alusafe stillas - Stillasgruppen

Comments

Transcription

alusafe stillas - Stillasgruppen
Produktkatalog
ALUSAFE STILLAS
ALUSAFE STILLAS
- norskprodusert aluminiumsstillas
Stillasgruppen AS ble etablert i 1993 og er bygd opp
som en totalleverandør av stillas til industri/bygg/offshore
samt vedlikehold og modifikasjonsprosesser. Vi dekker et
hvert behov som måtte finnes innenfor fagområdet, fra
prosjektering og prosjektstyring av stillasarbeider til produksjon av ALUSAFE STILLAS.
Har du behov for sikker tilkomst i høyden så kan vi levere
– garantert!
Alusafe Stillas har alle nødvendige godkjenninger.
Alusafe spirstillas er et robust og godt stillas i belastningsklasse 5. Flere av de store stillasfirmaene i landet bruker
Alusafe spirstillas.
Alusafe rammestillas (fasadestillas) i belastningsklasse 3 er et
brukervennlig stillas med fokus på få deler og hurtig montasje. Markedets raskeste i følge Guiness Rekordbok.
Stillasgruppen Produksjon AS har siden oppstarten
i 1998 utviklet egne stillaser – Alusafe Stillas. Dette er utviklet
i nært samarbeid med erfarne stillasbyggere, noe som har
gjort det til et av markedets mest brukervennlige. Alusafe
Stillas finnes i to klasser; spir- og rammestillas.
Stillasgruppen Produksjon AS, postboks 123, NO-4295 Vedavågen
Tlf.: +47 52 84 64 00 Fax: +47 52 84 64 01
[email protected] www.stillasgruppen.com
INNHOLD
Stillaspakker........................................side
Rammer...............................................side
Spesialrammer....................................side
Rekkverk.............................................side
Plattinger.............................................side
Spir.......................................................side
Vanger..................................................side
ENB......................................................side
Plank og IP’er......................................side
Diagonaler........................ ..................side
Konsoller............................................ side
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sparkebord KL 3............................... side 14
Sparkebord KL 5............................... side 15
Leidere og adkomster.......................side 16
Bunnvange............. .............................side 17
Låselist................................................ side 18
Klips.....................................................side 19
Klips / annet........................................side 20
Annet...................................................side 21
Annet...................................................side 22
Annet................................................... side 23
Stillaspakker
Stillashenger avbildet med rammestillas 6,0 x 18,35 meter.
Alusafe Stillas leverer stillas for ditt behov.
Ta kontakt for ett uforpliktende tilbud.
3­
Rammer
213
102
100
117
212
101
119
100
101
213
102
212
117
118
119
Ramme
Ramme
Ramme
Ramme
Ramme
L-Spir
L-Spir
L-Spir
2,10
1,20
0,90
0,60
1,50
0,15
1,10
2,10
m
m
m
m
m
m
m
m
9,00kg
6,30kg
6,00kg
4,50kg
8,40kg
0,25kg
3,30kg
4,30kg
103 Ramme 2,10 x 1,30 m 11,50kg (ikke avbildet)
4­
118
Spesialrammer
210
215
211
216
210Undergangsramme
211 Ramme med utsparing
215 Ramme med takbøyle
216 Ramme for trapp
5­
Rekkverk
104
110-0,5
104-2,45
110
105
109
106
108
107
104
104-2,45
105
106
107
108
109
110
110-0,50
6­
47890
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
Rekkverk
3,00 m
2,45 m
1,90 m
1,60 m
1,20 m
1,00 m
0,72 m
0,63 m
0,50 m
7,60 kg
6,50 kg
4,80 kg
4,20 kg
3,60 kg
3,30 kg
2,50 kg
2,33 kg
2,10 kg
47890Justerbar rekkverkholder
107
Plattinger
135
136
137
139
138
147
135 Platting
136 Platting m/luke
137 Platting
137LPlatting m/luke
139 Platting
138 Platting
147 Platting
148 Platting
3,00
3,00
1,90
1,90
1,60
1,20
0,72
0,63
m
m
m
m
m
m
m
m
22,00 kg
23,00kg
12,00 kg
12,50 kg (ikke avbildet)
10,00 kg
8,00 kg
7,00 kg
6,55 kg (ikke avbildet)
7­
Spir
111
111
112
113
114
115
116
8­
Spir
Spir
Spir
Spir
Spir
Spir
112
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
m
m
m
m
m
m
8,90 kg
7,50 kg
6,10 kg
4,60 kg
3,20 kg
1,80 kg
113
114
115
116
271 Trappespir 1,00 m 3,80 kg
271
Vanger
120
121
122
123
432
433
124
125
126
430
127
128
129
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Vange
Vange
Vange
Vange
Vange
Vange
Vange
Vange
Vange
Vange
3,00
2,45
1,90
1,60
1,20
1,00
0,72
0,63
0,50
0,30
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
9,80 kg
7,00 kg
6,40 kg
5,40 kg
4,30 kg
3,50 kg
2,60 kg
2,50 kg
2,00 kg
1,80 kg
430 Vangerytter 3,00kg
432 Vangerytter m/topp 5,20kg
433 Vangerytter oppheng 3,90kg
9­
ENB
429
428
490
427
426
491
425
424
423
492
422
421
420
490 ENB Teleskop 3,0 - 1,9 6,0 kg
491 ENB Teleskop 1,6 - 1,2 3,9 kg
492 ENB Teleskop 1,0 - 0,72 2,9 kg
10­
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
ENB
ENB
ENB
ENB
ENB
ENB
ENB
ENB
ENB
ENB
3,00
2,45
1,90
1,60
1,20
1,00
0,77
0,63
0,50
0,30
6,0
5,2
4,4
4,0
3,3
3,0
2,5
2,2
1,9
1,6
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Plank og Ip’er
640
641
642
643
644
645
185
646
336
186
187
640
641
642
643
644
645
646
647
Plank
Plank
Plank
Plank
Plank
Plank
Plank
Plank
3,00
2,45
1,90
1,60
1,20
1,00
0,72
0,50
336Labanklem
m
m
m
m
m
m
m
m
10,40kg
8,70kg
7,10kg
6,20kg
4,85kg
4,25kg
3,55kg
3,25kg
Aluminium
487
486
485
185 IP 1 1,20kg
186 IP 2 1,50kg
187 IP 3 1,80kg
485 IPV 1 1,20kg
486 IPV 2 1,50kg
487 IPV 3 1,80kg
6,40kg
11­
Diagonaler
202
134
200
133
132
131
130
130
131
132
133
134
201
Diagonal
Diagonal
Diagonal
Diagonal
Diagonal
3,00
2,45
1,90
1,60
1,20
m
m
m
m
m
6,60kg
6,30kg
5,00kg
4,90kg
4,50kg
200 Teleskopdiagonal 6,80kg
201 Opphengsdiagonal8,00kg
202 Støttebein 6,70kg
12­
Konsoller
Konsoller
160
160
161
165
161
165
162
164
162
164
166
168
166
168
163
167
163
167
Konsoller for
165 Konsoll
164 Konsoll
168 Konsoll
168 Konsoll
rammestillas
Konsoller for
0,72 m 5,00 kg
160 Konsoll
0,64 Konsoller
m 4,50 kgfor rammestillas 161 Konsoll
0,46 165
m 3,80
kg
162
Konsoll
0,72 m 5,00
kg Konsoll
0,24 164
m 3,00
kg
166
Konsoll
0,64 m 4,50
kg Konsoll
163
168 Konsoll 0,46 m 3,80 kg Konsoll
spirstillas
1,20 m 6,00 kg
0,72 m 4,00Konsoller
kg
for spirstillas
0,50 m 3,50160
kg Konsoll 1,20 m 6,0
0,46 m 1,80161
kg Konsoll 0,72 m 5,0
0,23 m 1,30162
kg Konsoll 0,50 m 5,5
166 Konsoll
163 Konsoll
0,46 m
0,23 m
13­
12
1,7
1,3
Sparkebord KL 3
150
152
153
154
155
156
157
158
150
151
152
153
154
155
156
157
158
451
14­
Sparkebord 3,00 m
Sparkebord 2,45 m
Sparkebord 1,90 m
Sparkebord 1,60 m
Sparkebord 1,20 m
Sparkebord 1,00 m
Sparkebord 0,72 m
Sparkebord 0,63 m
Sparkebordholder
Sparkebordbeslag
5,60 kg
4,55 kg(ikke avbildet)
3,70 kg
2,90 kg
2,20 kg
2,10 kg
1,60 kg
1,30 kg
0,40kg
451
Sparkebord KL 5
150 - 0,3
150
150
150
150
150
150
150
150
150
-
3,0
2,45
1,9
1,6
1,2
1,0
0,72
0,5
0,3
158 - KL 5
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
Sparkebord
3,0
2,45
1,9
1,6
1,2
1,0
0,72
0,5
0,3
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
434
158 - KL 5 Sparkebordbeslag
434 Sparkebordrytter
KL 5
15­
Leidere og adkomster
483
170
270
272
276
170 Leider
2,13m
270 Trappeleider 2,20m
483 Innsteg Spir
484 Innsteg Vange
16­
279
480
484
272
276
279
480
STV 1,2
STV 1,6
STV 1,9
UTV Trapp 2 x 3,0 m
Bunnvange
260 - 267
Låseliste med plate Pdf kunne ikke åpnes
269
260
261
262
263
264
265
266
267
Bunnvange
Bunnvange
Bunnvange
Bunnvange
Bunnvange
Bunnvange
Bunnvange
Bunnvange
3,00
2,45
1,90
1,60
1,20
1,00
0,72
0,50
4,1
3,2
2,5
2,1
1,6
1,3
1,0
0,8
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
269 Holder for bunnvange 1,0 kg
17
Låselist
Låselist
280
282 280
283 282
284
285
283
284
287
286
287
280
x 3,00
280Låselist
Låselist 0,230,23
x m
3,008,31kg
m
8,31 kg
281
Låselist
0,23
x
2,45
m
6,80kg
(ikke
281 Låselist
0,23 x 2,45 m
6,80avbildet)
kg
282
Låselist
0,23
x
1,90
m
5,30kg
282 Låselist
0,23 x 1,90 m
5,30 kg
283
x 1,60
283Låselist
Låselist 0,230,23
x m
1,604,45kg
m
4,45 kg
284
x 1,20
284Låselist
Låselist 0,230,23
x m
1,203,35kg
m
3,35 kg
285
x 1,00
285Låselist
Låselist 0,230,23
x m
1,002,80kg
m
2,80 kg
286
x 0,72
m 2,10kg
Låselist 0,230,23
x 0,72
m
2,10 kg
286Låselist
287Låselist
Låselist 0,230,23
x m
0,50 1,40kg
m
1,40 kg
287
x 0,50
288Låselist
Låselist 0,230,23
x m
0,30 0,84kg
m
0,84 kg
288
x 0,30
18­
288
287
285
286
288
286
Klips
301
306
302
359
301 Fast klips
302Svingklips
306 Bjelkeklips, Gravelock
307 Bjelkeklips sving, Gravelock (ikke avbildet)
359Klips
19­
Klips/annet
503
500
504
505
500 Enkle opphengsklips
501 Doble opphengsklips (ikke avbildet)
503L-oppheng
504 H 80-180
505 H 150-300
509 Graiting oppheng
730Skralle
511Sjakkel
735Verktøysnor
20
509
•Kjetting (ikke avbildet)
•Sjakler (ikke avbildet)
•Spiralsnorer (ikke avbildet)
Skralle
Annet
410
414
310
330
310-0,6 Stillbein
310-1,1 Stillbein
0,60 m 2,90kg
1,00 m 4,50kg
330-0,3 Veggfeste 0,30 m 2,40kg
330-0,6 Veggfeste 0,60 m 2,50kg
330-1,1 Veggfeste 1,10 m 3,00kg
312
311
410 Heisehjul
4,50kg
312 Hjul m/soccet 9,60kg
311 Hjul m/stillbein 14,00kg
414 Galge m/sving WLL 100 kg - 10,00kg
21­
Annet
Annet
653
652
180
652
651
650
651
182
180
182
415
179
179
415
179
Vernebøyle
3,20 kg
3,20 kg
180 Dørkeplate 179 Vernebøyle4 x 500 x1000mm 6,00kg
181 Dørkeplate
5 x 614 x1140mm11,00kg (ikke avbildet)
180 Dørkeplate
4 x 500 x 1000 mm 6,00 kg
182 Dørkeplate, perforert
6 x 340 x 500mm 2,30kg
181 Dørkeplate (ikke avbildet) 5 x 614 x 1140 mm 11,00 kg
182-S Dørkeplate, perforert
6 x 340 x 700mm
6 x 340 3,20kg
x 500 mm
2,3 kg
182 Dørkeplate, perforer
183 Dørkeplate 182-S Dørkeplate
4 xperforert
500 x 700mm
(ikke avbildet)
6 x 3404,20kg
x 700 mm
3,2 kg
650
651
652
415
183 Dørkeplate (ikke avbildet) 4 x 500 x 700 mm
Hjørneplank 1
Hjørneplank 2650 Hjørneplank 1
Hjørneplank 3651 Hjørneplank 2
Verktøykasse 652
for stillas
Hjørneplank 3
415 Verktøykasse for stillas
22­
22
4,20 kg
Annet
194
192
550
555
195
194
196
198
192
195
556
551
Drager
4,0 m
Drager
6,0 m
Drager
8,0 m
Dragerovergang tak-vegg
Dragerovergang tak-tak
550Stillaskortholder
551Stillaskort
555Fallsele
556 Falldemperline elastisk
Selges i hele ruller (ikke avbildet)
406 Stillasduk 3,12 x 50m Brannhemmet
407 Stillasnett 3,20 x100m
409 Stillasnett 3,20 x 50m Brannhemmet
47900 Monarflex 3,25 x 36 m Brannhemmet
47910 Monarflex 3,25 x 40 m Brannhemmet
23
Stillasgruppen AS, Postboks 123, NO-4295 Vedavågen
Tlf.: +47 52 84 64 00 Fax: +47 52 84 64 01
[email protected] www.stillasgruppen.com
60
1
Inger Moe Gauden
Steven Weltzien
Tlf: 46 61 05 27
Tlf.: 93 82 28 65
[email protected]@stillasgruppen.com
Produksjonsavdeling
Gudmund Grindhaug
Tlf.: 40 40 43 41
[email protected]
0
24
KONTAKTINFO ALUSAFE
Salgsavdeling
Per Kristian Øgård
Paul Inge Stange
Tlf.: 40 40 43 47
Tlf.: 40 40 43 42
[email protected]@stillasgruppen.com
Trykksak
01.2016 hbo.no
ØMERKE
ILJ
T
M

Similar documents