13. Post-ASCO - SKA Protokoller

Comments

Transcription

13. Post-ASCO - SKA Protokoller
Unge læger bringer ny onkologisk viden med hjem
Sæt kryds i kalenderen fredag den 17. juni 2016, hvor vi for 13.
gang afholder Post ASCO symposium – i år på IDA Mødecenter
på Kalvebod Brygge i indre København. I lighed med tidligere år
sender vi en gruppe yngre læger til den årlige ASCO-konference
i Chicago, USA (3-7./6 2016) for at samle indtryk fra de
forskellige sygdomsgrupper. Resultatet af anstrengelserne bliver
derpå præsenteret på Post-ASCO, hvor eksperter inden for de
enkelte områder kommenterer og perspektiverer.
For pris og detaljeret program se hjemmesiden under kurser.
Tilmelding via www. skaccd.org senest 20. maj 2016
13. Post-ASCO Symposium
17. juni 2016
IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge, København
Tilmelding via www. skaccd.org senest 20. maj 2016
Kl. 08:45
Registrering
Kl. 13:25
Blærecancer og gynækologisk cancer
Juniorspeaker: Kristine Madsen, Rigshospitalet /
Kl. 09:30
Velkommen
professor Hans von der Maase / overlæge Karina
Professor Dorte Nielsen, Herlev Hospital og
Steffensen, Vejle Sygehus
professor Per Pfeiffer, OUH
Kl. 14:10
Lungecancer
Juniorspeaker: Marianne Stærk, Roskilde Sygehus/
Kl. 09:45
afd.læge Jeanette Haar Ehlers, Roskilde Sygehus
Supportive care
Juniorspeaker: Signe Ladegaard Harder, OUH,
Kl. 10:10
/overlæge Svend Ottesen, Roskilde Sygehus
Kl. 14:40
Pause
Prostata- og nyrecancer
Kl. 15:00
Melanomer
Juniorspeaker: Christina Nyborg, OUH / overlæge
Juniorspeaker: Kathrine S. Weile, AUH / overlæge
Mads Agerbæk, AUH
Henrik Schmidt, AUH
Kl. 15:30
Kl. 10:40
Mammacancer
Nedre GI
Juniorspeaker: Hanne Falk, Herlev Hospital /
Juniorspeaker: Caroline B.Thomsen Vejle Sygehus/
overlæge Anders Bonde Jensen, AUH
overlæge Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus
Kl. 11:10
Pause
16:00-16:10
Opsummering
Professor Dorte Nielsen, Herlev Hospital og
Kl. 11:30
Øvre GI inkl. pancreas
Juniorspeaker: Rana Bahij OUH / professor Per
Pfeiffer, OUH
Kl. 12:00
Hoved-hals cancer
Juniorspeaker: Niels Fristrup, AUH /overlæge Jeppe
Friborg, Rigshospitalet
Kl. 12:25
Frokost
professor Per Pfeiffer, OUH