information till boende utmed tävlingsbanan för ironman 70.3

Comments

Transcription

information till boende utmed tävlingsbanan för ironman 70.3
INFORMATION TILL BOENDE
UTMED TÄVLINGSBANAN FÖR
IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING
10 JULI 2016
IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING
Den 10 juli 2016 kommer cirka 2000 deltagare från hela världen till Jönköping för att genomföra den
prestigefyllda tävlingen IRONMAN 70.3 Jönköping och för att få en plats i den slutliga VM-finalen.
Räkna med folkfest och en fantastisk tävlingsdag.
IRONMAN 70.3 Jönköping arrangeras i år för första gången och att eventet går av stapeln i Jönköping är ingen
slump – Jönköping har förutsättningar och en tävlingsbana som är en av de bästa i Sverige. Jönköping är den fjärde
IRONMAN 70.3-tävlingen i Skandinavien. Arrangör av mästerskapet är IRONMAN i samarbete med Jönköpings kommun och Destination Jönköping.
IRONMAN 70.3 Jönköping
Tävlingen är en triathlon som innefattar simning, cykling och löpning i en följd över olika distanser. Tävlingen startar
med 1,9 km simning i Munksjön. Därefter kommer deltagarna att cykla 90,1 km genom Jönköping och Aneby kommun innan de avslutar med 21,1 km löpning genom Jönköping. Målgången sker centralt i Rådhusparken. Tävlingen
startar kl. 9.00 och målgång för herrar är ca kl. 12.45 och för damer ca kl. 13.10.
Välkommen att uppleva triatleter på absolut toppnivå i Jönköping!
Trafikomläggningar
En del trafikomläggningar kommer att ske under tävlingen. I denna broschyr kan du se hur det påverkar dig.
Notera följande:
- Räddningstjänst kommer alltid att komma fram oavsett trafikomläggningar
- Alla parkeringshus är tillgängliga
- Östra torgets parkering är avstängd 4 juli kl. 8.00 till 11 juli kl. 20.00
- Information om bussomläggningar kommer under våren på www.jlt.se
- Bilar som står utmed tävlingsbanan kommer bötfällas och transporteras bort. Ägaren står för kostnaden.
För information:
www.jonkoping.se, sökord: Ironman
www.ironman.com, sökord: Jönköping
Jönköping kommuns kontaktcenter 036-10 50 00
Telefonnummer till trafikinfo för tävlingen 0480-43 30 35
Mer information om evenemanget hittar du på:
Facebook @IRONMAN 70.3 Jönköping
Instagram @ironman_70.3_jonkoping
Tips på bra publikplatser:
Simning: John Bauer bryggan, Munksjöbron, Östra och Västra kajen
Växlingen: Östra Torget
Cykling: Ådalsvägen och Ölmstad
Löpning: Piren, Östra Storgatan, Rådhusparken, Södra Strandgatan/Slottsbron och Hovrättstorget
²
Information om trafikomläggning - tävlingsområde i centrum.
VÄTTERN
Hamnpiren
ge n
H
n
H
Kristine
Kyrka
atan
H
Sto rg
dgata
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
START
Rådhusparken
Stra n
H
Ö stra
Norra
H
H
Hamnparken
M ÅL
H
Järnvä
Östra
torget
Odengatan
Sl
ot
t sk
a jen
H
Munksjöbron
Knektaparken
H
H
Munksjön
H
H
H
Högskola
Tävlingsområdet är avstängt för trafik den 10 juli 2016
mellan kl. 05.00 – 20.00.
Östra torgets parkering är stängd från 4 juli kl. 08.00 till
Rocksjön
11 juli kl. 20.00.
!
!
Löparbana
Simning
Växling
Cykel
Bussomläggning och trafikomläggning
Avstängt område
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Översiktskarta – tävlingsbana cykel.
991
²
Ören
Bunn
Bunn
997
5
Ölmstad
E4
Vireda
993
4
Haurida
Skärstad
6
986
Landsjön
7
Ramsjön
Kaxholmen
987
Ylen
E4
985
Svartorp
VÄTTERN
3
Tävlingsbana
Norrängen
Vättersnäs
Jönköping
Rosenlund
1
Centrum öster
Hakarp
2
Egna Hem
Huskvarna
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Jutaholm
Cykeltävling pågår söndagen den 10 juli 2016.
Tävlingsbanan är avstängd för trafik nedanstående
tider. Passering av tävlingsbanan kan göras vid
markerade passager. Passager regleras av trafikvakter.
Lekeryd
Sträcka1 (08:30-15:30)
Sträcka 2 (08:45-11:30)
Sträcka 3 (09:00-12:15)
Sträcka 4 (09:15-13:15)
Sträcka 5 (09:45-14:00)
Sträcka 6 (10:00-14:30)
Sträcka 7 (10:30-15:00)
Passager
E4
Kommungräns
²
Information om trafikomläggning - Norrängen - Huskvarna.
E4
7
g en
Norrängen
Gr
än
n
avä
VÄTTERN
Sy
lv i
ag
.
2
Egnahem
1
kv
Hus
v ä gen
arna
Huskvarna
Cykeltävling pågår söndag den 10 juli 2016 mellan klockan
8.45-15.00.Tävlingsbanan är avstängd för trafik nedanstående
tider. Boende med utfart direkt mot tävlingsbanan som önskar
använda sina fordon under trafikomläggningen ombeds att
parkera dem utanför trafikomläggningsområdet.
Bostadsområden öster och norr om Ådalsvägen kommer ut med
fordon via Grännavägen fram till kl. 10.30. Mellan klockan
10.30-11.30 är in och utfart ej möjlig. Efter klockan 11.30
Tävlingsbana
kommer
Sylviagatan och Ådalsvägen öppnas för trafik igen.
Tävlingsbana
Sträcka1 (08:30-15:30)
E4
Sträcka 2 (08:45-11:30)
ge
n
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Åda
lsv
ä
Sträcka 7 (10:30-15:00)
E4
Information om trafikomläggning - Huskvarna - Hakarp - Svarttorp.
4
Ramsjöholm
²
Gissebo
E4
Övravad
Ylen
986
985
Hässlarp
Jakobstorp
Broholm
Lutarp
Bockamålen
7
Djuvarp
Roestorp
Svarttorp
985
Eskilstorp
VÄTTERN
Norrängen
Svineryd
Hakarp
1
Visjön
2
972
Hultseryd
3
Rönjane
Egnahem
Huskvarna
Lekeryd
944
Cykeltävling pågår söndagen den 10 juli 2016.Tävlingsbanan
är avstängd för trafik angivna tider. Boende med utfart direkt
mot tävlingsbanan och som önskar använda sina fordon under
trafikomläggningstiden ombeds att parkera dem utanför
trafikomläggningsområdet.
Tävlingsbana
Sträcka1 (08:30-15:30)
Sträcka 2 (08:45-11:30)
Sträcka 3 (09:00-12:15)
Sträcka 4 (09:15-13:15)
Sträcka 7 (10:30-15:00)
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Passager
möjlig körväg
E4
Information om trafikomläggning - Svarttorp - Haurida.
²
Åsen
Haurida
4
Kåren
Gunnarp
Sigensbo
986
Härestorp
988
Ramsjön
Strömsholm
Ramsjöholm
985
p
Ylen
3
Tävlingsbana
Hässlarp
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Cykeltävling pågår söndagen den 10 juli 2016.
Tävlingsbanan markerad i orange färg är avstängd för trafik
mellan 9.15 – 13.15. Boende i det rastrerade området har
möjlighet att köra in och ut via passagen i den mån cykeltrafiken
tillåter det. Boende innanför tävlingsbanan som inte bor direkt
utmed tävlingsbanan kan passera via passager.
Se översiktskartan. Korsningarna regleras av trafikvakter.
Sträcka 3 (09:00-12:15)
Sträcka 4 (09:15-13:15)
Passage
Kommungräns
²
Information om trafikomläggning - Haurida - Vireda - Bunn - Ölmstad.
Bunn
Ören
Bunn
Hallagård
990
Ölmstad
991
Ingeryd
5
St.Hulturm
992
Korparp
Vireda
993
Hestra
Ruppen
6
4
Siringe
Fråsttorp
Haurida
Skärstad
986
Cykeltävling pågår söndagen den 10 juli 2016. Tävlingsbanan
markerad i orange, lila och rosa färg är avstängd för trafik
angivna tider. Boende med utfart direkt mot tävlingsbanan och
som önskar använda sina fordon under trafikomläggningstiden
ombeds att parkera dem utanför trafikomläggningsområdet.
Tävlingsbanan kan korsas vid några passager. Se även
översiktskartan.
Korsningarna regleras av trafikvakter. Boende i det rastrerade
området har möjlighet att köra in och ut via passagen vid Vireda
i den mån cykeltrafiken tillåter det.
Tävlingsbana
Ramsjön
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Ylen
Sträcka 4 (09:15-13:15)
Sträcka 5 (09:45-14:00)
Sträcka 6 (10:00-14:30)
Passager
möjlig körväg
Kommungräns
²
Information om trafikomläggning - Skärstad - Kaxholmen - Huskvarna.
E4
993
Lyckås
6
Edeskvarna
Landsjön
Drättinge
Bosgård
Vista Kulle
Mad
Kaxholmen
7
987
Esbjörnarp
VÄTTERN
St.Karsnäs
E4
Gissebo
Botarp
Cykeltävling pågår söndagen den 10 juli 2016.
Tävlingsbanan är avstängd för trafik nedanstående
tider. Boende med utfart direkt mot tävlingsbanan
som önskar använda sina fordon under
trafikomläggningstiden ombeds att parkera dem utanför
trafikomläggningsområdet.
Boende innanför tävlingsbanan som inte bor direkt
utmed tävlingsbanan kan ha möjlighet till utfart via
passagen. Se översiktskartan. Korsningarna regleras
av trafikvakter.
Tävlingsbana
Sträcka 6 (10:00-14:30)
Sträcka 7 (10:30-15:00)
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
E4
²
Information om trafikomläggning - Norrängen - Huskvarna.
987
Brunstorp
E4
Strandvägen
7
Gränn
aväge n
Norrängen
Långgatan
VÄTTERN
Kru
th
E4
us
g.
g.
väg
Huskvarna
en
1
Sy
lvi
a
als
Åd
2
(C) Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Cykeltävling pågår söndagen den 10 juli 2016. Tävlingsbanan
markerad i brun färg är avstängd för trafik mellan 10.30 -15.00.
Boende med utfart direkt mot tävlingsbanan och som önskar
använda sina fordon under trafikomläggningstiden ombeds att
parkera dem utanför trafikomläggningsområdet.
Bostadsområden öster om tävlingsbanan kommer in och ut
med sina fordon via Långgatan/Kruthusgatan fram till 10.30.
Me llan 10.30 och 11.30 kan boende väster om Grännavägen
köra via Strandvägen. Efter klockan 11.30 kommer Sylviagatan
och Ådalsvägen öppnas för trafik igen.
Egnahem
Tävlingsbana
Sträcka 1 (08:30-15:30)
Sträcka 2 (08:45-11:30)
Sträcka 7 (10:30-15:00)
E4