Program - Dansk Selskab for Familie Sygepleje

Comments

Transcription

Program - Dansk Selskab for Familie Sygepleje
FAMILIESYGEPLEJE I KLINISK PRAKSIS
Masterclass torsdag den 28. januar 2016
09.00 - 09.30
REGISTRERING OG KAFFE
09.30 - 10.00
VELKOMST OG STATUS PÅ FAMILIE SYGEPLEJE v. Birte Østergaard, formand, lektor, ph.d., Klinisk Institut,
SDU
10.00 - 10.30
FAMILIE NETVÆRK v. Anne Brødsgaard, klinisk forsker ph.d., Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital
10.30 - 11.00
NÅR MOR ELLER FAR ER SYG v. Lene Vedel Vestergaard , sygeplejerske og Karin Dieperink, klinisk sygepleje
forsker, Ph.d, Postdoc, Onkologisk Afdeling R, OUH-Odense Universitetshospital
11.00 - 12.30
NETVÆRKSDANNELSE OG FROKOST (Der serveres en sandwich og en vand)
12.30 - 13.30
GENERALFORSAMLING
13.30 - 14.00
IMPLEMENTERING AF FAMILIEFOKUSERET SYGEPLEJE PÅ MEDICINSK AFDELING v. Anne Dichmann
Sorknæs, klinisk forsker ph.d., , Medicinsk afdeling , OUH, Svendborg Sygehus
14.00 - 14.30
KAFFE
14.30 - 15.00
FAMILIEFOKUSERET SYGEPLEJE TIL SYGDOMSRAMTE FAMILIER v. Karin Lütgen , forløbskoordinator og
Anni Nørregaard, udviklingssygeplejerske, Neurokirurgisk afd. U, OUH
15.00 -15.30
DISKUSSION OG OPSAMLING PÅ DAGEN
TILMELDING Senest 15/1-15 via mail til kasserer Anette Lund. [email protected]
Det er gratis for medlemmer at deltage. For ikke medlemmer er prisen 200,- kr. som desuden dækker medlemskab for
2016. Beløbet indbetales til Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 11334121 efter du har skrevet til Anette og fået et
medlemsnummer.
MASTERCLASS’EN AFHOLDES: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense, Kløvervænget indgang 93,
Lokale 1-2.
Max. 100 deltagere