorna ligger på samma sida som texterna
och illustrationerna är valda för att underlätta förståelsen.
Gör övningarna i Workbook
Övningarna i Workbook ansluter direkt till texterna.
Här får eleverna möjlighet att utveckla en allsidig
kommunikativ förmåga. Massor av hör- och samtalsövningar och uppgifter som tränar läsförståelse och skriftliga färdigheter. Grammatikövningarna ligger samlade sist i böckerna.
Träna mer på webben
På webben får eleverna möjlighet att öva på ord,
fraser och grammatik om och om igen. De kan
sedan göra övningarna som test.
Se www.nok.se/laromedel
Lyssna till inspelningarna
Eleven når de inlästa texterna och hörövningarna via en kod i böckerna, men det finns också
elev-cd-skivor att köpa till varje årskurs. Lärarens
cd-skivor innehåller samtliga texter, hörövningar
och sånger.
Läxa, tips, extra övningar och diagnoser
Lärarhandledningarna ger dig konkreta tips, förslag till läxor och många kopieringsunderlag, bl a
korsord och innehållsfrågor till samtliga texter.
Diagnostiska prov finns att ladda ner och skriva
ut på www.nok.se/laromedel
30
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 30
2015-12-07 21:02
ENGELSKA
Enligt Lgr 11 ska elever i åk 4–6
utveckla följande förmågor i engelska:
• Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
• Förmågan att formulera sig i tal och skrift.
• Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
• Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
• Förmågan
i olika sammanhang och områden där engelska används.
••
I Spotlight 6 får eleverna möta olika texttyper som dialoger, spännande
berättelser, faktatexter, dikter, sångtexter, bildserier, sms, mejl, blogg,
menyer och en resebroschyr.
• Eleverna får läsa om och lyssna till barn och ungdomar från USA, Storbritannien
och Australien i deras egen ålder.
• De får leva sig in i hur det kan kännas att tvingas flytta och komma ny i klassen.
• Hur det är att plötsligt få ett syskon och hur det är att ha många syskon.
• Uppleva hur det kan kännas att bli förälskad – hur man beskriver och
uttrycker känslor.
• Ta del av hur det är att leva med ett handikapp.
• Jämföra tidsskillnader, skolan, intressen, aktiviteter, veckopengar m m samt
jul- och påsktraditioner i Australien, USA, Storbritannien och Sverige.
• Lära sig fakta om Australien, dess urbefolkning, historia och djurliv samt vissa
ord och uttryck i Aussie English.
Författare: Birgitta Ecker Hoas, Jennifer Haythorpe, Fiona
Miller, Jon Richards, Cecilia Söderlund, Eva Vahlstedt
Spotlight 4–6
Åk 4
Textbook 4
27-40784-8
96 s
Workbook 4
27-40785-5
96 s
106:80:-
Lärarhandledning 4
27-40786-2
140 s
680:-
Facit 4
27-40787-9
32 s
Spotlight 4 Lärar-cd box
27-40788-6
51:625:-
Åk 5
• ••
I Spotlight 6 ges eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ
förmåga. Eleverna får lyssna till hörövningar av olika slag och använda sig
av olika avlyssningsstrategier.
• De får möta många fasta språkliga uttryck.
• Lyssna på slutet av en spännande berättelse och återberätta händelseförloppet med hjälp av bilder.
• Presentera sig artigt i telefon.
• Skriva mejl till någon de inte känner och någon som de känner väl.
• Berätta om en film de sett.
• Berätta om en känd plats.
• Beskriva ett djur.
• Läsa och skriva faktatexter.
• Skriva ”a book report”.
• Skriva ”a film review”.
Textbook 5
27-41645-1
112 s
Workbook 5
27-41646-8
112 s
109:82:-
Lärarhandledning 5
27-41649-9
152 s
680:-
Facit 5
27-41648-2
48 s
Spotlight 5 Lärar-cd box
27-41647-5
51:658:-
Åk 6
Textbook 6
27-41781-6
120 s
Workbook 6
27-41782-3
128 s
110:86:-
Lärarhandledning 6
27-41783-0
144 s
680:-
Facit 6
27-41785-4
48 s
Spotlight 6 Lärar-cd box
27-41784-7
51:658:-
Elev-cd
Det finns elev-cd-skivor att köpa till samtliga årskurser.
Spårlistor finns att ladda ned på www.nok.se/laromedel.
Där finns också diagnostiska prov.
Spotlight 4 Elev-cd
27-42535-4
84:-
Spotlight 5 Elev-cd
27-42536-1
84:-
Spotlight 6 Elev-cd
27-42537-8
84:-
Språkövningar på nätet
På www.nok.se/spotlight 4–6 finns det
interaktiva ord- och grammatikövningar.
31
A_NoK4-6_Sv-Eng_3.indd 31
2015-12-07 21:02
Namn
PULS
SO/NO
Faktaböckerna som
underlättar läsförståelse
PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik. Det
innehåller grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans
med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.
Dessutom innehåller paketet lärarböcker med material för dig som pedagog,
arbetsböcker som befäster begrepp och interaktiva böcker med extramaterial och
inläst text.
Grundboken
Grundboken har tydligt avgränsade kapitel med ett introduktionsuppslag som ger en gemensam
ingång till det nya kapitlet. Här kan man fånga in tankar och frågor inför läsningen. Den fortsatta
läsningen av kapitlet är strukturerad i samlade uppslag med tydliga rubriker och bildtexter.
Biologi
MÄNNISKAN
LÄRARBOK
Biologi
GRUNDBOK
MÄNNIS KAN
Gitten Skiöld • Kerstin
Wallander
Berth Belfrage • Lennart
Enwall
Berth Belfrage • Lennart Enwall
Gitten Skiöld • Kerstin Wallander
Lärarböcker
Lärarböckerna innehåller: Att läsa och förstå faktatexter, Svenska som andraspråk, Prov och bedömning,
Tabell över centralt innehåll, Handledning till grundboken och kopieringsunderlag. Facit och extramaterial
hittar du på www.nok.se/puls4-6
32
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 32
2015-12-07 21:12
SO/NO
Teknik
Lgr 11
I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter
som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt
kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna
ARBETSBOK
de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.
Arbetsboken PULS Religion 4–6 innehåller:
Lgr 11
eligion finns roliga och omväxlande uppgifter
med på egen hand. Uppgifterna är direkt
Religion
ns olika kapitel och hjälper eleverna att träna
ARBETSBOK
eskrivna i kursplanen.
on 4–6 innehåller:
Vad är religion?
Religionerna växer fram
Gamla testamentet
Judendomen
Nya testamentet
Kristendomen
Koranen
Islam
Hinduismen
Buddhismen
Leva tillsammans
GRUNDBOK
Religion
Vad är religion?
Religionerna växer fram
Gamla testamentet
Judendomen
Nya testamentet
Kristendomen
Koranen
Islam
Hinduismen
Buddhismen
Leva tillsammans
Marianne Abrahamsson
ISBN 978-91-27-42974-1
Maria Willebrand
PULS se www.nok.se/puls
9 789127 429741
GRUNDBOK
Teknik
Staffan Sjöberg
ISBN 978-91-27-42974-1
Staffan Sjöberg
För mer information om PULS se www.nok.se/puls
9 789127 429741
Arbetsböcker
Arbetsböckerna kopplar direkt till grundbokens innehåll och fungerar som repetition för att befästa kunskaper efter läsningen.
www.nok.se/puls4-6
På PULS webb finns filmer, elevövningar och facit. Du får
också gratis tabeller för bedömning och centralt innehåll
kopplat till grundböckerna.
Interaktiva böcker
Den interaktiva boken har samma innehåll som den tryckta boken. Här finns
också inläst text för elever som behöver lässtöd. Dessutom finns extramaterial för att
förstärka och fördjupa viktiga begrepp. Det kan vara filmer, öva mer, bildspel, länkar
och repetitionsfrågor.
Den interaktiva boken passar både för gemensamma genomgångar i klassen och
fördjupning för eleverna på egen hand.
Mer PULS
33
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 33
2015-12-07 21:12
SO/NO
Filmerna med författaren Staffan
Sjöberg inspirerar till samtal om
teknik.
•
Teknikboken tittar närmare på
tekniken som finns runt oss
I grundboken till PULS Teknik 4–6 får eleverna bland annat läsa om konstruktioner
av hus och broar, hur komponenter samverkar i ficklampor och vindsnurror, enkel
ellära och hur olika material kan användas
på bästa sätt.
Till varje arbetsområde i grundboken
finns praktiska uppgifter som hjälper eleverna att utveckla sitt tänkande och bli förtrogna med grundläggande teknik.
Teknik
Lgr 11
I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter
som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt
kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna
ARBETSBOK
de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.
Arbetsboken PULS Religion 4–6 innehåller:
Lgr 11
eligion finns roliga och omväxlande uppgifter
med på egen hand. Uppgifterna är direkt
Religion
ns olika kapitel och hjälper eleverna att träna
ARBETSBOK
eskrivna i kursplanen.
on 4–6 innehåller:
Vad är religion?
Religionerna växer fram
Gamla testamentet
Judendomen
Nya testamentet
Kristendomen
Koranen
Islam
Hinduismen
Buddhismen
Leva tillsammans
GRUNDBOK
Religion
Vad är religion?
Religionerna växer fram
Gamla testamentet
Judendomen
Nya testamentet
Kristendomen
Koranen
Islam
Hinduismen
Buddhismen
Leva tillsammans
Marianne Abrahamsson
ISBN 978-91-27-42974-1
Maria Willebrand
PULS se www.nok.se/puls
9 789127 429741
GRUNDBOK
Teknik
Staffan Sjöberg
ISBN 978-91-27-42974-1
Staffan Sjöberg
För mer information om PULS se www.nok.se/puls
9 789127 429741
Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns
bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Se mer om lärarboken på s 32.
Där finns också mer information om lärarwebben med facit och extramaterial.
Arbetsbok
• Vad är teknik
• Förvara och bevara
• Bygga och bo
• Energi i vatten och vind
• Teknik med papper och penna
• Teknik med elektricitet
• Resor och transporter
• Teknik i framtiden
• Repetition
Arbetsboken
innehåller uppgifter
som utvecklar, övar och
befäster det innehåll som
eleverna läst om
grundboken.
•
•
•
•
PULS Teknik interaktiv bok ger
dig och dina elever dessa mervärden:
Filmer med författaren som visar
och förklarar teknik i vardagen.
Bildspel som fördjupar kunskap via
bild och bildtexter.
Inläst text.
Kunskapskoll med frågor efter
varje avsnitt
Interaktiva övningar som fördjupar
förståelsen av tekniska system.
nok.se/puls
Författare: Staffan Sjöberg
PULS Teknik 4–6
Tredje upplagan
Grundbok
27-42547-7
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
72 s
155:-
27-43705-0
Lärarbok
27-42549-1
160 s
575:-
Arbetsbok
27-42548-4
48 s
65:-
65:-
34
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 34
2015-12-07 21:12
SO/NO
Det är skönt att slippa leta efter
animationer på nätet om vattnets
olika faser! Animationen i den
interaktiva boken visar hur
vattenmolekylerna rör sig vid
olika gradantal och vi kan själva
styra temperaturen.
Fysik- och kemiboken utforskar
och experimenterar
Lös mysteriet med vattenflaskan, upptäck
krafterna i sport och lär om rätt och fel i
miljön! Med PULS Fysik och kemi lär dina
elever sig grundläggande naturvetenskap
på ett omväxlande sätt.
De blir detektiver som upptäcker fler
och fler ledtrådar medan de utforskar varje
nytt område. Boken har 16 tydligt avgränsade kapitel om t ex vatten, ljus och astro-
nomi med faktatexter, experiment och
fördjupningstexter. Till grundboken finns
en lärarbok och tre arbetsböcker.
Till grundboken finns både en arbetsbok
och en lärarbok. I lärarboken finns bland
annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Se mer om lärarboken på s 32. Där finns
också mer information om lärar webben
med facit och extramaterial.
•
•
•
•
•
PULS Fysik och kemi interaktiv
bok ger dig och dina elever
dessa mervärden:
Filmer som förklarar nya begrepp
Bildspel som fördjupar kunskap via
bild och bildtexter
Lyssna på texter som är inlästa av
genuina röster
Kunskapskoll med frågor efter varje
avsnitt
Interaktiva övningar
nok.se/puls
Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
PULS Fysik och kemi 4–6
Tredje upplagan
Grundbok
27-42125-7
144 s
195:-
192 s
575:-
Grundbok Interaktiv, elevlicens
abonnemang 12 månader
27-43698-5
Köp en ”kom i gång låda” med materielen
du behöver för de olika experimenten hos
Hands-On Science AB. Tel 08-564 714 42.
www.hos.se.
Arbetsbok 1
• Vad är fysik och
kemi?
• Material
• Ljud
• Vatten
• Blandningar
• Värme och kyla
Arbetsbok 2
• Luft
• Magnetism
• Krafter
• Vardagskemi
• Ljus
• Meteorologi
65:-
Lärarbok
27-42127-1
Arbetsbok 1
27-42126-4
32 s
45:-
Arbetsbok 2
27-42222-3
32 s
45:-
Arbetsbok 3
27-42223-0
32 s
45:-
Arbetsbok 3
• Astronomi
• Elektricitet
• Eld
• Modeller
• Energi och miljö
Mer PULS
35
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 35
2015-12-07 21:12
SO/NO
Ibland är det svårt att förklara
näringskedjor och näringsvävar.
I PULS kan jag och mina elever
laborera med olika näringskedjor
och då blir det en intressant
diskussion om hur allt i naturen
hänger samman.
•
Biologiboken handlar om allt
som är levande i naturen
Biologi betyder läran om det levande. Den
här boken handlar om livet på jorden. Den
handlar också om hur allt levande i naturen
hänger ihop och hur naturen fungerar.
I PULS Biologi Naturen startar varje kapitel
med ett nedslag på en plats – i Sverige
eller någon annanstans i världen. Eleverna
får jämföra och söka svar på hur olika förut-
sättningar förändrar livsmiljön för djur och
växter. I boken finns återkommande uppslag där olika växt- och djurgrupper presenteras närmare.
På s 32 finns mer information om
lärarboken och lärarwebben med bland
annat facit.
•
•
•
•
•
Arbetsbok
• Vad är biologi?
• Den levande planeten
• Staden
• Öppna marker
• Skogen
• Sötvatten
• Bergsområden
• Öken
• Allting börjar med solen
PULS Biologi Naturen interaktiv bok ger dig och dina elever
dessa mervärden:
Filmer som förklarar nya begrepp
och skeenden i naturen till exempel iskalvning på Svalbard, Stora
barriärrevet och hur bin pollinerar
blommor.
Bildspel som fördjupar kunskap via
bild och bildtexter, exempelvis
hur stäpper, savanner och berg ser
ut i olika världsdelar och grodans
utvecklingsfaser.
Lyssna på texter som är inlästa av
genuina röster, djurläten och fågelsång.
Kunskapskoll med frågor efter varje
avsnitt.
Interaktiva övningar om djur i olika
naturtyper och näringskedjor.
Animation med vattnets kretslopp.
nok.se/puls
Författare: Berth Belfrage, Roger Olsson
PULS Biologi 4–6 Naturen
Tredje upplagan
Grundbok
27-42131-8
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
160 s
295:-
27-43696-1
Lärarbok
27-42133-2
160 s
575:-
Arbetsbok
27-42132-5
48 s
65:-
65:-
36
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 36
2015-12-07 21:12
SO/NO
Mina elever arbetar två och två
med de interaktiva övningarna, de
får då möjlighet att diskutera olika
lösningar och använda relevanta
begrepp.
•
Boken som berättar om hur
kroppen fungerar
Vad händer med maten i kroppen? Varför
slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan
man glömma att andas? Varför är det bra
att motionera? Allt detta kan man läsa om i
den här boken som handlar om kroppens
olika organsystem och hur de samverkar.
Dessutom finns texter om hur den fysiska
och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost,
motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Här beskrivs också
Arbetsbok
• Cellerna
• Huden
• Skelettet
• Musklerna
• Hjärtatoch blodet
• Andningsvägarna
• Mag–tarmsystemet
hur några vanliga sjukdomar och enklare
skador kan behandlas. Det sista kapitlet tar
upp puberteten och hur en ny människa
blir till.
I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Se mer
om lärarboken på s 32. Där finns också mer
information om lärarwebben med facit
och extramaterial.
•
•
•
•
PULS Biologi Människan interaktiv bok ger dig och dina
elever dessa mervärden:
Filmer som förklarar begrepp och
skeenden i kroppen.
Bildspel som fördjupar kunskap via
bild och bildtexter.
Texter som är inlästa av genuina
röster.
Kunskapskoll med frågor efter varje
avsnitt.
Interaktiva övningar om kroppens
delar, skelettet, ögat och örat.
nok.se/puls
•
•
•
•
Nervsystemet
Sinnena
Droger
Att börja bli
vuxen
Författare: Gitten Skiöld, Berth Belfrage
Kerstin Wallander, Lennart Enwall
PULS Biologi 4–6 Människan
Tredje upplagan
Grundbok
27-42128-8
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
88 s
155:-
27-43697-8
Lärarbok
27-42130-1
96 s
575:-
Arbetsbok
27-42129-5
48 s
65:-
65:-
Mer PULS
37
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 37
2015-12-07 21:12
SO/NO
Sverigeboken handlar
om vår jord och vårt land
PULS Geografi Sverige börjar med en
beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan
följer kapitel som handlar om naturgeografi,
kartor, att bo i Sverige och Sveriges natur.
I varje kapitel finns det ett fördjupnings-
uppslag. Sista delen av boken handlar om
Sveriges landskap.
På s 32 finns mer information om lärarboken och lärarwebben med bland annat
facit.
nok.se/puls
Arbetsbok
• Vad är geografi?
• Vår jord
• Jordytan förändras
• Kartor beskriver världen
• Vi bor i Sverige
• Sveriges natur
• Återanvändning
• Arbeta med svenska landskap
Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
PULS Geografi 4–6 Sverige
Tredje upplagan
Grundbok
27-42198-1
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
160 s
175:-
27-43699-2
Lärarbok
27-42227-8
160 s
575:-
Arbetsbok
27-42226-1
48 s
65:-
65:-
Nordenboken handlar
om våra grannländer
I PULS Geografi Norden presenteras de
nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att
jämföra. I boken finns dessutom kapitel
om kartor, klimat och hållbar framtid med
fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag.
Till grundboken finns både arbetsbok
och lärarbok, se mer om dem på s 32. Där
hittar du också information om lärarwebb
med bland annat facit.
nok.se/puls
Arbetsbok
• Geografi betyder beskrivning av jorden
• Kartor
• Vi bor på norra halvklotet
• Norden befolkas
• Nordens länder
• Hållbar framtid
Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
PULS Geografi 4–6 Norden
Tredje upplagan
Grundbok
27-42541-5
Grundbok Interaktiv ,
elevlicens abonnemang
12 månader
104 s
175:-
27-43700-5
Lärarbok
27-42543-9
158 s
575:-
Arbetsbok
27-42542-2
48 s
65:-
65:-
38
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 38
2015-12-07 21:12
SO/NO
Ämnet geografi innehåller många nya
ord och begrepp, därför brukar jag
använda uppslagen i den interaktiva
boken för gemensamma textsamtal
då vi hjälps åt att förklara det som kan
vara svårt att förstå.
•
Europaboken handlar
om vår världsdel
PULS Geografi Europa beskriver först vår
världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika
områden: Östersjöländerna, Västra
Europa, Östra Europa, Centrala Europa
och Södra Europa.
Varje kapitel har dessutom ett fördjupningsuppslag som har med framtid, forskning eller historia inom ämnet geografi.
Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala
klimatet, resurser och miljö.
•
Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns
bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Se mer om lärarboken på s 32.
Där finns också mer information om lärarwebben med facit och extramaterial.
•
•
•
PULS Geografi interaktiv bok
ger dig och dina elever dessa
mervärden
Filmer som förklarar begrepp och
skeenden i världen, t ex hur jordytans plattor rört sig, vulkaner.
Bildspel som fördjupar kunskap via
bild och bildtexter, t ex den senaste
istidens utbredning, järnframställning, olika naturtyper.
Texter som är inlästa av genuina
röster.
Kunskapskoll med frågor efter varje
avsnitt.
Interaktiva kartövningar.
Med de
interaktiva
böckerna är det
enkelt att ha bra
genomgångar
i klassrummet
nok.se/puls
Arbetsbok
• Vår jord
• Vårt Europa
• Östersjöländer
• Östra Europa,
• Västra Europa
• Centrala Europa
Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
•
•
•
•
Södra Europa
Resurser
Hållbar utveckling
Levnadsvillkor i
världen
PULS Geografi 4–6 Europa
Tredje upplagan
Grundbok
27- 42544-6
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
112 s
175:-
27-43701-2
Lärarbok
27- 42546-0
184 s
575:-
Arbetsbok
27- 42545-3
48 s
65:-
65:-
Mer PULS
39
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 39
2015-12-07 21:12
SO/NO
Jag använder den interaktiva
boken som storbild på tavlan
när vi börjar ett nytt arbetsområde. Inledningsbilderna
till varje kapitel i PULS
samhällskunskap väcker
intresse och lockar till
diskussioner i klassen.
•
Samhällskunskapsboken handlar
om hur vi lever tillsammans
PULS Samhällskunskap handlar om livet – i
våra familjer, i skolan och i staden eller byn
där vi bor. Men också om livet i vårt land
Sverige, i vår världsdel Europa och i hela
världen.
För att vi ska kunna leva tillsammans
måste vi ordna vårt samhälle så att det
fungerar så bra som möjligt. Vi måste till
exempel se till att alla får vara med och
bestämma. Vi måste ordna så att det
finns pengar till skolor och sjukhus. Och vi
måste ha lagar som talar om vad man får
och inte får göra.
Allt detta kan ni läsa om i PULS Samhällskunskap. Dessutom finns det tips på
hur man håller ett elevrådsmöte, vad man
kan göra för att stoppa mobbning och hur
man gör en skoltidning på samma sätt som
riktiga journalister.
Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns
bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Se mer om lärarboken på s 32.
Där finns också mer information om lärarwebben med facit och extramaterial.
•
•
•
•
PULS Samhällskunskap interaktiv bok ger dig och dina
elever dessa mervärden:
Filmer som förklarar företeelser i
samhället.
Länkar med förklaringar och fördjupning.
Interaktiva övningar på begreppen.
Kunskapskoll med frågor efter varje
avsnitt.
Bildspel som fördjupar det som
står i texten.
nok.se/puls
Arbetsbok
• Familj och vänner
• Skolan
• Du har rätt att vara dig själv
• Lagar och regler
• Arbete och pengar
• Kommunikation och information
• Demokrati
• Hemma i världen
Författare: Anna Lena Stålnacke,
Per Lindberg, Maria Willebrand
PULS Samhällskunskap 4–6
Tredje upplagan
Grundbok
27-42447-0
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
128 s
255:-
27-43704-3
Lärarbok
27-42448-7
160 s
575:-
Arbetsbok
27-42975-8
48 s
65:-
65:-
40
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 40
2015-12-07 21:12
SO/NO
I den interaktiva boken finns det
bra övningar som hjälper eleverna
att jämföra olika religioner.
•
Religionsboken studerar
likheter och skillnader mellan
olika religioner
Vad betyder alla människors lika värde i
vardagen och klassen? Med PULS Religion
får dina elever grundläggande kunskaper
om religion och etik som ger underlag för
många spännande samtal. Boken gör det
lätt att studera likheter och skillnader mellan olika religioner tack vare återkommande
rubriker. BRIS lyfts fram, liksom barnkonventionen och i etikavsnittet får vi möta
elever som har livskunskap på schemat.
•
•
•
PULS Religion interaktiv bok
ger dig och dina elever dessa
mervärden:
Bildspel som fördjupar kunskap via
bild och bildtexter,
Texter som är inlästa av genuina
röster.
Kunskapskoll med frågor efter varje
avsnitt
Interaktiva övningar
Uppslagen är rikt illustrerade och de
målande och detaljrika bilderna ger liv åt
bokens berättelser.
Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns
bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Se mer om lärarboken på s 32.
Där finns också mer information om lärarwebben med facit och extramaterial.
nok.se/puls
Arbetsbok
• Vad är religion?
• Gamla
Testamentet
• Judendom
• Nya Testamentet
• Kristendom
• Koranen
•
•
•
•
Islam
Hinduism
Buddism
Leva tillsammans
Författare: Marianne Abrahamsson,
Annica Rodell, Maria Willebrand
PULS Religion 4–6
Tredje upplagan
Grundbok
27-42199-8
Grundbok Interaktiv,
elevlicens abonnemang
12 månader
176 s
295:-
27-43703-6
Lärarbok
27-42228-5
188 s
575:-
Arbetsbok
27-42974-1
48 s
65:-
65:-
Mer PULS
41
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 41
2015-12-07 21:12
SO/NO
Tidslinjen ger en bra ingång till en
epok men fungerar också när vi
avslutar och repeterar. Vi får snabbt
veta vad vi redan kan innan vi
börjar och en bra bild över vad vi
minns och vad vi måste repetera.
•
•
•
•
Historieboken reser från
forntiden till 1800-talet
Hur vet vi något om vikingatiden? När
blev Sverige ett land? Läs om vilda
vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka
gummor, kungar och drottningar, rika och
fattiga. I PULS Historia får eleverna följa
utvecklingen i Sverige och Norden från
forntid till de stora förändringarna i vårt
samhälle i mitten av 1800-talet. Historien
beskrivs på ett varierat sätt genom faktatexter, berättelser och bilder.
Arbetsbok 2
• Medeltiden
– Kungarna och
krigen
• Vasatiden
•
I introduktionen till varje epok finns en
tidslinje och information om vilka källor
som historikerna har till just den epoken.
Och varje epok avslutas med en utblick ut
i världen.
Till grundboken finns både arbetsböcker och en lärarbok. I lärarboken
finns bland annat lektionsförslag och
kopieringsunderlag. Se mer om lärarboken på s 32. Där finns också mer information om lärarwebben med facit och
extramaterial.
Arbetsbok 3
• Stormaktstiden
• Frihetstiden och
Gustav III:s tid
• Sverige 1792–1850
PULS Historia interaktiv bok
ger dig och dina elever dessa
mervärden:
En interaktiv tidslinje
bildspel
Filmer
Kunskapskoll med frågor efter varje
kapitel
Interaktiva övningar
Arbetsbok 1
• Forntiden
• Vikingatiden
• Medeltiden – hur
folk levde i Norden
Arbetsbok 4
Arbetsbok 4 är indelad i
fyra delar utifrån de fyra
förmågorna: Historisk
referensram, Källor,
Historieanvändning och
Historiska begrepp. Här
finns också de olika
kunskapskraven. Uppgifterna hjälper eleverna förstå vad de bör
kunna i ämnet historia.
42
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 42
2015-12-07 21:12
SO/NO
HISTORISKA
källor om barn
NYHET
Anna Götlind
PULS Historiska källor om barn
PULS Historiska källor om barn handlar om
hur du och dina elever kan hitta och förstå
olika historiska källor. Författaren berättar
också om hur hon som forskare använder
källor för att förstå hur barn och deras
familjer levde under olika tider i Sverige.
I boken finns exempel på 20 typiska källmaterial från olika tider: arkeologiska fynd,
texter, kyrkoböcker, föremål och konst. De
Källorna berättar bland annat om:
• Skridskor på vikingatiden
• Barnaga
• Kläder och frisyrer
• Föräldralösa barn
• Skolan
• Barn i krig
• Barns teckningar
• Flickors och pojkars olika världar
• Reklam och leksaker
Karl XII lärde sig latin i skolan. Här har han skrivit
olika slags djur på latin och svenska och tecknat en
bild till varje djur.
olika källorna beskrivs i bild och text och
ger hjälp till att tolka den.
Källorna berättar om barn, både pojkar
och flickor från överklass och bönder, stad
och land, liksom olika delar av Sverige.
Författaren Anna Götlind är professor
på Historiska institutionen, Stockholms
universitet.
nok.se/puls
Författare: Göran Körner, Per Lindberg
PULS Historia 4–6
Tredje upplagan
Grundbok
27-42442-5
Grundbok Interaktiv ,
elevlicens abonnemang
12 månader
192 s
315:-
27-43702-9
Lärarbok
27-42446-3
176 s
575:-
Arbetsbok 1
27-42443-2
32 s
45:-
Arbetsbok 2
27-42444-9
32 s
45:-
Arbetsbok 3
27-42445-6
32 s
45:-
Arbetsbok 4
27-43597-1
32 s
45:-
27-44553-6
48 s
150:-
65:-
Författare: Anna Götlind
PULS Historiska
källor om barn
Mer PULS
43
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 43
2015-12-07 21:12
SO/NO
PULS Biologi Faktaböcker
NYHET
Äter vithajen verkligen
människor?
Hur högt kan ett
träd bli?
Hur tränar svalornas ungar sina vingar och vilket kattdjur är störst?
PULS Djur i världen ger svar på alla slags frågor om djur och berättar
om många fler kända och okända djur i Sverige och andra delar av
världen.
Bokens hundra djur är indelade efter naturtyperna där de lever.
Även närbesläktade arter från andra delar av världen finns med.
I slutet av boken finns ett register där eleverna lätt hittar sitt favoritdjur. Använd boken för att lära mer om djuren, och för att öva läsförståelse av faktatexter.
Visste du att ris tillhör familjen gräs? Och vad är egentligen en
frukt? I PULS Växter i världen finns spännande fakta i text och
bild om 60 olika växter i världen.
Registret gör det lätt att hitta en speciell växt.Växterna
grupperas familjevis, t ex gräs, orkidéer, alger och korsblommiga växter. De olika familjernas växter är en blandning av
nyttoväxter, ettåriga växter, fleråriga växter, träd och mikroskopiska arter.
Skriv ut gratis
kopieringsunderlag på
PULS Lärarwebb
under Biologi Naturen:
www.nok.se/puls4-6
Jan Pedersen är både fotograf och författare till faktaböckerna
om djur och växter.
Författare: Jan Pedersen
PULS Biologi 4–6 Djur i världen
Faktabok
27-42999-4
216 s
299:-
216 s
299:-
PULS Biologi 4–6 Växter i världen
Faktabok
27-43671-8
44
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 44
2015-12-07 21:12
SO/NO
PULS Kunskapskollen SO och NO
Eleven kryssar glad gubbe, osäker
gubbe eller ledsen gubbe. Du ser
direkt vad klassen kan.
Kunskapskoll helt enkelt!
Repetera och öva förmågor!
Författare: Nicklas Bjerka
PULS Kunskapskollen SO och NO innehåller kopieringsunderlag med repetitionsfrågor till de samhälls- och naturorienterande ämnena.
Materialet är främst tänkt som en avstämning: Vad kan vi? Vad behöver vi repetera? Ni kan också använda det som förberedelse inför de nationella ämnesproven.
Värderingen av egna kunskaper och
gruppsamtal är i fokus. Tanken är att eleverna gör egna värderingar av sina kunskaper för att sedan tillsammans hjälpas åt att
leta efter fakta i olika källor och diskutera
olika alternativ till svar.
PULS Kunskapskollen NO
Landskapsboken
Länder i Europa
Länder i världen
Sveriges landskap presenteras i bokstavsordning på vardera två uppslag. Natur,
näringsliv, kultur och landskapens vapen,
blomma och djur beskrivs i text och bild
– både viktigt och roligt att veta.
En lättillgänglig presentation av länderna i
vår världsdel, deras natur, näringsliv, kultur
och historia. Boken bjuder in eleverna till
fördjupningar och jämförelser. Vilka skillnader och likheter finns det mellan de
nordiska länderna?
En unik, vacker och mycket omfattande
bok, en riktig guldgruva för nyfikna elever.
Länder i andra världsdelar än Europa presenteras och eleverna får kännedom om
deras natur, näringsliv, kultur och historia.
Författare: Anna Lena Stålnacke
PULS Landskapsboken
Faktabok
27-62978-3
112 s
170:-
Kopieringsunderlag
27-44203-0
72 s
299:-
27-43672-5
64 s
299:-
Författare: Maria Willebrand
PULS Kunskapskollen SO
Kopieringsunderlag
Författare: Clive Gifford
Översättning: Eva Sundmyr Bearbetning: Gundel Wetter
Författare: Clive Gifford
Översättning: Karin Wergel, Eva Sundmyr
Bearbetning: Karin Wergel, Gundel Wetter
PULS Länder i Europa
PULS Länder i världen
Faktabok
27-62981-3
96 s
220:-
Faktabok
27-62982-0
256 s
430:-
45
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 45
2015-12-07 21:12
SO/NO
Läs mer om
Viktiga ord i svenska
på s 18 och Viktiga ord
i matematik på s 60.
Viktiga ord i NO och SO
Viktiga ord i NO och SO innehåller över 600 viktiga ord och begrepp som dina elever
behöver kunna för att förstå viktiga sammanhang i de natur- och samhällsorienterande
ämnena. Orden förklaras på ett enkelt språk, ibland förstärkta med bild och exempel.
Författare: Gundel Wetter
Min kartövningsbok Min Sverigebok
Min Europabok
Arbetsbok med kartövningar som gör det
lättare för eleverna att ta till sig nya ord och
begrepp.
Övar Sveriges karta. Varje landskap har en
egen sida.
Kartövningar med enkla, tydliga kartor
över Europas länder.
Författare: Maria Willebrand
Författare: Ingrid Åsgård
Författare: Maria Willebrand
Kartövningsbok
Min kartövningsbok
Kartövningsbok
27-62441-2
32 s
59:-
Min Sverigebok
Viktiga ord i no och so
Uppslagsbok
27-62270-8
160 s
299:-
Kartövningsbok
27-62440-5
48 s 69:-
Min Europabok
27-62442-9
48 s
69:-
Flora för grundskolan
Innehåller 250 växter, träd och buskar sorterade efter färg. Det som
också skiljer denna flora från andra är språket. Här har författarna
strävat efter att skriva så att barn förstår, utan att texten blir tunn
och korthuggen. För de flesta växter finns kartor som visar utbredning, huvudsakliga växtställen samt blomningstid. Illustrationerna,
i akvarellteknik, är genomgående utförda i 4-färg.
Författare: Yngve Eliasson, Margareta Eliasson, Kristina
Dahlström, Lena Haedde, Monica Johansson
Flora för grundskolan
Flora
27-40179-2
120 s
210:-
46
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 46
2015-12-07 21:12
SO/NO
Spännande läsning!
Läseböcker i historia
Fem viktiga epoker i Sveriges historia
berättas ur ett barns perspektiv.
Texten är lättläst och spännande.
Frågorna längst bak i varje bok tränar både läsförståelse och historiska
fakta. Varje bok är en fristående
berättelse och kan därför användas i
både svenska- och historieundervisningen oavsett vilka läromedel i
övrigt du använder!
Författare: Tomas Blom
Historia Läseböcker
Trollträlen (Vikingatiden)
27-41379-5
32 s
75:-
Fiskarflickan (Medeltiden)
27-41380-1
32 s
75:-
Dumdrängen (Vasatiden)
27-41381-8
32 s
75:-
Stallpojken (Stormaktstiden) 27-41382-5
32 s
75:-
Brevbäraren
(Frihetstiden/ Gustav III:s tid) 27-41398-6
32 s
75:-
Mer Kompass
47
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 47
2015-12-07 21:12
SO/NO
Roliga, lättlästa texter
som alla mina elever
klarar av att läsa
Författare: Tomas Blom, Lotta Malm Nilsson
Kompass
Vikingatiden – Bönder och Sjöfarare
Grundbok
27-41331-3
48 s
80:-
Lärarbok
27-41342-9
126 s
115:-
Arbetsbok
27-41339-9
32 s
45:-
Medeltiden – Riddare, präster och städer
Grundbok
27-41332-0
48 s
80:-
Lärarbok
27-41343-6
126 s
115:-
Arbetsbok
27-41340-5
32 s
45:-
Vasatiden – Kung Gustavs land
Kompass Historia
I Kompass historia står den berättande texten i fokus. Följ med hem till människor
under olika tider och i olika miljöer. Fem epokindelade böcker tar upp de viktigaste
händelserna. Ni uppnår grundkursens mål samtidigt som det finns utrymme för fördjupning för de som vill. Läsförståelsefrågor efter varje kapitel hjälper eleverna att
förstå det viktigaste i texten.
Läs mer om lärarbok och arbetsbok på s 49.
Kompass Människan
– kroppen och knoppen
Människan – Kroppen och knoppen handlar om hur din kropp fungerar, t ex skelett, muskler och andning. Men den handlar också om kärlek, kompisar och känslor. Här integreras
biologi och samhällskunskap på ett naturligt sätt som ger förståelse för hela människan.
Läs mer om lärarbok och arbetsbok på s 49.
Grundbok
27-41333-7
48 s
80:-
Lärarbok
27-41344-3
32 s
115:-
Arbetsbok
27-41341-2
126 s
45:-
Stormaktstiden – Sveriges rike växer
Grundbok
27-41334-4
48 s
80:-
Lärarbok
27-41345-0
126 s
115:-
Arbetsbok
27-41347-4
32 s
45:-
Frihetstiden – Gustav III
Grundbok
27-41335-1
48 s
80:-
Lärarbok
27-41346-7
126 s
115:-
Arbetsbok
27-41348-1
32 s
45:-
Författare: Lisa Bjärbo, Annica Rodell, Linda Karlander
Kompass
Människan – Kroppen och knoppen
Grundbok
27-40708-4
96 s
140:-
Lärarbok
27-41337-5
80 s
295:-
Arbetsbok
27-41338-2
47 s
65:-
48
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 48
2015-12-07 21:12
SO/NO
Kompass – Arbetsbok
Arbetsboken är elevens egen bok med
uppgifter som övar läsförståelse och repeterar och fördjupar innehållet i grundboken.
Kompass – Lärarbok
Lärarboken innehåller fakta, tips och kommentarer samt förslag på saker att göra
och diskutera med eleverna. Dessutom
finns det många varierade kopieringsunderlag med t ex kartor, experiment,
korsord och repetitionsfrågor.
Kompass Sverige – här bor vi
I Sverige – Här bor vi möter ni barn som bor på olika platser och
som har olika religioner. Läs om hur det ser ut i Sverige, hur vi kan
använda vår natur och hur vi kan leva tillsammans.
Tyngdpunkten ligger på geografi, men både samhällskunskap
och religionskunskap integreras.
Författare: Karin Wergel, Gundel Wetter,
Maria Willebrand
Kompass
Sverige – Här bor vi
Grundbok
27-40705-3
144 s
160:-
Lärarbok
27-41554-6
126 s
395:-
Arbetsbok
27-41553-9
47 s
65:-
Kompass Landskapen
– i Sverige
I Landskapen i Sverige kan man lära sig allt från var Sveriges
äldsta ek finns till var tomten bor. Här finns berättande texter
som tar upp var landskapen ligger, hur det ser ut i dem, och
framför allt, vad man kan se och uppleva på olika platser.
Landskapen i Sverige kan användas separat eller tillsammans med Sverige – Här bor vi.
Läs mer om lärarbok och arbetsbok längst upp på denna sida.
Kompass Sverige
– vår natur
Möt människor som berättar om naturen på olika platser och
lär er mer om de djur och växter som trivs just där.
I Sverige – Vår natur finns också faktauppslag där ni kan läsa
om växter och djur och spännande fysik och kemi i naturen.
Läs mer om lärarbok och arbetsbok längst upp på denna sida.
Böckerna har ett tydligt
barnperspektiv och väcker
intresse och nyfikenhet att
vilja veta mer.
Författare: Mattias Danielsson
Kompass
Landskapen i Sverige
Faktabok
27-41251-4
64 s
90:-
Författare: Roger Olsson, Maria Willebrand
Kompass
Sverige – vår natur
Grundbok
27-40706-0
128 s
160:-
Lärarbok
27-41859-2
108 s
395:-
Arbetsbok
27-41858-5
47 s
65:-
Kompass Europa
– vår världsdel
Följ med Maria och Folke på en resa i Europa. Tillsammans med
kompisar från hela Norden ska de uppträda med dans, musik
och trolleri. Under resan får de lära sig mer om sin egen världsdel. De gör utflykter och upptäcker roliga och spännande platser.
Och de bor hos familjer som berättar mer om landets historia,
religion, kultur och mat. I boken hittar du också uppslag med
viktiga fakta om Europa, till exempel klimat, kartor och religion.
Europa − Vår världsdel innehåller ämnena geografi, samhällskunskap och religion.
Läs mer om lärarbok och arbetsbok längst upp på denna sida.
Författare: Anna Lena Stålnacke,Maria Willebrand
Kompass
Europa – vår världsdel
Grundbok
27-41778-6
120 s
160:-
Lärarbok
27-41780-9
128 s
395:-
Arbetsbok
27-41779-3
47 s
65:-
49
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 49
2015-12-07 21:12
Faktiskt
Namn
SO/NO
Välgjorda och spännande
faktaböcker
Faktiskt är ett faktabibliotek som innehåller 20 böcker på fyra nivåer. Böckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir
förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, löpande text,
faktarutor, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslagets insidor finns frågor
som hjälper eleverna att fundera över innehållet före, under och efter läsningen.
Faktiskt Nivå 1
4 –10 rader per sida. Enkla meningar
och konkreta texter.
Faktiskt Nivå 2
5 – 8 rader per sida. Lite längre texter än
nivå 1 med ett vidare begreppsområde.
50
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 50
2015-12-07 21:12
SO/NO
Faktiskt Nivå 3
4
10 –15 rader per sida. Längre meningar
och fler abstrakta bilder, t ex kartor.
Faktiskt Nivå 4
Ur Spännande smådjur
10 –15 rader per sida. Olika slags texter t ex frågor
och svar, instruktioner och serierutor.
På nok.se/faktiskt kan du bläddra
i digitala smakprov och hämta
kostnadsfria arbetsblad för vidare
arbete med böckerna i serien Faktiskt.
Ur Vi gör serier
Svensk text: Gitten Skiöld
Faktiskt nivå 1, 5 titlar
På omslagets insidor finns frågor som hjälper
eleverna att fundera över innehållet före,
under och efter läsningen.
Djur i djupet
En dag i stallet
Fina favoriter
Vem äter vem?
Zooma ut
27-44055-5
16 s
295:-
27-44043-2
24 s
295:-
Din kropp ut och in
Far och flyg
Näbbar och klor
Spännande smådjur
Stora öron och långa fingrar 27-44049-4
24 s
295:-
24 s
295:-
Faktiskt nivå 2, 5 titlar
Vem
Vem
äter
äter
vem?
vem?
FaktFakt
iskt iskt
Texttyp faktatext
Texttyp faktatext
Innehåll djur,
Innehåll
näringskedjor
djur, näringskedjor
Ämne NO, biologi
Ämne NO, biologi
En resa i rymden
Förstå färgen
Häftiga hjul
Insekternas värld
Vi byter årstid
Efter läsningen
Efter läsningen
Varför äterVarför
levande
äter
varelser
levande
varandra?
varelser varandra?
Ge exempel
Gepåexempel
en växtätare.
på en växtätare.
Vad äter ett
Vad
rovdjur?
äter ett rovdjur?
Kommer du
Kommer
ihåg vad
duordet
ihåg allätare
vad ordet
betyder?
allätare betyder?
Kan du ge Kan
exempel
du gepåexempel
en näringskedja?
på en näringskedja?
Faktiskt nivå 3, 5 titlar
LäsrådLäsråd
Innan läsningen
Innan läsningen
Titta på omslaget.
Titta på Hur
omslaget.
mångaHur
djurmånga djur
kan du se?kan du se?
Under läsningen
Vilket djurVilket
tror du
djur
kommer
tror duatt
kommer
bli
att bli Under läsningen
Långa ordLånga
är oftaord
sammansatta
är ofta sammansatta
uppätet? Varför
uppätet?
trorVarför
du det?
tror du det?
ord, det betyder
ord, det
attbetyder
de kan att
delas
de kan delas
Läs textenLäs
på baksidan.
texten på baksidan.
upp i två kortare
upp i två
ord.
kortare
I den här
ord. I den här
boken
någrafinns
sådana
några
ordsådana ord
Vad tror du
Vad
atttror
boken
du handlar
att boken
om?
handlar om?boken finns
delade meddelade
ett bindestreck
med ett bindestreck
för att
för att
de ska varadelättare
ska vara
att lättare
läsa. att läsa.
Några ordNågra
som kan
ordvara
somsvåra
kan vara
att svåra att
förstå har förstå
fet text.
harDet
fetbetyder
text. Det betyder
att de finnsatt
förklarade
de finns förklarade
i ordlistan,i ordlistan,
längst baklängst
i boken.
bak i boken.
Visste Visste
du att?du att?
En näringsväv
En näringsväv
är
är
flera näringskedjor
flera näringskedjor
som hänger
som
ihop
hänger ihop
med varandra.
med varandra.
Faktiskt nivå 4, 5 titlar
I den här boken
I den här
finns
boken
många
finns många
texter i rutor
texter
medi rutor
pilar mellan,
med pilar
följmellan, följ
pilarna ochpilarna
titta påoch
bilderna
titta påoch
bilderna och
läs texterna
läsi rätt
texterna
ordning.
i rätt ordning.
vem ater vem_icn.indd
vem ater
Allavem_icn.indd
sidor
Alla sidor
2014-10-27 13:402014-10-27 13:40
Ett liv i luften
Jakten på dinosaurierna
Magiska hemligheter
Rapar, prickar och pruttar
Vi gör serier
27-44037-1
51
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 51
2015-12-07 21:12
Eldorado
MATEMATIK
Upptäck matematikens
samband och mönster
Matte Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör
matematiken rolig och spännande i alla årskurser. Eleverna får prata matematik,
tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser. Eleverna upptäcker matematik i en
undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Alla får verkligen en
chans att älska matematik – både lärare och elever!
Lärarböckerna – en guldgruva att ösa ur
I lärarböckerna finns konkret handledning till arbetet med grundbokens sidor. Den visar hur du kan
förenkla och utmana innehållet för olika elever,
den lyfter fram målen och vad du bör uppmärksamma under arbetes gång.
Varje kapitel inleds med en beskrivning av
lärandemålen samt en översikt av innehållet i
grundboken och kompletterande material. Sedan
följer förslag till arbetet kring elevsidorna för att
lyfta fram den matematik eleverna ska lära sig.
Undervisa i matematik
I inledningen av lärarböckerna
finns ett fortbildande avsnitt
som handlar om att skapa
förutsättningar för elevers
lärande.
l Lärarboken fınns:
• kopplingen till Lgr 11
• beskrivning av matematiken i Eldorado
• förslag på tidsplan för varje kapitel
• handledning till varje sida i elevboken
• hjälp med bedömning samt diagnoser och prov
• kopieringsunderlag.
52
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 52
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
Handledning
Till varje sida i elevboken finns en handledning
med tydliga lärandemål, förslag på hur matematiken kan introduceras, hur du kan förenkla och
utmana för dem som behöver och tips på vad du
bör uppmärksamma hos eleverna när de jobbar.
IST-material
För Eldorado åk 4–6 finns digitala grundböcker med IST-material.
Alla introduktionsbilder har interaktiva funktioner. På varje ställe i boken
där du kan vara hjälpt av konkret
material, finns digitala verktyg som
klockor, tallinjer, talkort och diagram
till din hjälp.
Digital bok
Eldorados tryckta grundböcker
åk 4–6 finns även som digital bok. I
dessa kan du bl a lyssna på texten,
lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma.
Kopieringsunderlag
I alla lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag – färdiga att använda i klassen!
Exempel på olika typer av kopieringsunderlag:
• Repetition, fördiagnoser
• Utvärderingar
• Spel
• Färdighetsträning
Läromedelswebb
På Eldorados läromedels-webb
hittar du nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement.
Du hittar läromedelswebben
via www.nok.se/eldorado
Här kan du läsa om nyheter som
kommer under våren.
Välkommen till MatteEldorado på Facebook,
ett forum för dig som använder Eldorado.
Diskutera med andra lärare och oss på förlaget, ställ
frågor och dela med dig av undervisningstips kring
ditt arbete.
Räkna mera
Låt eleverna färdighetsträna på
elevwebben.
www.nok.se/eldorado/elevwebb
Mer Eldorado
53
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 53
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
Eldorado för åk 4–6
Grundbok
Grundböckerna har fyra kapitel och varje kapitel innehåller 2– 4 matematiska områden, där eleverna får utforska
ett lärandemål i taget. Alla kapitel samma tydliga upplägg:
• Varje kapitelområde startar med en utforskarsida som är konkret och laborativ, för att skapa förförståelse.
• Sedan följer grundkursen med självständigt arbete.
• Efter grundkursen finns uppgifter på två svårighetsnivåer, blå sidor med uppgifter på samma nivå som
grundkursen och röda sidor för elever som behöver extra utmaningar.
• Kapitlet avslutats med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med
klurig problemlösning.
Grundbok Skriva
För en del elever blir en vanlig grundbok för mycket att ta till sig matematiskt och många
har svårigheter att hantera ett separat räknehäfte. I Grundbok Skriva skriver eleverna
direkt i boken, och boken innehåller grundkursen som de behöver för att klara godkänt
betyg i matematik åk 6.
Eldorado Skriva är så lik grundboken som möjligt och har samma upplägg och innehåll,
men saknar uppgifter på röd nivå.
• Grundkurs och blå sidor är förenklade på olika sätt: konkretiseringar för att underlätta
förståelse
• förtydligad struktur
• mer av samma typ av uppgift i stället för variation
• enklare talområde.
Lärarinfo och facit till Skriva finns på Läromedelswebben www.nok.se/eldorado
54
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 54
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
MatteUtmaning
En bok för
elever som
behöver nya
utmaningar i
matematik, inte
bara räkna fler
uppgifter av
samma sort.
MatteUtmaning är en fristående del i
serien Eldorado. Läs mer på s 59.
Grundbok 5A
Skrivaboken följer grundbokens sidnumrering, men behöver av utrymmesskäl ibland
fler sidor med samma sidnummer, vilket
markeras med en bokstav, t ex blir sidan 27
i Grundbok 5A sidan 27 och 27b i Grundbok Skriva 5A. På så sätt blir det enkelt att
jobba gemensamt i klassen.
Grundbok Skriva 5A
Grundbok 6B
Grundbok 6B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens två första kapitel följer en
repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever
behöver arbeta med.
Varje område är indelat i delområden som
börjar med en utforskarsida och sedan följer
uppgifter att arbeta med på egen hand. Till
varje delområde finns en diagnos.
nok.se/eldorado
Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck
ELDORADO Åk 4–6
4A Grundbok
27-42020-5
160 s
105:-
4A Grundbok Skriva
27-42854-6
160 s
105:-
Eldorado 4A Grundbok
Digital
27-43690-9
4A Lärarbok
27-42021-2
224 s
375:-
4A Facit (5-pack)
27-42224-7
32 s
90:-
4B Grundbok
27-42022-9
160 s
105:-
4B Grundbok Skriva
27-42855-3
168 s
105:-
Eldorado 4B Grundbok
Digital
27-43691-6
4B Lärarbok
27-42023-6
207 s
375:-
4B Facit (5-pack)
27-42225-4
32 s
90:-
35:-
35:-
4A+4B Grundbok
IST, lärarlicens
abonnemang 12 mån
27-43322-9
5A Grundbok
27-42321-3
160 s
105:-
5A Grundbok Skriva
27-42856-0
168 s
105:-
Eldorado 5A Grundbok
Digital
27-43692-3
5A Lärarbok
27-42323-7
238 s
375:-
5A Facit (5-pack)
27-42325-1
32 s
90:-
5B Grundbok
27-42322-0
160 s
105:-
5B Grundbok Skriva
27-42857-7
164 s
105:-
Eldorado 5B Grundbok
Digital
27-43693-0
5B Lärarbok
27-42324-4
213 s
375:-
5B Facit (5-pack)
27-42326-8
32 s
90:-
200:-
35:-
35:-
5A+5B Grundbok
IST, lärarlicens
abonnemang 12 mån
27-43323-6
6A Grundbok
27-42555-2
160 s
105:-
6A Grundbok Skriva
27-42938-3
248 s
105:-
Eldorado 6A Grundbok
Digital
27-43694-7
6A Lärarbok
27-42557-6
205 s
375:-
6A Facit (5-pack)
27-42559-0
32 s
90:-
6B Grundbok
27-42556-9
160 s
105:-
6B Grundbok Skriva
27-42939-0
160 s
105:-
Eldorado 6B Grundbok
Digital
27-43695-4
6B Lärarbok
27-42558-3
192 s
375:-
6B Facit (5-pack)
27-42560-6
32 s
90:-
6A+6B Grundbok
IST, lärarlicens
abonnemang 12 mån
27-43321-2
200:-
35:-
35:-
200:-
55
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 55
2015-12-07 21:12
Pixel
MATEMATIK
Fortsätt utmana
med Pixel 4–6
Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana
dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med
Pixel för årskurs 4–6 får eleverna en trygg fortsättning i matematik.
Pixel introducerar varje matematiskt område från
det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både
utmanade och får chans att befästa kunskaper med
aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till
mattespråket.
Eleverna får flera chanser att förstå eftersom
varje moment återkommer flera gånger.
Förnya din undervisning med
Pixel och lyft matematiken!
Grundbok
Grundboken är indelad i kapitel efter matematiskt innehåll. I slutet av
varje kapitel finns en diagnos som följs av övningssidor i två eller tre
svårighetsnivåer. Sist i varje kapitel finns en sida med uppgifter som
bjuder på matematiska utmaningar av olika slag.
Lärarbok
Varje uppslag i lärarboken motsvarar ett uppslag i grundboken, till och med sidnumreringen är samma.
På ett överskådligt sätt får du hjälp att planera din undervisning med:
• det matematiska innehållet i punktform
• förslag på diskussionsfrågor
• tips på hur du förenklar uppgifter
• tips på hur du gör uppgifter mer utmanande
• förslag på fler aktiviteter kopplade till uppslaget.
56
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 56
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
Problemlösning 4–6
Problemlösning är ett kopieringsunderlag som stimulerar
och utvecklar alla delar av de
matematiska kompetenserna.
Säkra målen 4–6
Säkra målen är ett kopieringsunderlag med terminsprov
kopplade till Lgr 11. Här finns
underlag för dokumentation
av elevernas kunskaper samt
handledning med tips på hur
man kan repetera.
Övningsbok
Övningsboken är indelad som grundboken. Här får eleven
möjlighet att befästa och fördjupa sina kunskaper.
Läromedelswebb
På Pixels läromedelswebb finns
webbövningar där eleverna kan
färdighetsträna till olika kapitel.
Du hittar läromedelswebben via
www.nok.se/pixel.
Kopieringspärm 4–6
Kopieringspärmen innehåller färdighetsträning, spel,
aktiviteter, problemlösning och andra typer av arbetsblad.
NY
UPPLAGA
Pixelnyheter
Ny upplaga av Pixel 4A, utkommer till ht 2016.
Grundboken har genomarbetat innehåll
och nytt utseende:
• I dialogrutor uppmuntrar nya Pixel till
samtal och reflektion
• Exempel, fakta och spel presenteras
i tydliga rutor
• Varje kapitel avslutas med olika sidtyper.
Eleverna får här möjlighet att repetera för
att befästa kunskaper, samt använda sina
kunskaper i uppgifter där de behöver
tänka lite extra!
Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland,
Gunnar Nordberg
Pixel Åk 4
Grundbok 4A
27-41057-2
Grundbok 4A Digital
27-42488-3
128 s
95:35:-
Grundbok 4B
27-41058-9
Grundbok 4B Digital
27-42489-0
128 s
95:-
Övningsbok 4
27-41079-4
128 s
75:-
Facit till åk 4
27-41085-5
32 s
50:-
Lärarbok 4A
27-41070-1
152 s
180:-
Lärarbok 4B
27-41071-8
136 s
180:-
35:-
Pixel åk 4
IST-bok, lärarlicens
abonnemang 12 månader 27-41322-1
499:-
Pixel Åk 5
Grundbok 5A
27-41059-6
Grundbok 5A Digital
27-42490-6
128 s
95:35:-
Grundbok 5B
27-41060-2
Grundbok 5B Digital
27-42491-3
Övningsbok 5
27-41080-0
128 s
75:-
Facit till åk 5
27-41086-2
32 s
50:-
Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens
uppslag men har större format och ett urval av uppgifter.
Lärarbok 5A
27-41072-5
144 s
180:-
Lärarbok 5B
27-41073-2
144 s
180:-
Övningsboken är kopplad till varje kapitel i grundboken och har uppgifter på
tre olika nivåer. Nivåerna är markerade med olika färger för att det ska vara
enkelt att hitta rätt i boken.
Grundbok 6A
27-41061-9
128 s
Grundbok 6A Digital
27-42492-0
Lärarboken innehåller samma stöd som tidigare men med tydligare kopplingar till kursplanens förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav. Nu finns
också kapitelprov som kopieringsunderlag i lärarboken.
Till nya Pixel kommer också digitala komponenter – färdighetsträning för
eleverna och undervisningsstöd för dig som lärare.
Följ arbetet och hitta beställningsinfo på www.nok.se/pixel
128 s
95:35:-
Pixel Åk 6
95:35:-
Grundbok 6B
27-41062-6
Grundbok 6B Digital
27-42493-7
128 s
95:-
Övningsbok 6
27-41081-7
136 s
75:-
Facit till åk 6
27-41087-9
32 s
50:-
Lärarbok 6A
27-41074-9
144 s
180:-
Lärarbok 6B
27-41075-6
144 s
180:-
Kopieringspärm 4–6
27-41098-5
256 s
560:-
Kopieringspärm 4–6 facit
27-41743-4
60 s
50:-
Säkra målen 4–6, prov
och lhl Lgr11
27-42260-5
160 s
525:-
Problemlösning
4–6 kopieringsunderlag
27-42343-5
128 s
425:-
35:-
Pixel Åk 4–6
57
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 57
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
Träna på matte
NYHET
Fina häften, genomtänkt innehåll
med varierade uppgifter som får
eleverna att längta efter träning i
matematik!
Träna på
Träna på
algoritmer
algoritmer
multiplikation
division
Maria
MariaDanielsson
Lindström
Ida Rudin
Träna på algoritmer
Division
Maria
MariaDanielsson
Lindström
Ida Rudin
Träna på algoritmer
Multiplikation
Träna på
textuppgifter
de fyra räknesätten
Maria
MariaDanielsson
Lindström
Ida Rudin
Träna på textuppgifter
De fyra räknesättenl
Träna på matte är en serie fristående häften
i matematik med färdighetsträning av
baskunskaper inom taluppfattning, de fyra
räknesätten och mätning. Häftena kan
användas dels när en elev behöver nöta
något matematiskt område, dels som
meningsfulla extrauppgifter när du har
elever som blir snabbt klara.
Författare: Maria Danielsson, Ida Rudin
Träna på
Träna på
algoritmer
algoritmer
addition
subtraktion
Maria Lindström
Ida Rudin
Träna på algoritmer
Addition
Fler häften hittar
du på www.nok.se/
tranapamatte
Maria Lindström
Ida Rudin
Träna på algoritmer
Subtraktion
Träna på matte
Träna på algortimer addition,
5-pack
27-44546-8
16 s
105:-
Träna på algoritmer subtraktion,
5-pack
27-44547-5
16 s
105:-
Träna på algoritmer division,
5-pack
27-44549-9
16 s
105:-
Träna på algortimer multiplikation,
5-pack
27-44548-2
16 s
105:-
Träna på textuppgifter de fyra räknesätten,
5-pack
27-44550-5
16 s
105:-
Mattecirkeln Lgr 11
Mattecirkelns diagnoser är uppdelade på två
olika sätt. I den ena delen är matematiken fördelad på två diagnoser per skolår och i den
andra är det en diagnos per matematiskt
område till exempel taluppfattning, addition
eller volym. Du väljer vilket sätt som passar dig
och dina elever bäst.
Till diagnoserna finns handledning med mål,
kommentarer och förslag till åtgärder.
Författare: Catherine Bergman, Thérées Eklund,
Maria Österlund
Mattecirkeln Lgr 11
Diagnoser lärarpärm åk 4–6 27-42643-6
160 s
995:-
Mattestegen
Håll klassen samlad i gemensamma teman och låt alla jobba
på sin nivå.
Läs mer om Mattestegen på www.nok.se/mattestegen
58
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 58
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
MatteUtmaning
MatteUtmaning ger elever möjlighet att lära sig mer matematik, men framför allt öka deras intresse
och ge dem upplevelsen av att matematik är spännande och roligt!
MatteUtmaning är en bok för alla elever
som behöver nya utmaningar i matematik
i stället för att räkna fler uppgifter av
samma sort. Här finns varierande uppgifter
med problemlösning, logiskt tänkande
och taluppfattning men även historik kring
hur man räknade förr, aktiviteter med
undersökningar samt smart huvudräkning.
Eleverna kan arbeta självständigt med
hjälp av ledtrådar och facit med förklaringar som finns i boken. För dig som lärare
ger det en möjlighet att delta i deras reso-
nemang samt observera deras skriftliga
och muntliga kommunikation. Boken kan
även användas i helklass eller i grupper om
du som lärare väljer ut någon speciell uppgift eller sida att arbeta tillsammans med.
NYHET
Tänk smart
Tänk smart-sidan ger
eleverna tips på användbara
strategier för att lösa uppgifter med huvudräkning.
MatteUtmaning 4–6 är en fristående del i serien
Eldorado och fungerar för alla, oavsett vilket övrigt
material som används i klassrummet.
Författare: Ingrid Olsson, Cecilia Johansson
Undersök
Genom att göra och pröva får eleverna
upptäcka t ex samband och mönster och
utifrån det dra slutsatser.
Ledtrådar
Till många uppgifter finns det ledtrådar.
Om symbolen L står framför uppgiften
så finns det i slutet av boken hjälp med hur
man kan komma igång.
MatteUtmaning
MatteUtmaning 4
27-43387-8
96 s
120:-
MatteUtmaning 5
27-43388-5
96 s
120:-
MatteUtmaning 6
(utk. aug-16)
27-43389-2
96 s
120:-
59
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 59
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
Se även
Viktiga ord
i svenska på s 18
och Viktiga ord i
NO och SO
på s 46.
Viktiga ord i matematik
Författare: Eva Marand
Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för
att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken finns också en ordlista med alla
uppslagsord.
I de fyra arbetshäften får eleverna öva, befästa och fördjupa sin förståelse för de
matematiska begreppen.
27-60558-9
80 s
199:-
Siffror tal och räkning
27-41166-1
32 s
40:-
Mått och mätning
27-41167-8
32 s
40:-
Geometri
27-41168-5
32 s
40:-
Statistik, sannolikhet
och algebra
27-41169-2
24 s
40:-
Öva Viktiga ord i matematik
Maximatik
ABC
– Utmaningar i avancerad matematik
på ett enkelt sätt
– Matteproblem i tre nivåer
Extraböcker för duktiga, intresserade och snabba elever som
be höver fler och nya matematiska utmaningar.
De 35 uppgifterna finns i tre olika svårighetsnivåer: A, B eller
C. Antingen löser alla i klassen en uppgift på samma nivå eller
så väljer du olika nivåer beroende på vad som passar respektive
elev.
Författare: Anna Palbom, Simon Wigzell
Maximatik
Författare: Kurt Rosenlund
Talsystem och grafer
27-40641-4
48 s
67:-
Kombinatorik och modulo
27-40642-1
48 s
67:-
ABC – Matteproblem i tre nivåer
Krypto
27-40643-8
48 s
67:-
Kopieringsunderlag
27-41560-7
124 s
415:-
60
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 60
2015-12-07 21:12
MATEMATIK
Kom i gång med att undervisa
matematik på smartboard
Boken vänder sig till dig som undervisar matematik i
årskurserna 1–6 och har en smartboard eller en projektor i
klassrummet.
Här får du konkreta tips på hur du enkelt kommer i gång med smartboarden i matematikundervisningen. Steg för steg får du veta hur du
kan använda tavlan för att göra intressanta och lärorika lektioner.
När du köper boken ingår ett års abonnemang på Digitala Matteverktyg bas som innehåller 30 olika matteverktyg. Verktygen hjälper dig
som lärare att visualisera nya begrepp och att göra matematiken levande.
I boken beskrivs funktionerna i varje verktyg. Det finns också lektionsförslag med konkreta exempel på hur du kan använda verktygen.
Exemplen är anpassade för åk 1–3 respektive åk 4–6.
Matematik på smartboard
Matematik på smartboard
inklusive Matteverktyg
digitala bas 1–6 IST, 1 licens,
abonnemang 12 månader
27-43708-1
Digitala Matteverktyg
Digitala Matteverktyg är ett måste för dig som använder en smartboard i matematikundervisningen. Med hjälp av verktygen kan
du arbeta med den grundläggande och viktigaste matematiken tillsammans med dina elever.
Matteverktygen hjälper dig att visualisera
matematiken när du undervisar. Med hjälp
av bilder, animationer, geometriska figurer
och diagram som ni skapar tillsammans
kommer smartboarden till sin rätt i
matematikundervisningen.
Digitala Matteverktyg är uppdelad i fem
olika matematiska områden: taluppfattning, tals användning, mätning, statistik
och sannolikhet samt geometri. Det finns
också ett antal bakgrunder, till exempel
tallinjer, rutmönster, räknerutor och isometriska prickar.
Digitala Matteverk finns med olika
abonnemang:
• Matteverktyg digitala bas: ca 40
verktyg och bakgrunder för lärare som
arbetar med årskurs 1–6.
• Matteverktyg digitala: ca 100 verktyg
och bakgrunder för lärare som arbetar
med årskurs FK–6.
• Matteverktyg digitala FK-6 elev: elevuppgifter på olika svårighetsnivåer som
är kopplade till de ca 100 verktygen.
88 s
349:-
När du köper produkten
får du en kod som du
aktiverar på www.nok.se.
Du får då tillgång till
verktygen i ett år.
Digitala Matteverktyg
Matteverktyg digitala bas
1–6 IST 1 licens, abonnemang
12 månader
27-43709-8
200:-
Matteverktyg digitala
FK–6 IST 1 licens, abonnemang
12 månader
27-41693-2
400:-
Matteverktyg digitala
FK–6 Elev 1 licens, abonnemang
12 månader
27-42098-4
200:-
61
B_Nok4-6_NoSoMa_3.indd 61
2015-12-07 21:13
LÄRARLITTERATUR
Input-serien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga
skolarbetet. Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den
konkreta klassrumssituationen.
Formativ bedömning
– konkreta exempel och metodiska tips
Bedömning är en utmanande del av en
lärares vardag. Den ska enligt Lgr 11 vara
likvärdig, allsidig, målstyrd, summativ,
formativ och tillräckligt tydlig för att elever
och föräldrar ska förstå och kunna påverka
kunskapsutvecklingen. Bedömningen ska
syfta till lärande.
För att ha möjlighet att uppfylla alla
bedömningskrav i en tidspressad arbetssituation krävs det verktyg och hjälpmedel.
Boken ger praktiska exempel och konkreta verktyg för arbete med formativ
bedömning. Här presenteras forskningsbakgrunden och kopplingen till läroplanen
samt en arbetsgång, en väg för hur du som
lärare kan komma i gång med formativ
bedömning i praktiken.
Utifrån exempel i svenska och matematik
på mellanstadiet presenteras verktyg som
omvandlar teori till praktik.
Författare: Carolin Heyer, Ingeborg Hull
Formativ bedömning
27-43587-2
104 s
249:-
Språkutvecklande
SO-undervisning
– alla lärare är språklärare!
Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag
att utveckla både elevernas kunskaper och
elevernas språk. När eleverna arbetar med
SO-ämnet är ju språket, kunskaperna och
tänkandet sammanlänkat. Därför behöver
eleverna få språkliga strategier av dig som
lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.
Konkreta lektionsaktiviteter
och arbetssätt
Språkutvecklande SO-undervisning
innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt. Allt med
utgångspunkten i SO-ämnet.
Boken hjälper dig till exempel med hur du:
• stöttar eleverna vid läsning av
en läromedelstext
• skapar språkutvecklande uppgifter och
övningar
• formulerar muntligt, utmanande frågor
• går igenom ord och begrepp i en text
osv.
Innehållet utgår från den senaste forskningen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Författare: Maria Bjerregaard, Björn Kindenberg
Språkutvecklande
SO-undervisning
27-44162-0
160 s
269:-
62
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 62
2015-12-07 21:02
LÄRARLITTERATUR
NYHET
Koden till digital kompetens
Boken spänner över många brännheta
områden som digital kompetens, makerrörelsen och programmering.
Skolverket har nu tagit de första stegen mot att införa kod och digital kompetens på schemat. Detta väcker naturligtvis
många frågor och funderingar om vilka förutsättningar som krävs för genomförandet
och hur man ska gå tillväga. Koden till digital kompetens ger både konkreta råd om
detta men också en helhetssyn på hur den
digitala utvecklingen påverkar skolan.
Boken handlar om vad digital kompetens är och sätter in kod och programmering i ett sammanhang. Ämnen som
behandlas är bland annat digitaliseringens
processer, säkerhet och integritet, upphovsrätt, näthat och digitala strategier för
sociala medier.
Boken går också igenom viktiga
begrepp och reder ut olika synsätt kring
vad programmering i skolan är. Du får
också konkreta tips på hur du kommer
igång med programmering tillsammans
med dina elever.
Författare: Karin Nygårds
Koden till digital kompetens 27-44407-2
100 s
249:-
NYHET
Surfplatta i undervisningen
I den här boken finns inspirerande
exempel och konkreta arbetsområden,
främst för åk 4–9, för hur surfplattor kan
användas i undervisningen.
Boken behandlar lärande och vilka
drivkrafter som skapar en bra lärmiljö för
elever. Här ges exempel på metoder och
arbetssätt i det digitala klassrummet. Författarna tar också upp sju kärnkompetenser som de anser är viktiga att känna till
och som är kopplade till digitalt arbete på
olika sätt.
Du får också konkreta tips hur du kommer igång med att arbeta med surfplattan i
klassrummet. Här finns också kunskapskrav
kopplade till olika ämnen och arbetsområden. Framtidens stad. Dokumentärfilm.
Homo digitalis. Det var en gång… I kärlekens fotspår. Extramaterial finns på vår
web (kopieringsunderlag).
Författarna Camilla Askebäck Diaz och
Lena Gällhagen är lärare och föreläser också
om hur modern teknik kan användas för att
skapa lust att lära samt som ett pedagogiskt
verktyg.
Författare: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen
Surfplatta i
undervisningen
Flipped
Classroom
– det omvända arbetssättet
27-44265-8
160 s
249:-
Flipped Classroom
– det omvända arbetssättet 27-43442-4
112 s
229:-
Flipped Classroom
– det omvända arbetssättet
Daniel Barker
Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp i
dag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att
använda färdigt material eller spela in egna filmklipp.
Flipped Classroom är skriven utifrån författarens
personliga erfarenheter, men har en vetenskaplig
förankring. Här finns exempel ur vardagen, praktiska
tips och intressanta frågeställningar.
Författare: Daniel Barker
63
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 63
2015-12-07 21:02
Lärpocket
LÄRARLITTERATUR
Lärpocket
• Aktuellt och angeläget om barn i skolan
• För både skolpersonal och föräldrar
• Lättlästa och greppbara handböcker
Elever med svag teoretisk
begåvning
Det finns en stor variation i förmågan att tänka
abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt
och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven
på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan
och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få
samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt.
För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är
det viktigt att förstå elevens förutsättningar och
kunna ge stöd utifrån behov.
Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad
man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i
undervisningen.
Författaren Gunilla Carlsson Kendall är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter.
Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Lärpocket
Elever med svag teoretisk
begåvning
27-44213-9
68 s
69:-
Att arbeta som elevassistent
Att arbeta som elevassistent ger en introduktion
till det viktiga arbetet som stöd och extraresurs för
elever med särskilda behov.
Boken är skriven med ett direkt tilltal till elevassistenten, den ger hjälp till att reflektera över
det nya arbetet, vad det innebär och vilka frågor
som kan vara bra att ställa och få svar på. Här finns
också två elevexempel att fundera över, faktauppslag med bland annat skolåret, ordlistor med vanliga uttryck och förkortningar som används i skolan.
En avslutande intervju med två elevassistenter, där
de delar med sig av sina erfarenheter, ger också en
bild av hur arbetet kan se ut.
Författaren Heléne Wallerstedt arbetar som
skolledare och har lång erfarenhet av arbete med
elever i behov av särskilt stöd inom grundskola
och grundsärskola.
Författare: Heléne Wallerstedt
Lärpocket
Att arbeta som elevassistent 27-43963-4
64 s
69:-
64
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 64
2015-12-07 21:02
LÄRARLITTERATUR
Den meningsfulla högläsningen
Den meningsfulla högläsningen vänder sig till föräldrar, lärare och andra
vuxna som möter barn i sin vardag. Den meningsfulla högläsningen ger
konkreta tips på hur man kan använda sig av högläsningens många möjligheter för att utveckla och berika barns och elevers läsförmåga, ordförråd
och kreativitet.
Författare: Anne-Marie Körling
Lärpocket
Den meningsfulla
högläsningen
27-42960-4
64 s
69:-
48 s
69:-
80 s
69:-
Värt att veta om dyskalkyli
Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra
matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för
att hjälpa elever med denna diagnos? Dessa är några av de frågor som
boken Värt att veta om dyskalkyli försöker besvara.
Författare: Marcus Björnström
Lärpocket
Värt att veta om dyskalkyli
27-42852-2
Förstå och arbeta med ADHD
Antalet barn och ungdomar som får diagnosen ADHD blir allt fler. Men vad
är ADHD och hur kan det ge sig uttryck? Om det berättar bokens författare,
Gunilla Carlsson Kendall, på ett konkret och enkelt sätt. Hon belyser också
hur man kan göra för att ta fram strategier som underlättar vardagen och
hur man kan arbeta med de hinder som kan uppstå. Det finns inga enkla
lösningar som fungerar på alla, men det finns ett flertal tips och idéer som
kan vara till god hjälp för många.
Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Lärpocket
Förstå och arbeta med ADHD 27-42959-8
Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
Det är viktigt är att få med alla in i läsandets rike. Här gäller det att många
vuxna har kunskap om tidiga tecken hos barn som kan komma att få problem
med läsning. Denna bok ger både dig som lärare och förälder medvetenhet
om detta.
Författare: Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund
Lärpocket
Smart start vid lässvårigheter
och dyslexi
27-72305-4
80 s
69:-
27-72304-7
48 s
69:-
Alla kan lära sig läsa och skriva 27-72303-0
48 s
69:-
Konsten att läsa faktatexter
När barnet blir äldre ökar kraven på att hämta fakta och kunskap ur faktatexter. Både skola, yrkesliv och samhällsliv är laddade med texter och
symboler. Det är lätt att ta för givet att normalbegåvade läsare av sig själva
kommer underfund med hur man läser en faktatext.
Författare: Ingvar Lundberg
Lärpocket
Konsten att läsa faktatexter
Alla kan lära sig läsa och skriva
För att bli läsare behöver barnet förstå hur det alfabetiska systemet fungerar och få uppleva läsandets glädje och mening. Här berättar professor
Ingvar Lundberg om hur tal och skrift samspelar och om hur barnets väg
att knäcka den alfabetiska koden och bli läsare faktiskt ser ut.
Författare: Ingvar Lundberg
Lärpocket
Alla kan lära sig matematik
Boken riktar sig till skolpersonal, föräldrar och andra vuxna som är intresserade av att hjälpa barn i de tidiga skolåren att lära sig matematik. Här ges
enkla tips på hur barnen genom lekfulla och vardagsanknutna övningar
och aktiviteter kan få viktiga matematiska insikter.
Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck
Lärpocket
Alla kan lära sig matematik
27-41558-4
80 s
69:-
Hjälp ditt barn att klara skolan
Hur fungerar skolan? Vilka krav ställs på eleven? Vilka hinder kan uppstå
och varför? Finns det metoder att hjälpa eller underlätta för eleven? Här
presenteras tankar och idéer över hur man som förälder, lärare eller annan
vuxen kan finnas med och vägleda sin tonåring genom skoltiden
Författare: Fredrik Wastesson
Lärpocket
Hjälp ditt barn att klara skolan 27-41306-1
64 s
69:-
65
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 65
2015-12-07 21:02
LÄRARLITTERATUR
Inkludering i skolan
Inkluderande undervisning innebär att olikheter ses som
en tillgång. Men hur ska du undervisa elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt? Vad säger forskningen och hur ska
du som lärare veta vilka strategier som är mest effektiva?
I David Mitchells banbrytande bok Inkludering i skolan får
du tillgång till 27 evidensbaserade strategier som verkligen
fungerar.
NYHET
David Mitchell är adjungerad professor vid University of Canterbury i Christchurch i Nya Zeeland.
Mitchell är ledande forskare inom inkludering och
anlitas som sakkunnig i ett flertal internationella
sammanhang.
Författare: David Mitchell
Inkludering i skolan
27-14359-3
400 s
315:-
Nyanlända och lärande
Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi
om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det
svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande
strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till bland annat
fortsatt kunskapsutveckling, en god språkutveckling, identitetsutveckling och inkludering i skolans och samhällets
sociala relationer.
NYHET
Nihad Bunar är professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
Författare: Nihad Bunar (red.)
Nyanlända och lärande
27-14236-7
304 s
290:-
Handledning vid kris i grundskolan
Här finns handlingsplanerna som behövs
när det som inte får hända ändå händer.
Genom ett enkelt fliksystem är det lätt att
hitta den handlingsplan som behövs och
som i text och bild visar tillvägagångssättet vid till exempel ett dödsfall, en olycka
eller en brand. Boken tar också upp vad
man gör när man misstänker att ett barn
far illa, vad man på skolan måste tänka på
när man använder sociala medier eller hur
man gör när massmedia hör av sig. Boken
vänder sig i första hand till rektorer och
medlemmar i skolans krisgrupp.
Författare: Ulla Magnusson, Nina Rahm
Handledning vid
kris i grundskolan
27-43600-8
56 s
299:-
48 s
220:-
Lärare Gör
Författare: Katarina Herrlin, Ida Nilsson
• Konkreta handböcker direkt
för klassrummet
• Inspiration till nya arbetssätt
och metoder
• Färdiga lektionstips och
övningar
Författare: Emma Frey-Skøtt, Gunilla Utterhall
Läs med flyt
Greppa språket
27-41942-1
27-41148-7
150 s
290:-
27-41457-0
48 s
250:-
Författare: Emma Frey-Skøtt
På, mellan och
bortom raderna
66
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 66
2015-12-07 21:03
LÄRARLITTERATUR
Att skriva faktatexter
– medveten och explicit skrivundervisning
Att skriva faktatexter är en forskningsanknuten metodbok om att undervisa i skrivstrategier. Författaren visar hur läraren
både kan utveckla sina kunskaper om texter
och skrivande och strukturera sin undervisning så att eleverna förstår hur de ska
tänka för att kunna skriva faktatexter som
fångar och engagerar läsaren.
I boken beskriver Adrienne Gear hur
hon planerar och genomför lektioner där
elever arbetar med skrivande av olika sorters faktatexter. De texter som tas upp är:
beskrivande, instruerande, jämförande,
argumenterande, förklarande och rapporterande texter. Frågorna vad vi ska
skriva och hur vi ska skriva behandlas i
lektionsplanerna, kopieringsunderlagen
NYHET
och de rekommenderade mönsterböckerna som presenteras i boken.
I ingen annan form av skrivande är mottagarens behov av anpassat innehåll och
förståelse viktigare än i faktatexter. Den
här boken visar dig som lärare hur du kan
hjälpa dina elever att anpassa skrivandet
till läsarens behov.
Boken vänder sig i första hand till lärare
som undervisar på låg- och mellanstadiet.
Att läsa
faktatexter och
Att skriva faktatexter
visar tillsammans hur
intimt aktiviteterna att
läsa och att skriva
hänger samman.
Att läsa faktatexter
– undervisning i kritisk och reflekterande läsning
I boken Att läsa faktatexter ger Adrienne
Gear konkreta lektionsförslag på hur du
som lärare kan undervisa i lässtrategier
av faktatexter. Författaren presenterar
fem strategier för att göra eleverna
uppmärksamma på sitt eget tänkande
och hur de med hjälp av egna idéer,
erfarenheter och bakgrundskunskap
kan skapa mening i texten. Genom sina
lektionsexempel beskriver författaren hur
lärare kan introducera och arbeta med
varje strategi. Boken visar också varför
det är viktigt att lära ut strategierna i rätt
ordning.
Adrienne Gear ger tydlig och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir
självständiga och metodiska läsare av faktatexter. Att läsa faktatexter vänder sig i första hand till lärare som undervisar på lågoch mellanstadiet.
Förord av
Barbro Westlund
Adrienne Gear är verksam lärare i Vancouver,
Kanada, där hon även arbetar som lärarutbildare
och skolutvecklare. Hennes böcker används av
många lärare i Vancouver, British Columbia (BC)
för att arbeta strukturerat med strategier för
läsförståelse.
Författare: Adrienne Gear
Att skriva faktatexter
27-14036-3 ca 200 s
280:-
Att läsa faktatexter
27-14035-6
280:-
208 s
67
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 67
2015-12-07 21:03
LÄRARLITTERATUR
Aktiv läskraft
– att undervisa i lässtrategier för läsförståelse, Mellanstadiet
passa åldersgruppen. Barbro Westlund
beskriver vad man som lärare kan göra för
att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika
skoltexter. Mellanstadieboken riktar sig
främst till grundskollärare i årskurs 4–6.
FOTO: LORNA BARTRAM
I boken förklaras begreppet aktiv läskraft,
ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska
tillsammans i arbetslaget och använda
med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att
Lärarens aktiva undervisning är
avgörande för elevernas läsförståelse.
Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läsoch skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet och har arbetat
som klasslärare i svensk skola i 25 år. Hon har varit
engagerad som expert i regeringens projekt Läslyftet
och är en mycket uppskattad föreläsare.
BARBRO WESTLUND
NYHET
Författare: Barbro Westlund
Aktiv läskraft
Mellanstadiet
27-13598-7
262 s
260:-
Att bedöma elevers
läsförståelse
27-13758-5
339 s
250:-
Att undervisa i
läsförståelse
27-42839-3
355 s
304:-
Att undervisa i läsförståelse,
Studiehandledning
27-41940-7
35 s
71:-
NYHET
Här visar Catharina Tjernberg hur lärare
konkret kan använda aktuell forskning om
skrivprocesser för att utveckla eleverna till
medvetna skribenter. Boken går från teori
till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur
lärare kan visa genom att tänka högt samt
hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, t ex genom att de förklarar hur
de tänkt. Det vägledande samtalet är centralt i undervisningen liksom den positiva
tron på att eleven är delaktig och engagerad i sitt eget lärande. Författaren utgår
från det förhållningssätt som utvecklats
vid Teachers College, Columbia University
i New York och anpassar det till svensk
skola. Skrivundervisning vänder sig till
lärarstuderande och verksamma lärare på
låg- och mellanstadiet.
FOTO: EVA LINDBLAD
Skrivundervisning
Catharina Tjernberg är fil.dr och lektor i läs- och skrivutveckling. Hon mottog 2014 Eve Malmquists pris för
sin läsforskning. Priset delas ut av SCIRA, Swedish
Counsil of International Reading Association.
Författare: Catharina Tjernberg
Skrivundervisning
27-14093-6
240:-
68
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 68
2015-12-07 21:03
LÄRARLITTERATUR
5 undervisningspraktiker i matematik
– planera och led rika matematiska diskussioner
Författarna ger dig som matematiklärare fem konkreta undervisningspraktiker
för hur du strukturerat kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner
utifrån elevernas olika sätt att tänka:
• Förutse vilka strategier elever kommer att använda för att lösa ett matematiskt
problem.
• Överblicka och notera hur elever resonerar och arbetar under lektionen.
• Välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen.
• Ordna presentationerna för att maximera potentialen att fördjupa elevernas
förståelse.
• Koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de
matematiska sambanden.
Jag tycker verkligen om bokens upplägg eftersom
det inbjuder till att prova arbetssättet i mitt klassrum.
Författare: Margaret S. Smith, Mary Kay Stein
CICKI NYBERG, MATEMATIKL ÄR ARE I ÅRSKURS 1– 6
I ERSDUNGENS SKOL A I UMEÅ OCH UMEMAT TE.NU
5 undervisningspraktiker
i matematik
27-13858-2
160 s
250:-
128 s
321:-
144 s
295:-
Dyskalkyli
– att hjälpa elever med dyskalkyli
Boken visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat
sätt, främst inom områdena taluppfattning, de fyra räknesätten,
rumsuppfattning och mätning.
Professor Brian Butterworth är Storbritanniens ledande auktoritet inom dyskalkyli och Dorian Yeo är expert inom området med
mycket lärarerfarenhet. Inledning av professor Ingvar Lundberg.
Författare: Brian Butterworth, Dorian Yeo
Dyskalkyli
27-41642-0
Vägar till läsförståelse
– texten, läsaren, samtalet
Denna uppdaterade utgåva av Vägar till läsförståelse visar hur
du som lärare rent praktiskt kan gå till väga för att få eleverna
att skapa mening i faktatexter. Med hjälp av olika vetenskapliga
modeller beskriver Monica Reichenberg hur man kan arbeta med
strukturerad undervisning i läsförståelse.
Författare: Monica Reichenberg
Vägar till läsförståelse
27-14118-6
Flerspråkighet i skolan
– språklig utveckling och undervisning
I denna bok diskuteras flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och hur skolgången påverkas av detta. Vilka är barnets
språkliga svårigheter och möjligheter? Beror svårigheterna på
en generell språklig svaghet eller på att barnet vistas i en miljö
där väldigt lite svenska talas?
Författare: Eva-Kristina Salameh, Christina Hedman,
Eva Morgan, Anna-Lena Tvingstedt, Anna Sandell,
Berit Wigerfelt
Flerspråkighet i skolan
27-42172-1
192 s
275:-
69
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 69
2015-12-07 21:03
LÄRARLITTERATUR
NYHET
Utmärkt skolutveckling
Utmärkt skolutveckling visar vilka strategier
som kan lyfta skolors resultat. Det förs en
omfattande internationell diskussion kring
hur forskningen kan bidra till att utveckla
skolan, både utifrån vetenskaplighet och
beprövad erfarenhet. Den här boken
förklarar vilka faktorer som är viktiga att
arbeta med på olika nivåer – från politiker
till skolhuvudmän, rektorer och lärare – för
att vägleda skolor i rätt riktning.
Jan Håkansson är fil.dr och universitetslektor i
pedagogik, med inriktning på skolreformer och
kvalitetsarbete inom skolväsendet. Daniel Sundberg
är docent och universitetslektor i pedagogik med
inriktning på skolreformer och skolans inre arbete.
Båda är verksamma vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Författare: Jan Håkansson, Daniel Sundberg
Utmärkt skolutveckling
27-14194-0 ca 250 s
290:-
Beteendeproblem i skolan
Psykologen Bo Hejlskov Elvéns succébok
Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med
elever som inte beter sig som förväntat i
en viss situation. Författaren tar avstamp
i exempel från skolans vardag, kopplar
dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som skolpersonal kan utgå
ifrån för att förebygga och lösa beteendeproblem.
Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog med lång erfarenhet av handledning och utbildning i hantering
av problemskapande beteende. Han har skrivit
flera böcker och är en omtyckt och flitigt anlitad
föreläsare.
Författare: Bo Hejlskov Elvén
Beteendeproblem i skolan 27-13947-3
160 s
170:-
Utmanande undervisning i klassrummet
Utmanande undervisning i klassrummet är
en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda
lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en
utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på
följande fem centrala begrepp:
• Självkänsla
• Ansträngning
• Återkoppling
• Utmaning
• Reflektion
I boken presenteras bland annat hur man
kan planera och genomföra undervisning så att eleverna utvecklar sin förmåga
att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt eget lärande.
Den innehåller också många exempel på
lektionsplanering med syfte att utmana
och utveckla elevers kreativa och kritiska
tänkande.
Det Nottingham argumenterar
för är så övertygande att det
skapar en gåta – varför är inte
utbildning över lag genomsyrad
av målet att lära sig
UR FÖRORDET AV JOHN HAT TIE
Författare: James Nottingham
Utmanande undervisning
i klassrummet
27-13632-8
208 s
270:-
70
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 70
2015-12-07 21:03
TIPS TILL FÖRÄLDRAR
NYHET
Läslust i hemmet
– så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling
Följ med ditt barn på resan in i skrivandets
och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka
och förstå – ett ord på ett godispapper, en
symbol på en surfplatta eller en välkänd
restaurangskylt. Ni kanske läser en saga
ihop eller så hittar barnet på en berättelse
alldeles själv. Läslust i hemmet ger dig en
mängd förslag på hur du lättsamt och lekfullt kan stimulera ditt barns intresse för
det skrivna språket. Du får också en djupare förståelse för hur det går till när barn
lär sig att läsa och skriva. En givande bok
för föräldrar och alla som arbetar med
barn och språk.
NYHET
Carina Fast är lågstadielärare, fil.dr i pedagogik
och författare. Hon har under många år undervisat
förskollärare och lärare om barns läs- och skrivutveckling samt i muntligt berättande.
Författare: Carina Fast
Läslust i hemmet
27-14293-0
E-Bok
27-14294-7
148 s
150:98:-
Barn som bråkar
– att hantera känslostarka barn i vardagen
Barn som bråkar, skriker och inte gör som
de vuxna säger är svåra att hantera. Eftersom upprörda känslor smittar av sig, är
risken stor att du själv snart är lika arg som
ditt barn.
I den här boken tar författarna avstamp
i elva vardagliga familjesituationer och
visar på praktiska handlingsalternativ
att använda sig av när en konflikt seglar
upp. Metoden som används utgår från ett
nytänkande förhållningssätt som kallas
lågaffektivt bemötande.
Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog med lång erfarenhet av handledning och utbildning i hantering
av problemskapande beteende. Han har skrivit
flera böcker och är en omtyckt och flitigt anlitad
föreläsare. Tina Wiman är frilansjournalist, bloggare,
författare och föreläsare. Hon är mamma till tre
barn med autism och har skrivit flera böcker om att
leva med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Författare: Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman
Barn som bråkar
27-14198-8
E-bok
27-14297-8
192 s
160:98:-
Uppmuntra lärande
Uppmuntra lärande handlar om hur vuxna
kan stödja och utmana barn i alla åldrar
att tänka på egen hand, och om hur det i
sin tur ökar barnets självkänsla och uthållighet. James Nottingham ger konkreta
råd om hur vuxna kan stimulera barns vilja
till att nyfiket undersöka sin omvärld och
hjälpa dem att utveckla sin förmåga att
reflektera och fatta genomtänkta beslut.
Boken vänder sig till föräldrar och personal i grundskola samt till alla andra som
träffar barn och vill uppmuntra deras
lärande.
James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete
både som lärare och skolledare i Storbritannien,
och har ett nära samarbete med John Hattie. James
Nottingham arbetar med skolutveckling och det
skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible
Learning Plus.
Författare: James Nottingham
Uppmuntra lärande
27-13945-9
144 s
175:-
71
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 71
2015-12-07 21:03
FÖRFATTARREGISTER
Författarregister
A
E
J
Abrahamsson, Marianne..................................... 41
Alseth, Bjørnar .................................................... 57
Althén, Anette..................................................... 26
Andersson, Bodil ................................................ 65
Anna Götlind ....................................................... 43
Annell, Birgitta .................................................... 20
Askebäck Diaz, Camilla ....................................... 63
Ecker Hoas, Birgitta ............................................ 31
Ejeman, Göran .................................................... 13
Eklund Wilson, Erika ........................................... 23
Eklund, Thérées .................................................. 58
Eliasson, Margareta ............................................ 46
Eliasson, Yngve ................................................... 46
Enwall, Lennart.................................................... 37
Ericsson Nordh, Anna .............................. 15, 18, 19
Eriksson, Michaela ................................................ 9
Jensen, Jørn ........................................................ 21
Johansson, Cecilia .............................................. 59
Johansson, Maj-Gun ........................................... 24
Johansson, Monica ............................................. 46
Jonsson, Mari ...................................................... 29
B
Barker, Daniel ...................................................... 63
Bartholdsson, Henrik .......................................... 21
Belfrage, Berth .............................................. 36, 37
Belfrage, Louise .................................................. 65
Benoit, Monica .................................................... 20
Berg, Elisabeth .................................................... 25
Bergman, Catherine...................................... 58, 61
Bergsvik, Kerstin ................................................. 14
Berling, Birgitta ................................................... 20
Bjerka, Nicklas ..................................................... 45
Bjerregaard, Maria .............................................. 62
Bjurhäll, Erik ........................................................ 21
Bjärbo, Lisa.......................................................... 48
Björnström, Marcus............................................. 65
Blom, Tomas...................................................47, 48
Bunar, Nihad ....................................................... 66
Butterworth, Brian .............................................. 69
C
Carlsson Kendall, Gunilla .............................. 64, 65
D
Dahlström, Kristina ............................................. 46
Danielsson, Maria ............................................... 58
Danielsson, Mattias............................................. 49
de Jounge Sturesson, Christina .......................... 26
F
Falkenland, Lilian ................................................ 11
Falkenland, Rolf................................................... 11
Fast, Carina ......................................................... 71
Forsbäck, Margareta..................................... 55, 65
Frennberg, Sten .........................................13,17, 19
Frey-Skött, Emma.....................................23, 26, 66
K
Karlander, Linda .................................................. 48
Kay Stein, Mary.................................................... 69
Kindenberg, Björn .............................................. 62
Korsell, Ingela ..................................................... 20
Köhler, Per Olof ................................................... 13
Körling, Anne-Marie ........................................... 65
Körner, Göran...................................................... 43
L
Gear, Adrienne ................................................... 67
Gifford, Clive ....................................................... 45
Grubbström Ahrens, Henny ............................... 21
Gustavsson, Per .................................................. 21
Gällhagen, Lena .................................................. 63
Götlind, Anna ...................................................... 43
Lagrell, Kerstin .................................................... 25
Lerpiniere, Julie .................................................. 29
Linbeck, Petter .................................................... 28
Lindberg, Per ................................................ 40, 43
Lindh, Lena .......................................................... 14
Lundberg Hahn, Kerstin ...................................... 22
Lundberg, Ingvar .......................................... 20, 65
Lundhäll, Ingmari ...........................................15, 19
Lövbrand, Charlotta............................................ 22
H
M
G
Haedde, Lena ...................................................... 46
Hagberg-Persson, Barbro................................... 25
Hansson, Jan ....................................................... 21
Haythorpe, Jennifer ............................................ 31
Hedman, Christina .............................................. 69
Hejlskov Elvén, Bo ..........................................70, 71
Herrlin, Katarina ................................................. 66
Heyer, Carolin ..................................................... 62
Hull, Ingeborg ..................................................... 62
Hultgren, Lena ...............................................21, 29
Håkansson, Jan ................................................... 70
Magnusson, Ulla.................................................. 66
Malm Nilsson, Lotta ............................................ 48
Malmborg, Ewa ................................................... 20
Marand, Eva .................................................. 18, 60
Miller, Fiona......................................................... 31
Mitchell, David .................................................... 66
Morgan, Eva ........................................................ 69
Fördel
Sva för nyanlända åk 4 –6
Textbok
HE LGA
STE NS
SO N
•
PÄR SAH
LIN
72
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 72
2015-12-07 21:03
FÖRFATTARREGISTER
TITELREGISTER
Författarregister
N
S
W
Newth, Philip ....................................................... 29
Nilsson, Ida ......................................................... 66
Nilsson, Moni ...................................................... 28
Nordberg, Gunnar .............................................. 57
Nottingham, James .......................................70, 71
Nygårds, Karin .................................................... 63
Sahlin, Pär .................................. 9, 14, 16, 23, 25, 27
Salameh, Eva-Kristina ........................................ 69
Sandell, Anna ...................................................... 69
Sjöberg, Staffan ............................................. 34,35
Sjölund, Eva......................................................... 65
Skiöld, Gitten ................................................. 37, 51
Sköld, Majken ...................................................... 25
Smith, Margaret S. .............................................. 69
Sondén, Marianne.......................................... 17, 19
Stensson, Helga .................................................. 27
Stenström, Keja ................................................... 13
Stålnacke, Anna Lena ...............................40, 45, 49
Sundberg, Daniel ................................................ 70
Söderberg, Boel.................................................. 14
Söderlund, Cecilia .............................................. 31
Wallander, Kerstin ............................................... 37
Wallerstedt, Heléne ............................................ 64
Wastesson, Fredrik ............................................. 65
Wergel, Karin ...................................................... 49
Westlund, Barbro ............................................... 68
Westman, Lars..................................................... 20
Wetter, Gundel ........................................18, 46, 49
Wigerfelt, Berit ................................................... 69
Wigzell,Simon .................................................... 60
Willebrand, Maria ........................ 40, 41, 45, 46, 49
Wiman, Tina ........................................................ 71
Wolff, Ulrika ........................................................ 24
O
Olsson, Ingrid...........................................55, 59, 65
Olsson, Katarina............................................ 38, 39
Olsson, Roger ............................................... 36, 49
P
Palbom, Anna ...................................................... 60
Pedersen, Jan...................................................... 44
Postrup, Eva ........................................................ 19
R
Rahm, Nina .......................................................... 66
Ramsby Guillemain, Maria .................................. 27
Reichenberg, Monica.......................................... 69
Richards, Jon ....................................................... 31
Rodell, Annica ................................................41, 48
Rosenlund, Kurt ............................................ 14, 60
Rudin, Ida ............................................................ 58
Rundberg, Johan ................................................ 23
Røsseland, Mona ................................................ 57
T
Thomasson, Mikael ............................................. 21
Tjernberg, Catharina .......................................... 68
Tvingstedt, Anna-Lena ....................................... 69
U
Ulefors, Gunilla.................................................... 21
Utterhall, Gunilla ........................................... 26, 66
Y
Yeo, Dorian.......................................................... 69
Å
Åsgård, Ingrid ..........................................38, 39, 46
Ö
Öberg, Birgitta.................................................... 35
Österlund, Maria ................................................. 58
V
Vahlstedt, Eva ..................................................... 31
73
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 73
2015-12-07 21:03
TITELREGISTER
Titelregister
A
F
K
ABC – Matteproblem i tre nivåer ........................ 60
Akrobat – Tolv steg i svenska ............................. 14
Aktiv läskraft ....................................................... 68
Alla kan lära sig läsa och skriva............................ 65
Alla kan lära sig matematik ................................. 65
Att arbeta som elevassistent .............................. 64
Att bedöma elevers läsförståelse ....................... 68
Att läsa faktatexter .............................................. 67
Att skriva faktatexter .......................................... 67
Att undervisa i läsförståelse ............................... 68
Faktiskt ................................................................ 50
5 undervisningspraktiker i matematik ................ 69
Flerspråkighet i skolan ........................................ 69
Flipped Classroom – det omvända arbetssättet 63
Flora för grundskolan .......................................... 46
Formativ bedömning .......................................... 62
Fördel Sva för nyanlända..................................... 27
Förstå och arbeta med ADHD ............................ 65
Klara svenskan ...................................................... 6
Koden till digital kompetens ............................... 63
Kompass Europa ................................................. 49
Kompass Människan ........................................... 48
Kompass Historia ...........................................47, 48
Kompass Sverige ................................................ 49
Konsten att läsa faktatexter ................................ 65
L
G
Barn som bråkar .................................................. 71
Beteendeproblem i skolan ................................. 70
Gnugga ............................................................... 17
Greppa språket ............................................ 26, 66
Handledning vid kris i grundskolan .................... 66
Hjälp ditt barn att klara skolan ............................ 65
C
H
B
Cheese, please!................................................... 29
Historia Läseböcker ............................................ 47
D
I
Dags! ................................................................... 12
Den meningsfulla högläsningen ......................... 65
Digitala Matteverktyg ......................................... 61
Dyskalkyli ........................................................... 69
Inkludering i skolan ............................................. 66
Input-serien......................................................... 62
J
Jesus och jag ....................................................... 28
Lilla skrivredan .................................................... 19
Lingva .................................................................. 14
Lyssna! ................................................................. 26
Lyssna mera!........................................................ 26
Lärare gör ............................................................ 66
Lärpocket ............................................................ 64
Läs! ...................................................................... 26
Läs en pjäs ........................................................... 21
Läs med flyt ......................................................... 66
Läs med oss ......................................................... 20
Läs och skriv ........................................................ 19
Läsbitar – berättelser från Sverige ...................... 21
Läsboxen ............................................................. 21
Läshoppet .......................................................... 23
Läslust i hemmet ................................................ 71
LäsSexan ............................................................. 24
E
Eldorado ............................................................. 52
Elever med svag teoretisk begåvning ................ 64
HISTORISKA
källor om barn
Tr äna på
textuppgifter
Anna Götlind
de fyra räknesätten
Maria
MariaDanielsson
Lindström
Ida Rudin
74
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 74
2015-12-07 21:03
TITELREGISTER
Titelregister
M
Matematik på smartboard .................................. 61
Mattecirkeln ........................................................ 58
Mattestegen ....................................................... 58
MatteUtmaning................................................... 59
Maximatik ........................................................... 60
Min Europabok ................................................... 46
Min Kartövningsbok ........................................... 46
Min Sverigebok .................................................. 46
Mina ord .............................................................. 26
N
Nyanlända och lärande ....................................... 66
PULS Geografi Sverige........................................ 38
PULS Historia ...................................................... 42
PULS Historiska källor om barn ........................... 43
PULS Kunskapskollen NO ................................... 45
PULS Kunskapskollen SO .................................... 45
PULS Landskapsboken ....................................... 45
PULS Länder i Europa.......................................... 45
PULS Länder i världen ......................................... 45
PULS Religion ...................................................... 41
PULS Samhällskunskap ...................................... 40
PULS Teknik ......................................................... 34
På liv och död ..................................................... 20
På, mellan och bortom raderna .......................... 66
R
O
Ord, ord, ord ....................................................... 24
P
Pixel ..................................................................... 56
Pojken och Tigern ............................................... 20
Pojken och Tigern Tidsmaskinen ........................ 20
PULS Biologi Djur i världen ................................. 44
PULS Biologi Människan ..................................... 37
PULS Biologi Naturen ......................................... 36
PULS Biologi Växter i världen ............................. 44
PULS Fysik och kemi ............................................ 35
PULS Geografi Europa ....................................... 39
PULS Geografi Norden ....................................... 38
Rabbit .................................................................. 29
S
Skrivkliv ............................................................... 19
Skrivmix ............................................................... 16
Skrivundervisning ............................................... 68
Smart start vid lässvårigheteroch dyslexi ........... 65
Sofieböckerna ..................................................... 21
Spider Box ........................................................... 29
Spotlight ............................................................. 30
Springtjuven – ett Stockholmsmysterium .......... 20
Språkutvecklande SO-undervisning .................. 62
Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning 22
Surfplatta i undervisningen ................................ 63
T
10 minutes – Listening......................................... 29
Träna på matte .................................................... 58
Träna på svenska ................................................. 15
Tsatsikiböckerna ................................................. 28
U
Uppdrag Språklyft .............................................. 25
Uppmuntra lärande ............................................ 71
Utmanande undervisning i klassrummet ............ 70
Utmärkt skolutveckling ....................................... 70
V
Viktiga ord i matematik ................................. 18, 60
Viktiga ord i NO och SO ................................ 18, 46
Viktiga ord i svenska ........................................... 18
Vägar till läsförståelse ......................................... 69
Vän med svenska................................................. 10
Värdefulla sagor .................................................. 21
Värt att veta om dyskalkyli .................................. 65
Ö
Öva lite mera ....................................................... 19
75
C_Nok 4-6_Lararlitt _2.indd 75
2015-12-07 21:03
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Villkor för försäljning av läromedel
Förlagssystem är Natur & Kulturs distri­
butör och nedan avser villkor mellan dem
och kund.
Priser
Priserna i katalogen gäller 1 januari–
31 december 2016. Vi reserverar oss för
eventuella prisändringar efter katalogens
tryckning. Samtliga priser i katalogen är
förlagsnettopriser (f­priser) exklusive
moms. F­pris gäller för förskolor, statliga,
kommunala och landstingskommunala
skolor och studieförbund samt, efter
bedömning i varje enskilt fall, till andra
organisationer som bedriver organiserad
utbildning. F­pris gäller även för av förla­
get erkända återförsäljare. F­priset är det
pris som gäller vid leveranstidpunkten
exklusive moms, eventuell orderavgift,
frakt­, emballage­ och försäkringskost­
nader. F­priset utgör basen för rabatt­
sättning och fakturering. Preliminära
priser markeras med p.
Orderbegrepp
Med order avses en beställning med en
leveransadress och där godset har en och
samma godsmärkning. De artiklar som
inte kan levereras restnoteras för senare
leverans. Beställningsnummer (ISBN) för
varje artikel ska alltid anges på ordern.
Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns
på www.nok.se/laromedel. Orderavgift
utgår endast om en avvikande leverans­
adress begärs eller för emballagekostnader
för specialpackning.
Frakter
Frakt betalas av kunden vid varje leve­
ranstillfälle, även på restorder. Godset
ska i köprättsligt hänseende anses som
avlämnat till kunden, då självständig
transportör mottagit varorna hos Förlags­
system. Hämtning av leverans med kundens
eget fraktfordon eller av befraktare,
kontrakterad av kunden, kan ske om
tidpunkten har fastställts i samråd med
Förlagssystem. Önskemål om bestämd
leveranstid kan tillgodoses efter särskild
överenskommelse mellan kund och
Förlagssystem om kontakt tas innan
orderläggning. Detta görs per e­mail
eller telefon direkt till Förlagssystem.
Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum för order
som inte är huvudbeställning. Leverans­
tiden är normalt 3 arbetsdagar. För huvud­
beställningar av läromedel under april
t o m juli till statliga, kommunala och lands­
tingskommunala skolor är kredittiden för­
längd till den 31 augusti samma år. Önske­
mål om bestämd leveranstid från kundens
sida kan tillgodoses efter särskild överens­
kommelse mellan kund och Förlagssystem
om kontakt tas innan orderläggning.
Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor ska kontrolleras omedel­
bart efter mottagandet. Om någon del av
leveransen saknas ska detta anmälas till
Förlagssystem inom en vecka efter mot­
tagandet. Skulle kolli saknas ska detta
anges på fraktsedeln innan kvittens sker.
Vid transportskada är kunden skyldig
att omedelbart, eller senast inom sju
arbetsdagar, göra anmälan till transport­
företaget. Transportskadat gods ska som
regel inte återsändas till Förlagssystem.
Eventuellt återsändande får endast ske
efter godkännande från Förlagssystem,
som även ger besked om hur återsändan­
det ska ske.
Returer av tryckta läromedel
Samtliga returer av läromedel ska först
godkännas av förlaget via Förlagssystems
returavdelning, som sedan skickar ett
returunderlag. Detta ska sedan följa
med de varor som kunden returnerar.
Det finns två returperioder. Läromedel
som köps under perioden 1 mars –
30 september får returneras och ska vara
Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober
samma år. Kreditering till inköpspris med
avdrag 20 % sker senast 15 december.
Läromedel som köps under perioden
1 oktober – 28 februari får också returneras
och ska vara Förlagssystem tillhanda
senast 15 mars. Kreditering till inköpspris
med avdrag 20 % sker senast 15 maj.
Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av
samma elevbok. Returfrakten betalas av
kunden. Defekta exemplar ska returneras
inom 6 månader från leverans och ersätts
med felfria exemplar. Fraktkostnaden för
återsändandet betalas av Natur & Kultur.
Digitala läromedel
Digitala läromedel (t.ex. interaktiva
böcker, Qnoddarnas Värld och lärarhand­
ledningar) säljs som abonnemang. I kata­
logen och på www.nok.se/laromedel finns
information om vilken abonnemangstid
som gäller för varje digital produkt.
En digital produkt är levererad då
aktiveringskod med tillhörande instruk­
tioner översänts till beställaren.
För digitala läromedel ges ingen
returrätt.
Välkommen med din beställning!
76
Sid 1_sista_ss.indd
2
C_Nok
4-6_Lararlitt _2.indd
76
11:23
2015-12-07 21:03
Vill du beställa?
Kontakta oss
Kontakta vår orderavdelning
på Förlagssystem
Ring: 08-657 95 00
Mejla: [email protected]
Faxa: 08-618 34 70
www.fsbutiken.se
Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Ring: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Mejla: [email protected]
För frågor om leveranser eller returer
Ring: 08-657 95 00
Mejla: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Natur & Kultur
är en oberoende
stiftelse som äger sig själv. Det innebär att vi verkar
på samma villkor som andra företag men att vi, utan ägare, kan agera
självständigt och långsiktigt.
Vårt uppdrag är att genom inspiration, utbildning och bildning
verka för att stärka demokrati och tolerans.
Det är till det målet som vårt överskott och vår verksamhet
bidrar. Därför delar vi årligen ut en rad stipendier och priser som
Kulturpriset, Johan Hansson-priset och Ingvar Lundberg-priset
samt stöttar verksamheter som Fryshuset, Expo och Internationella
PEN ekonomiskt.
Kombinationen stiftelse, värdegrund, framgång och kapital gör
oss unika, och ger oss möjlighet och kraft att agera självständigt.
De senaste tio åren har vi i snitt delat ut en fjärdedel av vår vinst
för att motverka fördomar och intolerans i samhället.
Teknisk support
Vi vill hjälpa dig att komma igång
Ring: 08-453 86 79 vardagar 08:30-16:30
Mejla: [email protected]
Läs mer och få
inspiration på
nok.se
På nok.se hittar du information
om våra aktiviteter, produkter och
priser, smakprov samt de senaste
nyheterna och svar på vanliga
frågor. Här kan du även anmäla dig
till våra nyhetsbrev. Välkommen!
Beställ från återförsäljare
Om din kommun har ingått
återförsäljaravtal beställer du som
vanligt via din läromedelsdistributör.
Privatkunder beställer via bokhandeln.
Beställ på nok.se
Om din kommun/skola inte har
återförsäljaravtal kan du beställa
på www.nok.se.
EN OBEROENDE K R AF T
Fr. vänster: Marcus, Anne, Christin, Anders, Alexandra, Janne, Helen och Matti.
För skräddarsydda lösningar och skolbesök
Kontakta Alexandra Blomberg och säljteamet
Ring: 08-453 86 51
Mejla: [email protected]
Vi reserverar oss för ev tryckfel i denna katalog.
Omslag_final Sollan.indd 10-12
Omslaget_sid3_v2.indd 1
2015-12-07
2015-12-04 16:24
15:33
ÅK 4 6
Läromedel från
Natur & Kultur
Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08- 453 86 00
Kundservice: 08- 453 87 00
Order: 08-657 95 00
www.nok.se [email protected]
Omslag_final Sollan.indd 7-9
ISBN: 978-91-2744599-4
Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse
som utan ägare kan agera självständigt
och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd,
inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
2015-12-07 16:24

Similar documents