Na 2. javni dražbi se bodo prodajale naslednje zarubljene premičnine

Comments

Transcription

Na 2. javni dražbi se bodo prodajale naslednje zarubljene premičnine
IZVRŠILNI ODDELEK
Številka:
Datum:
IZV 29/2016 (I 25/2016)
5. 5. 2016
ZADEVA:
2. JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO ZARUBLJENE PREMIČNINE
V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Celju, upnika: DARKO PLANINŠEK, Pod lipami 24, Celje, ki
ga zastopa Andrej Hostnik, odvetnik v Šentjurju, zoper dolžnika: KAMEN, Kamnoseštvo in trgovina,
d. o. o., Medlog 7a, Celje, zaradi izterjave 13.448,85 EUR s pp., se bo vršila
2. javna dražba za prodajo zarubljenih premičnin
dne 31. maja 2016 ob 11.00 uri
na naslovu dolžnika: Medlog 7a, Celje.
Na 2. javni dražbi se bodo prodajale naslednje zarubljene premičnine:
ocenjena vrednost
vrednost po kom.
skupaj vrednost
43 kom tehnični kamen
390,00 EUR
16.600,00 EUR
20 kom plošč znamke Gvatemala (kamen)
170,00 EUR
3.333,33 EUR
7 plošč znamke Rusica
150,00 EUR
1.000,00 EUR
5 plošč znamke Gvatemala
200,00 EUR
1.000,00 EUR
7 plošč znamke Danijel
340,00 EUR
2.333,33 EUR
8 kom plošč znamke Rusica
300,00 EUR
2.333,33 EUR
13 kom. tehnični kamen
170,00 EUR
2.166,66 EUR
1 kom robna brusilka
-
2.333,33 EUR
1 kom rezalka
-
5.000,00 EUR
skupaj
36.099,98 EUR
Kupnina za posamezno premičnino se poravna v celoti na dražbi.
Danilo Starlekar
Sodni izvršitelj
Stran 1 od 1
Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1a, Celje
Izvršilni oddelek, tel: (03) 427 54 51, faks: (03) 427 54 67, e-pošta: [email protected]