2016 KLIPPING Semirough

Transcription

2016 KLIPPING Semirough
2016 KLIPPING Semirough
Uke nr.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Geir: Emil
Stig: Reinhart
Anders Fr: Palmar, Bjørn
Kjell: Odd
Geir Berntsen
tlf. 45611786
Stig Talgø
Anders Fr. Røen tlf. Kjell Øyen
tlf. 40625627 95759338
tlf. 41510561
Terje Kvande
tlf. 48027126
Nils Magne Røen
tlf. 93031136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nils M: Hallvard, Halstein
Terje: Artur, Stan, Per Arne
Leder i gruppen må søke løsning om det er behov for flere personer.
Behov for opplæring eller tekniske problemer - kontakt Jan Ove Bævre.