Tilastopalvelu Vipunen

Comments

Transcription

Tilastopalvelu Vipunen
Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen
Kota‐seminaari 1.9.2015
Kaisu Piiroinen
Korkeakoulu‐ ja tiedepolitiikan osasto, Tietohallinnon vastuualue
OKM:n tietolähteet
OKM:lle räätälöidyt
• Tilastokeskus, tietopalvelusopimus
– Opiskelija‐ ja tutkintotiedot sekä näistä muokattu data (läpäisy, opiskelijavirrat, työllistyminen…)
– T&K tiedot
– Väestö ja työllisyystiedot
• OKM:n omat tiedonkeruut
– Henkilöstö, julkaisut, talous, opintopisteet, henkilökunnan kv‐liikkuvuus, avoin korkeakouluopetus, toimipisteet, tilat, harjoittelukoulut
• Virta‐tietovaranto
• OPH:n haku‐ ja valinta‐aineistot, CIMO kv‐liikkuvuus
• Bibliometrinen aineisto (WoS, Scopus)
• Muut
– Kandipalaute, AVOP, Eurostudent
VIPUNEN TIETOVARASTO
Tietojen käyttäjät
• Virkakäyttö
– OKM/ OPH‐ virkamiehet
• Sidosryhmät / asiantuntijakäyttö
–
–
–
–
–
Korkeakoulut, oppilaitokset, koulut, koulutuksen järjestäjät
Kaupunkien ja kuntien henkilöstö
Suomen Akatemia
Poliitikot
Järjestöt
• Tutkijat
• Muut
– Toimittajat
– Kiinnostuneet kansalaiset
• Tulevaisuudessa rajapinnat muihin järjestelmiin
Raportointi
• Tietojen raportoinnissa ja raporttien käytössä huomioitava asioita
–
–
–
–
Tietosuoja (yksilön tunnistamisen mahdollisuus)
Tietojen käyttöä rajoittavat sopimukset
Tietojen saavutettavuus ja niiden helppo käyttö
Käsitteiden yhdenmukaisuus
• Tietojen keruun ja raportoinnin suhde operationaaliseen käyttöön
– Indikaattorien yhdenmukaisuus
Missä mennään?
•
•
•
•
Raporttimäärä on 813
Käyttömäärät 1200 istuntoa / viikko
Vipusen tuki mobiilikäytölle 6.8.2015
Julki-Vipusen rinnalla Extra-Vipunen
Extra-Vipunen
• Korkeakouluille suunnattu
• https://extra.vipunen.fi/Virta/Sivut/default.aspx
• Osin operatiivista dataa
 opintopisteet
 jatkossa mahdollisesti julkaisut
• Virta-tietojen tarkistus
• opintosuoritukset
• Korkeakoulujen erityisraportointitarpeet (esim. haku- ja
valinta)
• Johdon raportointi
Uudet raporttikokonaisuudet
•
•
•
•
•
Haku- ja valinta
Tutkimus- ja kehitystyö
Yliopistojen talousraportit
Koulutuksen läpäisy
Tutkinnon suorittaneiden mediaani-iät ja mediaaniajat
Luvassa seuraavaksi
• Portaali ruotsiksi ja englanniksi
• Raportteja ulkomaisista ja maahanmuuttajataustaisista
opiskelijoista
• Raportteja AVOP-järjestelmästä ja kandipalautteesta
• Ammattikorkeakoulujen talousraportit
• Extra-Vipusen kehittäminen
• Kansainvälisiä indikaattoritietoja
Tiedot omalle koneelle
Liity postituslistalle!
• Vipuseen on perustettu tiedotusta varten sähköpostilista. Voit liittyä
siihen tästä.
• https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/vipunen-tiedotus
• Palautetta Vipusesta toivotaan osoitteeseen: [email protected]

Similar documents