turnčteater 2016-2017 - Danmarks Teaterforeninger

Comments

Transcription

turnčteater 2016-2017 - Danmarks Teaterforeninger
TURNÈTEATER 2016-2017
TURNÈTEATER 2016-2017
Udgivet af:
Danmarks Teaterforeninger
Vartov
Farvergade 27G, 3.
1463 København K.
Telefon 35 35 48 46
E-mail: [email protected]
www.dk-teaterforeninger.dk
Redaktion:
Anne Petersen og Harriet Jensen
Sekretariat:
Anne Petersen
Grafisk tilrettelæggelse:
KreativGrafisk, tlf. 66 12 38 00
E-mail: [email protected]
www.kreativgrafisk.dk
Tryk:
Jørn Thomsen Elbo
Oplag:
1.200 ekspl.
Ligger også tilgængelig på DT’s hjemmeside
www.dk-teaterforeninger.dk
ISSN 0909-0053
2
FORORD
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeningers Turnéteater 2016-2017 indeholder flest tilbud,
der henvender sig til et voksent publikum. Brochuren indeholder i år tilbud fra 32 teatre.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for ændringer, der måtte forekomme efter denne brochures trykning.
Børneteaterforestillinger medtages ikke i turnéteaterbrochuren, kun familieforestillinger der
spilles på en stor scene.
Redaktionen understreger, at repertoirebrochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres egne tekster, indsendt senest 15. december 2015.
Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PSU) godkender forestillinger til billetkøbsordningen. En forestilling kan dog også være godkendt på andre baggrunde: Forestillinger,
der har fået tilskud fra et område under Lov om Scenekunst er automatisk godkendte, det samme gælder forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget.
Danmarks Teaterforeninger skal i denne forbindelse oplyse, at der i denne brochure kan forekomme arrangementer, som endnu ikke har opnået en endelig godkendelse.
Arrangører bør derfor i kontrakten tilføje, at denne op­hæ­­ves, såfremt forestillingen ikke er
godkendt under formidlingsordningen. Danmarks Teaterforeninger har udarbejdet en Standardkontrakt sæson 2016-17, som kan hentes på www.dk-teaterforeninger.dk
Reglerne om formidlingstilskud, garantiordningen og andre støtteordninger er omtalt på de
følgende sider.
Endvidere gøres der opmærksom på, at der ved nogle arrangementer kan blive opkrævet
KODA-, GRAMEX-, KODA-Dramatik-afgift, se Koda-tariffer på www.koda.dk og Gramex-priser på
www.gramex.dk.
Danmarks Teaterforeninger opfordrer teaterforeningerne til at sikre sig i forbindelse med
køb af især ballet/opera/musik- forestillinger. Man bør på forhånd indhente oplysninger hos
producenten om hvorvidt disse evt. afgifter er dækket ind via forestillingsprisen, eller om producenten har overladt det til Koda-, Gramex- eller Koda-Dramatik. Hvis producenten har valgt
at lade Koda etc. om at opkræve afgiften, vil foreningen efterfølgende modtage en regning.
Foreningen bør sikre sig, at det noteres i kontrakten om disse afgifter er incl. eller excl.
Vi håber – trods disse forbehold – at denne turnéteaterbrochure kan være til hjælp, når I skal
vælge et teaterstykke eller sammensætte et repertoire af flere stykker.
Så snart I har besluttet jer for et teaterstykke, bør I kontakte turnéproducenten og aftale spilletidspunktet. Der vil herefter blive tilsendt jer en kontrakt, som hurtigst muligt bør underskrives
og sendes retur til producenten.
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger, der er en sammenslutning af 66 lokale
publikums­organisationer, er altid behjælpelig med råd og vejledning, og man er velkommen til
at ringe på telefon 35 35 48 46.
Vi håber, at sæsonen 2016-2017 må blive en spændende og alsidig sæson med gode teater­
oplevelser og ønsker såvel producenter som formidlere af dansk turnéteater god fornøjelse med
sæsonen.
Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
København, december 2015
3
INDHOLDSFORTEGNELSE
med teatrenes telefonnumre
(teatre med flere telefonnumre har kun det første nævnt i indholdsfortegnelsen)
Agenzy, 33 32 72 42. . . . . . . . . . . . . . . . . side 22
Stik mig en muse
Det Kommende Teater, 23 26 00 12 . . side 35
Kopirummet
BaggårdTeatret, 62 21 40 43. . . . . . . . . . side 23
H.C. Andersen lever
Figaros, 61 68 64 01 . . . . . . . . . . . . . . . side 36-37
Flagermusen
Livet er en gåde
Mestersangerne på Møllegaarden
Black Box Theatre, 96 11 78 32. . . . . . . . side 24
7 Even
Figura Ensemble, 22 42 91 78 . . . . . . . . side 38
Krop Umulig
Café Liva, 40 57 17 00. . . . . . . . . . . . . . . side 25
På Min Lysegrønne Ø
I hold your hand in mine
Så’ det
Freestyle Phanatix, 61 71 68 90. . . . . . side 39
E·Boy
Cantabile 2, 22 87 01 21. . . . . . . . . . . . . . side 27
Entropolis
Friis & Winther, 30 54 87 71. . . . . . . . . . side 40
Er jeg Patienten?
C:ntact, 82 30 67 60 . . . . . . . . . . . . . side 28-29
Hvad laver de her?
Tæt på – den klassiske forestilling
Demokrati – hvad rager det mig?
For gammel – til hvad?
Hva’ så, Gud?
Sig noget – når døden bliver en del af livet
Loveforce – unge under dynen
Gruppe 38, 86 13 53 11. . . . . . . . . . . . . . . . side 41
Marias Testamente
Dansk Rakkerpak, 21 78 47 48 . . . . . side 30-31
Big Bang Company
Psycho – en gyselig komedie
Grønnegade Teater, 59 44 00 66 . . . . . side 42
Jorden rundt i 80 dage
…om ikke at blive ædt
GuidOpera, 21 70 71 00. . . . . . . . . . . . . . side 43
Tosca
Dragen Kjetil (Pape)
I Herolds sko
Elskovsdrikken
Barberen i Sevilla
Den Jyske Opera, 51 18 19 86 . . . . . . side 32-33
Askepot
70 års Opera
Kit Johnson X-act, 29 91 87 13. . . . . . . . side 45
Post No Bills
Det Dramatiske Udgangspunkt,
26 72 24 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Den som blinker er bange for døden
Mungo Park Kolding, 75 58 55 55. . side 46-47
Folkeskolereformen
Dødshjælp
De Stuerene
4
Next Zone, 40 35 14 37 . . . . . . . . . . . . . side 48
7 Runer
TeaterTasken, 47 38 35 36 . . . . . . . . . . . . side 60
Dannerbarn
Obskuret, 31 15 11 18. . . . . . . . . . . . . . . . . side 49
Sylvia
Teatret Fair Play, 59 43 85 95. . . . . . . . . . side 61
Miras verdener
Et ord er et ord
Opgang 2, 86 13 25 05 . . . . . . . . . . . . side 50-51
Sunny Side
4 Ever
Paolo Nani Teater – Comedy,
41 24 08 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 52-54
Små katastrofer
Jekyll On Ice – Indoor & Outdoor
Brevet
Teater Rio Rose, 62 22 03 16 . . . . . . . side 56-57
Ankomsten
Teatercentrum, 35 30 44 00 . . . . . . . . . side 58
Teaterkorpset, 33 25 11 55 . . . . . . . . . . . . side 59
I Afghanistan skyder man med
vandpistoler
Min farfars guitar
Teatret Om, 97 44 19 89. . . . . . . . . . side 62-63
3 i 12
I Maltagliati
Teatret st.tv, 20 36 36 16 . . . . . . . . . . . . side 64
SygtSund
Skakmat
Thy Teater, 97 96 10 00. . . . . . . . . . . . . . . side 65
Ridderen i røverreden
Uppercut Danseteater, 82 20 57 27. side 76-77
Ugly Douglas
Tro
360°
5
TURNÉPERIODER I 2016/2017
Teatre, der ikke har angivet turnéperiode i deres forestillingsomtaler,
er medtaget i denne oversigt under “Hele sæsonen 2016/2017”.
HELE SÆSONEN 2016/2017
C:ntact
Hvad laver de her?
Tæt på – den klassiske forestilling
Demokrati – hvad rager det mig?
For gammel – til hvad?
Hva’ så, Gud?
Sig noget – når døden bliver en del af livet
Loveforce – unge under dynen
Det Kommende Teater
Kopirummet
Figaros
Flagermusen
TeaterTasken
Dannerbarn
Teatret Fair Play
Miras verdener
Et ord er et ord
Teatret Om
3 i 12
Uppercut Danseteater
Ugly Douglas
Tro
360°
Freestyle Phanatix
E·Boy
Friis & Winther
Er jeg Patienten?
Gruppe 38
Marias Testamente
FORÅR 2016
Black Box Theatre
7 Even
Grønnegade Teater
…om ikke at blive ædt
GuidOpera
Dragen Kjetil (Pape)
Paolo Nani Teater – Comedy
Små katastrofer
Jekyll On Ice – Indoor & Outdoor
Brevet
Teaterkorpset
I Afghanistan skyder man med
vandpistoler
Min farfars guitar
6
SOMMER 2016
Dansk Rakkerpak
Big Bang Company
EFTERÅR 2016
BaggårdTeatret
H.C. Andersen lever
Black Box Theatre
7 Even
Teater Rio Rose
Ankomsten
Teatret Om
I Maltagliati
Teatret st.tv
SygtSund
Café Liva
På Min Lysegrønne Ø
Dansk Rakkerpak
Big Bang Company
Psycho – en gyselig komedie
FORÅR 2017
Den Jyske Opera
Askepot
Agenzy
Stik mig en muse
Figaros
Livet er en gåde
Mestersangerne på Møllegaarden
BaggårdTeatret
H.C. Andersen lever
Grønnegade Teater
Jorden rundt i 80 dage
GuidOpera
Tosca
Dragen Kjetil (Pape)
I Herolds sko
Elskovsdrikken
Barberen i Sevilla
Mungo Park Kolding
Folkeskolereformen
Dødshjælp
De Stuerene
Next Zone
7 Runer
Obskuret
Sylvia
Opgang 2
Sunny Side
4 Ever
Black Box Theatre
7 Even
Café Liva
I hold your hand in mine
Så’ det
Cantabile 2
Entropolis
Den Jyske Opera
70 års Opera
Det Dramatiske Udgangspunkt
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Den som blinker er bange for døden
Figaros
Livet er en gåde
Mestersangerne på Møllegaarden
Figura Ensemble
Krop Umulig
7
GuidOpera
Tosca
Dragen Kjetil (Pape)
I Herolds sko
Elskovsdrikken
Barberen i Sevilla
Kit Johnson X-act
Post No Bills
Mungo Park Kolding
Folkeskolereformen
Dødshjælp
SOMMER 2017
Det Dramatiske Udgangspunkt
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Den som blinker er bange for døden
Figura Ensemble
Krop Umulig
Kit Johnson X-act
Post No Bills
Next Zone
7 Runer
EFTERÅR 2017
Obskuret
Sylvia
Opgang 2
4 Ever
Teater Rio Rose
Ankomsten
Teatret Om
I Maltagliati
Teatret st.tv
Skakmat
Thy Teater
Ridderen i røverreden
8
Storkøbenhavn
Teaterkort udarbejdet december 2015
DANMARK TEATERFORENINGER
landsdelsscener
teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27G, 3., 1463 København K.
www.dk-teaterforeninger.dk
e-mail: [email protected]
9
DANMARKS TEATERFORENINGER
Danmarks Teaterforeninger er landsorganisation for 66 lokalt forankrede publikumsorganisationer. Disse lokale publikumsorganisationer
er i daglig tale kendt som de lokale teaterforeninger, og er geografisk fordelt ud over hele
landet.
De lokale teaterforeninger arrangerer årligt
ca. 1500 teaterforestillinger og formidler årligt
omkring 330.000 teaterbilletter.
Det er teaterforeningernes opgave at vise et
bredt udsnit af professionelt turnéteater. Teater, som giver oplevelser og kundskab, som
opfordrer til kritisk vurdering, som stimulerer
fantasien og som virker aktiverende og giver
sammenhæng i lokalsamfundet.
Dette formål nås ikke gennem et bestemt
centralt fastlagt repertoire, men gennem den
lokale forenings suveræne repertoirevalg. Den
lokale forening er opstået på baggrund af
lokale behov, og den lokale forenings bestyrelse har derfor det bedste kendskab til, hvad
der skal være på repertoiret.
Danmarks Teaterforeningers vedtægter fastlægger landsorganisationens formål således:
Landsorganisationen er en upolitisk
organisation for teaterforeninger, andre
lignende teaterformidlere og arrangører af
turnéteater.
Landsorganisationen har til formål at
varetage medlemmernes interesser på de
teaterfaglige, kulturpolitiske og økonomiske
områder og særligt i forhold til regering,
Folketing, Kulturministeriet, Danske
Regioner, Kommunernes Landsforening
samt i forhold til teaterproducenter.
10
Den siddende bestyrelse for landsorganisationen har fastlagt mission og mål således:
Mission:
Danmarks Teaterforeninger arbejder for en
optimal formidling af scenekunst
i hele landet
Mål:

Danmarks Teaterforeninger skal sikre
medlemmernes mulighed for at vise et
bredt og alsidigt udbud af scenekunst på et
højt kvalitativt niveau.

Danmarks Teaterforeninger varetager
medlemmernes fælles interesser.

Danmarks Teaterforeninger arbejder for at
sikre det bedste økonomiske grundlag for
formidling af scenekunst.

Danmarks Teaterforeninger skal være synlig
såvel politisk som publikumsmæssigt.
Yderligere information om Landsorganisa­
tionen Danmarks Teaterforeninger kan fås på
www.dk-teaterforeninger.dk eller ved telefonisk henvendelse til sekretariatet på
tlf. 35 35 48 46.
Statens Kunstfond
FORMIDLINGSORDNINGENS PULJE 3 TIL
ARRANGØRER AF TURNÉTEATER
FRISTER:
01. marts 2016 (ordinær ansøgningsrunde)
01. november 2016 (ekstraordinær ansøgningsrunde)
HVEM KAN SØGE?
Puljen kan søges af: Teaterforeninger, kulturhuse og
andre arrangører af turnéteater.
HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?
Formidlingstilskuddet (også kaldet ”billetkøbstilskuddet”) giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl.
mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved
køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver
tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin
rabatstruktur i forhold til sit publikum.
Der kan kun søges formidlingstilskud til forestillinger, der er godkendt som professionel scenekunst.
Formidlingstilskud ydes kun til arrangører, der inden
for sæsonen som minimum præsenterer tre forskellige forestillinger (produktioner), hvortil der sælges
billetter med rabat.
HVILKE FORESTILLINGER ER GODKENDTE?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om
scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingsordningen. Det drejer
sig om Det Kongelige Teater, Landsdelsscenerne, teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde (herunder Folketeatret), Egnsteatre samt Små Storbyteatre.
Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes forhåndsgodkendt. Det samme
gælder forestillinger, der er støttet af Refusionsudvalget og forestillinger optaget i garantiordningen,
så længe refusions- eller garantiperioden løber.
Endelig godkender Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst løbende enkeltforestillinger, som ikke på forhånd er godkendt.
Godkendelser registreres af forestillingens producent på scenekunstportalen www.scenen.dk. Gå ind
under menupunktet ”Søg produktion”. Her findes
også det journalnummer, der skal anvendes i ansøgningen.
SÅDAN VURDERES DIN ANSØGNING
Puljen fordeles til den enkelte turnéarrangør i forhold
til antallet af opførelser af godkendte forestillinger,
som den enkelte arrangør planlægger i sæsonen.
HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?
Ansøgninger til puljen skal indeholde oplysninger
om: Planlagte forestillinger, forestillingens pris og
planlagte antal opførelser i sæsonen samt hvilke rabatordninger, ansøger tilbyder. Som dokumentation
for, at der søges om godkendte forestillinger skal
godkendelsens journalnummer (j.nr.) anføres. Dette
nummer findes i beskrivelsen af forestillingen på
www.scenen.dk/produktionssiden/.
Oplysningerne skrives ind i et standardbilag, som i
udfyldt stand skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsblanket.
Det kræves ikke, at der på ansøgningstidspunktet for
den ordinære ansøgningsrunde skal være indgået
bindende kontrakter om forestillingerne. Dog kan
Kulturstyrelsen kræve, at der skal være indgået bindende kontrakter om de tilskudsberettigede forestillinger, inden tilskud udbetales. Det forudsættes
normalt, at der ved den ekstraordinære ansøgningsrunde er indgået bindende kontrakter på de forestillinger, der søges tilskud til.
ØKONOMI
Tilskud udbetales som et beløb pr. opførelse af en
forestilling. Hvis tilskuddet pr. overførelse overstiger
forestillingens pris, beregnes tilskuddet til 90 % af
prisen ekskl. moms til den pågældende forestilling.
FORDELINGSPRINCIP
90 % af bevillingen fordeles ved den ordinære runde
i marts. De resterende 10 % af puljen reserveres til en
ekstraordinær runde i november.
NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN
På grundlag af de indkomne ansøgninger sammentælles det totale antal af opførelser af godkendte
forestillinger i den kommende sæson. Dermed kan
det ud fra bevillingen til formidlingsordningen udregnes, hvilket tilskud den enkelte opførelse udløser. Tilskudssatsen i den ordinære ansøgningsrunde i
2014/15 har været 14.000 kr.
Tilskuddet udbetales normalt i to rater, pr. 1. juli og
pr. 15. januar. Kulturstyrelsen forestår udbetalingen,
der udbetales til ansøgers NEM-konto.
Tilskud ved den ekstraordinære runde udmeldes senest 1. december, og udbetaling finder sted i løbet
af december.
11
Statens Kunstfond
FORMIDLINGSORDNINGEN – GODKENDELSE AF
FORESTILLING
Godkendelse af en teaterforestilling som
professionel scenekunst med henblik på ansøgning
om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen
(”Billetkøbsordningen”)
FRISTER: Løbende
HVEM KAN SØGE?
Enkeltforestillinger, som ikke er produceret med
støtte i henhold til Lov om scenekunst, skal godkendes som professionel scenekunst af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst for at kunne udløse formidlingstilskud (billetkøbstilskud).
Teaterkompagnier og producenter, der på professionel basis udbyder eller præsenterer turnerende
teaterforestillinger, kan søge om at få godkendt en
forestilling, herunder udenlandske gæstespil.
Når en forestilling er godkendt, kan der søges tilskud til forestillingen under Formidlingsordningen.
HVEM ER AUTOMATISK GODKENDT?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov
om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer
sig om:
• Det Kongelige Teater
• Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, herunder Folketeatret
• Egnsteatre
• Små Storbyteatre
til 1 A4-side). Det er væsentligt, at du her gør rede
for forestillingens scenekunstneriske idé/intention
og det dramaturgiske forløb.
For forestillingens instruktør/koreograf, scenograf,
dramatiker og samtlige medvirkende skal oplyses:
- navn og funktion i forestillingen
- uddannelse, uddannelsessted og -år
- relevant teatererfaring
For medvirkende, der ikke er uddannet på en statsanerkendt, scenekunstnerisk uddannelsesinstitution,
skal disses professionelle, scenekunstneriske baggrund dokumenteres.
Oplysningerne skrives ind i den obligatoriske bilagsskabelon, som skal vedhæftes den elektroniske
ansøgningsformular. Du må gerne vedhæfte relevante, supplerende bilag, fx en beskrivelse af forestillingen eller CV’er på de medvirkende.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan udbede sig yderligere oplysninger, herunder om forestillingens budget.
HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?
Begynd med at downloade den obligatoriske bilagsskabelon (i word-format), som skal udfyldes med
oplysninger om forestillingen.
Når du har udfyldt skabelonen, og gjort eventuelle
andre bilag er klar, kan du gå videre med den elektroniske ansøgningsformular – benyt ”Ansøg”-knappen.
Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt. Det samme gælder
forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget
og forestillinger optaget i garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.
HVORNÅR FÅR DU SVAR?
Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 4
uger efter indsendelse af ansøgningen. I løbet af de
4 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget,
udsendt, læst og behandlet.
Når en forestilling er godkendt til ordningen skal
den registreres af ansøger på scenekunstportalen
www.scenen.dk via tilmelding til www.tereba.dk.
Det er på scenen.dk, teaterforeninger og andre, der
søger om formidlingstilskud, finder information om
godkendte forestillinger.
NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil
du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet
kopi af ansøgningen.
Godkendelse af enkeltforestilling gælder så længe, forestillingen udbydes af samme producent/
udbyder under samme titel og uden ændringer af
væsentlig kunstnerisk karakter.
SÅDAN VURDERES DIN ANSØGNING
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af
forestillingens form og indhold (maksimalt svarende
12
LOVGRUNDLAG
Statens Kunsfonds Projekstøtteudvalg for Scenekunst behandler ansøgninger i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst.
HVIS DU FÅR TILSAGN /TILLADELSE /
DISPENSATION SKAL DU...
Når en forestilling er godkendt, kan der søges tilskud til forestillingen under Formidlingsordningen.
Desuden skal den registreres af ansøger på scene-
kunstportalen www.scenen.dk via tilmelding til
www.tereba.dk. Det er på scenen.dk, teaterforeninger og andre, der søger om formidlingstilskud, finder information om godkendte forestillinger.
HVEM VURDERER DIN ANSØGNING?
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.
REFUSIONSORDNINGEN – GODKENDTE FORESTILLINGER
Kommuner kan med Refusions­ordningen få dækket 50% af udgifter til køb af refusionsgodkendte
professionelle scenekunst­forestillinger.
Det er som udgangspunkt Refusionsudvalget, der
beslutter, om en forestilling kan godkendes. Forestillinger, der har fået tilskud fra et område under
Lov om scenekunst er automatisk godkendte.
nekunstportalen www.scenen.dk. Gå ind under
menupunktet “Søg produktion” og find oplysninger
om, hvorvidt en given produktion er optaget i
Refusionsordningen. Det fremgår også her, om en
forestilling er med i garantiordningen eller er godkendt til formidlingsordningen. Det er teatrene/
producenterne, der selv sørger for at vedligeholde
oplysningerne på www.scenen.dkproduktionssiden.
GODKENDTE FORESTILLINGER
Refusionsgodkendte forestillinger findes på sce-
REFUSION AF KOMMUNERS KØB AF TEATERFORESTILLINGER
Refusionen kan kun søges af kommuner, der én
gang årligt sender en samlet opgørelse over køb til
Kulturstyrelsen.
Frister: 02. maj. 2016
HVEM KAN SØGE?
Kommuner, der har haft udgifter til køb af godkendte børne- og voksenopsøgende forestillinger,
eller til køb af billetter uden rabatter til sådanne
forestillinger, i det foregående kalenderår.
HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?
Formålet med ordningen er at give kommuner et
incitament til at købe forestillinger, så børn i hele
landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet.
Det samme gælder for voksenopsøgende teater.
Ved børneteater forstås teater, der er produceret
for børn og unge under 16 år. Ved voksenopsøgende
teater forstås teater, der opføres på steder, hvor
publikum normalt kommer af andre grunde end at
se teater. Det kan f.eks. være et bibliotek, en rådhushal eller lignende.
For at udgiften til en forestilling kan udløse refusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst.
På produktionssiden på den landsdækkende scenekunstportal www.scenen.dk/produktionssiden/
kan det ses, om en forestilling er godkendt til refusion og i hvilken periode/teatersæson refusionsgodkendelsen gælder. På produktionssiden findes
også den enkelte refusionsgodkendte forestillings
journalnummer, der skal anføres ved kommunens
indsendelse af refusionsopgørelsen.
HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?
Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:
• Kommunen skal lave en oversigt over samtlige
forestillinger i et excelark.
• Revisionserklæring
Opgørelsen danner grundlag for den revisionserklæring, der indsendes til Kulturstyrelsen sammen
med ansøgningsskemaet inden fristen den 4. maj.
I skemaet afgiver kommunen en tro og love erklæring om, at opgørelsen kun omfatter forestillinger
der er godkendt til refusion, og at der ved køb af
billetter er betalt fuld pris (dvs. at der ikke er ydet
rabat, formidlingstilskud el.l.).
Kulturstyrelsen udtrækker et antal ansøgninger til
stikprøvekontrol og i disse tilfælde kontakter Kulturstyrelsen kommunen og beder om at få tilsendt
den samlede opgørelse.
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.
ØKONOMI
Der ydes 50% refusion af udgifterne, eks. moms.
Udgifterne skal være nettoudgifter, det vil sige, at
eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes.
NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN
Når du har indsendt den elektroniske ansøgning, vil
du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet
kopi af ansøgningen.
13
BEKENDTGØRELSE OM STATSREFUSION
AF KOMMUNERS UDGIFTER
ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teatre
I medfør af § 25, stk. 2, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, og efter
forhandling med Kommunernes Landsforening fastsættes:
er automatisk godkendt til at kunne udbydes med
refusion.
§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse
teater, som er produceret for børn under 16 år.
Stk. 2. Refusionsgodkendelse, jf. stk. 1, ophører fem
sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud i henhold til lov om scenekunst. I tilfælde, hvor
en godkendt forestilling overdrages til et teater, som
ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst,
udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal der ansøges om ny refusionsgodkendelse. Ophør sker med udgangen af en sæson
(30. juni).
Stk. 2. Ved opsøgende teater forstås teater, der
opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser og lignende, hvor publikum
kommer af andre grunde end for at se teater. Denne
teaterform kan henvende sig både til børn og voksne.
§ 5. Forestillinger af børneteater og opsøgende teater,
der ikke er produceret med støtte i henhold til lov
om scenekunst, skal for at kunne udbydes med refusion i henhold til § 25 i lov om scenekunst godkendes
af Refusionsudvalget.
Refusionsudvalget
Vurderingskriterier og procedure for godkendelse
til refusion for forestillinger, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst
§ 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt
i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.
§ 3. Kulturministeriet nedsætter et udvalg, Refusionsudvalget, der forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
Stk. 2. Refusionsudvalget består af 5 medlemmer, der
udpeges og beskikkes for en periode af 4 år. Statens
Kunstfond udpeger 2 medlemmer, Teatrenes Interesseorganisation udpeger 1 medlem, Danmarks Teaterforeninger udpeger 1 medlem, og 1 medlem udpeges
i fællesskab af Uafhængige Scenekunstnere, De Frie
Koreografer og Danske Sceneinstruktører.
Stk. 3. Refusionsudvalgets medlemmer kan ikke i
beskikkelsesperioden bestride poster i Statens Kunstfond eller være medlem af Teatercentrum i Danmarks
bestyrelse. Refusionsudvalgets medlemmer kan ikke
genbeskikkes.
Stk. 4. Refusionsudvalget vælger selv sin formand
blandt medlemmerne.
Stk. 5. Refusionsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde
bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
Stk. 6. Kulturstyrelsen varetager Refusionsudvalgets
sekretariatsfunktioner.
Godkendelsesberettigede forestillinger
§ 4. Forestillinger af børneteater og opsøgende
teater, der er produceret af teatre, som modtager
økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst,
14
§ 6. Meddelelse af refusionsgodkendelse sker efter
ansøgning, der indsendes til Refusionsudvalget. Refusionsudvalget fastsætter nærmere regler for ansøgningernes form og indsendelsestidspunkt.
§ 7. Der gennemføres årligt et antal præsentationsarrangementer (showcases), hvor producenterne har
mulighed for at vise deres forestillinger for Refusionsudvalget. Arrangementerne afvikles i samarbejde
mellem Kulturstyrelsen og Teatercentrum i Danmark.
Refusionsudvalget indkalder forestillinger til præsentationsarrangementer på baggrund af de modtagne
ansøgninger.
Stk. 2. Refusionsudvalget træffer afgørelse om
refusionsgodkendelsen på baggrund af de afholdte
præsentationsarrangementer. Senest 1. marts meddeler Kulturstyrelsen refusionsgodkendelsen for den
kommende sæson (1. juli – 30. juni).
Stk. 3. Refusionsudvalget fastsætter nærmere regler
for den praktiske afvikling af præsentationsarrangementerne.
§ 8. Ved den scenekunstfaglige vurdering af en forestilling lægger Refusionsudvalget vægt på forestillingens kvalitative standard.
Stk. 2. Refusionsudvalgets vurdering sker på baggrund
af dels teatrets ansøgning, dels Refusionsudvalgets
scenekunstfaglige vurdering efter at have overværet
en opførelse af forestillingen.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan Refusionsudvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgningen.
Stk. 4. Refusionsgodkendelse meddeles for en eller
flere sæsoner ad gangen, dog maksimalt fem sæsoner. Eventuel forlængelse kræver godkendelse fra
Refusionsudvalget på baggrund af fornyet ansøgning.
Stk. 5. Såfremt en forestilling er refusionsgodkendt
for flere sæsoner, og der i løbet af perioden foretages udskiftninger af en eller flere af de centrale skuespillere eller på anden måde sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder Refusionsudvalget
har meddelt godkendelse, påhviler det producenten
snarest at underrette Refusionsudvalget. Refusionsudvalget tager herefter stilling til, om godkendelsen
fortsat er gældende for de kommende sæsoner, eller
om forestillingen på ny skal præsenteres for Refusionsudvalget.
Refusionsberettigede kommunale udgifter
§ 9. Følgende kommunale udgifter, herunder tilskud,
er refusionsberettigede:
1) Udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse
købes af kommuner eller kommunale institutioner,
herunder også udgifter til køb af forestillinger til
børneteaterfestivaler.
2) Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til
nedbringelse af billetprisen for refusionsgodkendte
forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
Der ydes refusion, uanset om billetter sælges til
børn eller voksne.
3) Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter
ved disses køb af refusionsgodkendte forestillinger
af børneteater og opsøgende teater.
§ 10. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale
udgifter:
1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion
i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud.
2) Udgifter og tilskud til nedbringelse af billetpriser
for børn, der overværer teaterforestillinger for
voksne.
3) Udgifter og tilskud til køb af billetter til forestillinger af børneteater og opsøgende teater, hvor billetprisen allerede er reduceret gennem et statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst.
4) Udgifter ved kommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende teater.
Indberetning til Kulturstyrelsen
§ 11. Kommunerne udarbejder en opgørelse over de i
løbet af kalenderåret afholdte refusionsberettigede
udgifter.
Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusive
moms.
Stk. 3. Opgørelsen skal være påtegnet af den kommunale revision. Påtegningen skal oplyse, at opgørelsen
er revideret i overensstemmelse med det kommunale
revisionsregulativ, og at opgørelsen af statsrefusion
er foretaget i overensstemmelse med gældende
bestemmelser.
§ 12. Opgørelsen skal indsendes til Kulturstyrelsen
senest 1. maj i det følgende år.
Stk. 2. Der kan kun indsendes én opgørelse for hver
kommune.
Udbetaling og regulering af refusion til
kommunerne
§ 13. Kulturstyrelsen udbetaler refusion til kommunerne, jf. § 1, på baggrund af den af kommunen indsendte
refusionsopgørelse, jf. § 12.
Stk. 2. Hvis den kommunale revision har taget forbehold eller har givet supplerende oplysninger i
påtegningen til opgørelsen over de af kommunen
afholdte refusionsberettigede udgifter, jf. § 11, stk. 3,
kan statens refusion til kommunen nedsættes efter et
skøn, foretaget af Kulturstyrelsen. Det samme gælder,
hvis Kulturstyrelsen ved gennemgang af refusionsopgørelsen konstaterer, at der i opgørelsen er medtaget
udgifter, der ikke er refusionsberettigede efter denne
bekendtgørelse.
Stk. 3. Kulturstyrelsen udbetaler senest den 1. december i ansøgningsåret den beregnede refusion i én rate
til den kommune, der har ansøgt om refusion.
Stk. 4. I de i stk. 2 beskrevne tilfælde kan Kulturstyrelsen dog beslutte at udbetale refusionen i flere rater,
herunder a conto, og at foretage den endelige afregning af refusionen senere end 1. december.
Ikrafttræden
§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november
2014.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 737 af 12.
juni 2013 om statsrefusion af kommuners udgifter ved
køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
Kulturministeriet, den 9. oktober 2014
Marianne Jelved
/ Ane Kathrine Lærkesen
15
Statens Kunstfond
GARANTIORDNINGEN - OPTAGELSE AF FORESTILLINGER
Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende
sæsonerne 2016/17 og 2017/18.
FRISTER: 01. juni 2016 og 01. juni 2017
* Note: DEADLINE er inden kl. 24 på ansøgningsdatoen!
HVEM KAN SØGE?
Professionelle scenekunstaktører (enkeltpersoner,
foreninger, institutioner m.fl.)
Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive
offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside,
www.kunst.dk.
HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?
Formålet er at medvirke til, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst udvælger en række forestillinger til at indgå i
Garantiordningen i sæsonerne 1. juli 2016 til 30. juni
2017 og 1. juli 2017 til 30. juni 2018.
Når en forestilling er optaget, kan en køber af forestillingen få en underskudsdækning på maks. 16.000
kr. Se hvordan underskud opgøres, og hvilke betingelser der er for at få udbetaling fra Garantiordningen her.
Du kan også søge, hvis din forestilling er en:
• Genopsætning
• Familieforestilling, der kan spille for et publikum
fra 16 år og op
SÅDAN VURDERES DIN ANSØGNING
I udvælgelsen prioriteres:
• smalle forestillinger, forestillinger med høj
kunstnerisk kvalitet og forestillinger målrettet et
voksenpublikum
Bemærk, at et produktionstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ikke
er ensbetydende med, at forestillingen optages i
garantiordningen.
Udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på:
• en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
• klare overvejelser om sammenhængen mellem
form og indhold
16
• evne til at omsætte indhold til præcist valgt
udtryk
• evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske
udtryk
• klare valg i relation til publikum
Udvalget har desuden fokus på:
• ny dansk dramatik
• danseforestillinger
• spredning til publikum i hele landet
• spredning af genrer
Der optages ikke:
• Forestillinger målrettet mod et børnepublikum
(0-16 år). De hører under Refusionsordningen.
• Amatørteater
• Forestillinger, som udvalget vurderer, kan klare sig
på markedsvilkår
Du kan danne dig et indtryk af, hvilke forestillinger,
der er optaget i ordningen her.
HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?
Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.
Følgende bilag vedhæftes til det elektroniske
ansøgningsskema:
• Beskrivelse af det ansøgte (maks. to sider – vedhæftes i et dokument - dette gælder også egnsteatre og små storbyteatre)
• Cv på de medvirkende kunstnere (maks. én side
pr. person – vedhæftes i et dokument - dette
gælder også egnsteatre og små storbyteatre)
Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen. Fysisk indsendt materiale vil
ikke blive returneret.
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede
oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.
HVORNÅR FÅR DU SVAR?
Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden 1.
oktober. Fra du har indsendt ansøgningen, til du
får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget,
udsendt, læst og behandlet.
Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt på kunst.dk
1. Gå ind på www.tereba.dk og opret din profil og
produktion.
NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning vil
du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet
kopi af ansøgningen.
2. Husk at udfylde fanebladet ”juridisk”. Vælg den/
de ordninger, som produktionen er godkendt til,
og udfyld journalnummeret samt godkendelsesperioden.
LOVGRUNDLAG
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.
Du kan kontakte Tereba på tlf. 35 24 01 00 eller
[email protected]
HVIS DU FÅR TILSAGN /TILLADELSE /
DISPENSATION SKAL DU...
Registrere forestillingen på scenekunstportalen scenen.dk. Det sker via databasen Tereba. Formidlingen
af forestillingerne på portalen er vederlagsfri.
For at registrere din(e) produktion(er) i Tereba skal
du gøre følgende:
Vær opmærksom på, at du ikke kan udskifte en
forestilling med en anden efter optagelse i Garantiordningen, da det er den konkrete forestilling, og
ikke producenten som optages i Garantiordningen
HVEM VURDERER DIN ANSØGNING?
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Scenekunst, der udvælger forestillingerne på baggrund af de indkomne ansøgninger. Udvalget foretager en kunstnerisk vurdering af den enkelte ansøgning.
Statens Kunstfond
GARANTIORDNINGEN - UDBETALING,
TURNERENDE VOKSENTEATER
Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i
Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti.
FRISTER: Løbende
* Note: Fra og med sæson 2015/16 kan markedsføringsudgifterne IKKE længere indgå i udregningen af
underskuddet.
HVEM KAN SØGE?
Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der
køber en forestilling, som er optaget i Garantiordningen for den pågældende sæson.
Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive
offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside,
www.kunst.dk.
HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?
At sikre at også smallere forestillinger kommer
rundt i landet.
HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT OPNÅ
UNDERSKUDSGARANTI?
• Forestillingen skal være offentlig tilgængelig.
• Der skal sælges billetter til et normalt prisniveau.
Udleveres der gratis billetter til forestillingen i
form af en bonusforestilling i forbindelse med et
abonnementssalg, skal den opnåede indtægt ved
abonnementssalget fordeles på alle forestillinger
i abonnementet.
• Forestillingen må ikke modtage tilskud fra andre
turnéordninger.
• Arrangøren af forestillingen kan kun få én underskudsdækning pr. forestilling pr. sæson. Såfremt
der afholdes flere opførsler af den samme forestilling vælger arrangøren selv hvilken af opførslerne, der skal have underskudsgaranti. Det skal
fremgå af markedsføringsmateriale, at forestillingen gennemføres med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts garantiordning for turnerende teater for voksne. Se
her, hvordan der skal krediteres.
SÅDAN VURDERES DIN ANSØGNING
Garantiordningen er en administrativ ordning som
behandles af Kontoret for Musik og Scenekunst.
HVOR MEGET KAN DER SØGES OM?
Der kan søges om underskudsdækning på op til
16.000 kr. pr. forestilling.
>>
17
HVORDAN UDREGNES
UNDERSKUDSGARANTIEN?
Underskuddet opgøres som differencen mellem
forestillingens pris (eksl. moms) og indtægterne i
forbindelse med forestillingen; billetindtægter og
evt. formidlingstilskud. Har arrangøren modtaget
andre tilskud til afholdelse af forestillingen, skal de
også trækkes fra.
Underskuddet kan maksimalt være 16.000 kr.
Underskuddet kan maksimalt udgøre 50% af forestillingens pris
HVORDAN OPGØRES FORMIDLINGSTILSKUDDET
(BILLETTILSKUDDET)?
Har arrangøren af forestillingen modtaget et formidlingstilskud i sæson 2015/16 via Formidlingsordningen har arrangøren modtaget et tilskud på op til
14.000 kr. til den konkrete forestilling.
Er hele formidlingstilskuddet anvendt til forestillingen medregnes det bevilgede formidlingstilskud
til forestillingen som en indtægt i opgørelsen over
underskuddets størrelse.
Er der ikke solgt tilstrækkelig mange billetter med
rabat (jf. foreningens rabatstruktur) til at hele formidlingstilskuddet kan anvendes til den konkrete
forestilling, så medregnes kun den del af de op til
14.000 kr. som er forbrugt.
Udregningen af hvor stor en del af formidlingstilskuddet, der er anvendt, skal ske på grundlag af
den rabatstruktur, som arrangøren har anvendt ved
udbuddet af billetter til den pågældende forestilling. Det vil sædvanligvis sige de rabatformer og
størrelser, som fremgår af arrangørens sæsonprogram for den pågældende forestilling.
Beregningseksempel - hvad kan udbetales fra
Garantiordningen
(Alle beløb er ekskl. moms)
Forestillingens købspris
20.000
Billetindtægter
65 voksenbilletter á 80 kr.
5.200
35 ungdomsbilletter á 60 kr.
2.100
Billetindtægter i alt
7.300
Formidlingstilskud (max. 14.000 kr.)
65 voksenbilletter solgt med 60 kr. i rabat 3.900
35 ungdomsbilletter solgt med 80 kr. i rabat 2.800
Forbrugt formidlingstilskud i alt
6.700
18
Resultat før billetgaranti
(20.000 - (7.300 + 6.700)
max. 16.000 kr. og max. 50% af købsprisen)
Udbetales i alt fra Garantiordningen
6.000
6.000
HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?
Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger klar, før
du går i gang.
Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:
• Titel på den opførte forestilling
• Producentens navn
• Spilledato
• Antal solgte billetter
• Billetindtægt
• Beløbet der skal udbetales i underskudsgaranti
for den pågældende forestilling
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede
oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende
grundlag.
STIKPRØVEKONTROL
Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol, for at vurdere om tilskudsmodtageren har
anvendt tilskuddet til formålet og om det ansøgte
beløb er opgjort på baggrund af den gældende
opgørelsesmetode, som er anført ovenfor i denne
beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren
forpligtiget til at kunne fremvise et regnskab for
afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation,
der viser beløbsopgørelsen.
Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i
tilfælde af at tilskudsmodtager ikke opfylder og/
eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.
HVORNÅR FÅR DU SVAR?
Underskudsgarantien vil blive udbetalt senest 1
måned efter ansøgningen er indsendt.
NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil
du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.
Den indeholder et ansøgningsnummer, som skal
bruges ved henvendelser til Kulturstyrelsen.
LOVGRUNDLAG
Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse
af lov om scenekunst.
OPTAGET I GARANTIORDNINGEN SÆSON 2016-17
ANSØGER
PROJEKTTITEL
Asterions Hus
Leonardo
Asterions Hus
Romeo&Julie!
Black Box Theatre
Seven
Dansk Danseteater
Waltz
Det Flydende Teater
Tal Det Olske Orkester
Escape
Don GNU
M.I.S – natten er lang
Granhøj Dans
Rite of Spring – Extended
Granhøj Dans
ROSE: Rite of Spring – Extended 2
Holland House
Det som diktatoren ikke har sagt
Koppel, Abelone Katrine Hedevig
Tørst
Livingstones Kabinet
The Einstein of Sex
Moribund
Bloody Mary #4
Mungo Park Kolding
De Stuerene
Mute Comp. Psysical Theatre
Most Truths are so Naked
Mute Comp. Psysical Theatre
The Strike of no Thought
Neander Teater
Airport
Next Zone
7 runer
Next Zone
Dreamtime
Paolo Nani Teater
Små katastrofer
Recoil Performance Group
On/Volt
Recoil Performance Group
Tumult
Teater Rio Rose
Ankomsten
Teaterforeningen (stilleben)
En Anden Krop
Teaterforeningen Glimt
Skallen
Teaterforeningen hello!earth
Life in the Universe – en forsamling af dyr, mennesker og mineraler
Teaterforeningen Katapult
Bye Bye Yue Yue
Teaterforeningen Sceneprojekt
Vækst
Teaterforeningen X-act
Post No Bills
Teatret Møllen
En mand der hedder Ove
Teatret Møllen
Hexerie eller blind alarm
Teatret st.tv.
Skakmat – det meste værste sker om dagen
Uppercut Danseteater
360 – Den sorteste hvide løgn
Teater Stuk
Pigerne på Sprogøe
19
Statens Kunstfond
TURNÉNETVÆRK FOR VOKSENTEATER
Ny aftale med Turnénetværket for sæson 2016/17
sikrer et stærkt og varieret turnéudbud
Turnénetværket og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har indgået en aftale for
sæson 2016/17 om underskudsgaranti til forestillinger, som bliver optaget i ordningen.
I aftalen er der afsat 3 mio. kr. til underskudsgaranti
til de forestillinger, som bliver optaget i netværket i
sæson 2016/17.
Formålet med ordningen er uændret. Det handler
stadig om at støtte smalle forestillinger af høj kvalitet, der kommer på turné og møder et publikum.
De 65 medlemmer af Turnénetværket skal også
fremover fremme den geografiske spredning af
forestillingerne og sikre deres publikum et varieret
og kvalitetspræget udbud af nyskabende og eksperimenterende turnéteater.
NYT LOFT FRA SÆSON 2016/17
Fra og med sæson 2016/17 vil der være et loft over,
hvor mange forestillinger der kan optages i ordningen. Det er Turnénetværket og dets medlemmer,
der udvælger de 20 forestillinger der maksimalt kan
20
optages i ordningen. Der udvælges 18 forestillinger
blandt de nominerede, og derudover bliver der
mulighed for i løbet af sæsonen at optage yderligere to aktuelle forestillinger i ordningen.
Som noget nyt indføres der allerede fra sæson
2015/16 en årlig ansøgningsfrist for underskudsgaranti ved visning af Turnénetværkets forestillinger.
Senest den 1. september 2016 skal Turnénetværkets
medlemmer indsende ansøgninger vedrørende viste
forestillinger til Kulturstyrelsen.
Projektstøtteudvalget vil desuden igangsætte en
evaluering af Turnénetværket og Garantiordningen.
Udvalget ønsker at evaluere de to ordninger ud fra
en samlet betragtning af formålet med ordningerne,
den konkrete anvendelse af ordningerne samt
udvalgets erfaringer med ordningerne, herunder
også det økonomiske forbrug på ordningerne.
Der vil senest den 1. august 2016 være vejledning og
ansøgningsskema på www.kunst.dk.
YDERLIGERE INFORMATION
Bo Hansen, konsulent i Kulturstyrelsen, [email protected], 3374 4520
HVAD ER “PROFESSIONEL SCENEKUNST”?
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst yder tilskud til professionel scenekunst.
I vurderingen af, hvad der kan betragtes som professionel scenekunst, lægger Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Scenekunst dels vægt de
medvirkendes uddannelsesmæssige baggrund og
scenekunstneriske erfaring og dels på forestillingens
scenekunstneriske koncept og form. Ud fra en samlet vurdering skal forestillingen holde et kunstnerisk
professionelt niveau.
PROFESSIONELLE MEDVIRKENDE
For at en forestilling (produktion) kan betegnes som
”professionel” kræves det, at forestillingens instruktør/scenograf/koreograf samt en væsentlig del af
de medvirkende er professionelle i kraft af
• en scenekunstfaglig uddannelse på en af staten
anerkendt uddannelsesinstitution eller
• en professionel karriere inden for scenekunst
At amatører medvirker i en forestilling udelukker
ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er
• at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse
• at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at
anvende amatører
• at den professionelle medvirken i en samlet vurdering har tilstrækkelig vægt
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst anser fx ikke forestillinger som lokal- eller
egnsspil, hvor de medvirkende og/eller de kunstneriske ophavsmænd ikke er professionelle, for at
være professionel scenekunst.
HVAD ER SCENEKUNST?
For at en forestilling skal kunne betragtes som ”scenekunst”, skal den være baseret på et samlende scenekunstnerisk koncept og form (fx et manuskript, en
koreografi, et dramatisk forløb eller lign.). Udvalget
lægger i sin vurdering tillige vægt på forestillingens
idé og kunstneriske intention samt på dramaturgi,
scenisk løsning og iscenesættelse.
Forestillinger med skuespil (både ældre og nyere
dramatik), musikdramatik og dans falder normalt
inden for begrebet ’scenekunst’.
Revyer, artistforestillinger og standup-shows af
traditionel karakter er eksempler på forestillinger,
som udvalget normalt ikke godkender til formidlingsordningen.
Spørgsmålet om, hvad der er ”scenekunst”, kan dog
ikke afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning
alene. Udvalget betragter enhver forestilling (uanset
genre) som scenekunst, hvis den efter sin karakter
og sin kvalitet på et kunstnerisk professionelt
niveau kan bidrage til scenekunstens udvikling i
Danmark.
KODA-TARIFFER
for sæson 2016-2017 henvises til:
KODA–tariffer: www.koda.dk
GRAMEX-PRISER
TEATRE
Anvender I indspillet musik til en teaterforestilling,
fx på cd eller mp3-fil, skal I have en aftale med
Gramex.
PRISER FOR 2016
Gramex har indgået en 3½-årig prøveaftale om brug
af indspillet musik på teatre med Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF). Aftalen træder i kraft 1. januar 2014
og løber indtil 30. juni 2017.
fremførelse og kopiering af indspillet musik – også
for teatre, som ikke er medlem af TIO eller DTF.
Der er to priser for brug af indspillet musik på
teatre:
• Skuespil og børneforestillinger
• Danseforestillinger mv. – det vil sige dans, ballet,
syngespil, opera og musical
Hvad angår kabaretter, stand-up og shows skal
teatrene indgå aftale med Koda, som sørger for at
afregne til Gramex.
Der er tale om en rammeaftale, der fastlægger
betingelserne og betalingen for teatrenes offentlige
21
STIK MIG EN MUSE
0
- DE DAMER GAR TIL FILMEN
En drøm af en musikforestilling!
INSTRUKTØR Mads M. Nielsen
Muser fra alle tider mødes. Et møde med fortiden, nutiden, fremtiden.
Ny dansk dramatik i flot samspil med sange fra den danske filmskat.
Skuespillerinde-ensemblet De Damer tager dig med ind i en verden, hvor
kendte melodier får nyt liv, mens guder, kvinder, mænd, kærligheden og
selveste demokratiet står for skud.
KOSTUMEDESIGNER Lisbeth Burian
Med inspirationen hentet fra den græske mytologis muser portrætteres kvinden
i sit væsen; i sine mange roller som Moderen, Jomfruen, Forføreren, Den
Vise, Spiloppen, Den Mærkelige og Skaberen/Ødelæggeren, samt, Sappho,
Antikkens eneste kvindelige digter, af Platon kaldet den dødelige muse.
Måske finder vi svar på livets store spørgsmål såsom;
Er stemmeretten en ret vi kan tage for givet i dag? Kan en dag leves uden
kærlighed? Hvad er det hun husker? Og glemmer han? Er det nu også den
allersidste dans? Og hvad er det egentlig de taler om i en tissekø?
Alt sammen krydret med masser af musik, humor og stof til eftertanke.
- Otte kvinder indtager scenen og én ting er sikkert: Det bliver Hot Hot!
DRAMATIKER Alexandra Moltke Johansen
MUSIKALSK ARRANGØR Raivis Zandovskis
GÆSTEARRANGØRER
Xenia Lach-Nielsen og Lasse Schmidt
MEDVIRKENDE: DE DAMER
- Jette Sophie Sievertsen, Christine Gaski, Iben
Dorner, Tine Gotthelf, Lene Hummelshøj, Margit
Watt-Boolsen, Christina Bech, Nina Marie Birk
TEKNIK
Lyd og lys: Ophængningsplan og beskrivelse
fremsendes efter aftale
Scene: Min. 6x4 m
Mørklægning: Påkrævet
Bagtæppe: Sort, ophængt ca. 5 m fra scenekant
Spilletid ca. 2 timer incl. pause.
TURNÉPERIODE 25. marts - 7. maj 2017
VEJL. PRIS 42.000 kr + moms
Kontakt: AGENZY A/S 33 32 72 42 eller [email protected]
22
- ORIGINAL PRODUKTION: CAFE‘LIVA - FOTO: KAROLINE LIEBERKIND
H.C. ANDERSEN
LEVER!
Et digitalt teatereventyr
MØD DEN GRIMME ÆLLING OG DEN SELVSIKRE
KLODS HANS I EN NY TEATERFORESTILLING FOR
HELE FAMILIEN, HVOR H.C. ANDERSENS KENDTE
OG ELSKEDE FIGURER BLIVER SENDT UD PÅ ET
UDFORDRENDE OG UKENDT EVENTYR.
Spritny teknologi, forener det bedste fra animationens
og teatrets verden, og gør det muligt for figurerne
at få hjælp fra publikum – og det får de brug for!
Danmarks mest kendte og elskede digter sidder alene
og modløs og drømmer om et liv som solodanser ved
Den Kongelige Ballet, men han kan ikke danse.
I et nyskrevet eventyr inviterer BaggårdTeatret og
tekniktroldmændene fra Rokoko børn og barnlige
sjæle ud på en eventyrrejse i jagten på fantasi,
selvtillid, prinsessen og det halve kongerige.
Aldersgruppe: 5 - 105 år
Varighed: 55 minutter
Scenemål:
Bredde: 7,5 m
Dybde: 9 m
Højde: 2,9 m
Forestillingen kræver
et tilstødende lokale.
Turne: september - oktober
2016 + marts- april 2017
Pris:
Kr. 19.900
ved 120 publikummer
2. forestilling samme dag:
kr. 14.900.
Priser er ekskl. moms
Kontakt:
[email protected]
Telefon: 6221 4043
23
EN PRODUKTION AF BLACK BOX DANCE COMPANY
Even
MODERNE DANS INSPIRERET AF DE 7 DØDSSYNDER
Oplev Black Box Dance Company i en helt ny forestilling, der er inspireret af de 7 dødssynder.
Den cypriotiske koreograf Fotis Nikolaou ønsker, med et poetisk og meget personligt koreografisk sprog, at
udforske de gamle religiøse synder og dyder i en ny kontekst. I et intimt samarbejde med danserne, komponisten Christian Tronhjem, kostumedesigner Charlotte Østergaard samt maskedesigner Martha Foka, vil
Fotis skabe en helt nutidig forestilling, der vedrører os alle.
TURNÉPERIODE:
IDÉ OG KONCEPT:
MEDVIRKENDE:
VARIGHED:
SCENEDIMENSIONER:
PROSCENIUM ÅBNING:
HØJDE TIL NEDERSTE RIG:
Marts - april samt efteråret 2016 og foråret 2017
Marie Brolin-Tani
7 dansere fra Black Box Dance Company
85 min. inkl. pause
10 meter (bredde) x 9 meter (dybde)
8 meter
6 meter
PRIS:
28.000 kr. ekskl. moms.
7EVEN” er godkendt under Garantiordningen for turnerende voksenteater i sæson 2015/2016 samt 2016/2017.
Forestillingen er godkendt til refusion samt formidlingstilskud.
BOOKING:
[email protected] , tlf. 9611 7832
24
BLACK BOX THEATRE • DEN RØDE PLADS 16 • 7500 HOLSTEBRO • BLACK-BOX-THEATRE.DK
2
Café Liva præsenterer Turné 2016/17
På Min
Lysegrønne Ø
– en Sitter Horne-Rasmussen-cabaret
I hold
your hand
in mine
– en Tom Lehrer-cabaret
SÅ’
T
E
D
På Min Lysegrønne Ø – en Sitter Horne-Rasmussen-cabaret
September-november 2016 – vejl. pris 26.000,- eksl. moms
I hold your hand in mine – en Tom Lehrer-cabaret
Januar-marts 2017 – vejl. pris 26.000,- eksl. moms
2
SÅ’ DET
Marts-april 2017 – vejl. pris 20.000,- eksl. moms
Kontakt: [email protected] eller Jacob Morild 40 57 17 00
Det var LIVA der manglede!
www.cafeliva.dk
TEATER
SEMINAR
Afholdes i Jysk Musikteater i Silkeborg
i dagene 18. - 20. november 2016
Nærmere oplysninger kan fås
ved henvendelse til:
DANMARKS
TEATERFORENINGER
Tlf. 35 35 48 46
www.dk-teaterforeninger.dk
e-mail: [email protected]
26
alle rejser starter med første skridt
I ”Entropolis” har videnskaben udset sig den røde planet som vores næste
destination – vores nye hjem. Næste kapitel i historien om mennesket skal
ikke skrives på jorden, men på Mars.
En lille gruppe, særligt udvalgte, sendes til Mars uden returbillet og får til
opgave, at lægge grundstenen for en ny menneskelig civilisation. Denne
gruppe bliver nøje udvalgt, ud fra deres helt særlige egenskaber – men hvilke
egenskaber er det de skal besidde? Hvilke kvaliteter er det vi leder efter hos
dem, der skal skabe en ny civilisation?
”Entropolis” er blevet til i samarbejde med svenske Bombina Bombast,
som arbejder med at bruge nye og innovative teknologier i scenekunsten.
Forestillingen blander disse nye muligheder med Cantabile 2’s Human Specific
form og skaber herved en oplevelse, der både er personlig, udfordrende og
nytænkende.
varighed: 75 minutter uden pause
Praktisk info: Spilleareal på min. B
10 m., D 10 m. og H 5m. Forestillingen er
udviklet til 48 publikummer. Egnet fra 16
år og op.
Pris: 25.000 kr.
turnéPeriode: Forår 2017
Booking og kontakt:
Anders Cules Nielsen,
2287 0121 // [email protected]
Cantabile 2 |KOSteRVeJ 2b | 4780 SteGe | Cantabile2.dK| tlF: +45 5534 0119
27
SÆTTER DIN
VIRKELIGHED TIL DEBAT
Som sidste skud på stammen af C:NTACTs publikums-­ og anmelder-­
roste forestillinger præsenterer vi HVAD LAVER DE HER? – Et
møde med menneskene bag overskrifterne, der præsenterer
+-.*)'$" #$./*-$- - )2)&*() !2"/)$)", *-./$''$)")
viser sig at være særdeles anvendelig som oplæg til borgermøder,
hvor private borgere kan komme og møde deres nye medborgere
og høre hvorfor, de er kommet til Danmark og hvad de har af tanker
*(&-$)" -. )2 /$'1-'., ". .&*'&'..- &) #1 ./*-
glæde af mødet med virkeligheden;; dette har vi set i spilleperioden
#-+$.*)+--$&.-",
+'1 ')/ )/ 3((- /*+.*--) $ 0)./ *'&'0
*-/'' *( #1*-) &-$") $ 2-$) /1)" #( + !0"/, ''-
hør hvorfor Esayas fra Eritrea forlod sin gravide kone, rejste 27
dage igennem Sahara og satte sig på en overfyldt speedbåd over
$'#1/*-/$'.$.//)+).+-*".&*'$)/*/,
De medvirkende kommer fra Syrien, Eritrea, Afghanistan og
/$*+$)*"#-1-/$)(-&(''(*//()-*" --,
3''*-/''$)"-'$1-/&.//+).&.$(0'/)/,HVAD LAVER DE
HER? er et udpluk af de stærkeste fortællinger fra GYNGER , en samproduktion mellem C:NTACT og Integrationsnet
1).&'2"/)$)"#%'+,
FÆLLES
FÆLLES FOR
FOR
ALLE
ALLEC:NTACTS
C:NTACTS
FORESTILLINGER:
FORESTILLINGER:
Syv medvirkende
40 minutters forestilling
og 20 minutters
spørgsmål og debat
YDERLIGERE
INFO &
BOOKING
3,
T: (+45) 82 30 67 60
,3,
PRIS: 14.000,-­
ekskl. moms og transport
Godkendt til refusion
Kan spille når og hvor
som helst – kontakt os
for at høre mere!
28
Støttet af:
HERUDOVER
PRÆSENTERER
TÆT PÅ
HVA’ SÅ, GUD?
Det jeg vil sige med min historie er,
at jeg er taknemmelig:
Jeg har et hav af muligheder foran mig
– tænk på, at jeg kunne have været endt i Darfur.
Det er som om, at mellemøstkonflikten
er blevet lagt over på mine skuldre.
21 år og 68 kilo – det er fandeme tungt!
DEN KLASSISKE FORESTILLING
TÆT PÅ
– den klassiske
forestilling
Jeg spørger:
Vil du være kærester med mig?
Hun siger: NEJ
LOVEFORCE
UNGE UNDER DYNEN
HVAD LAVER
DE HER?
ET MØDE MED MENNESKENE
BAG OVERSKRIFTERNE
LOVEFORCE
– unge under dynen
OM TRO OG RELIGION
HVA’ SÅ, GUD?
– om tro og religion
De fleste ved ikke,
hvordan de skal reagere. Det er da klart!
Jeg ved jo ikke engang selv,
hvordan jeg skal reagere?
SIG NOGET
– NÅR DØDEN
BLIVER EN DEL AF LIVET
SIG NOGET
– når døden bliver
en del af livet
Jeg tror på demokrati
- men ikke vores demokrati
eller nogle af de
demokratier
vi kender i dag.
DEMOKRATI
FOR GAMMEL
– til hvad?
TASKFORCE 65+
– HVAD RAGER DET MIG?
DEMOKRATI
– hvad rager det mig?
FOR GAMMEL
– TIL HVAD?
Taskforce 65+
29
Dansk Rakkerpak
INTERNATIONALT GADETEATER
RS
Ø
ND
E
UD
Big Bang Company består af artistparret Nicko og Speedo, der har optrådt sammen i en
menneskealder, samt af deres polske kapelmester Thomazchewski og hans one man circus band.
Showet har afgjort set bedre dage, men bliver fremført med stor charme, selvtillid og dødsforagt
- ikke mindst i den store finale, hvor Speedo som en levende kanonkugle fyres ud over publikum...
Big Bang Company er en vedkommende forestilling om livslangt partnerskab, venskab, kriser,
kompromisser og stor kærlighed til en metier. Forestillingen oser af støvet cirkusnostalgi og
fremføres i Dansk Rakkerpaks unikke internationale komiske fysiske teatersprog, der appellerer
til både børn og voksne.
Idé og koncept: Grønne & Kløft
Manuskript: Holdet
Instruktion: Folmer Kristensen
Scenograf: Christian Q. Clausen
Komponist: Thomas Dinesen
Medvirkende: Niels Grønne, Niels Peter Kløft
og Thomas Dinesen
Pris: kr. 16.000,- plus moms. (Reduceret pris på skoler)
Spilleareal: Højde 5 m, bredde 9 m, dybde 9 m.
Varighed: ca. 50 minutter
Aldersgruppe: For voksne og børn fra 6 år
Turné: Juni – september 2016
Forestillingen er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og er refusionsberettiget.
DANSK RAKKERPAK
+45 2178 4748
|
[email protected]
|
www.rakkerpak.dk
Dansk Rakkerpak
INTERNATIONALT GADETEATER
Dansk Rakkerpak hylder filmgysets mester
Alfred Hitchcock med et teaterremake af
hans absolutte hovedværk ”Psycho” fra 1960.
Det foregår i ægte nonverbal Rakkerpakstil
med masser af skæg slapstick, præcis timing,
kropskomik, musikalitet og selvfølgelig - med
en uovertruffen finale i slow-motion.
S
Idé og koncept: Grønne & Kløft
ØR
D
Manuskript: Niels Grønne og holdet
EN
Instruktør: Niels Grønne
D
Komponist: Thomas Dinesen
IN
Scenograf: Christian Q. Clausen
Medvirkende: Jesper Pedersen, Susanne Bonde,
Niels Peter Kløft og Thomas Dinesen.
Pris: kr. 16.500,- plus moms. (Reduceret pris på skoler)
Forestillingen er refusionsberettiget
Spilleareal: Højde 4 m, bredde 9 m, dybde 8 m.
Varighed: 55 minutter
Aldersgruppe: For voksne og børn fra 6 år
Turné: September - november 2016
Forestillingen er støttet af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg og er refusionsberettiget.
Det skræmmende er forventningen
om det skræmmende
Alfred Hitchcock
“Hitchcocks filmklassiker blev til skønne gadeteatergys, hvor alt klappede perfekt. Scenografien foldede sig ud med både bil i regnvejr
og blondine i brusebad, og de gakkede mordforsøg fik familierne til at skrige - af grin.”
Reumertkomiteen
DANSK RAKKERPAK
+45 2178 4748
|
[email protected]
|
www.rakkerpak.dk
Velkommen til sæson 2016/17
Magisk
turnéopera
I efteråret 2016 ser vi frem til at turnere med en vidunderlig, morsom og livsbekræftende opera,
La Cenerentola - på dansk Askepot - af den store italienske komponist Rossini. Askepot har ikke
været på plakaten hos Den Jyske Opera siden 1987, og vi glæder os til at opføre denne opera i hele
Danmark.
Vores forårsturné 2017 hedder 70 års Opera – en fejring af 70 år med opera i Danmark. Den Jyske
Opera blev nemlig grundlagt den 17. marts 1947 og kan fejre 70 års fødselsdag i 2017.
For at markere denne begivenhed turnerer vi med en scenografisk tilrettelagt gallaforestilling
med skandinaviske gæstestjerner og Den Jyske Operas Kor, som vil opføre uddrag fra vores mange
forestillinger sammen med de fem landsdelsorkestre. Vi lover dig en flot og underholdende aften for
både operaelskere og operajomfruer, og jeg glæder mig til selv at iscenesætte forestillingen.
Jeg håber, du har lyst til at opleve festlig, dramatisk og smuk opera i sæson 2016-17.
Med venlig hilsen
Annilese Miskimmon
Operachef
70
Opera
års
Askepot
skepot
Rossini
Askepot
70 års Opera
Instruktør:
Oliver Platt
Instruktør:
Annilese Miskimmon
Turné 6. oktober – 3. december 2016
Turné 4. marts til 8. april 2017
Den Jyske Operas Kor
Den Jyske Operas Kor
Landsdelsorkestrene
Landsdelsorkestrene
Ca. 2 1/2 time inkl. pause
Ca. 2 timer inkl. pause
Kontakt vedr. køb
Annette Lindblad Væring
[email protected]
Tlf. 51 18 19 86
Gratis introduktioner
Vi tilbyder igen i år gratis introduktioner, som bestilles
samtidig med indsendelse af kontrakten. I år tilbyder vi
dette til forestillingerne Askepot og 70 års Opera.
Den Jyske Opera · Musikhuset Aarhus · Skovgaardsgade 2C · 8000 Aarhus C · www.jyske-opera.dk
Kulturtid
LoveCopenhagen
SeniorBladet
Ungt Teaterblod
Teatermæssigt er de så langt fra dagligstuerealismen, som man kan komme det. Og de rykker tilskueren ind i romanens sanseeksplosion.
Information
Varighed 80 min Turnéperiode januar–juni 2017 Scenekrav Dybde 6m Bredde 7m Højde
3m Max. antal tilskuere 250 Pris 12.000 + moms og royalty på 8% af billetindtægterne
Formidlingsordningen Ja
Århus Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Arbejderen
Gregersdh
Det er lykkedes at dramatisere Knud Romers
skildring af Nykøbing Falster, så byens tyskerhad
kan mærkes helt ind i tilskuerens knogler. Voldsomt og ubehageligt – og meget bevægende.
Information
Varighed 90 min Turnéperiode januar–juni 2017 Scenekrav Dybde 6m Bredde 7m Højde 3m
Max. antal tilskuere 250 Pris 12.000 + moms inkl. royalty Formidlingsordningen Ja
Medvirkende Mille Maria Dalsgaard & Jonas Littauer Iscenesættelse & manuskript Krzysztof Minkowski
Scenografi & kostumer Konrad Schaller Lyddesign Simon Littauer Produktion Det Dramatiske Udgangspunkt
Det Dramatiske Udgangspunkt, Frederiksholms Kanal 28Z, 1220 Kbh K,
mobil 26 72 24 90, [email protected], www.dramatiske.dk
35
Operetternes operette udsat for
Dueholm, Næslund og Hansen.
Det er 5. gang de præsenterer deres
udgave af en kendt operette, men
denne gang trues den mandlige idyl
af sopranen Lisbeth Kjærulff.
En forestilling fyldt med forvik­
linger, fest, farver og champagne.
af
dgave
om u s'
s
r
o
aus
de m
Hylen ohann Str en
s
J
u
m
r
Flage apellet
rk
u
lt
u
K
Turnéperiode sept16+jan17+april17
Pris 28.500 kr. incl. transport excl.
moms v/200 tilskuere
Sceneareal br. 8m. dy. 5m. hø. 3m.
Strøm 3x16amp 400 V.
Varighed 2 timer incl. pause
Godkendt til billetkøbsordningen
I samspil med pianisten Allan Dahl
Hansen fører sanger og skuespiller
Hans Dueholm publikum ind i
Storm P’s verden. Evergreens som
”Manden på risten”, ”Åh Louise”,
Richard Wagners ”Gralsfortælling”
og Chaplins ”Smile” fletter sig ind i
Storm Ps egne fluer og monologer.
Turnéperiode sæson 16/17
Pris 15.000 kr. incl. transport excl.
moms v/150 tilskuere
Sceneareal br. 6m. dy. 5m. hø. 3m.
Strøm 3x16amp 400 V.
Varighed 2 timer incl. pause
Godkendt til billetkøbsordningen
Sejr
ssik
ke
Skiv r Storm
e Fo
lkeb P.­hyld
Nor
est
lad
djys
ke S
tifts
tide
nde
www.figaros.eu
hyacintvej 4, 8543 Hornslet
email [email protected] tlf. 61686401
36
37
FIGURA ENSEMBLE og MUSIKTEATRET SAUM præsenterer
KropUmulig
- e lle r u n d
sk y
du s e t m in ld , h a r
k ro p?
En usammenhængende musikforestilling i 7 poetiske billeder
KOMMENTARER FRA
PUBLIKUM: “Det var virkelig en fin forestilling, I
havde sat op. En stor musikalsk fornøjelse. Den fortjener gentagelser - også på
højskoler”!
Claus Bøje, idrætsforsker
“Stærk, bittersød fortælling om kvinders
mangesidede forhold til kroppen. Jeg
blev grebet og måtte både grine og græde,
til trods for, at jeg er både ikke-operaforstandig og mand”
Niels Villum Petersen, illustrator. “En samling tankevækkende og morsomme musiske fortællinger om kroppen
som med- og modspiller...Var underholdt fra start til slut!” Tina Louise Vallentin,
cand. mag. kultur og formidling
Gennem 7 koncertbilleder forholder en række kvinder
sig til forskellige kropsroller, og bliver konfronteret med
spørgsmålet om, hvorvidt krop og hovede hænger sammen? De tager alle midler i brug for at kunne kontrollere
og forstå deres kroppe, – men er det muligt at ændre på
kroppen uden også at ændre ved sin bevidsthed?
FIGURA Ensemble og Musikteatret SAUM har bedt 4
forfattere og 4 komponister – alle nordiske og alle kvinder, om at levere personlige bidrag til forholdet mellem
krop og identitet. Resultatet er en række humoristiske
beskrivelser af det moderne menneskes tragikomiske
forhold til kroppen.
Til hver forestilling inviteres en gæst, en fagperson;
psykolog, antropolog, idrætsforsker, terapeut eller lign.,
rekruteret i det område/ den institution/ skole vi spiller
på, til en efterfølgende dialog ud fra relaterede temaer,
med særlig interesse I det pågældende sted, f.eks Sex,
Sult, Kamp, Sjæl. En dialog hvor ønsket er at uddybe de
spørgsmål, som forestillingen berører.
Musik: Birgitte Alsted (DK) · Ylva Lund Bergner
(SE) · Therese Ulvo (NO) · Lotta Wennäkoski (FIN)
Tekst: Lærke Sanderhoff (DK) · Joan Rang (DK)
· Ingvill Skjold Thorkildsen (NO) · Eva-Stina
Byggmästar (FIN)
Medvirkende: Ingeborg Fangel Mo - sang ·
Jesper Egelund - kontrabas, erhu, guitar ·
Anna Klett - klarinet · Frans Hansen - slagtøj, sav
Instruktør: Ebbe Knudsen · Scenografi: Filippa
Berglund · Lysdesign: Sonja Lea · Kostumier: Hanne
Mørup · Lysbilleder: Iiu Susiraja
Tekniske krav:
Scenestørrelse: 10x10 m
Mørklægning
Turnéperiode: Jan-juni 2017
Forestillingspris: 12.000 kr.
Forestillingens varighed: 60 min.
Forestillingen medfører krav om KODA-afgift
MUSIKTEATRET SAUM og FIGURA ENSEMBLE
Njalsgade 33, 4. Sal, 2300 København S · Kontakt: [email protected] , tlf.: 22 42 91 78 · www.figura.dk
www.saum.dk
38
FREESTYLE PHANATIX PRÆSENTERER
E· BOY
EN BREAKDANCEFORESTILLING OM EVOLUTION
Gennem breakdance oplever publikum E-Boyʼs fem
artister i deres transformation fra organismer til aber,
dernæst huleboer og til slut homo sapiens. Vi er millioner
år tilbage, da E-Boy begynder sin fortælling om arternes
oprindelse, der bl.a. stiller spørgsmålstegn ved begreber
sig gældende i vores elektroniske tidsalder.
“E-Boy er den første breakdanceforestilling, der giver mening.”
- Helen Dohlmann, Leder Stepz Dansestudie
E-Boy kan kombineres med vores forskellige workshopudbud samt andre af vores performances, hvis en
helaftensforestilling ønskes.
Læs mere på:
www.phanatix.net
www.phanatix.net
Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 6m - Opstilling: 3 timer, Nedtagning: 2 timer
Tekniske specifikationer: Mørklægning
Refusionsgodkendt: 14.10.2014 - 30.06.2019
Pris: 1:a forestilling - 22.000kr (eksl. moms)
2:a forestilling 14.500kr (eksl. moms) (samme dag & lokal)
Kontakt
Kim Bøytler: tel - 61716890
email - [email protected]
Der finnes mulighed for workshop ifb. med forestilling.
Rabat ved køb af flere forestillinger.
www.facebook.com/FreestylePhanatix
Friis & Winther
præsenterer
Er jeg Patienten?
En rørende humoristisk forestilling om at dele livet
med en kronisk sygdom i medgang og modgang
– baseret på personlige erfaringer.

“Troværdigheden skærer mig i hjertet, og efter publikums snøft at dømme går det rent ind”
- Kulturshot
Forestillingen følger Idas rejse gennem
konfrontationer, sorg og begejstring, da hun
pludseligt får diagnostiseret diabetes.
Dragende elektronisk musik er med til at skabe
et abstrakt univers, hvor Ida prøver at finde sig
tilrette i dette arrangerede ægteskab.
“Er jeg Patienten?” henvender sig til alle,
der har lyst til at opleve en morsom, ærlig
og vigtig teaterforestilling.
Forestillingen er refusionsgodkendt
Instruktion Skuespil Musik
Lysdesign Afvikler Tabita Friis Kristensen
Maria Winther Nørgaard
Mikkel Sönnichsen
Mads Eckert
Rasmus Nordal
Forestillingspris 8500 eks. moms
Varighed 60 min
Turneperiode Efter aftale
Tekniske krav Mørklægning
B 4m, D 4m, H 2m
2 alm. stikkontakter;
230V, 10A
Kontakt | [email protected]
Tlf. 30548771
40
Mejlgade 55B
DK – 8000 Aarhus C
tlf. +45 8613 5311
[email protected]
www.gruppe38.dk
mar ias testamente
mening?
Kan det nogensinde give
?
mening, at dit barn dør
Kan det nogensinde give
give mening?
kan
det
at
til
,
nok
stor
er
Findes der en sag, der
t kendte moder
fortælling om den mes
Dette er den ukendte
i historien.
ndelse,
om Marias sorgfulde erke
En gribende fortælling
e sammen
ern
hed
iven
beg
ker
styk
efterhånden som hun
omkring sin søns død.
des vidnesbyrd
vi Marias historie, hen
For første gang hører
!
tale
– hendes fortrolige sam
Marias Testamente.
rne løber ...
ias Testamente, så tåre
Bodil Alling spiller Mar
de dannede
om
som
de,
eren
istr
ordene er barske og reg
lem den
ntar, direkte fra Jerusa
tekstsiden til en dokume
tion
langfredag ... Informa
mest
e med verdenshistoriens
... et hudløst ærligt mød
man ønsker
hvis
les,
efa
anb
mt
kendte mor ... kan var
oplevelse
rglemmelig og poetisk
en livsbekræftende, ufo
de
den
tsti
Stif
med substans. Århus
det inkare liv til Maria. Hun er
Bodil Alling giver gribend
rede attituder
tule
pos
og
ks
tric
ge
billi
nerede nærvær. Ingen
da hun til slut
er vi tryllebundet, og
her ... Som publikum
g – isner det
skri
ige
ægt
afm
det
ender sin beretning med
d
ebla
Folk
ning
Her
gennem marv og ben.
På scenen:
Skuespiller Bodil Alling,
rg,
musiker Søren Søndbe
tekniker Søren la Cour
ne
Instruktion: Hans Røn
p
Scenografi: Gitte Baastru
Musik: Søren Søndberg
Forfatter: Colm Tóibín
ø
Oversætter: Sven Ørn
Pris:
pub.
15.000 kr. v/max 100
pub.
18.000 kr. v/max 150
– eksl. moms
Oplev også Selma Lagerlöfs Legenden om julerosen i Teatret Gruppe 38’s
fortolkning. Spiller for voksne med og uden børn. Kontakt teatret for info.
ANNE BIRK DESIGN
JORDEN RUNDT
I 80 DAGE
Utrolig frit efter
Jules Verne
Denne forestilling er en nutidig dramatisering og gendigtning af
Jules Vernes klassiker ”Jorden Rundt i 80 Dage”.
Da den unge omflakkende kvinde, Passepartout, får arbejde som
personlig assistent hos den ensomme rigmand Phileas Fogg, tror
hun, at hun har sikret sig en tryg og stabil tilværelse. Men Fogg har
sat sig for at bevise, at verden med moderne teknologi er blevet
så lille, at den kan overvindes i et snuptag. Han lægger derfor sit
trygge liv bag sig og tager Passepartout med ud på en rejse i, hvad
der viser sig at være en helt ukendt verden. En verden præget af
overvågning. En verden der giver uforudsete forhindringer, men
også en verden der rummer et møde med kærligheden som ingen
af dem havde set komme …
TURNÉPERIODE
Efterår 2016
MEDVIRKENDE
Peter Holst
Jeanette Lindbæk Birk
SCENEMÅL
Se vores hjemmeside
PRIS
25.000 kr. eks moms
VARIGHED
Forventet 75 min
ALDERSGRUPPE
Familieforestilling
– alle ned til 5 år
Alle teatrets forestillinger
er refusionsgodkendte
...OM
IKKE
AT BLIVE
ÆDT
Den søde og velopdragne
Rødhætte bliver kastet ud
i et fantastisk eventyr, hvor
hun møder ikke bare ulven,
men også Hans og Grete og
Askepot og mange andre
eventyrlige figurer.
TURNÉPERIODE
Hele sæsonen
MEDVIRKENDE
Peter Holst
PRIS
7.000 kr.
eks moms
(60 publikum)
8.000 kr.
eks moms
(80 publikum)
Se yderligere tekniske
specifikationer på vores
hjemmeside
GRØNNEGADE TEATER
Gambakkevej 12
4684 Holmegaard
[email protected]
Tlf. 59 44 00 66
Telefontid: hverdage, kl 10-16
gronnegadeteater.dk
42
GUIDOPERA TURNÉ SÆSON 2016/17
WWW.GUIDOPERA.COM
Tosca (Puccini)
I Herolds Sko (various)
SYNGES PÅ ITALIENSK efter introduktion på dansk
KONCERTFORTÆLLING PÅ DANSK, om Vilhelm Herold
Signe Asmussen, Niels Jørgen Riis, Guido
Paevatalu, Anders Jakobsson, Frederik P. Rolin,
Petter Moen
Stig Fogh Andersen, Niels Jørgen Riis, Bo
Kristian Jensen, Guido Paevatalu
Turnéperiode: September 16-Maj 17
Dragen Kjetil (Pape) –
Operaeventyr for hele
familien
SYNGES PÅ DANSK
Signe Asmussen, Vibeke Kristensen, Niels
Jørgen Riis, Anders Jakobsson, Guido Paevatalu,
Thomas Peter Koppel, Thomas Storm
Turneperiode: September 16-Maj 17
Elskovsdrikken (Donizetti)
Barberen i Sevilla (Rossini)
SYNGES PÅ DANSK – se www.guidopera.com
for kunstnere
Turnéperiode: September 16-maj 17
Kapelmester: Carol Conrad + kvartet
Turnéperiode: Hele året – kan opføres
indendørs og udendørs
Scenografi og Instruktion: Guido Paevatalu
Booking: Guido Paevatalu, [email protected], Tel: 2170 7100, www.guidopera.com
guidOpera, c/o Grant Thornton, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø
43
TEATER
SEMINAR
Afholdes i Jysk Musikteater i Silkeborg
i dagene 18. - 20. november 2016
Nærmere oplysninger kan fås
ved henvendelse til:
DANMARKS
TEATERFORENINGER
Tlf. 35 35 48 46
www.dk-teaterforeninger.dk
e-mail: [email protected]
44
... E T H O V E D V Æ R K
I DE SENESTE ÅRS
K R I S E K U N S T.
Kristian Husted,
Politiken,
april 2015
POST NO BILLS
– Ny prisbelønnet dansesolo af Kitt Johnson
POST NO BILLS er en undersøgelse af krisen som
skabende transformator. En forestilling, der kanter
sig ind lige der, hvor fatningen endegyldigt er tabt,
og det nye ukendte knapt anes. Lige der møder vi det
afblankede illusionsløse menneske med tomme hænder.
Slået hjem. Og fri til at genopfinde begyndelsen.
Kitt Johnson’s præstation i POST NO BILLS sikrede
hende Reumerten ‘ÅRETS DANSER’ i 2015. Juryens
begrundelse: „Kraftfuld, skræmmende, betagende.
Med karismatisk nærvær og skarphed i bevægelsen
fyldte hendes lille krop det blottede rum. Hun
kravlede af sted som et døende insekt – klædt
som en terrorist inden sidste aktion.”
DANS/KOREOGRAFI: Kitt Johnson
MUSIKER: Sture Ericson
LYSDESIGNER: Mogens Kjempff
POST NO BILLS er optaget i „Garantiordningen“.
Kitt Johnson X-act
TURNEPERIODE:
Marts-april og juni 2017.
Eller efter individuel aftale.
S C E N E K R A V : d10 x b10 x h4.
Mulighed for udgang på bagscenen
eller i publikumsområdet.
Grå dansevinyl – gerne slidt.
V A R I G H E D : 50 min.
FORESTILLINGSPRIS: 24.000,-kr.
excl. moms (inkl. transport,
overnatning, diæter)
KONTAKT:
Tlf: 29 91 87 13
Mail: [email protected]
Træffetid: man-fre kl. 10-14
Kitt Johnson X-act
c/o Dansehallerne
Pasteursvej 14
1799 København V
www.kittjohnson.dk
“Stærk, morsom, rørende og oplysende
monolog om folkeskolereformen”
”Maja Juhlin er uovertruffen i sin dybt
fortrolige sorgmonolog Dødshjælp”
Weekendavisen
Fyns Amts Avis
På sporet af sorg
Arbejderen
Ungt Teaterblod
JydskeVestkysten
Fyens Stiftstidende
En komisk monolog, som tager udgangspunkt i den omstridte folkeskolereform, der 1. august 2014 gav tusindvis
af elever og lærere en ny og længere hverdag.
Mungo Park Kolding præsenterer DØDSHJÆLP - en ny
monolog om sorg, berøringsangst og menneskets trang til
at forstå det (måske) uforståelige.
Med spidsede blyanter, satire og humor diskuterer Mungo
Park Kolding forandringen af vores lands måske vigtigste
institution. Vi åbner folkeskolens 200 års fødselsdagsgave
- en reform som sendte landet på den anden ende med
lock-out, sygemeldinger og elevfulgt. Men hvad er op og
ned? Er lærerne forkælede, eller er der hold i kritikken?
For syv år siden mistede Maja sin mor efter et hårdt
sygdomsforløb. Sammen med publikum trækker hun i
detektivtøjet og forsøger at kortlægge sorg som altopslugende følelse, samfundsproblem, teori, psykiatrisk
diagnose, socialt tabu og dyb personlig livskrise.
FOLKESKOLEREFORMEN undersøger sagen sammen
med den nyklækkede lærer Nanna Bang – en ambitiøs ung
kvinde, som med stor faglig entusiasme byder velkommen
til 0.a. På vej mod sidste skoledag tager hun favntag med
reformens paragraffer og drømmen om at blive verdens
bedste lærer.
46
Forestillingen bygger dels på Maja Juhlins personlige
historie og en række ekspertinterviews, som er frit
bearbejdet i en dramatisk fortolkning.
GÆLDER FOR BEGGE FORESTILLINGER
Turnéperiode: Efterår 2016 og forår 2017 Forestillingspris: Kr. 14.000 plus moms
Publikumsantal: max 150 personer Tekniske krav: Scene: Bredde 5 m., dybde 5 m., frihøjde 3,5 m.
Strøm: 1 stk. 3 x 32 amp. + O + jord. Mørklægning er påkrævet
DE STUERENE
En danmarkskrønike som følger 20 år med Dansk Folkeparti
“Råb! Kaos! Uorden! Sådan husker jeg Fremskridtspartiets
berygtede landsmøde i 1995.
Enhver, der har lyst til at se det, kan gå ind på Danmarks
Radios hjemmeside, hvor reportagen ligger i ”Bonanza”.
Jeg har ikke selv haft behov for at gense mødet. Men sådan
begyndte det hele. Historien om Dansk Folkeparti. Historien
om kampen for indflydelse til gavn for Danmark.” Sådan
skriver Pia Kjærsgaard i prologen til Mungo Park Koldings
nye forestilling DE STUERENE.
Året er 1995. Forandringer er på vej, og store politiske
sager præger landet.
Globalisering, internationalisering og vigende lande
grænser er den nye virkelighed. Samme år træder et nyt
parti frem på den politiske scene - klar til kamp for de
danske værdier. Som udbrydere af Fremskridtspartiet
blev de hurtigt dømt ude, men i dag, to årtier senere, står
de forrest i dansk politik. Drømmen om indflydelse gik i
opfyldelse. Forelskelsen i Danmark blev gengældt.
Men skandalesagerne skurrer. Racismedomme og kontroversielle udtalelser har været og er DF’s faste følgesvend.
Så fik Nyrup ret? Bliver Danmarks største borgerlige
parti aldrig stuerent? Eller er den gamle kritik langt ude
i skoven?
I DE STUERENE ser Mungo Park Kolding nærmere på
de forandringer, der er sket mentalt og værdimæssigt siden
1995, hvor Danmark fik et nyt parti. Et parti som i 20
år har domineret den offentlige debats indhold og tone,
velvidende, at fremtiden tilhører den, der tager mælet.
Fredericiagade 1
6000 Kolding
Telefon: 7558 5555
(alle hverdage kl. 10 - 15)
www.mungoparkkolding.dk
Medvirkende: Mungo Park Koldings ensemble Instruktør: Kasper Sejersen Dramatiker: Line Mørkeby i samarbejde med
Jens Korse og Michael Schøt Prolog: Pia Kjærsgaard Turneperiode: November 2016. (Kontakt teatret for andre perioder)
Forestillingspris: kr. 35.000 plus moms Omfattet af GarantiordningenTekniske krav: Scene: Bredde 8 m., dybde 8 m.,
frihøjde 4,5 m. Mørklægning er påkrævet
7 RUNER
IDE & KOREOGRAFI Lene Boel
MUSIK Rex Casswell
MIN. SCENESTR. 8x8
(bedste scenestr. 10x10 eller større)
TURNÉ PERIODE
efterår 2016 & forår 2017
LYS Jesper Kongshaug
MEDVIRKENDE
Aritz Lopez Gomez, Helena Wilhelmsson,
Nicolas Grosclaude, Sophia Mage,
Fiona Houez, Bryn - Roberts -Todd
og Martin Karlshøj
“Lene Boels syv
vikinger udfordrer
grænsen mellem hip hop,
moderne dans
og nycirkus”
FORESTILLINGENS VARIGHED 60 min.
PRIS
30.000 kr (Garantiordning)
- kan forhandles
Ved 2 forestillinger på samme teater
gives rabat pr. forestilling
”I 7 RUNER er der hele syv
skarpslebne, individualistiske
kropsvirtuoser at stirre sig
glad i låget på”
Weekendavisen
“Et så forrygende
valkyrie tempo, at man
uvilkårligt glipper
med øjnene”
7 RUNER er en rå, poetisk
og kraftfuld forestilling som henter
inspiration i Nordisk mytologi, Vikinger
og i kultfilmen The Hunger Games.
I et spil mellem liv og død sættes menneskets basale følelser og drifter i nyt perspektiv igennem ekvilibristisk & ekstremt
kropssprog. Fusion mellem urban dans,
breakdans ny - dans & cirkus.
Portræt af den ikoniske forfatterinde
Sylva Plath, der trods sit korte liv er
blevet stående som en af det tyvende
århundredes største kvindelige forfattere.
”Helt rørende… og ægte tragisk… Men værst - og derfor bedst – er det, når
hun får sine digte afvist af forlaget og føler det som ”at få en kræftsyg elsker
tilbage fra lighuset”.
”Sylvia” er noget nær fremragende, naturligvis fordi materialet har det hele fra
digterens egen hånd.”
Klaus Rothstein, Weekendavisen.
”At dø er en kunst som alt andet.
Jeg gør det bare så forbandet
Professionelt –
Så godt man fornemmer det er reelt.
Man kan sige at jeg har et kald.”
Sylvia Plath, ”Lady Lazarus”, 1962.
Turnéperiode: oktober 2016- maj 2017
Pladskrav: B 5 D 4,5 H 3,5. Strøm: 32 A eller
16 A//Mørklægning kræves
Varighed: 60 min
Pris: kr.12.000 ex. moms
Rabat ved køb af flere forestillinger
Max antal publikum: 100
Med: Pernille Lyneborg
Instruktion: Susanne Storm
Scenografi og lysdesign: Søren Romer
Dramatisering: Pernille Lyneborg og Susanne
Storm
Foto og grafisk design: Davidson Grafisk
Producent: OBSKURET
Forestillingen tilbydes også i en biblioteksudgave, hvor forestilingen tilpasses rummet.
Vi medbringer selv al teknisk udstyr. Kr. 8.500 ex. moms
49
OBSKURET v/Romer og Lyneborg. Refshalevej 320, 1432 København K. [email protected]
Søren Romer: 31 15 11 18. Pernille Lyneborg: 27 58 19 70. WWW.OBSKURET.DK
SUNNY SIDE er et musikalsk roadtrip om to unge mennesker på afveje. Om at se verden fra et
andet perspektiv, have meget forskellige vilkår og forpligtelser og om at lære sig selv at kende.
Rose fra Danmark - Amir fra Marokko. De mødes tilfældigt under Sydens brændende sol.
Hvad Rose troede skulle være en hyggelig far-datter-tur inkluderer pludselig farens nye kæreste
og dennes børn. Rose hader det og stikker af!
Amirs far er syg og skal opereres. Amir har taget afsked med alt og alle han elsker, han er illegalt kommet til Europa for at tjene penge til operationen, og nu står han uden job, uden tag over
hovedet og mobilen er stjålet. Hun har ikke noget at leve for. Han har ikke noget at leve af. Sammen
rejser de ud i det ukendte.
PRIS: 13.600 kr (ex moms)
Refusionspris for kommunale kunder:
6.800 kr (ex moms)
VARIGHED: Ca. 60 min
SCENEKRAV: B: 6m, D: 6m, H: 3.5 m
Mørklægning anbefales
TURNÉPERIODE: Oktober til november 2016
MÅLGRUPPE: Fra 14 år (7. Klasse),unge og
voksne. Max 150 publikummer
50
Af Pia Marcussen, dramatikeren bag den
Reumertvindende teaterfortælling 4 EVER.
Med Youssef Wayne Hvidtfeldt, Stinne Henriksen og Nana Schwartzlose.
KONTAKT: [email protected]
8613 2505 (hverdage 9-15)
OPGANG2 TURNÉTEATER
Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus C
www.opgang2.dk/Sunnyside
En musikalsk teaterfortælling om fire unge mænd, hvis skæbne
besegles en frostklar vinterdag, da de som små drenge fanges
på usikker is og deres liv bindes sammen. For evigt.
4 EVER er en eviggyldig og universel historie om venskab på godt og ondt.
Både når vennerne giver dig vinger og når de tynger dig ned som et blylod.
En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg, loyalitet og hvor
alle vil genkende sig selv eller kammeraterne i de fire hovedpersoner, Deep,
Mini, Ice og Shine. Reumertvinder 2014: Årets Børne-/Ungdomsforestilling
PRIS: 10.800 kr (ex moms)
Refusionspris for kommunale kunder:
5.400 kr (ex moms)
VARIGHED: Ca. 50 min
SCENEKRAV: B: 4m D: 4m H: 2.75m
Mørklægning anbefales
TURNÉPERIODE: Oktober til november
2016 MÅLGRUPPE: Fra 14 år, unge og
voksne
Manuskript og instruktion: Pia Marcussen
Medvirkende: Chadi Abdul-Karim og
Nikolaj Rosengreen
OPGANG2 TURNÉTEATER har siden 2001
skabt debatforestillinger for unge og
voksne i hele landet om det mangfoldige
Danmarks udfordringer.
KONTAKT:
[email protected]
8613 2505 (hverdage 9-15)
OPGANG2 TURNÉTEATER
Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus
www.opgang2.dk/4EVER
SMÅ KATASTROFER
En co­produktion mellem
Paolo Nani Teater
og Carte Blanche
GARANTIOR
DNING
Livet er en vej
fyldt med
små katastrofer.
Teatret er
total kontrol
over scenen
… eller … er det ?
Den virtuose mestermimiker Paolo Nani,
fejrer i SMÅ KATASTROFER hverdagens
små sejre over livets benspænd, så vi
griner, bliver rørt og går rigere hjem.
Kender du følelsen af, at tingene gør op­
rør ? At katastroferne kommer i stimer ?
Det sker i livet og det sker også i teatret.
Mens vi må acceptere de små kata­
strofer i hverdagen, så er teateroplevel­
sen anderledes styret af total kontrol af
scenens virkemidler, kroppen og tek­
nikken. Men alligevel går det galt : Den
stakkels skuespiller i SMÅ KATASTROFER
bliver udsat for alle de ulykker, der kan
hærge en forestilling …
Alder:
12-99 år
Varighed:
65 min. uden pause
Pris:
22.500 kr. + moms
Forestillingen har garantiordning og
er refusionsgodkendt
Scene: BxDxH: 8x7x5 m. (minimum)
Strøm:
400 V 32 A.
Total mørklægning. Sort inddækning/
sort gulv. Snoretræk eller rig.
52
Resultatet er et stykke uimodståeligt
stykke komisk metateater, hvor Paolo
Nani udfolder hele sit repertoire af
tricks og gimmicks. Ulykkerne væl­
ter ind over ham, undslipper enhver
beregning og overlæg, ender som
katastrofer – eller som en udfrielse fra
hverdagens kedsomhed.
på scenen: paolo nani
koncept:
paolo nani,
valentino dragano
instruktion: georgio gallione
Solvang 17
4760 Vordingborg
Tlf: +45 41240856
E-mail: [email protected]
www.paolonani.com
JEKYLL ON ICE
INDOOR & OUTDOOR
Paolo Nanis sjove, runde og elskelige
figur Jekyll, er issælger, men har sin helt
egen måde at drive forretning på. Det
kan godt være at isen smelter og luften
siver ud af ballonerne, inden publikum
kan nå at nyde dem – til gengæld er
de sikret fest, overraskelser og grin for
alle pengene !
Magisk isvogn og absurde optrin
Med sig har Paolo Nani en selvbygget
isvogn udstyret med kæmpe højtta­
lere, røgmaskine og en rigtig isfryser.
Vognen indeholder også en luftpumpe,
som kan skyde 2.000 liter luft per minut. I
løbet af forestillingen, under en drama­
Alder:
10-99 år
Varighed:
50 min.
Pris: 18.500 kr. + moms v. 150 per.
derover 20.000 kr. + moms
Refusionsgodkendt
Indendørs: BxDxH: 7x5x4 m. på gulv
eller lav scene. Strøm: 400 V 3x 16A.
Udendørs: Halvcirkel med 6 m i radius.
Adgang til 230 V strøm.
tisk eskalering, følger det ene mere
absurde optrin efter det andet.
Hjertet i fortællingen ligger i Paolo
Nanis legende måde at interagere med
publikum og skabe magi i dette møde.
koncept:
paolo nani,
frede gulbrandsen,
valentino dragano
instruktion: frede gulbrandsen,
valentino dragano
Solvang 17
4760 Vordingborg
Tlf: +45 41240856
E-mail: [email protected]
www.paolonani.com
53
BREVET
Sprudlende
komedie-klassiker
for lattermusklerne
En af de mest turnerende
danske forestillinger
– har spillet i 34 lande
Paolo Nani, alene på scenen, med rek­
visitter der kan være i én kuffert, giver
liv til 15 historier, alle med samme tema,
men spillet i 15 forskellige versioner. Den
samme historie forlæns, baglæns, med
overraskelser, vulgært, uden hænder,
som western, som stumfilm, som horror,
som cirkus … uden at der bliver sagt et
eneste ord.
BREVET er et sprudlende studie i stilarter,
kreativitet og timing. Den er fyldt med
Alder:
10-99 år
Varighed:
65 min. uden pause
Pris:
18.500 kr. + moms
Refusionsgodkendt
Scene: BxDxH: 7x5x4 m.
Bredt frontlys, blåt baglys.
Lydanlæg.
54
detaljer og gags fra start til slut og giver
ikke publikums lattermuskler et øjebliks
pause. En klassiker, der fortsat tiltrækker
publikum i alle aldre.
”BREVET, et perfekt mirakel af
præcision og talent – på verdensturné
siden 1992 – en slags komediens
encyklopædi”
LIVE MILANO, MILANO. NOVEMBER 2011
på scenen: paolo nani
koncept:
paolo nani,
nullo facchini
instruktion: nullo facchini
Solvang 17
4760 Vordingborg
Tlf: +45 41240856
E-mail: [email protected]
www.paolonani.com
TEATER
SEMINAR
Afholdes i Jysk Musikteater i Silkeborg
i dagene 18. - 20. november 2016
Nærmere oplysninger kan fås
ved henvendelse til:
DANMARKS
TEATERFORENINGER
Tlf. 35 35 48 46
www.dk-teaterforeninger.dk
e-mail: [email protected]
55
ANKOMSTEN
Verden har i dag det højeste antal flygtninge i historien nogensinde. Op mod 60
millioner mennesker lever som flygtninge og tallene stiger. Dette højaktuelle
tema tages op i Teater Rio Roses ANKOMSTEN, hvor australske Shaun Tans
prisvindende grafiske roman af samme navn omsættes til en ordløs, filmisk og
musikalsk fortælling om et individ på flugt.
Hvad gør det ved et menneske at lægge alt bag sig og rejse alene til et fremmed
land, hvor sproget er ukendt, ensomheden overvældende og fremtiden uvis?
Shaun Tan giver med ANKOMSTEN et kunstnerisk bud på det spørgsmål, og
Teater Rio Rose bringer nu historien ind på teatret.
Forfatter og illustrator: Shaun Tan
Idé, koncept, scenografi: Tove Bornhøft
Komponist og pianist: Thomas Clausen
Akkordeonist: Francesco Calì
Instruktion: Tove Bornhøft og Jonas Wagner
Klipper: Jonas Wagner
FORESTILLINGEN ER OPTAGET I GARANTIORDNINGEN
Turnéperiode: november 2016 og februar 2017
Pris 20.000 kr. ex. moms
Varighed: 70 minutter
Tekniske krav: total mørklægning, publikumsopbygning
Sceneareal: Bredde 6 meter, dybde 6 meter, højde 3 meter
”I Rio Roses musikalske iscenesættelse lægger vi øre og øje til en stiliseret,
næsten hviskende fortælling om at høre til.”
Asker Hedegaard Boye, Weekendavisen
”Det er intimt, æstetisk smukt, fascinerende og anderledes.”
Ulla Strømberg, Kulturkupeen.dk
*****
”Ankomsten er en bevægende historie om savn og håb, om sammenhold og
usikker ensomhed. Det ender med at blive en sjælden oplevelse for publikum.”
Knud Cornelius, Frederiksborg Amts Avis
Mere information om forestillingen: www.riorose.dk
TEATER RIO ROSE Tlf. 62 22 03 16 Mail: [email protected]
Knud Højgaards Fond
- GRUNDLAGT 1944 -
TEATER RIO ROSE
ANKOMSTEN
AF SHAUN TAN
57
MEDVIRKENDE:
Vibeke Nielsen, Line Østergaard,
Katrine Hartmann, Marianne Gonnov
INSTRUKTØR: Mette Ovesen
SCENOGRAF: Katrine Bunton
DRAMATIKER: Line Østergaard
DRAMATURG: Trine Friberg
MANUSKRIPT: Line Østergaard i samarbejde med
Mette Ovesen og Trine Friberg.
VARIGHED: ca. 75 min. uden pause.
Derefter er der mulighed for en
snak med de medvirkende om
forestillingens emne og tilblivelse.
ANTAL: 100-300 pers.
PRIS: 25.000,- ekskl. moms.
Der pålægges transportgebyr ved
forestillinger uden for Sjælland.
Forestillingen er godkendt af
formidlingsordningen og
garantiordningen
TURNEPERIODE: efter aftale.
SCENEAREAL: min. B: 8 m. D: 6 m.
TEKNISKE KRAV: Mørklægning er nødvendig,
min. strøm 3x16 Amp.
I AFGHANISTAN SKYDER MAN MED VAND PISTOLER bygger på faktiske hændelser og erfaringer fra
kærester og koner til danske soldater i krig. Rørende og komisk præsenteres de udfordringer, der
opstår, når krigens barske realiteter konstant truer med at forkorte græsenke til enke og fylder
langdistance-forhold med savn, angst og søvnløse nætter.
MEDVIRKENDE: Line Østergaard
INSTRUKTØR: Nina Jeppesen
SCENOGRAF: Per Christensen
VARIGHED: ca. 35 min. uden pause
MÅLGRUPPE: 3-8 årige og deres bedsteforældre
ANTAL: max. 60
Støttet af:
WWW.TEATERKORPSET.DK
Lines farfar spiller guitar og synger. Synger højt
og smittende, så folk ikke kan lade være med
at synge med. Selv de sure kassedamer nede i
Netto…. Farfar kender alle menneskers
yndlingssange. Han er familiens midtpunkt og
altid den, der holder humøret højt. En superhelt
i Lines øjne.Egentlig hedder han Preben, men
når han er superhelt bliver han til MAX
KNUDSEN og Line er hans assistentbarnebarn.
LÆS MERE PÅ
PRIS: 4000,- eksl. moms.
Der pålægges transportgebyr ved
forestillinger uden for Sjælland.
Forestillingen er godkendt af
formidlingsordningen
TURNEPERIODE: efter aftale.
SCENEAREAL: min. H: 2,5 m. B: 3,5 m. D: 3 m
TEKNISKE KRAV: Mørklægning er ikke nødvendig men
en fordel. og der skal være adgang
til strøm (230V) fra scene.
KLARGØRING: opstillingstid 2 timer
nedtagningstid 1 time
TEATERKORPSET.DK
Kontakt: [email protected] - facebook.com/teaterkorpset
Dannerbarn
En forestilling om at have alle odds imod sig, og alligevel finde
styrken til at tro på sig selv.
På loftet på Jægerspris slot møder det
vanskelige barn Nathalie Grevinde Danner
eller Frk. Rasmussen, som hun foretrækker
at kalde sig selv. Frk. Rasmussens liv var
som et eventyr. Hun har oplevet lidt af hvert
og har, trods modgang, stor appetit på livet
– skønt hun er død for længe siden. Denne
livsgnist tænder Nathalie, som får mod til
sit eget livs eventyr.
Dannerbarn er en rigtig familieforestilling
med levende musik for alle over 8 år
“På loftet i Jægerspris Slot møder Nathalie fortiden i form af en statelig kvindeskikkelse, og det skal hun få glæde af resten af livet. Veldrejet og anbefalelsesværdig forestilling – med musik til.”
Janken Varden Teateravisen
Medvirkende: Mette Alvang, Karen Nielsen
og Henrik Andersen
Dramatiker: Jens Kløft
Komponist: Henrik Andersen
Instruktion: Solveig Weinkouff
Scenografi: Filippa Berglund
TeaterTasken
60
Lysdesign:
Kostume:
Thomas Jørgensen
Gertrud Bendorff
Forestillingen er refusionsgodkendt.
Støttet af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse,
og
Lundevej 14 • 3600 Frederikssund • Tlf. 47 38 35 36
[email protected] • www.teatertasken.dk
TEATRET FAIR PLAY
Borchsvej 3 • 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 85 95
[email protected]
www.fairplay.dk
Mir
as
FAIR PLAY
ver
Af
de
Ma
ne
rtin
aM
r
Hvem bestemmer hvem dine børn er i familie med
– og hvem de bliver skilt fra?
ote
liu
s
Anmelderrost forestilling for hele familien
En familieforestilling om familier – for alle fra 10 år og op!
Pris ekskl. moms:
10.800 kr. v. max. 120 tilskuere
22.500 kr. v. max. 250 tilskuere
r
e
d
t or
Scenekrav, minimum: B. 7m. D: 6m. H: 4 m.
E
d
r
o
et
løse
am
el R
icha
Af M
Pris ekskl. moms:
6.300 kr. v. max. 60 tilskuere
8.400 kr. v. max. 80 tilskuere
Tidligere succesforestilling i flot nyopsætning
Kan spilles alle steder
Turne: Kontakt Maria Lilholt-Grøne på
tlf. 59 43 85 95 eller mail: [email protected]
61
Den går, den iler, den står stille. Vi har
for meget, men også for lidt af den.
Den er dyrebar og vi slår den ihjel...
3 i 12
Tiden går, klokken slår, uret viser hvor vi står.
Teatret OMs nye forestilling 3 i 12, er inspireret
af “dommedagsuret” – et billede på hvor tæt vi er
på verdens undergang.
Uret er beboet af figurer, som udspiller scener
hver time, scener som beskriver en travl og
nådesløs tid.
Pottemageren ved sin drejeskive danner et
kontrapunkt til det moderne menneskes hastige
puls og urets mekaniske tid.
En stærk og bevægende forestilling for det unge
og voksne publikum.
62
• Varighed: 50 minutter uden pause
• Max. tilskuere: 90 (120)
• Fuldstændig mørklægning kræves
• Spilleareal inkl. publikum: B: 12 m. D:12 m. H: 4 m.
• Godkendt af refusions- og formidlingsordningen
• Pris ved 90 tilskuere: 15.000 kr. ekskl. moms
• Pris ved 120 tilskuere: 16.500 kr. ekskl. moms
Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune
Buen 15, 6950 Ringkøbing ·Tlf: 9744 1989 ·Mobil: 2424 7147
[email protected] · www.teatretom.dk
En kvinde. En radio. En pastaret – og først og fremmest sang.
I Maltagliati
at synge et liv
En hyldest til kærlighed, alderdom og livserfaring.
En gammel kvinde står i sit køkken og tilbereder
en pastaret - I Maltagliati - til en gæst. I løbet
af en formiddag genoplever hun dyrebare og
vigtige øjeblikke fra sit liv.
Kammerspil på italiensk. Musikken, Sandra Pasinis
eminente kropssprog og fantastiske stemme, leder
tilskuerne sikkert igennem et kvindeliv fortalt af en
gammel kone, mens hun laver mad.
• Turnéperiode: November 2016 og marts 2017
• Varighed: 55 minutter uden pause
• Max. tilskuere: 90
• Spilleareal: B: 10 m. D: 7,5 m. H: 3,5 m.
• Fuldstændig mørklægning kræves
• Godkendt af refusions- og formidlingsordningen
• Pris: 9.500 kr. ekskl. moms
– Annette Holm, Dagbladet Ringkøbing-Skjern
I Maltagliati from Teatret OM of Denmark was stunning.
Breathtaking design. Heartbreaking story.
– Rafael Gallagos, director, New Mexico
Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune
Buen 15, 6950 Ringkøbing ·Tlf: 9744 1989 ·Mobil: 2424 7147
[email protected] · www.teatretom.dk
Læs om alle vores forestillinger på www.teatretom.dk
63
SygtSund
- til alle med et helbred
”SygtSund - til alle med et helbred” er en absurd komedie
om stripfitness, dødsangst, mirakler, kys, kalorier - og familien
Momsens kamp for at leve lykkeligt til deres dages ende.
99999 Det imponerende er, at den virkelig er i stand til
at ramme både teenagedrengene, (...) pigerne i konfirmationsalderen, (…) og de runde veninder over 50 (…) De genkendte
noget alle sammen. Berlingske, Rikke Rottensten
Instruktør:
Anders Lundorph
Dramatiker: Mette Heeno
Scenograf:
Lisbeth Burian
Komponist: Sune Skuldbøl Vraa
Speak / sang: Bjørn Fjæstad
Medvirkende: Betina Grove og Marianne Søndergaard
Forestillingen henvender sig til unge og voksne fra 14 år og op
Turneperiode: November 2016
Scenemål: B: 8m , D: 7m, H: 3 m
Varighed: 60 min uden pause
Pris: 22.000 ex moms
Skakmat
- når et menneske falder
”Skakmat - når et menneske falder” er et tragikomisk
drama om Johan der falder, falder udenfor kassen, falder
ud af arbejdsmarkedet og bliver fanget i et sikkerhedsnet,
der ikke nødvendigvis kan holde ham.
Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ Det er møgprovokerende med manden der bare
bliver siddende i sin lænestol, mens hans liv ramler sammen om ørerne på ham. Politiken, Monna Dithmer
Instruktør:
Moqi Simon Trolin
Dramatiker:
Line Mørkeby
Scenograf/Lysdesign: Raphael Solholm
Komponist:
Sune Skuldbøl Vraa
Medvirkende:
Niels P. Munk, Joen Højerslev,
Betina Grove og Marianne Søndergaard
Forestillingen henvender sig til unge/voksne fra 16 år og op
Turneperiode: Januar 2017
Scenemål: B: 8 m, D:8 m, H: 4,5 m
Varighed: 70 min uden pause
Pris: 22.000 ex moms. Optaget i garantifonden
Bookning af forestillinger
Telefon: 20363616
Mail: [email protected]
64
præsenterer…
RIDDEREN I RØVERREDEN
- en forestilling fra limfjordsegnene
Landmandssønnen Hans
Bakgaard drog til Amerika
for at blive en verdensberømt operasanger, men
vendte hjem igen til et lille
husmandssted i Thy for
at blive egnens digter og
operasanger i forsamlingshusene. Han optrådte ofte
iført kjole og hvidt med
tilhørende store gummistøvler.
I denne samproduktion
mellem egnsteatret Thy
Teater og operaselskabet
Figaros vil vi med stor
humoristisk sans forsøge
at indfange, hvad der er
digt, og hvad der er virkelighed: Fik Hans Bakgaard
sangundervisning af en af
Danmarks største Wagnersangere? Var han i Amerika,
og tjente han en formue
dér, som blæste over bord
på damperen på vej hjem
til Danmark? Og døde hans
livs kærlighed fra ham, eller
blev hun bare gift med en
grosserer fra København?
RIDDEREN I RØVERREDEN
er en forestilling om en stor
personlighed og hans kærlighed til naturen, operaen
og ikke mindst kvinden!
Medvirkende: Operasanger og skuespiller Hans Dueholm og pianist Allan Dahl Hansen. Instruktion: Niels Vendius.
Manuskript: Hans Dueholm med hjælp fra bl.a. Knud Sørensens ”Digterne omkring Limfjorden” og selvfølgelig
Hans Bakgaards egne tekster.
Pris: 15.000,- + moms. Rabat ved flere forestillinger. Forestillingen er også egnet til mindre spillesteder.
Scenekrav: 6m bred/5m dyb/3m høj og alm. 220V. Turnéperiode: 21. februar – 8. april 2017.
Kontakt: Thy Teater/Birgitte U. Thomsen, tlf. 97960100.
65
Mail: [email protected] Adresse: Thy Teater, Frederiksgade 5, 7700 Thisted. www.thyteater.dk
ADRESSELISTE
Ud over teatrenes adresser er her nogle adresser, der er gode at kende:
Assitej Danmark
Farvergade 10, 5., 1463 København K.
Tlf: 35 34 45 09
Fax: 35 30 44 01
[email protected]
www.assitej.dk
Tlf: 35 35 48 46
[email protected]
www.dk-teaterforeninger.dk
Tlf: 74 65 11 03
[email protected]
www.dats.dk
Tlf: 33 32 66 77
Fax: 33 33 73 30
[email protected]
www.artisten.dk
Tlf: 33 45 40 35
[email protected]
www.dramatiker.dk
Tlf.: 53 56 11 54
[email protected]
www.danskiti.dk
Tlf: 33 24 22 00
Fax: 33 24 81 59
[email protected]
www.skuespillerforbundet.dk
Tlf.: 33 36 67 66
Fax: 33 36 67 69
[email protected]
www.kbht.dk
Tlf: 33 85 32 00
[email protected]
www.gramex.dk
Tlf: 33 30 63 00
[email protected]
www.koda.dk
Danmarks Teaterforeninger (DT)
Vartov, Farvergade 27G, 3 th.., 1463 København K.
Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS)
Jernbanegade 5, 6230 Rødekro.
Dansk Artistforbund
Dronningensgade 68, 4., 1420 København K.
Danske Dramatikeres Forbund
Nørre Voldgade 12, 2., 1358 København K.
Dansk ITI
Farvergade 10, 5., 1463 København K.
Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85, 3., 2200 København N.
Det Københavnske Teatersamarbejde
Nørre Voldgade 2, 5., 1358 København K.
GRAMEX
Gl. Kongevej 11, 2. 1610 København V.
KODA
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S. Tlf: 33 70 33 70
[email protected]
www.kl.dk
KultuNaut
Ny Adelgade 5, 3.tv., 1104 København K.
68
Tlf.: 33 73 10 50
Fax: 33 73 10 51
[email protected]
www.KultuNaut.dk
Kulturministeriet
Nybrogade 2, 1203 København K.
Tlf: 33 92 33 70
[email protected]
www.kum.dk
Kulturstyrelsen, Projektstøtteudvalget for Scenekunst
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.
Tlf: 33 73 33 73
Fax: 33 91 77 41
[email protected]
www.kulturstyrelsen.dk
Tlf: 32 83 03 30
Fax: 32 83 03 31
[email protected]
www.loa-fonden.dk
Tlf: 59 93 10 09
[email protected]
www.nyscenekunst.dk
Tlf: 35 24 01 00
[email protected]
www.scenen.dk
Tlf.: 40534814
[email protected]
www.sceneprojekt.dk
Tlf: 41 72 20 00
[email protected]
www.teaterskolen.dk
Tlf: 35 30 44 00
Fax: 35 30 44 01
[email protected]
www.teatercentrum.dk
Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 4 A, 1437 København K.
Den Danske Scenekunstskole Odsherred
Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sj.
Scenen
Nørrebrogade 52, 2. th., 2200 København N
Sceneprojekt,
Læssøesgade 20, kld København N
Statens Scenekunstskole
Per Knutzons Vej 5, 1437 København K.
Teatercentrum
Farvergade 10, 5., 1463 København K
Teaterbilletter
Frederiksborggade 15, 2., 1360 København K
Teaterdating.dk
[email protected]
www.teaterbilletter.dk
Tlf: 40 91 99 95
[email protected]
www.kulturdoktor.dk
Tlf.: 70 27 07 07
[email protected]
www.tio.dk
Tlf: 35 24 01 00
[email protected]
www.tereba.dk
Teatrenes Interesse Organisation TIO
Farvergade 27 D, 3., 1463 København K.
Tereba
Nørrebrogade 52, 2. th., 2200 København N
69
Udgivet af
DANMARKS TEATERFORENINGER

Similar documents