Socialtjänstens organisation från september 2015 och tills vidare

Comments

Transcription

Socialtjänstens organisation från september 2015 och tills vidare
Socialtjänstens organisation från september 2015 och tills vidare
Överförmyndarnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Ordförande Lisbeth Bolin
Ordförande Marie Nordberg
Ordförande Liselotte Grahn Elg
Socialförvaltningen
Socialchef / förvaltningschef Thomas Brandell
Avdelning för Stöd till äldre och funktionsnedsatta
Avdelningschef Raija Honkanen
Avdelning för Stöd till familjer barn och unga
Avdelning för Stöd till vuxna
Avdelningschef Yvonne Sturesson Ljungblad
Avdelningschef Catrin Josephson
Pomona äldreboende
Korttidsboende äldre
Pomonas restaurang
Lindegårdsvägen LSS boende
Dalvägen Serviceboende
Daglig verksamhet LSS
Bistånd barn och unga
Familjerätt
Resursgrupp
Enhetschef Sofie Davidsson
Enhetschef Mia Rengius
Enhetschef Åsa Löfström
Sjövägen LSS boende
Kämpeverksamheten
Bålstapolarna
Ungdomsteam
Familjeteam
Familjerådgivning
Boende för ensamkommande
Solängen äldreboende
Fixartjänst
Enhetschef Emmeli Söderberg
Enhetschef Richard Landt
Dalängen äldreboende
Hemsjukvård
Daglig verksamhet, demens
Socialpsykiatri
Ekan korttidsboende
Enhetschef Ulrika Wahlstrand
Enhetschef Pia Johansson
Hemtjänst
Pomonas reception
Vaktmästeri
Personlig assistans
Enhetschef Matilda Norell
Rehab
Fotvård
Demensteam
Daglig verksamhet, äldre
Enhetschef Monica Lundquist
Enhetschef Marika Bolling
Entreprenader
Attendo Care AB, äldreboende
Rindlags Hemtjänst & Service AB
Grannvård Sverige AB, hemtjänst
Seniorbolaget, service, endast tätort
Bistånd, LSS och SoL
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
Enhetschef Katja Holmkvist
Försörjningsstöd
Bistånd missbruk
Bistånd socialpsykiatri
Öppen missbruksvård Nakterhuset
Enhetschef Inger Jansson
Enhetschef Göran Granath
Flyktingsamordning
Faderskap (kontaktcenter)
Administration, myndighet
Ekonomi/fakturor
Socialförvaltningens stab
Överförmyndarhandläggare/samordnare Ewa Åsberg
Överförmyndarsekreterare/handläggare Izzo Randhav
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Iréne Eklöf
Administrativ controller/nämndsekreterare Lena Fertig
Närvårdskoordinator/nämndsekreterare Hanna Elmeskog
Ombud/äldre/handikappade Tina Tiefensee Luning
Anhörigkonsulent Susanne Hultgren-Edholm
Alkoholhandläggare/Utvecklingsledare Lennart Eriksson
Rev. 2015-09-17 LF