Organisationskarta hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Comments

Transcription

Organisationskarta hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Övergripande organisationskarta
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
(Version 12)
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp
HSFLG
Förvaltningsledning
Sjukvård
Tandvård
Organisationskarta Förvaltningsledning
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Maria Dalemar
Ledning
Kansli
Kansli (forts.)
Susanna Syversen
kanslichef
Beställaruppdrag
Utbildning/Projektstöd
Lokalplanering
Rolf Forsman
beställarchef
Kajsa Lingström
utbildningsstrateg
Kajsa Holmström
lokalstrateg
Ekonomi
Utvecklingshandledning
Upphandling/Inköp
Yvonne Skovshoved
ekonomichef
Per Stenberg
Christian Eriksson
utvecklingshandledare
vakant (rekrytering pågår), materiallkonsulent
Anne-Maj Stoltz, avtalscontroller
Linda Lansgard, inköpare/handläggare
Personal
Vårdutveckling
Investeringssamordnare
Lena Karlsson
HR-chef
Ann-Christin Karlsson, vårdutvecklare
Börje Martell
Kliniskt Träningscenter (KTC)
Karin Miller, vårdlärare
Chefläkare
Medicinskt fackbibliotek
Miljö- och säkerhetssamordnare
Gunnar Ramstedt
Thomas Kunze
Mattias Axén
bibliotekarie
Börje Martell
Information/kommunikation
Vårdhygien
Nämndsekreterare
Magne Hovland
informatör
Camilla Artinger
hygien- och smittskyddssjuksköterska
Elin Gottfridsson
IT-strateg
Projektledare
Funktionsekonom
Gunnar Ramstedt
Linda Eklund (Sjukskrmiljarden)
Marie Berglund (Struktur 2015)
Caroline Allard (Rehabgarantin)
Mats Englund
Barnhälsovårdsamordning
Yvonne Shatohin
Klinisk farmaceut
Förvaltningscontroller
Emma Norrby
Läkemedel
Monika Westermark
chefsapotekare
Omvårdnads- och kvalitetsstrateg/kvalitetschef
Leif Ohlsson
Verksamhetsuppföljning
Johan Weimer
Verksamhetscontroller
Övergripande studierektor AT/ST-läkare
Chefssekreterare
Smittskydd/Patientsäkerhet
Susanna Gustafsson
Fia-Lotta Pipping
Förvaltningssekreterare
Jessica Bergqvist
eHälsa/MIT
Jeanette Chressman-Hoas
enhetschef
Emma Hargeby
eHälsa
Systemförvaltning
Verksamhetsuppföljning
Smittskydd
Läkemedels
-kommitté
Tandvårdsenheten
Helen Hultnäs
Christina Karlsson
Barnpeng
Särskild
tandvård
Organisationskarta sjukvård
Sjukvårdschef
Cathrine Malmqvist
AT-chef
Johan Söderström
Vo- Med/Op spec
Cathrine Malmqvist
V-Barn- och Ungdomsmed
Margaretha Blomgren
Kirurgi/Uro
Eva Borin
läkarchef
Läkare
Barn/ungdmed
Margaretha Blomgren
Ortopedi/Rehab
Tönu Saartok
läkarchef
Infektion/Hud
Cathrine Malmqvist
läkarchef
Barn-Ungdavd C2
Yvonne Gardell
enhetschef
Barn-Ungdmott
V-Gyn/Obstetrik
Åsa Hedqvist
Läkare
Gyn/Obstetrik
Åsa Hedqvist
Kvinnoavdelningar
Anna Hörsne-Malmborg
enhetschef
Mottagningar
Anna Norsell
enhetschef
Vo-Primärvård
Maria Ahlmark
Hemse/Klinte
Viktoria Storm
enhetschef
Slite
Carina Söderström
enhetschef
Visby N
Katharina Eriksdotter
enhetschef
Vo-Psykiatri
Marie Härlin-Ohlander
BUP
Maria Ten Siethoff
enhetschef
Vårdavd A
Anders Grundvik
enhetschef
Vårdavd B
Anders Grundvik
enhetschef
ÖNH/Ögon
Rosemarie Isholth
läkarchef
Wisby S
Charlotte Gyllensten
enhetschef
Öppenvård
Christine Senter
enhetschef
Internmedicin
Veronica Snoder
läkarchef
Hälsofrämjande
hälso- och
sjukvård
Linda Eklund
processledare
Akutmottagning
Tove Törnqvist
enhetschef
Onkologi
Karin Jonsson
läkarchef
Beroendeenhet
Malin Hallin
enhetschef
Läkare psykiatri
Margareta Jakobsson
Ro-Öppenvård/vårdadm
Åsa Hedqvist
Akuten/Hudmott
Gunnel Baazius
enhetschef
Op-spec mott
Anneli Eriksson
enhetschef
Med-specmott
Anna Åborg-Gustafsson
enhetschef
Sekreterare
med spec/psyk/reha
Marlen Lindström
enhetschef
Vårdadm Service
Anna Glas
enhetschef
Sekreterare
opererande spec.
Charlotte Hägerstrand
enhetschef
Ro-Slutenvård
Ann-Charlotte Loréhn
Inf/lung vårdavd A2
Anette Hammarström
enhetschef
Onkolog vårdavdA3
Monica Stuxberg
enhetschef
Ort/stroke avdA4
Ann-Charlotte Lorehn
enhetschef
Med vårdavdC4
Birgit Offermans/
Marcus Lidman
enhetschef
Kirurg vårdavdC3
Åsa Bendelin/
Pia Högberg
enhetschef
Med rehabavd
Korpen
Marianne Lyttkens
enhetschef
Ro-ServiceDiagnostik
Gunilla Bryntesson
Läkarchef Anestesi
Jan-Erik Crotto
Läkarchef
Röntgen
Per Ljung
IVA
Gunilla Frisén
enhetschef
LMCG
Michele Silvestri
enhetschef
Sterilcentral/
Bemanningsenhet
Ewa Berglin-Herrero
enhetschef
Operation
Hanna Eskelinen
enhetschef
Planeringsenhet
vård
Gunilla Frisen
enhetschef
MTA
Anna Andersson
enhetschef
Röntgen
Per-Ola Hallberg
enhetschef
Ro-Hab/Rehab
Kerstin Lindgren
Habilitering
Ylva Rosvall
enhetschef
Rehabenhet Korpen
Peter Barnard
enhetschef
Rehabenhet
lasarettet
Renée Adlertz
enhetschef
Sjukgymnastmottagningar
Primärvård
Liisa Strömer
enhetschef
Got-IT, Hör-, Synoch Tolkcentral,
Logopedmott.
Anita Leksäther
enhetschef
Organisationskarta tandvård
Tandvårdschef
Maria Dalemar
Mun- och Käkcentrum
Folktandvård
Helen Hultnäs
enhetschef
Specialisttandvård
Wisby
Mats Kvarnberg
enhetschef
Sjukhustandvård
Orofacial medicin
Roma
Yvonne Hejdström
enhetschef
Hemse
Michael Katsanikos
enhetschef
Slite
Lena Werkelin
enhetschef
Kvalitets- och verksamhetscontroller
Helen Hultnäs

Similar documents