Program (pdf)

Transcription

Program (pdf)
DELTAGARLISTA
Namn
Företag / Organisation
A
Anders Ahlström
Amanda Albano
Lars-Gunnar Almryd
Maria Alsén
Mattias Alsing
Ingmar Andersson
Leif Andersson
Marina Asp
Pär Axelstjerna
Karl Axnäs
B
Jonas Berglund
Marie Bergqvist
Per Bergqvist
Björn Bergström
Lisandro Bernardo
Maija Bigestans
Göran Bjurestam
Olof Björkqvist
Martin Björnström
David Blomberg
Ann-Kristin Blomqvist
Anna Boden
Lena Boman
Georg Boström
Torbjörn Brattberg
Rolf Brunnström
Johanna Brännström
Robert Bylin
Ulf Bylund
Margareta
Bäckström Lindgren
D
Mårten Dahl
Stefan Dahlin
Dennis Dahlman
Jeanette Danielsson
Lars Gunnar Danielsson
Sverker Danielsson
Henric Dernegård
Frank Dietrich
Stina Drotz
E
Linda Echardt
Mats Edlund
Anders Ek
Monica Ek
Ingela Ekebro
Malin Ekros
Ulf Eliasson
Per Embertsen
Per Engstrand
Clas Engström
Ingrid Engström
Håkan Envall
Johan Eriksson
Jonas Eriksson
Lars Eriksson
Leena Eriksson
F
Magnus Fahlén
Magnus Falk
Anders Frick
John Fridebring
Åsa Frössling Älveroth
Eva Färnstrand
G
Åsa Gidlund
Kent Gidlöf
Hans Grundberg
Alf Gustafsson
Mikael Gustafsson
Tomas Gustafsson
Catrin Gustavsson
H
Hans Hallin
Thomas Hedlund Björnwall
Martin Helander
Bo Hjalmarsson
Patrik Hjärpe
ÅF Industry
Metsä Board
IL Recycling
Metsä Board
Valmet
Valmet
Södra Cell
SPCI
Sunpine
Nalco
Metsä Board
Metsä Board
Solam
ÅF-Industry
SP Processum
BillerudKorsnäs
Sulzer Pumps
Mittuniversitetet
UPM
SP Processum
Metsä Board
Metsä Board
Andritz
ABB Figeholm
Valmet
GL&V
Eurocon Engineering
Metsä Board
Innventia
ÅF Industry
Pöyry
Valmet
Solam
Eurocon
Innventia
Södra Cell
Valmet
Metsä Board
Södra Innovation
ÅF-Industry
Metsä Board
KTH
SCA Östrand
Iggesund
BillerudKorsnäs
SCA Munksund
FSCN - Mittuniversitetet
SP Processum
Stora Enso
Envall Consulting
Nopco Paper Technology
Södra Cell
Voith Paper
SPCI
BIM Kemi
SCA Hygiene Products
Andritz
Valmet
Pöyry
Färnstrand projekt
Metsä Board
ProTAK Systems
Domsjö Fabriker
MoRe Research
Valmet
SP Processum
Södra Cell
Eurocon MOPSsys
ÅF Industry
Holmen Paper Braviken
Solenis
SMA Mineral
Namn
Företag / Organisation
Karin Hoffner
Per Holm
Jessica Holmback
Pia Holmberg
Johnny Holmgren
Carl Håkansson
Håkan Hägglund
Jan-Erik Hägglund
Sture Hägglund
Maria Hännström
Ulf Hörnfeldt
J
Maria Jern
Magnus Johansson
Peter Johansson
Christer Jonsson
Magnus Jonsson
K
Agneta Karlsson
Jan-Olof Karlsson
Thomas Karlsson
Eva Karlsson Berg
Packaging
Henrik Karlstedt
Carl Kempe
Peter Kinell
Maria Koitrand
Daniella Kostic
L
Eva Larson
Joakim Larsson
Kjell Larsson
Joel Leffler
Mats Lidström
Anna Lindberg
Lars Lindberg
Henrik Linden
Johanna Lindén
Johan Lindgren
Anders Ljungberg
Anna Lundberg
Daniel Lundström
Olli Luoto
Axel Lämås
Linnéa Lövgren
M
Jorma Manninen
Peter Martinsson
Göran Mellin
Daniel Myrestam
Lars-Eric Myrman
Erik Månsson
N
Magnus Naesman
Airi Nikko
Per-Ola Nilsson
Robert Nilsson
Benny Nordberg
Märit Nordlund
Johanna Nordqvist
Sture Noreus
Mikael Nyman
Stefan Nyström
Mats Nytorp
Henrik Näslund
O
Erik Oden
Erik Olofsson
Erik Olsson
Ingrid Olsson
Therese Olsson
Jens Olsson
Karin Ovemar
P
Gudrun Pauler-Johansson
Daniel Peltonen
Karin Persson
Lars Eric Persson
R
Ulf Rask
Sofia Rastbäck
Metsä Board
Valmet
Holmen Paper Hallsta
Acosense
Metsä Board
Pressmann
Metsä Board
MoRe Research
MoRe Research
Metsä Board
BIM Kemi
Pöyry
Eurocon
CJ Paper Agent
Metsä Board
Rejlers
Södra Cell
Stora Enso, Guangxi
EV Group
MoRe Research
ProTAK Systems
Metsä Board
Andritz
Domsjö Fabriker
Valmet
Vallviks Bruk
Metsä Board
Tieto
ÅF Industry
Metsä Board
SCA Östrand
Valmet
Iggesunds Bruk
Valmet
Metsä Board
Metsä Board
Iggesunds Bruk
GL&V Sweden
Pöyry
Sakab
Valmet Power
Metsä Board
Sakab
Eurocon Engineering
Stora Enso Nymölla
CBI Betonginstitutet
BillerudKorsnäs
Stora Enso
Luleå tekniska universitet
BIM Kemi
Sweco Structures
Metsä Board
Valmet
Pöyry
Domsjö Fabriker
Metsä Board
Mantex
OCEA Konsult
SCA Obbola
Sweco
BillerudKorsnäs
SCA Östrand
Metsä board
Metsä Board
Holmen Paper
Domsjö Fabriker
Acosense
Metsä Board
Namn
Företag / Organisation
Mikael Renström
BillerudKorsnäs
Maria Rentzhog
Stora Enso
Anders Roos
Siemens
Tobias Rudh
Metsä Board
Lisa Rölin
Metsä Board
S
Lars Salomonsson
Metsä Board
Tomas Sandin
Eurocon MOPSsys
Peter Sandström
SCA
Robert Selling
MoRe Research
Camilla Sinivaara
SPCI
Johan Sjöberg
Andritz
Erik Sjöblom
SCA Östrand
Hans Sjödin
Metsä Board
Torbjörn Sjölund
MoRe Research
Markus Sjölund
Metsä Board
Thomas Solberg
Chemec
Alf Sondell
BillerudKorsnäs
Kent Sondell
Eurocon
Louise Staffas
IVL Svenska Miljöinstitutet
Göran Starck
Holmen Paper Hallsta
Micael Stehr
KTH FPIRC
Ulf Strenger
Pöyry
Jonny Stridh
Pöyry
Maria Ström
Wargön Innovation/
TreK Consulting
Ingrid Sundholm
MoRe Research
Halvard Sundström
Andritz
Jaana Sundström
Södra Innovation &
Nya Affärer
Helén Sundvall
Metsä Board
Lars Sundvall
MoRe Research
Johanna Svanberg
Svanberg Bona Officia
Rickard Svensson
BIM Kemi
Stefan Svensson
MoRe Research
Ulf Svensson
Cromatos Nordic
T
Jonas Theorin
Sulzer Pumps
Hans-Olof Thoreson
SMA Mineral
Gustav Tibblin
Södra
Påhl Tingström
Södra
Erika Tönnerfors
SP Processum
Development
U
Kattarina Udén
SPCI
V
Mikael Wahlgren
Holmen Paper Hallsta
Marie-Louise Wallberg
SP - Biorefinery
Demo Plant
Bengt-Arne Walldén
BillerudKorsnäs
Sari Varis
Vipetec
Harvey Washbrook
Mantex
Christina Wedin
MoRe Research
Andreas Wessung
Spirax Sarco
Elly Westberg
MoRe Research
Monika Westerlund
Domsjö Fabriker
Anna-Karin Viberg
Metsä Board
Henrik Viklund
Solenis
Anna Wiksten
SCA Munksund
Andreas Vikström
SCA Obbola
David Wikström
SCA Östrand
Martin Wimby
Valmet
Jonas Vinblad von Walter Sunpine
Lars Winter
Domsjö Fabriker
Werner von Troil
Pöyry Management
Consulting
Håkan Wänglund
SCA Östrand
Leif Wästerlund
Y
Jane Yu
Stora Enso, Guangxi
Packaging
Z
Mikael Zackrisson
SMA Mineral
Liming Zhang
KTH
Å
Gunnel Åkerlund
Anders Åström
Aylesford Newsprint
Carl-Einar Åström
Metsä Board
Ö
Bengt Öhrn
BOORE
Mikael Öster
Billerudkorsnäs
ÅRETS HÖSTMÖTE
på Husumgården i Örnsköldsvik 25–26 november 2014
PROGRAM
ÅRSMÖTE 2014
Kallelse och föredragningslista
till Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningens ordinarie årsstämma
Välkommen till Örnsköldsvik 25–26 november 2014
Adress: Husumgården
TISDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2014, KL 10.00
➊
PROGRAM
Lokal: husumgården, örnsköldsvik
1. Val av justeringsmän
➋
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Parentation över sedan årsmötet 2013 avlidna medlemmar
1. Logga in på www.spci.se
2. Klicka på länken till Community
Tisdag 25 november
Onsdag 26 november
09.40 — BUSS AVGÅR FRÅN FLYGPLATSEN
Örnsköldsvik och Umeå
08.30 — Buss avgår till centrum till Husumgården
4. Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2013
10.00 — Registrering & kaffe
5. Stiftelsen Ekmansminnets årsberättelse för 2013
10.15SPCIs årsmöte endast för medlemmar i SPCI
6. Stiftelsen SPCIs Understödsfonds årsberättelse för 2013
7. S
tiftelsen Gustaf och Emrick Hellströms Stipendiefonds
årsberättelse för 2013
➌
10.30Välkommen till Örnsköldsvik / Domsjö
3. Logga in med din e-post och ditt
lösenord som vanligt.
➍
8. Revisorernas berättelse för 2013
9. Fastställande av föreningens bokslut
11. Val av ordförande i föreningen till och med nästa årsmöte
4. Klicka på den oranga fliken Groups.
14. Val av styrelseledamöter
➎
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av ledamöter i Valnämnden
5. Scrolla ner till SPCIs grupp vid SPCIs
logotype och klicka på den blå rubriken.
18. Utmärkelser
19. Övriga frågor
Årsberättelser finns att ladda ner på www.spci.se.
Du måste logga in dig som medlem på Global Pulp and Paper
community för att få tillgång till dokumenten. Följ instruktionen till höger.
Om du inte har tillgång till dator kan vi skicka dokumenten med
vanlig post.
Lars Winter, Domsjö Fabriker
UPM i förändring – Martin Björnström, UPM Biorefining
12.30
Presentation av studiebesöken
Metsä Board Husum – Anders Ek
MoRe – Stefan Svensson
SP Processum – Clas Engström
13.40 — Kaffe
13. Beslut om sektioner och val av sektionsstyrelser
17. Fastställande av medlemsavgiften för år 2015
11.30 — Lunch
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för 2013 års förvaltning
12. Val av vice ordförande i föreningen för samma tid
Ordförande Eva Karlsson Berg, Stora Enso
➏
STUDIEBESÖK
14.00 — Avresa med buss till
➤ Domsjö Fabriker
➤ Metsä Board Husum
➤ MoRe & SP Processum
09.00 Vad kan vi andra lära av tissue-gänget?
Ordförande Per Embertsen, SCA Munksund
Massa – Peter Sandström, SCA MiUn
Teknik – Ingemar Andersson, Valmet
10.00 — Kaffe
10.30 NYHETER OCH UTVECKLING PÅ BRUKEN
Ordförande Ingrid Engström, Stora Enso Skoghall
Billerud Korsnäs Gruvön – Pulp 2015 – Mikael Öster
Iggesund – Malin Ekroos
Södra Värö – Jonas Eriksson
Hallsta Pappersbruk – omstrukturering energi
– Göran Starck
12.00 — Lunch
13.00 PRODUKTIVITET–TILLGÄNGLIGHET – FÖRÄNDRING
Valmet – PM8 Husum
– Kenneth Andersson, Metsä Board Husum
Andritz – Ulf Lundström
Ordförande Airi Nikko, BillerudKorsnäs Skärblacka
och Frank Dietrich, Valmet
14.00 AVSLUTNINGSFÖREDRAG
Fjällräven – Martin Nordin, vd
14.30 — Konferensen avslutas
14.40 — BUSS AVGÅR TILL FLYGPLATSEN
Örnsköldsvik och Umeå
14.45 — BUSS AVGÅR TILL CENTRUM
6. Du kommer in på SPCIs grupp-sida.
Flyg till Arlanda avgår kl 15.40 (16.55 på Arlanda)
➐
7. Klicka på den ljusgrå fliken med blå
text ”Files”. Där ligger pdf-länkar till alla
giltiga dokument.
19.00 — Middag på First Statt
Adress: Lasarettsgatan 2, 891 21 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-26 55 90