Läkare med vikariatsförordnande

Transcription

Läkare med vikariatsförordnande
IVO-dagen 2015-11-19 Umeå
Läkare med vikariatsförordnande på
akutmottagning
Marie Åberg, enhetschef HS2, IVO Nord
Gitte Larsson, t.f. enhetschef HS1, IVO Nord
Britta Unneby, inspektör HS1, IVO Nord
IVO-dagen 2015-11-19 Umeå
IVO:s tillsyn och beslut avseende läkare med
vikariatsförordnande är ett led i att öka
patientsäkerheten på akutmottagningarna
IVO-dagen 2015-11-19 Umeå
SOSFS 2000:6
•
Den som avlagt läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land
eller av Socialstyrelsen föreskrivits allmäntjänstgöring som villkor för
legitimation får anställas som läkare för allmäntjänstgöring eller med
ett vikariatsförordnande.
•
Den som genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet
och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med
godkända kurser och prov får anställas med ett vikariatsförordnande.
IVO-dagen 2015-11-19 Umeå
Det är inte förenligt med god och säker vård
att läkare anställda med vikariatsförordnande
arbetar självständigt och har eget ansvar för
patienter vid akutmottagning
IVO-dagen 2015-11-19 Umeå
• Legitimerad läkare ska finnas tillgänglig och
ansvara för patienten
• Enbart en möjlighet att konsultera per telefon
är inte tillräckligt
IVO-dagen 2015-11-19 Umeå
Vad innebär IVO:s beslut i praktiken?
Tack!
www.ivo.se
Marie Åberg 010-788 5797
Gitte Larsson 010-788 5666
Britta Unneby 010-788 5370