Uppsala 2016-04-15 SA-033 och BeloGal® plattformen ska

Comments

Transcription

Uppsala 2016-04-15 SA-033 och BeloGal® plattformen ska
NYHETSBREV
Uppsala 2016-04-15
SA-033 och BeloGal® plattformen ska presenteras i Manchester 9-12 juli
Är du nyfiken på mekanismen bakom hur BeloGal®-styrd doxorubicin I SA-033 riktas till levern
och inte sprids systemiskt? Vi visar vår senaste data och ger en provsmak av mekanismen
bakom SA-033 som är designat mot levercanser på 24th Biennial Congress of the European
Association for Cancer Research i juli.
Mer info om kongressen:
http://eacr24.eacr.org/
Mer om levercancer
Hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste primära levercancern hos vuxna, och i
dagsläget finns det inga behandlingar mot HCC som är både effektiva och säkra. Förutom de
primära levertumörerna är det vanligt att andra tumörer bildar metastaser i levern, vilket inte
heller kan behandlas säkert och effektivt i dag.
Mer om BeloGal®
BeloGal® är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver
verka.
Mer om SA-033
SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin banbrytande drug-delivery
teknologi BeloGal®. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen
av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska
biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.
.
Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525
//
För mer information, kontakta: Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: [email protected]
Följ oss på twitter och LinkedIn!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB:
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar
genom en egenutvecklad drug-delivery-technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av
European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom.

Similar documents