Anna Sandström, sjukgymnast, Landstinget i Jönköpings län Kristin

Transcription

Anna Sandström, sjukgymnast, Landstinget i Jönköpings län Kristin
Surfplatta och 1177.se ger smart och lättanvänt
stöd vid rehabilitering
Anna Sandström, sjukgymnast, Landstinget i Jönköpings län
Kristin Gustafsson, sjukgymnast, Landstinget i Jönköpings län
Martin Frick, patient, Landstinget i Jönköpings län
Surfplattor som
stöd vid
rehabilitering
2013-10-24
Personalperspektivet
Patientperspektivet
• Varför lyssnar de inte på
vad vi säger?
• Varför kommer
sjukgymnasten när man
mår som sämst?
• Små resurser – låg tillgång
till sjukgymnast
• Patienten ofta
svårtillgänglig
• Behov av repetition
• Svårt att förstå en
tecknad,
tvådimensionell bild
• Osäkerhet medför att
man struntar i träningen
2013-10-04
Surfplattan
• Applikationen Min Hälsoplan
• Egenhändigt utformade filmsekvenser
Utlån under vårdtiden
Frivilligt erbjudande till knäprotespatienter
Komplement till sedvanlig rehabilitering
2013-10-04
Resultat
2013-10-04
Resultat
2013-10-04
Kvalitativa resultat
•
•
•
•
•
•
•
2013-10-04
Stöd för minnet
Trygghet i träningen
Motivationshöjare
Delaktighet
Tydligare än en papperslapp
Enkel att använda
Önskemål om tillgång till materialet hemifrån
Framtiden…
Breddning
Fler rehabiliteringsområden
Breddning av informationsmaterial
Fördjupning
Utvärdering av kliniska resultat
Utvärdering av ekonomiska resultat
2013-10-04
Slutsats
Surfplattan skapar förutsättningar för
• högre vårdkvalitet
• ökad trygghet i vård och behandling
• bättre tillgänglighet
samt eventuellt
• förbättrade kliniska resultat
• ekonomiska vinster
2013-10-04