Försäljningsstatistik 2015

Comments

Transcription

Försäljningsstatistik 2015
Försäljningsstatistik 2015
Officiell statistik från Fairtrade Sverige, 2016-04-15
Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökar kraftigt!
___________________________________________________________________________________
Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 19 % under 2015 till över 3,2
miljarder kronor. Svensken handlar nu Fairtrade-märkt för i genomsnitt 331 kr per år.
Den ihållande ökningen under 2015 visar att företag, organisationer och andra
aktörer fortsätter trappa upp sitt hållbarhetsarbete och att Fairtrade är en stor del av
detta. Konsumentefterfrågan är även fortsatt väldigt stark. Dagligvaruhandelns
generella ökningstakt låg under året på 2,3 %.1
Sammanfattning 2015
Totalt uppskattat försäljningsvärde
(inkl. moms):
Kronor spenderat per capita i Sverige:
Konsumentvärde i dagligvaruhandeln (DVH):
Konsumentvärde i detaljhandel utanför DVH:
Konsumentvärde i Out-of-home, inkl.
hotell/restaurang/catering och arbetsplatser etc.:
Procentuell förändring av värdet i handeln mot
föregående år:
Totalt antal produkter (artiklar) vid utgången av 2015:
c:a 3,261 miljarder kronor
(€ 349 miljoner)2
331 kr (€ 35)
c:a 1,7 miljarder kronor
c:a 854 miljoner kronor
c:a 690 miljoner kronor
19 % ökning
2 600 st (24 % ökning mot
föregående år)
Värdena är beräknade på faktiskt eller uppskattat pris i DVH gentemot konsument.
1
Delfin, DLF och Hui Research: Dagligvarukartan 2015
2
Bygger på genomsnittlig eurokurs för 2015: 9,3562 (riksbanken.se)
Jämförelse av försäljningen över tid
Grafen nedan ger en bild av hur försäljningen utvecklats över tid. Uppskattningsvis
genererades 53 % av försäljningsvärdet i dagligvaruhandeln (DVH), 26 % i detaljhandeln
utanför DVH och 21 % i Out-of-home.
Försäljning i konsumentvärde
3500
3000
MSEK
2500
2000
1500
1000
500
0
690
561
854
473 721
447 504
386 317
1717
1459
259
1024
568 793
Out-of-home
Detaljhandel utanför DVH
DVH
Ej segmenterat
Siffror på produktgruppsnivå
Siffrorna nedan avser total försäljning (d.v.s. både i och utanför DVH) och förändringen
beräknas på försäljningsvärde.
MSEK
Försäljning av Fairtrade-märkt i Sverige
3 500
3 250
Övrigt
3 000
Bomull
2 750
2 500
2 250
2 000
1 750
1 500
Övrigt
Bomull
Kakao
Blommor
1 250
Glass
1 000
Övrigt
Bomull
Kakao
Blommor
Övrigt
Kakao
Bomull
Kakao
Blommor
Blommor
Glass
Glass
Vin
Vin
Glass
Banan
Vin
Banan
Vin
Vin
750
Vin
500
250
0
Vin
Banan
Kaffe
2007
Vin
Banan
Banan
Banan
Banan
Vin
Banan
Banan
Kaffe
Kaffe
Kaffe
2008
2009
2010
Kaffe
Kaffe
Kaffe
2011
2012
2013
Kaffe
2014
Kaffe
2015
Värdena nedan är baserade på faktiskt eller uppskattat pris i DVH. Tabellen nedan innehåller
produktgrupper inom vilka Fairtrade-märkt finns representerat och har ett försäljningsvärde
på över 10 miljoner kronor. De produktgrupper som representeras av färre än tre företag
särredovisas inte på grund av konkurrensskäl och är därmed exkluderade från nedanstående
tabell (bortsett från de företag som har gett sitt uttryckliga medgivande). Förändringssiffran
baseras på försäljningsvärde.
Produktgrupp
Kaffe
Volym
Förändring i
värde (mot
2014)
20 %
Andel
6,2 milj. liter
841
349
672
235
586
457
2%
2,6 %*
Glass & dessert
3,3 milj. liter
765
327
15 %
10,4 %**
Blommor (totalt)
45,6 milj. st.
274
28 %
Rosor: 44,1 %***
1,6 milj. st.
143
35 %
Okänd el. <1 %
1,47 milj. liter
121
112 %
Okänd el.< 1 %
Choklad (konfektyr)
437 ton
96
21 %
1,7 %**
Te
100 ton
60
84 %
5,1 %**
1 214 ton
59
2%
3,9 %**
333 ton
44
48 %
7,1 %**
96 ton
34
94 %
Okänd el.< 1 %
0,4 milj. liter
30
Okänd el.< 1 %
Godis
260 ton
24
264 %
157 %
Snacks, kex & bakverk
127 ton
11
30 %
Okänd el.< 1 %
Bananer
Vin
Bomull
Kalla drycker
Socker & honung
Kakao & drickchoklad
Nötter
Hygienprodukter
7 619 ton
Värde
MSEK
29 716 ton
10,0 %*
6%
17,6 %*
Okänd el.< 1 %
* Källa: Fairtrades licensrapporter samt beräkningar i volym från SCB
**Källa: Nielsen Scantrack, v.1-52, 2015, DVH
*** Källa: Fairtrades licensrapporter samt beräkningar i volym, endast rosor
Ekologiskt
Ungefär 66 % av alla Fairtrade-märkta
produkter som konsumeras på den svenska
marknaden är ekologiskt certifierade, räknat
på försäljningsvärde i konsumentled.
Ekologiskt
Ickeekologiskt
34 %
Ekologiskt
66%

Similar documents