Forslag til meddommere 2017

Comments

Transcription

Forslag til meddommere 2017
Forslag til meddommere til Nedre Romerike tingrett for perioden
1.1.2017 – 31.12.2020
Kvinner
Etternavn
Alfhei
Andersen
Bekkevold
Bergsvenkerud
Birkely
Bratland
Djupvik
Engebretsen
Engen
Enger
Fremo
Gabrielsen
Gjelsnes
Grindalen
Grinde
Gudina
Hallingstad
Hauge
Hektner
Isaken
Jakobsen
Jensen
Johnsen
Khabbaz
Klæboe
Kongsfjell
Lappegård
Lindmark
Lofthus
Løvland
Mauroy
Myrhaug
Nordsæter
Orebrand
Ottesen
Fornavn
Trine
Hege Therese Børve
Anne-Marie
Anita
Gerd Elisabeth Aaraas
Kristine Moksnes
Ingvild
Tetiana
Anne Kanutte
Torill
Anne
Siv Ellinor
Laila Haug
Inger Margrethe
Karianne
Anna Fedorovna
Hanne
Ingeborg Frost
Torgunn Vistnes
Heidi Synnøve Flåt
Merete Austvik
Solveig Skogheim
Lise Kjersti Elverhøi
Nora Evelina
Ragnhild Strandos
Kristin Skovli
Marianne Sikkerbøl
Renate
Mette
Anita Cecilie
Hanne
Susanne
Hanne
Angelica Sofia Eleonora
Une Lise Assmann
Prabhu
Prøis
Rindal
Rosenborg
Sigvaldsen
Sivesind
Skogheim
Skogly
Smebøle
Solli
Strand
Vestli
Wie
Østby
Øyre-Christensen
Jyoti Prabhakar
Berit Solberg
Line
Linda Yvonne
Linda Elisabeth Finholt
Linda Nysted
Aud Iren
Maria
Linn Cathrine
Inger
Linda
Ellen May Sandås
Therese
Kirsti Helene Strømme
Trude
Menn
Etternavn
Haaland
Aandstad
Aanerud
Aldrin
Alnes
Andersen
Andreassen
Arneberg
Berg
Bredesen
Brendemoen
Brække
Colbjørnsen
Corell
Edvardsen
Ellefsen
Eriksen
Fasting
Finstad
Fjerdingby
Gjelstad
Grini
Fornavn
Odd Leif
Asbjørn
Dag
Tommy Sander
Kjell Einar
Geir Hareide
Terje
Christian Moltzau
Leif Idar
Kenneth
Geir Arild
Kai Henning
Colbjørn
Freddy
Martin
Ketil
Runar
Bengt
Bjørn
Tom
Jarek
Jørn Torstein
Grønlien
Gullerud
Halvorsen
Hansen
Haugedal
Jensen
Johnsen
Karlsen
Kleiven
Lie
Lilleklev
Malik
Monge
Nilsen
Nymoen
Ovren
Qureshi
Raknes
Ruiz
Røraas
Skogheim
Skogheim
Skoveng
Spidsberg
Stensrud
Thorstensen
Tjernshaugen
Tomter
John Alexander
Svein
Tommy Dybvik
Geir Edvard
Jan Erik
Jan Oddbjørn
Magne
Rolf
Karsten
Arild Kristian
Lars Gunnar
Hassan Ali
Per Kristian
Ståle
Morten
Lars
Omar Mohammad
Helge
Stefan
Geir Arne
Terje Normann
Håvard
Lars
Roy
Iver
Frode
Bård Åsmund
Hans Otto
Forslag til meddommere til Eidsivating Lagmannsrett for perioden
1.1.2017 – 31.12.2020
Kvinner
Etternavn
Berg
Blomsø
Fjeld
Frønsdal-Haga
Garden
Granlund
Grøholt
Hansen
Johnsrud
Karlsen
Kvåle
Langdalen
Raasok
Scott
Selman
Sørbråten
Trosvik
Fornavn
Nancy
Kari Magnussen
Susanne Evelyn Melvold
Siv
May-Hilde
Solveig
Camilla
Maria Kristin
Kristin Ramstad
Kirsti Kongsland
Ellen Skjold
Gro Mette
Eli
Hege Elisabeth Steen
Marit
Vivi Iren
Grethe Kristin Jahr
Menn
Etternavn
Andreassen
Burhol
Dahl
Halvorsen
Hansen
Hågan
Jahr
Karlsen
Kristiansen
Lia
Ljunggren
Lundqvist
Fornavn
Svein
Harald
Stein Alexander Løvestad
Sandkleven
Dagfinn
Simon Tien
Jostein
Per Gunnar Pettersen
Espen Bjerkestrand
Thor Ivar
Sigbjørn
Hans-Petter
Harald
Lønnkvist
Molander
Nakkim
Rud
Skei
Arild Bang
Øystein Johannes
Skjalg Frode
Torbjørn Øgle
Knut
Forslag til meddommere til jordskifteretten for perioden
1.1.2017 – 31.12.2020
Etternavn
Gabrielsen
Weng
Fjerdingby
Jakobsen
Skovholt
Weng
Fornavn
Siv Ellinor
Arve
Tom
Merete Austvik
Karine Moberget
Geir
Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden
1.1.2017 – 31.12.2020
Etternavn
Fornavn
Jahr
Carlsen
Fält
Johannessen
Mills
Trosvik
Holger Otto
Cato Ove
Per Ove Bertil
Sidsel Elisabeth
Astrid Birgit Skovholt
Grethe Kristin Jahr