Facitliste, Prøven uden hjælpemidler, maj 2016

Comments

Transcription

Facitliste, Prøven uden hjælpemidler, maj 2016
Facitliste, Prøven uden hjælpemidler, maj 2016
Både komma og punktum accepteres som decimaladskillelsestegn.
Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til læringskonsulenten Rikke Kjærup.
Mail: [email protected]
Opgave nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Svar der skal evalueres som rigtige
969 kr. eller 969,0 kr. eller 969,00 kr.
249 kr. eller 249,0 kr. eller 249,00 kr.
16:25; 1625; 16.25; 25 minutter over 16; 25 minutter over 4
75 minutter
8 flasker
1,5 L eller 1,50 L samt brøker og blandede tal, der har samme værdi som 1,5
18 L eller 18,0 L
100
Kryds eller anden markering ved 399 − 20 · 399
9353
1006
3355
501
1,5 og andre decimaltal, brøker og blandede tal, der har samme værdi som 1,5
27
10
20
80 %
Decimaltal i intervallet ]4,38;4,39[
3
10
3
og alle brøker, der kan forkortes til 10
1 1
Brøker i intervallet ]4 ; 3[
𝑥 = 12
𝑥=8
𝑥 = −2
Kryds eller anden markering ved 𝑚2 + 1 − 2𝑚
4a + 4b eller alle andre udtryk, der kan omskrives til 4a + 4b
𝑏 2 + 2𝑎𝑏 eller andre udtryk, der kan omskrives til 𝑏 2 + 2𝑎𝑏
𝑥 = 1 eller 1
𝑥 = 1 eller 1
2375 g
15 dL eller 15,0 dL eller 15,00 dL
100 cm³
0,5 m² eller 0,50 m² eller 0,500 m² eller 0,5000 m²
1,5 m (evt. angivet med brøk eller blandet tal)
6,5 m (evt. angivet med brøk eller blandet tal)
9 dm³ eller 9,0 dm³
27 dm² eller 27,0 dm2
1 dm
Svar i intervallet [32,4; 37,714] accepteres (fordi eleven kan have brugt fx 3; 3;14
22
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
eller som tilnærmet værdi for 𝜋 og 0,3 eller 0,33 som tilnærmet værdi for ).
7
3
Bemærk, at svaret 12π også er en del af intervallet
Svar i intervallet [45; 47,143] accepteres (fordi eleven kan have brugt fx 3; 3;14 eller
22
som tilnærmet værdi for 𝜋).
7
Bemærk, at svaret 15π også er en del af intervallet
24
5
B eller b
B eller b
10
7
Svar i intervallet [61 %;63 %] godkendes som korrekte løsninger.
Svar i intervallet [26 %;28 %] godkendes som korrekte løsninger.
2
Alle tal, der kan omskrives til 5 = 0,4 = 40 %
”8 ud af 20”, ”4 ud af 10”, ”2 ud af 5”
1
49
Alle tal, der kan omskrives til 2 = 0,5 = 50 %
”10 ud af 20”, ”5 ud af 10”, ”1 ud af 2”
50
Alle tal, der kan omskrives til 10 = 0,9 = 90 %
”18 ud af 20”, ”9 ud af 10”.
9

Similar documents