Se her for oversikt.

Transcription

Se her for oversikt.
Avslutningspresentasjoner 2016 – Terapiutdanningen
NGIs lokaler: Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Torsdag 28. april 2016
Klasse 4 B - Gro Skottun
Start
kl.
15:30
16:30
Navn
Yrkestittel
Tomas Hansson
Student
Izabela Wojtowicz
Barnehagelærer
Oppgavetittel
Klasse 4 C - Vigdis Kraft Jensen
Navn
Yrkestittel
Oppgavetittel
15:30
Trygghet i terapi
Drømmer som en kongevei til deg selv
Start
kl.
Randi Slatlem
Simen – Gutten som forsvinner
Miljøterapeut
Hvordan støtte når defleksjon figurerer
16:30
Når vi deler et øyeblikk
17:30
Jhoana Wage Selmer
Nøkkelen til oppdagelsen er din
Helsesøster
Gyrid Ei. Svedenborg
Student
Hvordan øke klientens awareness ved å
jobbe med kropp og bevegelse?
17:30
Når flinke piker møtes i terapi rommet:
19:00
Ingjerd J. Karlsen
Leder
Arbeid med introjeksjon i en likeverdig
relasjon.
19:00
Avslutningspresentasjoner 2016 – Terapiutdanningen
NGIs lokaler: Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Fredag 29. april 2016
Klasse 4 A - Jon-Eivind Amundsen
Start
kl.
Navn
Yrkestittel
15:30 Mathias Velten
Siviløkonom
Grethe Borgen
16:30 Sosialarbeider i
Oppgavetittel
Drømmearbeid – Å gjøre
det usynlige synlig
Jeg; en polfarer
skolen
17:30
19:00
Nina Caspersen
Student
Per Weidemann
Økonom
Klasse 4 B - Gro Skottun
Navn
Yrkestittel
Julie Voje Rønstad
Miljøterapeut
Liv Solfrid Endal
Veileder
Oppgavetittel
Litt av begge deler
Arbeid med polariteter
og barn
Klasse 4 C - Vigdis Kraft Jensen
Oppgavetittel
Start
kl.
Magdalena Kaminska
Sammen i øyeblikket
Student
awareness i terapirommet
15:30
Navn
Yrkestittel
Når noe nytt oppstår spenningen ved å
kjenne på begge
polariteter
16:30
-polaritetsarbeid med stoler
og kontaktformpar
Å flyte sammen på godt og
vondt
Når nei til deg blir ja til
meg
Berit Skogli Wiik
Kurskordinator/
kursleder
For utseende mitt skal
i hvert fall ingen ta
meg på.
Når kontaktformen
retrofleksjon blir figur i
feltet
Erlend Ramsvik
Student
En snill sint klient
-polaritetsarbeid i
17:30
sinneproblematikk
Uten mål og mening
Hanne Millstein
Miljøterapeut
Hvordan jobbe med
awareness i grupper i en
19:00
behandlingsinstitusjon
20.00
May Linn Nygård
Student
Samvær og samspill
Hvordan støtte klienten i
relasjon med utgangspunkt i
teorien om selv
20.00
Avslutningspresentasjoner 2016 – Terapiutdanningen
NGIs lokaler: Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Lørdag 30. april 2016
Klasse 4 A - Jon-Eivind Amundsen
Start
kl.
Navn
Yrkestittel
Oppgavetittel
Klasse 4 B - Gro Skottun
Navn
Oppgavetittel
Yrkestittel
09.30
10:30
Trine Fosse
Hvem er jeg nå?
Student
Ingebjørg Bjørnaraa
Ja det går bra, eller…
Lektor
Å kjenne etter hva en vil
Klasse 4 C - Vigdis Kraft Jensen
Navn
Yrkestittel
Maritza D. Larrinaga
Hjelpepleier
Hvordan arbeide
terapeutisk når
konfluens figurerer.
Jeg står i spagaten
Student
Om å øke awareness
gjennom polaritetsarbeid
Knut A.Storeide
Student
Student
Da jeg var liten –
Barndom og utvikling i
gestaltperspektiv
Lille speil på veggen
der - er det plass til
meg her?
Konfluens i feltet hvordan bli klar over
egne behov?
Pause
12.30
Maila Hernes Jensen
Miljøterapeut
Å tørre å våge noe nytt
09.30
10:30
11:30
12.30
Pascale Coutanceau
13.00
Oppgavetittel
Charlotte R. Ploug
Kristin Kubberød
11:30
Start
kl.
Student
Det integrerte
menneske – Hvordan
gestaltarbeid med
awareness støtter
elevene i skolen
13.00
Avslutningspresentasjoner 2016 – Terapiutdanningen
NGIs lokaler: Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Klasse 4 A - Jon-Eivind Amundsen
Start
kl.
Navn
Yrkestittel
14:00
Annette Behrens
Dagligleder/ musiker
15:00 Margit K. Lappegard
Sanglærer
16:00
Oppgavetittel
Øyeblikkets symfoni
Klasse 4 B - Gro Skottun
Navn
Yrkestittel
Hege Merete Sundet
Leder
Når kroppen synger
Mari Kaupang
Mikkelsen Brathagen
Massasjeterapeut
Oppgavetittel
Klasse 4 C - Vigdis Kraft Jensen
Navn
Yrkestittel
Start
kl.
Oppgavetittel
Avslutte? Hva mener
du?
Cathrine Stokke
Hei, jeg går med deg
Student
Konfluens i
terapirommet
Hvordan du blir deg
med meg, og jeg meg
med deg.
Anne Færøy Bøe
Klienten som ville så
mye
Student
awareness arbeid i
terapirommet
Det handler om selv
Kari Frantzen
Student
Alle interesserte er hjertelig velkommen!
Den ensomme
kontaktform
-Defleksjon i et
relasjonelt og
eksistensialistisk
perspektiv
14:00
15:00
16:00