Huskvarna -Norrängen, trafikomläggning

Comments

Transcription

Huskvarna -Norrängen, trafikomläggning
²
Information om trafikomläggning, Huskvarna Norrängen
7
Norrängen
Gr
än
nav
ä
ge n
VÄTTERN
Cykeltävling pågår söndag den 10 juli 2016
mellan klockan 8.45-15.00.
Tävlingsbanan är avstängd för trafik nedanstående
klockslag. Boende med utfart direkt mot
tävlingsbanan som önskar använda sina
ffordon under trafikomläggningen ombeds att
parkera dem utanför trafikomläggningsområdet.
Bostadsområden öster och norr om Ådalsvägen
kommer ut med fordon via Grännavägen fram till
kl. 10.30. Mellan klockan 10.30-11.30 är in och
utfart ej möjlig.
Efter klockan 11.30 kommer Sylviagatan och
Ådalsvägen öppnas för trafik igen.
Sy
lvi
ag
.
Egnahem
1
Hu
.
rnav
sk v a
2
Huskvarna
Tävlingsbana
Sträcka1 (08:30-15:30)
Åda
lsv
Sträcka 2 (08:45-11:30)
äg
n
e
Sträcka 7 (10:30-15:00)
E4

Similar documents