Hemgångsinformation

Transcription

Hemgångsinformation
Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ • Telefon: 0920-28 20 00 •
E-post: [email protected] • www.nll.se
ÅTERBESÖK
-DAG
DEN
ÅTERBESÖK
-DAG
DEN
/
/
KL
KL
ORT
ORT
Till dig som går hem inom 2 dygn efter förlossningen.
Positiva tecken på att amningen fungerar:
- Nyfödda vill gärna ammas med 1 – 3 timmars intervall, oftast cirka 10 gånger/dygn.
- Barnet har ofta samma dygnsrytm som under graviditeten och vill då suga oftare på kvällar och nätter.
- Barnet är lugnt vid bröstet och han eller hon suger kraftigt och det hörs att barnet sväljer.
- Barnet kissar i början lite mer koncentrerat, ibland med orangefärgade salter i, för att sedan öka i mängd.
- Barnets bajs ändrar färg från svart till gröngult och blir löst och kornigt.
- Barnet är nöjt och tillfreds för det mesta (gnäller och gråter inte ständigt).
- Barnet är piggt och intresserat emellanåt.
Kontakta BB-eftervård eller BB om:
- Barnet blir slött och inte vill suga.
- Barnet blir skakigt.
- Barnet blir gult i hud och ögonvitor.
- Barnet känns febervarmt.
- Du vill ge något annat än bröstmjölk att äta.
För egen del ska du kontakta BB-eftervård eller BB om:
- Du får illaluktande avslag.
- Avslaget upphör eller blir rikligt.
- Du får feber och ihållande mensliknande molvärk i rygg och
ljumskar.
- Du får feber eller besvär med brösten.
Sunderby sjukhus
Hiss I Plan 5, Gynmott - anmäl er i receptionen!
BB eftervård Mån-fre kl.8-15 0920-282461
BB-avd
Dygnet runt
0920-282454
Kalix sjukhus
SMVC/ BB-eftervård Tis-tor-fre
072-2370113
Piteå sjukhus
SMVC/BB-eftervård Må-Fre kl. 8-16
0911-75298
Vid besök för slutundersökning:
Vi rekommenderar att snuviga/infekterade syskon stannar hemma. Detta pga.
smittorisk för andra nyfödda.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4633
2015-10-21
1.0