Laboratoriemedisin - Medisinsk Biokjemi EDT A

Comments

Transcription

Laboratoriemedisin - Medisinsk Biokjemi EDT A
Unilabs Laboratoriemedisin
Silurveien 2 B
Postboks 5864 Majorstuen
0308 Oslo
REKVIRENT
Laboratoriemedisin - Medisinsk Biokjemi
HPR-nr.
HER-id
Lege/legekontor
Telefon: 21 00 60 45
Mail: [email protected]
www.labhandbok.no
Unilabs Laboratoriemedisin
Silurveien 2 B
Postboks 5864 Majorstuen
0308 Oslo
PASIENT
REKVIRENT
Fødselsnummer (11 siffer)
HPR-nr.
Etternavn, fornavn
Lege/legekontor
Laboratoriemedisin - Medisinsk Biokjemi
HER-id
Etternavn, fornavn
Adresse
Poststed
Postnr.
Marker ønsket
analyse med blå
eller sort penn slik:
Kryss av dersom du ønsker kommentar fra laboratorielege.
I så fall må aktuell problemstilling med relevante kliniske opplysninger angis her:
Marker ønsket
analyse med blå
eller sort penn slik:
Kvinne
Time
Sign
Min
:
Fastende
BETALES AV:
Utredning
Offentlig
Kontroll
Inst./Bedrift
Helse u.s.
Telefonsvar
Kryss av dersom du ønsker kommentar fra laboratorielege.
I så fall må aktuell problemstilling med relevante kliniske opplysninger angis her:
Mann
Prøvetakingsdato/ klokkeslett:
Mnd
Dag
År
Time
Gravid
Serum
EDTA-blod
Kvinne
✍
Mann
Prøvetakingsdato/ klokkeslett:
Mnd
Dag
År
Poststed
Postnr.
Kopi av svar til:
✍
PASIENT
Fødselsnummer (11 siffer)
Adresse
Kopi av svar til:
Telefon: 21 00 60 45
Mail: [email protected]
www.labhandbok.no
Sign
Min
:
Fastende
BETALES AV:
Utredning
Offentlig
Kontroll
Inst./Bedrift
Helse u.s.
Telefonsvar
Gravid
Serum
EDTA-blod
Hematologi
Elektrolytter/Nyre
Lipider/Lipoprot.
Thyreoidea
Allergi
Hematologi
Elektrolytter/Nyre
Lipider/Lipoprot.
Thyreoidea
Allergi
Full blodcellestatus:
Natrium
Kolesterol
TSH
Total IgE
Full blodcellestatus:
Natrium
Kolesterol
TSH
Total IgE
Hemoglobin
Kalium
Klorid
Fosfat
HDL-kolesterol
LDL-kolesterol
Triglycerider (fastende)
Fritt-T4
Fritt-T3
Anti-TPO
Matvarepanel
Hemoglobin
EVF (Hematokrit)
HDL-kolesterol
LDL-kolesterol
Triglycerider (fastende)
Fritt-T4
Fritt-T3
Anti-TPO
Matvarepanel
Inhalasjonspanel, helår
Kalium
Klorid
Fosfat
Magnesium
Kalsium
Apo A1, Apo B,
ratio Apo B/Apo A1
TRAS
Apo A1, Apo B,
ratio Apo B/Apo A1
TRAS
Leukocytter
Magnesium
Kalsium
Lp(a)
Hormoner
Cøliaki
Hormoner
Cøliaki
Prolaktin
anti-tTG (lgA)
Leukocytter m/diff
Trombocytter
Lp(a)
Kalsium (fritt)
Kalsium (fritt)
Prolaktin
anti-tTG (lgA)
Eget rør, uåpnet
LH
anti-deamidert Gliadin (IgG)
Eget rør, uåpnet
LH
anti-deamidert Gliadin (IgG)
EVF (Hematokrit)
Erytrocytter
MCV/MCH/MCHC
Leukocytter
Leukocytter m/diff
Trombocytter
Erytrocytter
Inhalasjonspanel, sesong
MCV/MCH/MCHC
Brettelinje
Inhalasjonspanel, helår
Inhalasjonspanel, sesong
Brettelinje
Retikulocytter
SR (ikke for innsending)
Kreatinin + eGFR
Proteiner
FSH
Revmatologi
Proteiner
FSH
Revmatologi
Totalprotein
Østradiol
Revmatoid faktor
Retikulocytter
SR (ikke for innsending)
Kreatinin + eGFR
Karbamid (Urinstoff)
Karbamid (Urinstoff)
Totalprotein
Østradiol
Revmatoid faktor
Diab.mell.
Urat (Urinsyre)
Albumin
Progesteron
Anti-CCP
Diab.mell.
Urat (Urinsyre)
Albumin
Progesteron
Anti-CCP
Alfa1-antitrypsin
Testosteron
Alfa1-antitrypsin
Testosteron
Haptoglobin
SHBG
Andre analyser
Haptoglobin
SHBG
Andre analyser
Transferrin
hCG
CDT
Transferrin
hCG
CDT
IgG
Kortisol kl. 08
Vitamin D 25(OH)
IgG
Kortisol kl. 08
Vitamin D 25(OH)
IgA
Kortisol kl. 20
Mononukleosetest
IgA
Kortisol kl. 20
Mononukleosetest
EDTA-plasma
ALAT
PTH
ASAT
Li Heparin-plasma
Gamma GT
IgM
Amylase
Elektroforese (M-komponent)
Tumormarkører
Amylase, pankreas
CRP
CA125
Lipase
Mikro-CRP
CEA
Alkalisk fosfatase
D-Dimer
NT-proBNP
Cystatin C
LD
16-13
Bilirubin
649730
Karbohydrater/diab.mell.
Glukose
Glukose (fastende)
Insulin
C-peptid
6091611565
Ferritin
Jern
TIBC
Transferrinmetning
Vitamin-B12
Folat
Homocystein
Metylmalonat (MMA)
1
ASAT
Li Heparin-plasma
Gamma GT
IgM
Amylase
Elektroforese (M-komponent)
Tumormarkører
Amylase, pankreas
CRP
CA125
Lipase
Mikro-CRP
NT-proBNP
Cystatin C
Urin
Digoksin
Totalprotein
Litium
Albumin (Mikroalb.)
Fenytoin
Kreatinin
Fenobarbital
Elektroforese
Andre analyser i urin:
Karbamazepin
1
PTH
D-Dimer
PT-INR (ikke for innsending)
Medikamenter
EDTA-plasma
ALAT
Alkalisk fosfatase
PSA
Anemi
CK
Enzymer m.m.
LD
Bilirubin
Karbohydrater/diab.mell.
Glukose
Glukose (fastende)
Insulin
C-peptid
Valproat
6091611565
1 Eget rør
CEA
PT-INR (ikke for innsending)
PSA
Anemi
CK
16-13
Enzymer m.m.
HbA1c
649730
HbA1c
Ferritin
Jern
TIBC
Transferrinmetning
Vitamin-B12
Folat
Homocystein
Metylmalonat (MMA)
Medikamenter
1
Totalprotein
Litium
Albumin (Mikroalb.)
Fenytoin
Kreatinin
Fenobarbital
Elektroforese
Andre analyser i urin:
Karbamazepin
1
Urin
Digoksin
Valproat
1 Eget rør
ANNET
URIN
KALSIUM FRITT
MMA/MEDIK.
SERUM
SERUM
LI-HEP PLASMA
EDTA-PLASMA
EDTA-BLOD
EDTA
BLOD
ANNET
URIN
KALSIUM FRITT
MMA/MEDIK.
SERUM
SERUM
LI-HEP PLASMA
EDTA-PLASMA
EDTA- BLOD

Similar documents