METSÄ BOARD HUSUM

Comments

Transcription

METSÄ BOARD HUSUM
SID 2
REGIONAL DEL - VÄSTERNORRLANDS LÄN
METSÄ BOARD HUSUM
Metsä Board är en ledande tillverkare av falskartong och vit liner av
nyfiber. De lätta kartongerna har utvecklats för att passa perfekt för
konsument- butiks- och foodservice förpackningar. Den rena nyfiber
som Metsä Board använder är en förnybar resurs med spårbart ursprung i de nordiska skogarna.
Metsä Boards globala försäljningsnätverk ger service till kunder över hela världen, inklusive varumärkesägare, konverterare och grossister. 2015 uppgick bolagets försäljning till 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 2 600.
Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Metsä Board Husum är en integrerad kartong- och massafabrik som producerar falskartong, vit liner av nyfiber och blekt avsalumassa.
Varumärken är Modo Northern Light, Carta Dedica och Carta Solida och används exempelvis
till pizzakartonger, skönhetsförpackningar och
engångsprodukter för servering av mat och
dryck. Fabriken ligger belägen 3 mil nordöst om
Örnsköldsvik och har idag cirka 750 anställda.
ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 2 600 Metsä Board, varav ca. 750 i Husum.
YRKE INOM FÖRETAGET
Processtekniker, processoperatör, civilingenjörer, driftledare, elektriker, arbetsledare, ekonom, laborant med
flera.
KONTAKTPERSON
Husum: Lisa Granholm
[email protected]
ADRESS
Metsä Board Sverige AB
Husums fabrik, 896 80 HUSUM
Telefon:
0663-18 000
Webbplats:www.metsaboard.com

Similar documents