Viherryttäminen päivitys 20.4.2016

Comments

Transcription

Viherryttäminen päivitys 20.4.2016
Viherryttäminen
MTK-Pirkanmaan tukikoulutus
Kevät 2016
Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
1
Viherryttämistuki
• Viherryttämisen vaatimukset
– Viljelyn monipuolistaminen
– Pysyvien nurmien säilyttäminen
– Ekologinen ala
• Vaatimus koskee vain Uudenmaan, Varsinaissuomen ja
Ahvenanmaan maakuntia
• Tilan talouskeskuksen paikka määrittää missä tila sijaitsee
• Ekologista alaa voi ilmoittaa miltä alueelta vaan
• Muiden maakuntien viljelijät ei voi ilmoittaa ekologista
alaa
• Kaksi tukialuetta AB ja C
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
2
Viherryttämistuki
• Viherryttämisvaatimukset
– Viljelyn monipuolistaminen
– Pysyvien laitumien säilyttäminen
– Ekologinen ala
• Vaatimus koskee vain Uudenmaan, Varsinais-suomen ja
Ahvenanmaan maakuntia
• Tilan talouskeskus määrittää missä tila sijaitsee
• Muiden maakuntien alueen viljelijät ei voi ilmoittaa
ekologista alaa
• Ekologista alaa voi ilmoittaa miltä alueelta vaan
– Kaksi tukialuetta AB ja C
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
3
Viljelyn monipuolistaminen AB-alue
• Alle 10 ha peltoalaa: vapautuu vaatimuksesta
• 10 – 30 ha Peltoalaa: 2 kasvia, pääkasvia
enintään 75 % peltoalasta
• Yli 30 ha peltoalaa: 3 kasvia, pääkasvia enintään
75 % peltoalasta ja kaksi tärkeintä enintään 95 %
peltoalasta
• Isot nurmitilat: Jos yli 75 % tilan peltoalasta on
nurmea tai kesantoa, ja jäljelle jäävä ala yli 30 ha,
jäljelle jäävän alan pääkasvi saa olla enintään
75 %, paitsi jos se on nurmi tai kesanto
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
4
Viljelyn monipuolistaminen C-alue
• Alle 10 ha peltoalaa: vapautuu vaatimuksesta
• Vähintään 10 ha Peltoalaa: 2 kasvia, pääkasvia
enintään 75 % peltoalasta
• Isot nurmitilat: Jos tilan pääkasvi on nurmi tai
kesanto, se saa ylittää 75 % osuuden
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
5
Monipuolistamisen poikkeuksia
• Jos yli 75 % peltoalasta käytetään heinä- ja
nurmikasvien tuotantoon tai on kesannolla ja
näiden ulkopuolelle jäävä peltoala on enint. 30 ha
– Maatila vapautuu monipuolistamisen vaatimuksista
– Jos maatila on vapautettu monipuolistamisesta tällä
perusteella, niin talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ei
käytännöllisesti katsoen makseta tukea
• Kohdentamisalueella tukimenetys on merkittävä
• Luomuviljelijät saavat vapautuksen
viherryttämistuen vaatimuksista automaattisesti
– Hakijan voi halutessaan kieltäytyä vapautuksesta
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
6
Nurmi, vapautus monipuolistamisesta
ja kasvipeitteisyys
Vapautus
pinta-ala yht
Nurmi
LHP
Seoskasvusto
Vilja
kasvipeite-%
kasvipeitetuki
Kasvipeitetuen maksuala
Ymp. korvaus
Ymp. korvauksen maksuala
ymp korvaus yht
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
El Vapautusta
100
100
70
70
10
10
20
20
80
80
0
54
0
100
54
54
100
100
6060
10800
7
Monipuolistamisessa yhden kasvin muodostaa
seuraavat heinä- ja nurmirehukasvit (1)
– Viherlannoitusnurmi
– Siirtonurmi
– 1-vuotiset nurmet, sekä laidun- ja siemennurmet
– Monivuotiset nurmet, sekä laidun- ja siemennurmet
– Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh 2 v.)
– Erityistukisopimusala, pelto
– Suojavyöhykenurmi ja suojakaista
– Monivuotinen ympäristönurmi
– Heinän siementuotanto
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
8
Monipuolistamisessa yhden kasvin
muodostaa seuraavat kesantoalat (2)
– Viherkesanto
– Sänkikesanto
– Avokesanto
• Maisemakasvit luetaan eri kasveiksi
– Monimuotoisuuspelto, riista
– Monimuotoisuuspelto, maisema
– Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
9
Kasvien ilmoittamisesta
• Oikean kasvikoodin käyttö varmistaa viljelyn
monipuolistamisen oikean laskennan
• Ryhmät, jotka lasketaan kasviksi: Muut rehukasvit,
Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl. kumina, sinappi),
Koristekasvit, alle 5-v. ja Leikkovihreä ja leikkohavu, alle
5-v. kasveista
– POISTETTU: Muut viljat, Muut valkuaiskasvit
– Kasvit tarkennetaan hakemuksen lisätietoihin
• Seuraavia ei lasketa kasviksi: Muut vihannekset,
Kasvimaa, Erityistukisopimusala, pelto; Kurki-, hanhi- ja
joutsenpelto (sopimus) ja Maisemapiirre
– POISTETTU: Kasvihuoneala
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
10
Uusia kasvikoodeja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Salaattisikurit (Cichorium-suku)
Salaattifenkoli
Salaatti (Lactuca-suku) [pehmeä ja rapea keräsalaatti]
Lehtikaali (Brassica oleracea –suku)
Piparjuuri
Maa-artisokka (Helianthus-suku)
Vuohenherne (ei käy ekologisen alan palkokasviksi)
Linssi (ei käy ekologisen alan palkokasviksi)
Syyskaura
Viherkesanto (nurmi ja niitty) [muodostaa pysyvää nurmea]
Viherkesanto (riista ja maisema)
Hunajantuotantoon tarkoitettu kasvusto
Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto (sopimus)
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
11
Viljelyn monipuolistaminen
• Viljelykasvin osuuden laskemisen ajankohta
on 30.6. – 31.8.
• Tänä aikana tilalla on oltava vaatimuksen
mukaiset kaksi tai kolme kasvia ja niiden
prosenttiosuudet vaatimusten mukaiset, myös
nurmipoikkeuksen prosentit
• Jos sato on korjattu, kasvi voidaan todeta
kasvijäänteistä, jos on kylvetty uusi kasvi
(syyskylvöinen) se lasketaan kasviksi
• Huomioidaan todellinen tilanne valvontahetkellä
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
12
Elävässä elämässä
Tukihakemus
15.6.
Tilanne välillä
30.6. – 31.8.
Valvontahetkellä
30.6. – 31.8.
Valvonnan tulos
Valvonta päivä
Heinä
Kynnös
Salaojitus
Kynnettynä
Kynnettynä
Heinä
Heinä
Heinä
Kynnös
Ruis kylvetty
Syysrapsi kylvetty
Ruis
Syysrapsi
Kaura + hs
Puitu
Sänki + heinä
Kaura
Ohra
Puitu
Kynnetty
Ruis kylvetty
Ohra
Ruis
Kesanto
Kynnetty
Kylvetty heinä
Syysrapsi kylvetty
Heinä
Syysrapsi
Heinä
Vihantavilja
Kaura + hs
Seosvilja
Sänki + heinä
Sänki + heinä
Kaura
Seosvilja
Varhaisperuna
Mulloksella
Heinä kylvetty
Kaura kylvetty
Peruna
Peruna
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
13
Pysyvän nurmen muodostuminen
• Pysyviä nurmia oli 2015 n. 132 000 ha
• Seuraavat ympäristötuen nurmitoimet eivät
aiheuta pysyvän nurmen merkintää lohkolle
•
•
•
•
Suojavyöhykkeet
LHP nurmet
Monivuotiset ympäristönurmet
Viherlannoitusnurmet
jäädyttää
jäädyttää
jäädyttää
jäädyttää, jos sitoutunut
peltoluonnon monimuotoisuuteen
• Heinän siemenviljely, yksilajinen
• Ekologinen ala (EFA kesanto)
katkaisee
jäädyttää
viherkesanto ja viherkesanto (nurmi ja niitty)
• Natura alueen pysyvä nurmi on aina säilytettävä
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
14
Pysyvän nurmen muodostuminen
• Pysyvää nurmea kerryttävät kasvikoodit
–
–
–
–
–
1- vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
1- vuotiset laidunnurmet
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Monivuotiset laidunnurmet
Viherkesanto
– Viherkesanto, nurmi ja niitty (ei ole ilmoitettu ekologiseksi
alaksi)
– Viherlannoitusnurmi 2016 alkaen, jos ei ole sitoutunut
peltoluonnon monimuotoisuuteen
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
15
Pysyvän nurmen säilytysvelvoite
• Voidaan viljellä normaalisti nurmena
– Muokata, lannoittaa ja käyttää kasvinsuojeluaineita
• Pysyvän nurmen paikka voi vaihdella eri
lohkoilla / lohkoille
• Pysyviä nurmia voidaan ottaa muuhun käyttöön
– Ennallistamismenettely otetaan käyttöön jos
väheneminen yli 5 % kansallisella tasolla
– Tilat, joilla on ollut 2 edellisen vuoden aikana
hallinnassaan pysyvää nurmea saattavat joutua
ennallistamaan tai ilmoittamaan vastaavan muun
alan pysyväksi nurmeksi
20.4.2016
© Pauli Pethman/Haikula Oy ja
AnnaSetälä/Viestintä Oy Tuulihaukka
16

Similar documents