Ansøgningsskema Idrætspas børn/unge

Comments

Transcription

Ansøgningsskema Idrætspas børn/unge
Ansøgningsskema Idrætspas børn/unge
Idrætsforening ________________________________________________CVR-nr.: ______________________
Kontaktperson: _____________________________________________________________________________
E-mailadresse: _________________________________ - mobiltlf.:___________________________________
Indstiller barn: _____________________________________________________________________________
barnets navn
Adresse: ________________________________________________________________________________
Fødselsdato: ______________________________________________________________________________
Der søges om tilskud til:
q
q
Idræt: _________________________________________________
Kontingentfritagelse
Beløb, der skal udbetales til idrætsforeningen: _______________ kr.
Rekvisit, der søges tilskud til: _________________________________________________________
Max.prisen er 400 kr. (beløbet er incl. Moms)
Starttidspunkt/dato: _____________________
Sluttidspunkt/dato: ________________________
Begrundelse for ansøgningen: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Indsendes til Kultur og Fritid, Susanne Jørgensen, E-mail: [email protected]
Underskrift ansøger: _______________________________________________ dato: ____________________
Behandlet i Kultur og Fritid:
/
Videresendt fra Kultur og Fritid
2016
/
2016 til indstiller og idrætsforening
Behandlet i Kultur og Fritid af: ___________________________________________
Godkendt:________________
Afslag: ________________

Similar documents