Vi tar tacksamt emot dina synpunkter eller klagomål

Transcription

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter eller klagomål
1(1)
Vi tar tacksamt emot dina
synpunkter eller klagomål
Som patient, anhörig eller närstående har du alltid rätt att framföra
dina synpunkter på hälso- och sjukvården. Genom att göra det kan du
bidra till ökad säkerhet och kvalitet.
Du kan framföra dina förslag till förbättring, synpunkter eller
klagomål genom att vända dig till oss som arbetar här. Det kan röra
både stora och små frågor som rör din vård eller vistelse/besök hos
oss. Du kan göra det muntligt eller skriftligt och du kan vara anonym.
Om du anser att du fått fel diagnos, vård, behandling eller information
är vi skyldiga att utreda vad som hänt och berätta för dig vad vi
kommer att göra för att det inte skall hända igen.
Skriftlig synpunkt
Kan lämnas i brevlåda på vårdavdelningen eller i
väntrummet på mottagningen.
Det går också bra att skicka E-post:
Ulla Tedelid, Enhetschef
[email protected]
Suzanne Wendahl, Läkarchef, Verksamhetschef
[email protected]
Beskriv kortfattat ditt ärende eller be att
Enhetschefen/Verksamhetschefen kontaktar dig.
Telefon
0920-28 20 00 växel.
Begär att få tala med enhetschef på avdelning 35.
Du kan vara anonym.
Du kan också kontakta Patientnämnden www.nll.se/sv/Demokratioch-insyn/Patientnamnden/
eller göra en anmälan till IVO Inspektionen för Vård och Omsorg
www.ivo.se/
Har du drabbats av en vårdskada kan du göra en skadeanmälan till
Patientförsäkringen lof.se
Process
[Process]
Dokumenttyp
Information
Producentplats
Upprättad av
Infektionssjukvård Sunderby sjukhus
Viktoria Kristoffersson
Dokument-Id
Version
nsinfektsy-4-73
1.0