Lataa esite korkeakoulujen kansainvälistymistä tukevista

Comments

Transcription

Lataa esite korkeakoulujen kansainvälistymistä tukevista
Tukea kansainvälisyyteen
Sukellus kansainvälisyystilastoihin ja uusiin trendeihin
opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.
vipunen.fi
011010
0
100 100101101
1001010
1
010101 010010001101011101010
11 10101 011001
01 01001001010111 10101
1
10 01 011001001101011010
1
0
10
0
1
0
1
0
0
10
1
0
1
1
1010101 0110010011010110 0
10011010
10
100100100 011101
1
Vähemmän kiirettä, kun kansainväliset liikkuvuustiedot
kootaan keskitetysti VIRTA-opintotietopalvelun kautta.
csc.fi/virta
Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu kerää ja
raportoi opiskelijapalautteen reaaliaikaisesti.
Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen
palveluympäristö Eduuni mahdollistaa joustavan
ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja
ekosysteemirajojen.
info.eduuni.fi
ORCID tarjoaa tutkijalle pysyvän ja yksilöivän
digitaalisen tunnisteen.
tutkijatunniste.fi
Kansainvälinen eduroam-verkkovierailujärjestelmä
tukee ja edistää käyttäjiensä liikkuvuutta.
eduroam.org
EMREX-työkalujen avulla opiskelija siirtää
suoritustietonsa itse sähköisesti, nopeasti ja
luotettavasti toiseen korkeakouluun.
emrex.eu
EMREX receives
funding from Erasmus+
Powered by CSC – IT Center for Science
Support for internationalisation
A deeper dive into internationalisation statistics using
Vipunen statistics service.
vipunen.fi
011010
0
100 100101101
1001010
1
010101 010010001101011101010
11 10101 011001
01 01001001010111 10101
1
10 01 011001001101011010
1
0
10
0
1
0
1
0
0
10
1
0
1
1
1010101 0110010011010110 0
10011010
10
100100100 011101
1
Less pressure on the official reporting as VIRTA higher
education achievement register will collate all required
mobility information directly from institutions’ own
information systems.
csc.fi/virta
Collecting and analysing real-time student feedback
using Education information management service.
Eduuni is a collaboration service environment for
flexible and secure collaboration across organisation
and ecosystem boundaries.
info.eduuni.fi
ORCID provides a persistent digital identifier that
distinguishes a researcher from every other researcher.
orcid.org
eduroam (education roaming) is an international
roaming access service that supports and promotes
the mobility of its users.
eduroam.org
With tools provided by EMREX, students can
electronically transfer their own study information
between higher education institutions fast and reliably.
emrex.eu
EMREX receives
funding from Erasmus+
Powered by CSC – IT Center for Science

Similar documents