INBJUDAN

Transcription

INBJUDAN
INBJUDAN
Välkommen till Placeringskväll onsdag 13.4.2016 från kl 18.00.
Tillställningen ordnas vid Restaurang Iris, adress Alexandersgatan 20, Borgå
Öppning av tillställningen
Verkställande direktör Mauri Molander, OP Östnyland
Marknadsöversikt
Avdelningschef Mikko Virkkunen, OP Pankkiiriliike
Arvsplanering
Bankjurist Leena Kivisalo, OP Östnyland
Omasairaala
Försäkringsexpert Marika Kristjankroon, OP Östnyland
Buffe/Kaffeservering. Varmt Välkommen! Presentationerna hålls på finska.
Vi ber er anmäla deltagandet senast 8.4.2016 till adressen: [email protected]
eller telefonnummer 010 252 0450 kl 9-16.
* OP Gruppens 010-nummer samtalsavgifter 0,0835 €/samtal + 0,167 € / min, för samtal från en fast ansltning, 0,0835 €
/ samtal + 0,167 €/ min, för samtal från en mobilanslutning
Adress: OP Gruppens kundregister

Similar documents