Deltagarförteckning

Comments

Transcription

Deltagarförteckning
Flora- och faunavårdskonferensen 2016
Förnamn
Efternamn
Johan
Abenius
Göran
Adelsköld
Elin
Agerberg
Magdalena
Agestam
Ingemar
Ahlén
Britta
Ahlgren
Karin
Ahrné
Johan
Allmér
Sofia
Almkvist
Lena
Almqvist
Per
Alström
Klas
Ancker
Emma
Andersson
Erik
Andersson
Göran
Andersson
Jenny
Andersson
Lena
Andersson
Linda
Andersson
Mattias
Andersson
Roger
Andersson
Rune
Andersson
Bertil
Andrén
Debora
Arlt
Marcus
Arnesson
Mora
Aronsson
Anna-Lena
Axelsson
Susanne
Backe
Maria
Backlund
Elisabeth
Backteman
Göran
Bardun
Maria
Barret Ripa
Roland
Bengtsson
Lars
Berg
Maria
Berg
Stefan
Berggren
Åsa
Berggren
Hasse
Berglund
Håkan
Berglund
Ingemar
Berglund
Linda
Berglund
Martin
Bergman
Magnus
Bergström
Axel
Bigelius
Pavel
Bína
Ylva
Birkne
Kevin
Bishop
Ulf
Bjelke
Sofia
Blank
Ulf
Blomquist
Kjell
Bolmgren
Lennart
Bratt
Helena
Busk
Lars Olof
Bylander
Cecilia
Böhme
Tomas
Carlberg
Björn
Cederberg
Hans
Cederwall
Stephen
Coulson
Anders
Dahlberg
Marie
Dahlström
Caroline
Dickson
Organisation
Naturvårdsverket
SLU
Naturvårdsverket
SLU
Botkyrka kommun, SBFs miljöenhet
ArtDatabanken, SLU
Student Uppsala Universitet
länsstyrelsen i Gotlands län
ArtDatabanken, SLU
Alternativa Höga kusten
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Skogsstyrelsen, Dalarna
ArtDatabanken, SLU
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Sveriges Mykologiska Förening
ArtDatabanken, SLU
Sveaskog
ArtDatabankens expertkommitté skalbaggar
Inst f ekologi, SLU
Ecocom AB
ArtDatabanken, SLU
SLU
Länsstyrelsen Norrbotten
ArtDatabanken, SLU
Näringsdepartementet
Tyresö kommun
ArtDatabanken, SLU
Mikroalg
Miljö- och energidepartementet
Uppsala universitet
MIljö- och energidepartementet
SLU
Naturvårdsverket
ArtDatabanken, SLU
Havs- och vattenmyndigheten
Världsnaturfonden WWF
Vetenskap & Allmänhet
Miljö- och energidepartementet
ArtDatabanken, SLU
Miljö- och energidepartementet
SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
SLU (Svenska fenologinätverket)
Länsstyrelsen Dalarna
Näringsdepartementet
Miljökontoret
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Miljö och energidepartementet
Miljö- och energidepartementet
Ort
Nynäshamn
Uppsala
Östersund
ENSKEDE
Uppsala
Tumba
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Visby
Uppsala
Lidingö
Docksta
Uppsala
Mölndal
Falun
Uppsala
Göteborg
Uppsala
Uppsala
Askersund
Uppsala
Göteborg
Uppsala
Umeå
Luleå
Uppsala
Stockholm
Tyresö
Uppsala
Torpsbruk
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Enköping
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Gräsö
Falun
Orsa
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Åkersberga
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Wilhelm
Matts
Ann-Marie
Anja
Stina
Jan
Margareta
Lennart
Karin
Wenche
Robert
Stefan
Maria
Janne
Håkan
Roger
Mariann
Pär
Victor
Jeanette
Ingimar
Lars
Katja
Per
Ann-Britt
Ronny
Björn
Britt
Mattias
Maria
Mats
Margareta
Rune
Maria
Jonas
Johan
Urban
Bert
Frida
Ingrid
Ulf
Anders
Yvonne
Ragnar
Maria
Ann-Katrin
Christina
Tomas
Joel
Åsa
Dan
Torbjörn
Mats
Sten
Karin
Janolof
Tuija
Carolina
Gunilla
Ruth
Richard
Inger
Svante
Dietrichson
Djos
Dock Gustavsson
Edekrans
Edelfeldt
Edelsjö
Edqvist
Edsman
Edvardsson Björnberg
Eide
Ekblom
Ekman
Elfström
Elmhag
Elmqvist
Engelmark
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Erlandsson
Erlingsson
Espeby
Fedrowitz
Flodin
Florin
Fors
Forsberg
Forsén
Forshage
Forslund
Forslund
Friman-Scharin
Frisén
Gardfjell
Grahn
Grönlund
Gunnarsson
Gustafsson
Gustafsson
Gustavsson
Gärdenfors
Haglund
Haglund
Hall
Hall Diemer
Hallin
Halling
Hallingbäck
Hallqvist
Hedin
Hedlin
Hegedüs
Hellmark
Hellqvist
Herlitz
Hermansson
Hilding-Rydevik
Hillerdal Ljungqvist
Hjorth
Hobro
Holmqvist
Holst
Hultengren
ArtDatabanken, SLU
Jordbruksverket
Länsstyrelsen i Värmlands län
ArtDatabanken, SLU
Svenska Botaniska Föreningen
SLU, Inst för Akvatiska Resurser, Sötvattenslaboratoriet
KTH
ArtDatabanken, SLU
Uppsala universitet
Uppsala universitet
Upplands-Bro kommun
Adoxa Naturvård
WWF
Upplandsstiftelsen
Länsstyrelsen i Hallands län
Naturhistoriska riksmuseet
Näringsdepartementet
Framtidens lantbruk, SLU
Länsstyrelsen Södermanland
SLU Aqua
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen
Världsnaturfonden
KSLA
Uppsala kommun
Holmen Skog AB
Länsstyrelsen Dalarna
Naturhistoriska riksmuseet
Miljöjournalist, fd Sveriges Radio
ArtDatabanken, SLU
Ekologigruppen
Länsstyrelsen i Örebro län
ArtDatabanken, SLU
Jordbruksverket
SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Uppsala kommun
Stockholms universitet
Världsnaturfonden WWF
Sveriges Natur
ArtDatabanken, SLU
Ludvika kommun
Centrum för biologisk mångfald, SLU
Södertälje kommun
Miljöförvaltningen i Stockholm
Falu kommun
Länsstyrelsen i Örebro
Naturcentrum AB/Expertkommittén för lavar
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Karlstad
Uppsala
Uppsala
Nässjö
Drottningholm
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Kungsängen
Sköldinge
Mariefred
Bergshamra
Uppsala
Linköping
Halmstad
Enskede
STOCKHOLM
Uppsala
Nyköping
Öregrund
Stockholm
Falun
Stockholm
Stockholm
Uppsala
Stockholm
Stockholm
Ekerö
Uppsala
Vännäs
Norrköping
Falun
Stockholm
Linkoping
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Örebro
Uppsala
Jönköping
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Solna
Uppsala
Järfälla
Uppsala
Ludvika
Uppsala
Södertälje
Stockholm
Ekolsund
Falun
Örebro
Stenungsund
Bo
Anette
Mats
Margareta
Torleif
Anders
Conny
Anna
Staffan
Ola
Gustav
Kirsi
Mats
Bengt Gunnar
Mari
Marianne
Björn
Bo
Tommy
Yolanda
Tommy
Kersti
Dennis
Michael
Martin
Karin
Artur
Elin
Lena
Rebecka
Joona
Erland
Marlene
Britt-Marie
Yvonne
Johan
Anna Helena
Staffan
Per
Karin
Joacim
Bo
Håkan
Malin
Michaela
Anna
Susanne
Kristin
Thomas
Arvid
Anders
Elisabeth
Malin
Rolf
Michael
Niklas
Mirjam
Dan
Mark
André
Kerstin
Nils
Mona
Hultgren
Håkans
Höggren
Ihse
Ingelög
Jacobson
Jacobson
Jakobsson
Jansson
Jennersten
Johansson
Jokinen
Jonsell
Jonsson
Jönsson
Kahn
Karlsson
Karlsson
Karlsson
Karlsson
Knutsson
Kollberg
Kraft
Krikorev
Käck
Larsdotter
Larsson
Larsson
Larsson
Le Moine
Lehtomäki
Lettevall
Lidén
Lidesten
Liliegren
Liljeblad
Lindahl
Lindberg
Linder
Lindström
Lindwall
Ljungberg
Ljungberg
Lundberg
Lundell
Lundhagen
Lundmark
Lundvall
Lyrholm
Löf
Löfgren
Löfgren
Löfgren
Löfgren
Löfroth
Lönnell
Lööf Green
Mangsbo
Marissink
Maslennikov
Mo
Möller
Naeslund
Skogsstyrelsen
ArtDatabanken, SLU
Nordens Ark
Stockholms Universitet
Pensionär
ArtDatabanken, SLU
Naturvårdsverket
Upplands Väsby kommun
Säters kommun, Miljö- & byggenheten
Världsnaturfonden WWF
Hydrophyta Ekologikonsult
Enetjärn Natur AB
SLU Ekologi
Mittuniversitetet
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Länsstyrelsen Östergötland
Expertkommittén för svampar
UNT-kolumnist
Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Vetenskap & Allmänhet
ArtDatabanken, SLU
Student/Uppsala universitet, praktik på Länsstyrelsen
ArtDatabanken, SLU
Student
VU University Amsterdam
Havs- och vattenmyndigheten
Sveaskog
Bioresurs, Uppsala universitet
Länsstyrelsen i Jönköpings län
ArtDatabanken, SLU
Naturvårdsverket
AB Världsförbättringar
Statens fastighetsverk
Biotopia, Uppsala kommun
Sveriges Radio, Naturmorgon
ArtDatabanken, SLU
Student
Naturhistoriska riksmuseet
SLU
ArtDatabanken, SLU
Huddinge kommun
Naturhistoriska riksmuseet
Naturföretaget
Haninge kommun
Miljö- och energidepartementet
ArtDatabanken, SLU
Världsnaturfonden WWF
Länsstyrelsen Värmland
Naturvårdsverket
AM Reportage & Co
ArtDatabanken, SLU
Naturskyddsföreningen
ArtDatabanken, SLU
Borås
Uppsala
Stockholm
SIGTUNA
Uppsala
Stockholm
Upplands Väsby
Säter
Enköping
Uppsala
Uppsala
Sundsvall
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Forssjö - Katrineholm
Linköping
Norrtälje
Mörbylånga
Uppsala
Torslanda
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Linköping
Postdoktoral forskare
Göteborg
Umeå
Uppsala
Jönköping
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Falun
Uppsala
Gävle/Växjö
Tullinge
Uppsala
Linköping
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Huddinge
Stockholm
Uppsala
Hägersten
Dalarö
Haninge
Dalarö
Stockholm
Uppsala
Solna
Karlstad
Stockholm
Ängelsberg
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Bo
Cecilia
Emil V.
Johan
Mats
Marie
Ingrid
Cecilia
Karin
Katarina
Gunnar
John
Dennis
Matthias
Agneta
Martin
Birgitta
Britt-Marie
Josefin
Mona
Göran
Marit
Sofia
Linda
Lisa
Ulla-Britt
Tomas
Torbjörn
Åsa
Christopher
Karolin
Björn
Eva
Alejandro
Helena
Malin
Niina
Johan
Jonas
Martin
Susanna
Mikael
Alexander
Erik
Gunnar
Liselott
Per
Lena
Tord
Annika
Peter
Magnus
Ulrika
Katrin
Thomas
Björn
Babs
Sebastian
Rikard
Lena
Henrik
Robert
Therese
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nordenskjöld
Nordin
Nordqvist Johansson
Nordström
Norlin
Nyberg
Nyborg
Nygårds
Nyström
Obst
Ohlström
Olofsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Palmqvist
Persson Rådén
Peräläinen
Petersson
Petersson
Petersson
Pärt
Ramqvist
Ranlund
Reisborg
Ring
Risinger
Rudander
Ruete
Rygne
Sahlin
Sallmén
Samuelsson
Sandström
Schmalholz
Schröder
Schultz
Schäpers
Sjödin
Sjödin
Sjödin Skarp
Sjögren-Gulve
Smith
Snäll
Sohlman
Stejmar
Stenmark
Stensdotter Blomberg
Stensparre
Strid
Ström
Stuiver
Sundberg
Sundin
Sundin Rådström
Svedäng
Svensson
Säfström
Naturvårdsverket
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Biotopia
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Ecocom AB
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Expertkommittén för kärlväxter
Göteborgs universitet
ArtDatabanken, SLU
Naturvårdsverket
Forshaga kommun
Naturvårdsverket
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Kungsörs KommunTeknik AB
SLU
ArtDatabanken, SLU
SLU
Institutionen för ekologi, SLU
ArtDatabanken, SLU
Naturföretaget
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Värmlands län
Inst för Ekologi, SLU
Länsstyrelsen i Örebro län
Naturskyddsföreningen
Naturföretaget
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Greensway AB
Naturvårdsverket
MÖD Svea Hovätt
Naturvårdsverket
ArtDatabanken, SLU
Naturvårdsverket, Analys- & forskningsavd.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Gammelkroppa skogsskola
Ecocom AB
Havs- och vattenmyndigheten
ArtDatabanken, SLU
Kärlväxtkommitén
Sveaskog
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken
SLU, Akvatiska resurser
Skydda skogen
Ecocom AB
Östersund
Göteborg
Uppsala
Sollentuna
Sollentuna
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Göteborg
Uppsala
Tumba
Stockholm
Forshaga
Stockholm
Uppsala
Haninge
Uppsala
Kungsör
Alnarp
Höör
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Karlstad
Uppsala
Örebro
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Ekolsund
Uppsala
Stockholm
Göteborg
Uppsala
Uppsala
Filipstad
Gävle
Göteborg
Uppsala
Grödinge
Linköping
Växjö
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Lysekil
Skara
Nynäshamn
Johan
Fredrik
Jan
Göran
Mats
Henrik
Maria
Martin
Göran
Anders
Lena
Cristina
Bo
Charlotte
Monika
Malin
Ann
Mattias
Didrik
Karin
Kerstin
Martin
Joakim
Jan-Olov
Urban
Pekka
Anna
Lasse
Lennart
Sofia
Eva
Jan-Åke
Håkan
Tove
Maria
Eddie
Christopher
Anna Maria
Ursula
Henry
Erik
Andreas
Hannah
Susann
Södercrantz
Söderman
Terstad
Thor
Thuresson
Thurfjell
Tiricke
Tjernberg
Toss
Tranberg
Tranvik
Trigal
Törnquist
Uddén
Utter
W Nygårds
Wahlström
Wallén
Vanhoenacker
Wennborg
Westberg
Westberg
Wester
Westerberg
Westerlind
Westin
Westling
Wikars
Wiklund
Willebrand
Willén
Winqvist
Wirtén
von Euler
Von Post
Von Wachenfeldt
Wood
Wremp
Zinko
Åkerström
Öckinger
Öster
Östergård
Östergård
ArtDatabanken, SLU
Länsstyrelsen, Uppsala
Naturskyddsföreningen
ArtDatabanken, SLU
Länsstyrelsen miljöavdelningen
ArtDatabanken, SLU
Naturvårdsverket
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Stockholm
Linkoping
Stockholms Naturskyddsförening
ArtDatabanken, SLU
ArtDatabanken, SLU
Sveaskog
SNF Västerbergslagens krets
ArtDatabanken, SLU
Naturvårdsverket
ArtDatabanken, SLU
Naturhistoriska riksmuseet
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, UU
Evolutionsmuseet
Sigtuna kommun
Naturhistoriska riksmuseet
Länsstyrelsen i Uppsala län
ArtDatabanken, SLU
Miljökontoret
Uppsala universitet, Student
Artdatabankens expertkommitté Alger
ArtDatabanken, SLU
Världsnaturfonden WWF
Naturhistoriska riksmuseet
Ängelholms kommun
ArtDatabanken, SLU
Cornell Lab of Ornithology
ArtDatabanken, SLU
Havs- och Vattenmyndigheten
SLU, Institutionen för Ekologi
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Askersund
Ludvika
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Märsta
Stockholm
Uppsala
Kulla
Uppsala
Borlänge
Örebro
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Jönköping
Stockholm
Ängelholm
Uppsala
Ithaca, NY, USA
Uppsala
Göteborg
Uppsala
Uppsala
Malung
Stockholm

Similar documents