Mera lokalkännedom för dig” - Mediekortet

Transcription

Mera lokalkännedom för dig” - Mediekortet
 MEDIEKORT 2015
”Mera lokalkännedom för dig”
Micaela Röman, chefredaktör, ÖN
TIDTABELL
BETALNING
Publiceringsdag
Bokning
Översättning,
framställning,
korrektur
Färdigt material
tisdag
fre 10.00
fre 12.00
mån 11.00
onsdag
mån 10.00
mån 12.00
tis 11.00
torsdag
tis 10.00
tis 12.00
ons 11.00
fredag
ons 10.00
ons 12.00
tors 11.00
lördag
tors 12.00
tors12.00
fre 11.00
Östnyland utkommer 5 dagar i veckan med undantag kring vissa
helger.
Följande dagar är tidningsfria under 2015:
lördag 4.4 – påsklördagen
tisdag 7.4 – dagen efter Annandag påsk
lördag 2.5 – dagen efter första maj
fredag 15.5 – dagen efter Kristihimmelfärdsdag
fredag 19.6 – midsommarafton
lördag 20.6 – midsommardagen
fredag 25.12 – juldagen
lördag 26.12 – annandag jul
Följande dagar är det
storspridning under 2015:
16.1
13.2
18.3
10.4
24.4
8.5
5.6 (Sommar)
21.8
25.9
16.10
27.11
11.12
Betalningsmottagare: KSF Media Ab.
Mediebyråer: 30 dagar netto eller
14 dagar –1 % kassarabatt.
Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks
referensränta.
REKLAMATIONER
Reklamationer görs till Östnylands
annonsavdelning, tfn 020 7569 646
(vard. kl. 8.00 −16.00).
KONTONUMMER
Nordea
IBAN:
FI 69 1660 3000 0463 37
BIC:NDEAFIHH
Aktia IBAN:
FI46 4055 0010 0112 90
BIC:HELSFIHH
Danske Bank IBAN:
FI25 8000 1671 3770 50
BIC:DABAFIHH
Andelsbanken
IBAN:
FI90 5549 6620 0634 99
BIC:OKOYFIHH
TIDNINGENS ANSVAR
Tidningens största ansvar för fel som uppstått
i samband med publicering av annonsen är
annonspriset och framställningskostnader för
material som har levererats till andra tidningar.
Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått
till följd av att annonsen uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja
olämpliga annonser samt förse textliknande
annonser med beteckning ”annons”. Tidningen
ansvarar inte för skada som uppstått till följd av
att annonsen uteblivit om den inte kommit fram
inom utsatt tid.
MEDIEKORT 2015
BOKNING & RABATTER
INSTICK
Annonser bokar du genom att kontakta vår annonsservice
tfn 020 7569 646 eller [email protected], eller någon
av oss på medie-försäljningen. Annonsavdelningen har
öppet vardagar kl. 8.00–16.00.
Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig
exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: du kan välja hela
upplagan eller bara ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig
möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: när du går ut med en bilaga är
hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill och det finns ingen annan bilaga
som konkurrerar med din. Vi publicerar nämligen bara ett instick per dag. Du kan välja
mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media.
Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag.
Annullering
Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före
publicering, textannonser (4-färg) en vecka före publicering.
Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset.
Annullering bör ske under kontorstid.
Paketrabatt*
Då du köper annonser i flera våra tidningar eller sajter som
publiceras inom 1 vecka, beviljas du paketrabatt.
*) Paketrabatt beviljas ej för valannonser, dödsannonser och
instick.
Reklam- och mediebyråersättning
Reklam- och mediebyråer som godkänts av Östnyland
beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter att byrån följer
tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning.
Upprepningsrabatt
Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad
annons som upprepas inom 14 dagar. Alla upprepningar
skall bokas vid första införandet. Kan inte kombineras
med andra kundrabatter.
Kampanjer
Vid temanummer och temasidor. För mer information
kontakta våra säljare.
Årsavtal
Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten
beror på den totala årsvolymen och är ett alternativ till
kampanjrabatter. Gäller ej rekryteringsannonser.
Valrabatt
I samband med val beviljar vi 30 % rabatt. Kan inte
kombineras med andra rabatter.
Bytesannonser
Tidningarnas förbunds medlemstidningar beviljas 15 %
förmedlingsersättning för bytesannonser.
PRIS FÖR FÄRDIGT TRYCKTA BILAGOR MÅN–LÖR:
Vikt
Helupplaga HBL
Delupplaga HBL**och hel­
upplaga VN, ÖN eller LS
30 g
0,17 €/st.
0,19 €/st.
50 g
0,18 €/st.
0,20 €/st.
70 g
0,19 €/st.
0,23 €/st.
90 g
0,24 €/st.
0,29 €/st.
130 g
0,31 €/st.
0,36 €/st.
150 g
0,34 €/st.
0,41 €/st.
Över 150 g enligt överenskommelse
Instick med Västra Nyland: + 0,05 € / st på grund av manuellt arbete.
PRIS FÖR BILAGOR TRYCKTA HOS OSS MÅN–LÖR:
Tabloid*
Helupplaga HBL
Delupplaga HBL ** och hel­
upplaga VN, ÖN eller LS
8 sidor
0,21 €/st.
0,25 €/st.
12 sidor
0,22 €/st.
0,26 €/st.
16 sidor
0,23 €/st.
0,28 €/st.
20 sidor
0,25 €/st.
0,30 €/st.
24 sidor
0,28 €/st.
0,33 €/st.
* Broadsheet 4 sidor, 6 sidor, 8 sidor, 10 sidor och 12 sidor är också möjliga.
** Min. 5 000 st. på delupplaga för HBL.
OBS! För Västra Nyland, Östnyland och Loviisan Sanomat endast
tidningens hela dagsupplaga.
Instick med Västra Nyland: + 0,05 € / st på grund av manuellt arbete.
Pris på söndag + 50 %. På instickspriserna tillämpas endast mediebyrårabatt. Fakturering baserar sig på utdelningsdagens faktiska upplaga. Särtryck i tillägg till bilagor tryckta på
KSF Media 100 €/1 000 st. Till priserna tillkommer moms 24 %.
Färdigt tryckta instick: dagens upplaga + 10 % skall levereras till tryckeriet. Minimistorlek A5. Insticken skall godkännas på tryckeriet 2 veckor före utskick.
UTGIVARE & FÖRLAG
KSF Media Ab
Linnankoskigatan 28
Postadress PB 200, 06101 Borgå
www.ostnyland.fi
Ansvarig chefredaktör:
Micaela Röman 029 0801 342
[email protected]
UPPLAGA OCH
LÄSARANTAL
Upplaga: 6 953
(UK-totalupplaga 2013)
Läsarantal: 17 383
(upplaga x 2,5)
Partipolitiskt obunden.
Medlem av Tidningarnas Förbund.
FÖRSÄLJNING,
MARKNADSFÖRING &
ADMINISTRATION
KSF Media Ab / Östnyland
Linnankoskigatan 28
Postadress PB 200, 06101 Borgå
Tfn 020 7569 656
Telefax 019 5348 244
[email protected]
TRYCKERI
KSF Medias tryckeri
Mårtensbyvägen 11 B
01620 Vanda
Tfn
044 7835 765
Tidningen
MEDIEKORT 2015
ANNONSER I TEXT: MODULER & PRISER [5 spalter]
BESTÄMD
PLATS
+10 %
10 sp x 365 mm
6 294 €
SPALTBREDD:
5 SPALTER:
ANNONSER I TEXT
1 sp 2 sp 3 sp 4 sp 5 sp
10 sp 47 mm
99 mm
150 mm
–
254
530 mm
10 sp x 180 mm
3 431 €
A
B
C
5 sp x 365 mm
3 319 €
5 sp x 273 mm
2 987 €
5 sp x 226 mm
2 489 €
5 sp x 180 mm
1 991 €
A:5 sp x 134 mm, 1 494 €
B:5 sp x 88 mm, 996 €
C:5 sp x 42 mm, 498 €
A
B
C
3 sp x 365 mm
2 390 €
3 sp x 273 mm
1 792 €
3 sp x 226 mm
1 494 €
3 sp x 180 mm
1 195 €
A:3 sp x 134 mm, 896 €
B:3 sp x 88 mm, 597 €
C:3 sp x 42 mm, 310 €
A
B
A
B
A:2 sp x 365 mm, 1 593 €
B:2 sp x 273 mm, 1 195 €
A
B
A:2 sp x 226 mm, 996 €
B:2 sp x 180 mm, 797 €
C
A:2 sp x 134 mm, 597 €
B:2 sp x 88 mm, 398 €
C: 2 sp x 42 mm, 210 €
A
B
A:1 sp x 365 mm, 797 €
B:1 sp x 273 mm, 597 €
C:1 sp x 226 mm, 498 €
SPECIALMODULER
Lördag & söndag
första sidan
Sista sidan (Väder)
SPECIALLÖSNINGAR
A
B
5 sp x 315 mm
3 955 €
A: 190 x 30 mm, 140 €
eller 95 x 30 mm, 80 €
B: 5 sp x 134 mm, 1 704 €
C
?
Hittar du inte vad du söker i vårt modulsortiment? Ta kontakt med våra säljare och
kom med förslag så diskuterar vi vidare.
A
B
C D
A:1 sp x 180 mm, 398 €
B:1 sp x 134 mm, 279 €
C:1 sp x 88 mm, 210 €
D: 1 sp x 42 mm, 110 €
Tidningen
MEDIEKORT 2015
FAMILJEANNONSER
Dödsannonser
1,61 €
Födda, döpta, förlovade, vigda
40 €
50 €
75 €
Tack, gratulationer
30 €
45 €
Sp.mm
St-pris, storlek
St-pris, storlek
St-pris, storlek
St-pris, storlek
St-pris, storlek
1 x 50 mm
1 x 75 mm
1 x 100 mm, 2 x 50 mm
1 x 30
1 x 50
Materialadress:
KLASSIFICERADE ANNONSER
Kungörelser
Arbetsplats, rekrytering
inkl. 4-färg 1,94 €/sp.mm
inkl. 4-färg 2,28 €/sp.mm
Alla rekryteringsannonser större än 100 sp.mm
publiceras även på jobben.fi.
Eftertext
inkl. 4-färg [email protected]
1,94€/sp.mm
ÖVRIGA AVGIFTER
Till annonspriset tillkommer moms 24 %.
För faktura under 31 € tillkommer faktureringstillägg 6,20 € (inkl. moms).
Om vår grafiska service är tvungen att ändra på färdigt material fakturerar vi 50 €/
påbörjad timme + moms 24 %. Vid försenad materialleverans debiterar vi 50 €/timme + moms 24 %.
SPALTBREDD: 5 SPALTER:
FAMILJEANNONSER
1
2
3
4
5
sp sp sp sp sp
47 mm
99 mm
150 mm
–
254 mm
HÖJD
Annonser efter text samt famljeannonsers höjd definieras per
5 mm, med undantag av radannonser. Maximal höjd på
sidan 365 mm.
SPALTBREDD: 6 SPALTER:
KLASSIFICERADE ANNONSER
1
2
3
4
5
6
sp sp sp sp sp
sp 39 mm
82 mm
125 mm
168 mm
–
254 mm
Webben
MEDIEKORT 2015
ANNONSERA PÅ OSTNYLAND.FI
1
1
2
1
2
2
7
8
4
9
4
4
4
3
3
5
3
5
5
6
6
PRIS ENLIGT SIDVISNING
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Övre parad
980*400 Övre panorama
980*120
Logobalk
728*90
Jättebanner
728*90
Expanderande jättebanner
728*300
Stortavla
140*350
Förlängd stortavla
160*600
Expanderande stortavla
280*350
Förlängd expanderande stortavla
300*600
Box
300*250
Expanderande box
300*500
Jättebox
468*400
Paradplats (frekvens 1–2)
980*400
Panorama
980*120
Road Block/Hästsko
980*120 + 2 x 140*720
Hörn
980*120 + 140*720
Tapet (bakgrundsbild)
10Interstitial (Frekvens 1)
Videoannonsering: fråga din försäljare
Storlek (px)
956*586
CPM
32
16
10
5
6
5
6
7
9
5
6
6
30
6
18
12
15
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
€/1000
50 €/1000
Minimi
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
visningar
60 000 visningar

Similar documents