Klikk her for å se resultatet av folkeavstemningen

Comments

Transcription

Klikk her for å se resultatet av folkeavstemningen
Resultat
Folkeavstemming
Kommunereformen
Eide kommune
2016
Resultat
Rangering
Alternativ
Eide, Fræna og Averøy
Eide
Eide og Fræna
Romsdalsalternativet
1.
2.
3.
4.
Antall stemmer
444
403
299
128
Prosent
34,85 %
31,63 %
23,47 %
10,05 %
Prosent totalt
10,0 %
31,6 %
Eide
Eide og Fræna
34,9 %
Eide, Fræna og Averøy
Romsdalsalternativet
23,5 %
Antall stemmer totalt
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
444
403
299
128
Dette fordelte seg slik mellom forhåndsstemmer og valgdagsstemmer
Forhåndsstemmer:
Rangering
Alternativ
Eide, Fræna og Averøy
Eide
Eide og Fræna
Romsdalsalternativet
1.
2.
3.
4.
Antall stemmer
139
109
85
39
Prosent
37,37 %
29,30 %
22,85 %
10,48 %
Prosent forhåndsstemmer
10,5 %
29,3 %
Eide
Eide og Fræna
37,4 %
Eide, Fræna og Averøy
Romsdalsalternativet
22,8 %
Antall forhåndsstemmer
139
140
120
100
80
60
40
20
0
109
85
39
Andel forhåndsstemmer
Andel forhåndsstemmer
13,38%
Har forhåndsstemt
Har ikke forhåndsstemt
86,62%
Andel som forhåndsstemte
Antall forhåndsstemmer
Antall stemmeberettiget
Forhåndsstemmer
372
2 781
13,38 %
Valgdagsstemmer
Rangering
Alternativ
Eide, Fræna og Averøy
Eide
Eide og Fræna
Romsdalsalternativet
1.
2.
3.
4.
Antall stemmer
Prosent
33,81 %
32,59 %
23,73 %
9,87 %
305
294
214
89
Prosent valgdagsstemmer
9,9 %
32,6 %
Eide
Eide og Fræna
33,8 %
Eide, Fræna og Averøy
Romsdalsalternativet
23,7 %
Antall valgdasstemmer
350
305
294
300
214
250
200
150
89
100
50
0
Eide
Eide og Fræna
Eide, Fræna og
Averøy
Romsdalsalternativet
Valgdeltagelse
Valgdeltagelse
54,19%
45,81%
Har stemt
Har ikke stemt
Antall stemmeberettiget
Har stemt
Har ikke stemt
Valgdeltagelse
2 781
1 274
1 507
45,81 %

Similar documents