005A1 Spillekort til sygeplejeuddannelsen 01

Comments

Transcription

005A1 Spillekort til sygeplejeuddannelsen 01
Kap 5_Spillekort til sygeplejerskeuddannelsen - 1
Bring casen ind i
diskussionen
Saml op!
”Hvad diskuterer vi
nu?”
”Hvad har det med
teknologi og arbejdet
som sygeplejerske at
gøre?”
”Hvad mener du med
teknologi, når du
siger
det du siger?”
Sig noget sjovt
Peg på læringsmålet
nederst på casen.
Taler I om
læringsmålet nu?
”Hvad er godt ved
teknologien?”
Vær fundamentalt
uenig
Få en anden spiller til
at uddybe sit
argument
Være enig!
Uddyb det en anden
spiller har sagt
Kap 5_Spillekort til sygeplejerskeuddannelsen - 2
Overvej praktiske
problemer
”Hvad med
evidensen?”
Inddrag patientsygeplejerske-relationen
”Hvad med omsorgen
for patienterne?”
Inddrag det faglige
skøn/det kliniske blik
Bring kvalitetssikring
ind i diskussionen
Bring økonomi ind i
diskussionen
Bring etik ind i
diskussionen
Bring et tværfagligt
perspektiv ind i
diskussionen
Kap 5_Spillekort til sygeplejerskeuddannelsen - 3
Inddrag patientens
perspektiv
Inddrag kollegernes
perspektiv
(kollegerne er også
sygeplejersker)
Inddrag forskernes
perspektiv
Inddrag personlige
erfaringer
Inddrag
udviklingssygeplejerskens perspektiv
Inddrag en kollegas
perspektiv (kollegaen er
ikke sygeplejerske)
Inddrag de pårørendes
perspektiv
Inddrag en leders
perspektiv.
Det kan være
afdelingssygeplejersken eller
oversygeplejersken
TIME
OUT
Kap 5_Spillekort til sygeplejerskeuddannelsen - 4
Bring ”effektivitet”
ind i diskussionen
Bring ”tid” ind i
diskussionen
Bring ”synliggørelse”
ind i diskussionen
Bring
”professionsfaglighed”
ind i diskussionen
Bring ”din
arbejdsplads/ dit
praktiksted” ind i
diskussionen
Bring ”ansvar og tillid”
ind i diskussionen

Similar documents